ZAKƖ 2

1Ɩ̃ yɛbr ɩ, nyɩɩm na saw de a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta na tɛr danʋ a, nyɩ ta owre taa ɩ. 2Mɛ̃ a ŋa a, nɩr wa kpɛ a nyɩ puoru lãw pʋɔ, ƴãw salmɛ̃ nu-tʋʋr ɛ su kparɩ na vɩɛl nyɩwrɛ a, ɛ́ nãw sob mɩ̀ kpɛ su kpar-dɛgɛ a, 3nyɩmɛ wa jɩr a sob ŋa na su a kparɩ na vɩɛl nyɩwrɛ a kaa ɛ yel ʋ: «Fʋ̃ʋ, zɩ̃ zie ŋa na vɩɛl a», ɛ yel a nãw sob: «Fʋ̃ʋ a, ar sa-ƴẽwn ka» bɩɩ «Zɩ̃ tẽsɔw a ɩ̃ gbɛɛ ƴãw» a, 4owru bɛ n'a nyɩ owri ɛ? Nyɩ bɛ lɩɛbɩ ƴɛr-maalbɛ a tɩɛrʋ na bɛ vɩɛl a ɩ? 5Nyɩ bɛrɛ wone, ɩ̃ yɛb-nɔnɩ ɩ: a Naaŋmɩn bɛ tʋ̃ɔ kaa ir a bɛlɩ dem na ɩ nan dem a tẽ-daa zie a, ƴãw bɛ kpɛ a ʋ saw-deb naalʋ, ɛ ɩ a ʋ Naalʋ gbã-dɩrbɛ ɩ? A Naalʋ ŋa ʋ na ƴãw nʋɔr k'ʋʋ na kʋ̀ n a bɛlɩ dem na nɔnɛ ʋ a ɩ? 6Ɛ cɛ a nyɩɩm a, nyɩ bɛ tɛr a nãw sob ƴãwfʋ ɛ. A tɛ̀rá dem bɛ nɛ bɛ mɩ́ dɔwrɛ nyɩ ɛ nyɔwr nyɩ cere nɩ a ƴɛrʋ-dɩb ziir ɛ? 7Bɛlɛ bɛ nɛ bɛ mɩ́ sãwnɛ a yo-vla ʋl a Naaŋmɩn na kʋ̀ nyɩ a ɩ? 8Nyɩmɛ wa sɩrɩ sawr a Nãàŋa nʋɔr mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a: «Fʋ na nɔnɛ nɩ a fʋ tɔ sob mɛ̃ a fʋ mɩŋa a», nyɩ ɩrɛ nɩ vla. 9Ɛ cɛ nyɩmɛ wa owre a, nyɩ maalɛ nɩ yel-bier, ɛ́ a nʋɔr wule nɩ a nyɩ sãwna: kɛ́ nyɩ ɩ n nɔ-zawrbɛ. 10Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nɩr wa sawr a Naaŋmɩn nɛɛ za ɛ tɩ cɛ Naaŋmɩn nɔ-been yõ a, sãwna sob ʋ a nɛɛ za ƴãw. 11A sob nɛ na yel: «Fʋ kʋ̃ maalɩ pɔw-gaa-yel-bier» a, ʋlɛ n'ʋ mɩ̀ cãa lɛ yel: «Fʋ kʋ̃ kʋ́ nɩr ɛ.» A na ɩ lɛ a, fʋ̃ʋ bɛ mɩ́ wa maalɩ a pɔw-gaa-yel-bier a, ɛ mɩ́ kʋ́ a nɩr a, fʋ mɩ́ gãw nɩ a nʋɔr bɛr. 12Nyɩ mɩ́ ƴɛrɛ ɛ ɩrɛ mɛ̃ nɩbɛ, a nʋɔr, na waar ɩ so-fʋ-tʋɔra a, na na dɩ n ƴɛrʋ a. 13A Naaŋmɩn wa maalɛ nɩ nɩr na bɛ zɔrɛ ʋ taabɛ nɩbaalʋ a ƴɛrʋ a, ʋ mɩ̀ kʋ̃ tɛr nɩbaal-zɔba a ʋ zie ɩ; ɛ cɛ nɩbaal-zɔrɛ bɛ zɔrɛ a ƴɛrʋ-maalʋ ɛ. 14Ɩ̃ yɛbr ɩ, nɩr wa yel k'ʋʋ tɛr ɩ a Naaŋmɩn-saw-deb, ɛ́ bɛ mɩ́ wul a sãá a ʋ ɩ-ɩrɩ pʋɔ a, bʋ̃ʋ yel-ɩra n'a a tɛr? A saw-deb ŋa na tʋ̃ɔ na faa ʋ bɩɩ? 15A ɩ mɛ̃ a tɩ yɛ-dɛb kãw bɩɩ a tɩ yeepuule kãw bɛ tɛr bʋ̃-suuri nɩ bʋ̃-dɩrɩ na mɩ́ dɩ a bibie za ɩ, 16ɛ a nyɩ kãw yel bɛ: «Nyɩ na kul ɩ vla; nyɩ tɩ su kparɩ a ƴãgamɛ tʋl ɛ nyɩ dɩ tɩw», ɛ́ nyɩ bɛ kʋ̀ bɛ a bɛ ƴãgamɛ yel-bɔbrɩ ɛ, a tɛr ɩ pɛr bɩɩ? 17A ŋa n'a a mɩ̀ ŋmɛ̃ a Naaŋmɩn-saw-deb zie: ʋlɛ bɛ wa sãá ɩ-ɩrɩ pʋɔ a, ɛ ʋl yõ ƴãw a, bʋ̃-kũu n'ʋ. 18Ɛ cɛ kapaw nɩr na yel a: «Fʋ̃ʋ a, fʋ tɛr ɩ a Naaŋmɩn-saw-deb, ɛ mãa tɛr a ɩ-ɩrɩ.» Lɛn daar a ɩ̃ na sɔw ʋ: «Wul mɛ̃ a lɛ a fʋ Naaŋmɩn-saw-deb na na tʋ̃ɔ be be, ɛ bɛ tɛr ɩ-ɩrɩ a. Mãa a, a ɩ-ɩrɩ pʋɔ n'a ɩ̃ na wul fʋ a ɩ̃ Naaŋmɩn-saw-deb.» 19Fʋ saw na de kɛ́ Naaŋmɩn ɩ n been i? A vɩɛl a wɛ. A kɔ̃tɔmɛ mɩ̀ saw na de, ɛ mawr dɛ̃bɩ̃ɛ-mawfʋ. 20Fʋ̃ʋ nɩ-bɛ-tɛr-bir ŋa, fʋ bɔbr a kɛ́ fʋ bãw a lɛ a Naaŋmɩn-saw-deb na ɩ zaa lɛ ʋlɛ bɛ wa tɛr a ɩ-ɩrɩ a? 21A tɩ sãakʋm Abraham a, a ʋ ɩ-ɩrɩ ƴãw bɛ n'a Naaŋmɩn tɩ nyɛ̃ ʋ k'ʋ ɩ nɩ-mɩŋa ɩ? A ʋ bi-dɛb Ɩzaakɩ ʋ na tɩ de tɩr a baw-maal-kuur zu a ƴãw bɛ n'a ɩ? 22Fʋ nyɛ̃ a na, a ʋ Naaŋmɩn-saw-deb nɩ a ʋ ɩ-ɩrɩ tɩ lãw nɩ taa: a ʋ Naaŋmɩn-saw-deb tɩ vɩɛl ɩ ʋ za, a ɩ-ɩrɩ na tɩ pʋɔ a ƴãw. 23A ŋa n'a, a lɛ a Sɛb-sõw na yel a tu: «A Abraham tɩ saw na de a Naaŋmɩn, a Naaŋmɩn nyɛ̃ ʋ k'ʋ ɩ nɩ-mɩŋa a al ƴãw», ɛ bʋɔl ʋ ʋ bá. 24A na ɩ a ŋa a, nyɩ nyɛ̃ a na, a nɩr ɩ-ɩrɩ ƴãw n'a Naaŋmɩn mɩ́ saw kʋ̀ ʋ k'ʋʋ ɩ n nɩ-mɩŋa, a ʋ saw-deb yõ ƴãw bɛ n'a ɩ. 25Lɛ n'a a mɩ̀ tɩ ŋmɛ̃ a pɔw yɛm Arahab zie. A ʋ ɩ-ɩrɩ ƴãw n'a Naaŋmɩn tɩ saw kʋ̀ ʋ k'ʋʋ ɩ n nɩ-mɩŋa, ʋ na tɩ de a Ɩsɩrayɛl biir na tɩ cen kɛ bɛ tɩ piwri bãw a zie a sãanʋ a, ɛ wul bɛ sɔr-yũo bɛ lɛb tu kul a. 26Mɛ̃ a lɛ a ƴãgan na ɩ bʋ̃-kũu, vʋʋrʋ bɛ wa ka be a, lɛ mɩ̀ n'a a Naaŋmɩn-saw-deb ɩ bʋ̃-kũu, ɩ-ɩrɩ bɛ wa ka be a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\