ZÃ 11

1Nɩr kãw tɩ be n be ɩ baal, a yúor dɩ kɛ Lazaar. Betani tẽw n'a ʋ tɩ yi, a Marya nɩ a ʋ yɛb Marta tẽw. 2A Marya ŋa tɔr za n'ʋ tɩ cir a tʋrali ƴãw a Yeezu gbɛɛ ƴãw, ɛ fɩɛl ɩ a ʋ zukɔbɛ; a ʋ yɛ-dɛb tɩ n'ɩ a Lazaar na ɩ a baal a. 3A Lazaar yeepuuli tɩ tõ na bɛ tɩ yel a Yeezu: «Sore e, a sob nɛ fʋ na nɔnɛ a ɩ n baal.» 4A Yeezu na wa wõ a lɛ a, ʋ yel a: «A bàalʋ ŋa bɛ ɩ a ʋ kũu-kʋra bàalʋ ɛ, ʋ na ɩ na a Naaŋmɩn nyɛ̃ yúor-vɩɛlʋ-danʋ, a Naaŋmɩn Bie nyɛ̃ yúor-vɩɛlʋ-danʋ.» 5A Yeezu tɩ nɔnɛ nɩ a Marta nɩ a ʋ yɛb Marya, lãw nɩ a Lazaar za. 6Ɛ cɛ ʋ na saa tɩ wõ kɛ a Lazaar ɩ n baal a, ʋ tɩ cãa na maalɩ bibie ayi a be ʋ na tɩ be a. 7Al pùorí, ʋ yel a ʋ po-tuurbɛ: «Nyɩ ɩ tɩ lɛb cen a Zude tẽw.» 8A ʋ po-tuurbɛ yel ʋ: «Wul-wul-kara a, daar yɩ̃ɛ ŋa bɛ n'a a Zifʋ mɩnɛ tɩ bɔbr kɛ́ bɛ lɔb ɩ fʋ kʋsɛbɛ a be ɩ, ɛ́ fʋ lɛ bɔbr a be cenu u?» 9A Yeezu sɔw yel bɛ: «A mʋ̃tɔ̃w na mɩ́ pur a, ʋ bɛ mɩ́ maalɩ gbele pie nɩ ayi ɛ kpɛ ɩ? Sob nɛ za na cere mʋ̃tɔ̃w a bɛ ŋmɩɛr gbɛɛ ɩ, ʋ na mɩ́ nyɛ̃ a tẽ-daa ŋa cãa a ƴãw. 10Ɛ cɛ sob nɛ za na cere tɩ̃ɩsɔw a, ʋ mɩ́ ŋmɩɛr ɩ gbɛɛ, a cãa na bɛ be a ʋ zie a ƴãw.» 11Ʋ na tɩ ƴɛr a a ŋa baar a, ʋ yel a ƴãw pʋɔ: «A tɩ bá Lazaar gúr a, ɛ cɛ ɩ̃ na cen na tɩ sɩ̃w ʋ.» 12Lɛ n'a a po-tuurbɛ tɩ yel ʋ: «Sore e, ʋlɛ wa gúr a, ʋ na lɛb a kpɛ̃w.» 13Zɩ̃ kɛ a Lazaar kũu ƴɛrʋ n'a a Yeezu tɩ ƴɛrɛ, a ʋ po-tuurbɛ tɩɛrɛ k'ʋʋ sɩrɩ na gúr. 14Lɛ n'a a Yeezu tɩ yel kʋ̀ bɛ cãàmɩ́ lɛ: «A Lazaar kpi na, 15ɛ cɛ a nyɩɩm ƴãw a, nʋ̃ɔ̀ kpɩɛr mɛ̃ na ɩ̃ na bɛ ka be a, a na ɩ na nyɩ saw de m. Nyɩ ɩ tɩ cen a ʋ zie.» 16A lɛ n'a Toma, bɛ na bʋɔlɛ Didim a, tɩ yel a taabɛ: «Nyɩ mɩ̀ ɩ tɩ cen, tɩɩm nɩ ʋl tɩ lãw kpi!» 17A Yeezu tɩ wa na wa nyɛ̃ bɛ ũù a Lazaar maalɩ bibie anaar. 18A Betani na tɩ pɩɛlɩ a Zeruzalɛm ta mɛ̃ kilo ata a, 19Zifʋ mɩnɛ yaga tɩ wa na kɛ́ bɛ wa pùori a Marta nɩ a Marya a bɛ yɛ-dɛb kuor. 20A Marta na tɩ wõ kɛ a Yeezu waar a, ʋ yi na zɔ tuor ʋ. A Marya ʋl tɩ cãa na zɩ̃ a yir. 21A Marta tɩ yel ɩ a Yeezu: «Sore e, fʋ̃ʋ tɩ be ka a, a ɩ̃ yɛ-dɛb kʋ̃ʋ tɩ kpi ɛ. 22Ɛ cɛ a ƴɛrɛ ŋa mɩ̀ a, ɩ̃ bãwnɩ a na, bom nɛ za fʋ na na zɛlɩ a Naaŋmɩn zie a, a Naaŋmɩn na kʋ̀ b a.» 23A Yeezu yel ʋ: «A fʋ yɛ-dɛb na lɛb a yi a kũu pʋɔ.» 24A Marta lɛb yel ʋ: «Ɩ̃ bãw na k'ʋʋ na lɛb a yi a kũu pʋɔ a kũu-pʋɔ-lɛ-yib daar, a bibi-pɛ-baara wa vɩɛ a.» 25A Yeezu lɛb yel ʋ: «Mãa n'ɩ a Kũu-pʋɔ-lɛ-yib nɩ a Nyɔ-vʋʋrʋ. Ʋlɩ sob na saw de m a, ʋlɛ saa kpi, ɛ ʋ na vʋʋrɛ na; 26ɛ sob nɛ za na vʋʋrɛ ɛ saw de m a, ʋ kʋ̃ kpi towtow ɛ. Fʋ saw nɩ a a ŋa bɩɩ?» 27A Marta sɔw: «Bʋ̃ʋ ɩ? Sore e, ɩ̃ saw na kɛ fʋ̃ʋ n'ɩ a Kɩrɩta, fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn Bie, a sob nɛ na waar a tẽ-daa zu a.» 28A Marta na wa ƴɛr baar a, ʋ cen na tɩ bʋɔlɩ a ʋ yɛb Marya ɛ waalɩ yel kʋ̀ ʋ: «A Wul-wul-kara be n ka, ɛ bʋɔlɛ fʋ.» 29A Marya na wa wõ a a ŋa a, ʋ vaa na ìr daadaa lɛ zɔ tuori a Yeezu. 30A Yeezu bɛ tɩ kpɛ a tẽw pʋɔ sɛr ɛ, ʋ tɩ cãa na be a be a Marta na tɩ tuor ʋ a. 31A Zifʋ mɩnɛ tɩ lãw nɩ nɩ a Marya be a dĩ̀ó mɔwlɛ ʋ. Bɛ na wa nyɛ̃ ʋ ʋ vaa ìr yire a, bɛ mɩ̀ tɩ ìr a tuur ʋ, ɛ tɩɛr kɛ a yaa pɛr a ʋ yire k'ʋʋ tɩ kõ. 32A Marya na tɩ ta a be a Yeezu na be a, ʋ na dɛ wa nyɛ̃ a Yeezu a, ʋ lo na gbĩ dume a ʋ pile ɛ yel ʋ: «Sore e, fʋ̃ʋ tɩ be ka a, a ɩ̃ yɛ-dɛb kʋ̃ʋ tɩ kpi ɛ.» 33A Yeezu na wa nyɛ̃ ʋ, ʋlɛ nɩ a Zifʋ mɩnɛ bɛl na bɩɛlɛ ʋ a, bɛ za kone a, tɩɛrʋ tɩ dam ʋ na, ɛ́ pʋ̀lá vʋ̃ɔ ʋ. 34Ʋ tɩ sowri bɛ na: «Nyɩnɛ n'a nyɩ ũù ʋ?» Bɛ tɩ yel ʋ na: «Wa nyɛ̃, Sore e.» 35A Yeezu tɩ kõ na cir mʋ̃tã-kʋ̃ɔ. 36A Zifʋ mɩnɛ tɩ yel a: «Nyɛ̃ ʋ na tɩ nɔnɛ ʋ sɛw a!» 37Ɛ cɛ a bɛ pʋɔ a, bɛ mɩnɛ tɩ yel a: «A ʋl na yuo a zɔ̃w mimie a, ʋ kʋ̃ʋ tʋ̃ɔ ɩ a Lazaar ʋ ta kpi ɛ?» 38A Yeezu tɩɛrʋ tɩ lɛb a dam ʋ, ɛ ʋ ta a yaa pɛr. Tãw bɔw tɩ n'ʋ, bɛ fùr a nʋɔr nɩ kʋsɩɛr. 39A Yeezu tɩ yel a: «Nyɩ ír a kʋsɩɛr bɛr.» A kũu yeepuule Marta yel ʋ: «Sore e, ʋ nyuur a baarɩ, a ʋ bibie anaar ɩ dɩ̃a ʋ na be a ka a.» 40A Yeezu lɛb yel ʋ: «Ɩ̃ bɛ tʋ̃ɔ yel kʋ̀ b, kɛ́ fʋ̃ʋ wa saw de a, fʋ na nyɛ̃ nɩ a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ ɛ?» 41Lɛ n'a bɛ tɩ ír a kʋsɩɛr bɛr. A Yeezu tɩ uor a kaa a salom, ɛ yel: «Ɩ̃ Sãà a, ɩ̃ puore fʋ nɩ yaanɩ, fʋ na saw de a ɩ̃ zɛlʋ a ƴãw. 42Mãa tɛwr ƴãw a, ɩ̃ bãw na kɛ fʋ mɩ́ saw nɩ a ɩ̃ zɛlʋ kʋra lɛ. Ɛ cɛ a zu-sɛbla na jil pàw mɛ̃ a ƴãw n'a ɩ̃ ƴɛr, kɛ́ bɛ saw de kɛ fʋ̃ʋ n'ʋ tõ m.» 43Al pùorí, ʋ tanɩ na yel kpɛ̃w za: «Lazaar ɩ, wa yi yẽw!» 44A sob nɛ na tɩ kpi a, tɩ ír a yi, a gbɛɛ nɩ a nuru vilivili pɛnɛ, ɛ a pɛn kãw páw a niwn. A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Nyɩ cɛr ʋ bɛr, ɛ bɛr ʋ ʋ cere.» 45A Zifʋ mɩnɛ na tɩ wa a Marya zie a, ɛ nyɛ̃ a yel ŋa a Yeezu na maalɩ a, nɩ-yaga tɩ saw na de a Yeezu yele a bɛ pʋɔ. 46Ɛ cɛ bɛ mɩnɛ tɩ cen na tɩ páw a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ manɩ kʋ̀ bɛ a ʋlɩ bom nɛ a Yeezu na ɩ a. 47A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ bʋɔl ɩ a Zifʋ mɩnɛ ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩ-bɛrɛ ɓã taa ɛ yel: «Tɩ na ɩ n ŋmɩn? A nɩr ŋa maalɛ nɩ yele-na-ɩ-bãwfʋ-sãá a, bɛ dɩ vuo ɩ, 48tɩmɛ wa cãa bɛr ʋ ʋ ɩrɛ a ŋa a, nɩbɛ za na saw na de ʋ, ƴãw a Ʋrɔm nɩbɛ ìr wa sãw a tɩ zi-sõw bɛr, ɛ kʋ́ a tɩ bʋʋrɛ pàw pɛr.» 49A bɛ kãw na dɩ kɛ Kayifʋ a, ɛ tɩ ɩ a bawr-maal-kara a ʋlɩ yuon a, tɩ yel a: «Nyɩ bɛ bãw bom za ɩ! 50Nyɩ bɛ nyɛ̃ kɛ a nyɩ vla n'a kɛ nɩ-been yõ kpi a nɩbɛ za faafʋ ƴãw ɛ, ɛ a tɩ bʋʋrɛ za ta kpi ɛ?» 51Ʋlɛ bɛ tɩ n'ʋ nyɛ̃ ʋ tʋɔra ƴɛr a ƴɛr-bie a ŋa ɩ; ɛ cɛ ʋ na tɩ ɩ bawr-maal-kara a ʋlɩ yuon nɛ a n'a so ʋ ƴɛr Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ, k'aa fɛr a kɛ a Yeezu kpi a Zifʋ bʋʋrɛ ƴãw. 52Ɛ cɛ a bɛl tɛwr ƴãw kʋ̃ n'a ɩ, a mɩ̀ na ɩ n a Naaŋmɩn bibiir na yaarɩ a ziir za a ƴãw, k'ʋʋ lɛ ɓã bɛ taa bɛ ɩ been. 53A ʋlɩ bibir nɛ n'a bɛ tɩ yel kɛ bɛ na kʋ́ n a Yeezu. 54Alɛ n'a so a Yeezu bɛ mɩ́ tɩ cãa cɔlɛ cãàmɩ́ lɛ a Zifʋ mɩnɛ sɔgɔ ɛ: ʋ tɩ cen nɩ a tẽw ʋl bɛ na bʋɔlɛ Efarayim a, a tẽw ŋa tɩ pɩɛl ɩ a wɛja-kpalɛ. Be n'a ʋ tɩ be, ʋlɛ nɩ a ʋ po-tuurbɛ. 55A Zifʋ mɩnɛ Tɔlʋ cuw tɩ pɩɛl a. Nɩ-yaga tɩ yi n a bɛ ten pʋɔ do a Zeruzalɛm, kɛ́ bɛ tɩ so a bɛ dɛwr bɛr ɛ a cuw wa bãw ta. 56Bɛ tɩ bɔbr ɩ a Yeezu a cuw zie. A Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ bɛ na tɩ be a, bɛ tɩ sowre nɩ taa: «Nyɩ tɩɛr ɩ ŋmɩn? Ʋ kʋ̃ saw wa a cuw ɛ!» 57A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ ƴãw nɩ nʋɔr, kɛ́ sob nɛ wa bãw be ʋ na be a, a fɛr a k'ʋʋ yel bɛ cen tɩ nyɔw ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\