ZAKƖ 5

1Ƴɛrɛ ŋa a, nyɩ bɛrɛ wone, nyɩɩm tɛ̀rá dem i! Nyɩ kone lɔbr ɩ cɛlsɩ, a kpɩɛrʋ na na ta nyɩ a ƴãw! 2A nyɩ na-bome pɔ̃ na, ɛ mɔwr mɔw a nyɩ fɔbr. 3A nyɩ salmɛ̃ nɩ a nyɩ libie lo n bazɩ̃ɩ, bazɩ̃ɩ na na wul a nyɩ sãwna a; a na dɩ n a nyɩ ƴãgã-nɛn mɛ̃ vũu a. Nyɩ bɔ n na-bome gbõ taa a zie baarʋ daar. 4A tõ-tõ-biir na cɛ a ci a nyɩ poru pʋɔ a, nyɩ sɩb ɩ a bɛ sã-ya. Nɛb-taa na bɛ maal ɩ wob a n'ʋ! A ci-cɩɛrbɛ na kone a, a bɛ cɛlsɩ lo n a Naaŋmɩn, tẽ-daa za Sore, tobe pʋɔ. 5Nyɩ tɩ be n nʋ̃ɔ̀ nɩ dɛpaalʋ pʋɔ a tẽw zu. Nyɩ dɩ na 'wɔr kpɛ kãa mɛ̃ dʋn a, gùre nɩ a kʋ́b bibir. 6Nyɩ yel a k'aa nɩ-mɩn sãw na, ɛ nyɔw bɛ kʋ́, ɛ́ bɛ bɛ ba gbɛr a nyɩ niŋé ɩ. 7A na ɩ lɛ a, yɛbr ɩ, nyɩ nyɔw nyɩ tʋɔra tɩ ta n a Sore waa daar. Nyɩ nyɛ̃ a kʋɔra a, ʋ mɩ́ nyɔw nɩ ʋ tʋɔra ɛ gùre a tẽsɔw bʋ̃-kʋɔrɩ wɔmɛ na ɩ bʋ̃-sɩza a, a bʋ̃-dan lãw nɩ a bɩɛrɩ. 8A nyɩɩm mɩ̀, nyɩ nyɔw nyɩ tʋɔra, nyɩ kpɛmɛ socir, a Sore waa na pɩɛlɩ a ƴãw. 9Yɛbr ɩ, ŋa ta mɩ́ kone a ʋ tɔ na sãw ʋ a ɩ, k'aa Naaŋmɩn taa wa maalɛ nɩ nyɩ ƴɛrʋ ɛ. Nyɩ nyɛ̃, a ƴɛr-maalɛ n'ɩ ŋan ar a dɩ̃dɛɛ ƴãw. 10Yɛbr ɩ, a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ na ƴɛr a Sore yúor ƴãw a, nyɩ cɔwrɛ bɛ a kanyir bɛ na dɩ a kpɩɛrʋ pʋɔ a ƴãw. 11Nyɩ nyɛ̃, a bɛlɩ dem na mɩ́ dɩ kanyir a, tɩ mɩ́ yel a kɛ́ bɛ tɛr ɩ zu-nʋ̃ɔ; nyɩ wõ n a Zɔb kanyir yele, ɛ́ nyɩ nyɛ̃ nɩ a lɛ a Sore na maal ʋ a baarʋ daar a. A Sore sɩrɩ na tɛr su-ɓaarʋ yaga ɛ zɔrɛ nɩbaalʋ. 12Ɛ cɛ baa zuo a za, ɩ̃ yɛbr ɩ, nyɩ ta mɩ́ pɔ ɩ: nyɩ ta mɩ́ pɔ n a saa ɩ, nyɩ ta mɩ́ pɔ n a tẽ-gán ɛ, nyɩ mɩ̀ ta mɩ́ pɔ pɔb-bʋʋrɛ kãw za ɩ. A nyɩ ʋ̃ʋ ʋ mɩ́ ɩ ʋ̃ʋ, ɛ a nyɩ ʋ̃ʋ'hʋ̃ ɩ ʋ̃ʋ'hʋ̃, a Naaŋmɩn taa wa maalɛ nɩ nyɩ ƴɛrʋ ɛ. 13A nyɩ kãw wone nɩ tuo bɩɩ? Ʋ puore. Ʋ wone nɩ nʋ̃ɔ̀ bɩɩ? Ʋ yiele danʋ yielu. 14A nyɩ kãw ɩ n baal bɩɩ? Ʋ ƴãw bɛ bʋɔlɩ a Lãw-yir nɩ-kore bɛ wa pùori kʋ̀ ʋ, ɛ fʋɔr ʋ nɩ kãa a Sore yúor ƴãw. 15A puoru ŋa tɔ, na pùori nɩ Naaŋmɩn-saw-deb a, na faa nɩ a baal: a Sore na nyɔw ʋ na ʋ lɛb ìr, ɛ ʋlɛ wa tɛr yel-bebe a, Naaŋmɩn na dɩ n suur kʋ̀ ʋ. 16A na ɩ lɛ a, nyɩ wore a nyɩ yel-bebe kʋ̀rɛ taa ɛ puore kʋ̀rɛ taa, kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ sanɩ. A nɩ-mɩŋa zɛlʋ puoru tɛr ɩ fãw yaga. 17A Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Eli tɩ ɩ n nɩsaal mɛ̃ a tɩɩm a, ɛ cɛ ʋ tɩ pùor a nɩ ʋ pʋɔ za, k'aa saa ta wa ɩ, ɛ a saa bɛ tɩ wa a tẽw zu ɛ, tɩ maalɩ yome ata nɩ cuwr ayʋɔb. 18Al pùorí ʋ lɛ pùori, a salom bɛr a saa ʋ wa, a tẽsɔw bʋ̃-kʋɔrɩ wɔ̃ a wɔ̃mɛ. 19Ɩ̃ yɛbr ɩ, a nyɩ ƴẽn sob wa bɔr zãá nɩ a yel-mɩŋa, ɛ́ kãw lɛ taw ʋ wa n a, 20nyɩ bãwnɩ a, nɩr na tɛr yel-bier-maalɛ a ʋ bɔrʋ sɔr zu lɛb wa n a, na faa ʋ nɩ a kũu pʋɔ ɛ páw yel-bebe yaga suur dɩ-kʋ̀b.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\