ZÃ 14

1A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Nyɩ ta ɩ a nyɩ tɩɛrʋ damnɛ nyɩ ɛ: nyɩ saw na de a Naaŋmɩn, nyɩ mɩ̀ saw de m. 2Ziir yaga be n a ɩ̃ sãà yir pʋɔ, alɛ bɛ tɩ ɩ lɛ a, ɩ̃ nãá tʋ̃ɔ na yel k'ɩ̃ɩ cere na k'ɩ̃ɩ tɩ cɔbrɩ zie bɛr nyɩ ɩ? 3Ɛ mãa wa cen tɩ cɔbrɩ a zie bɛr nyɩ baar a, ɩ̃ na lɛb a wa wa tɛr nyɩ, ɛ a be ɩ̃ na be a, be n'a nyɩ mɩ̀ na be. 4Ɛ a be ɩ̃ na cere a, nyɩ bãw nɩ a sɔr.» 5Toma tɩ yel ʋ na: «Sore e, tɩ bɛ bãw a be fʋ na cere a ɩ, ɛ ŋmɩŋmɩn n'a tɩ na tʋ̃ɔ bãw a sɔr?» 6A Yeezu yel ʋ: «Mãa n'ɩ a sɔr, a yel-mɩŋa nɩ a nyɔ-vʋʋrʋ. Nɩr za kʋ̃ tʋ̃ɔ cen a Sãà zie, a bɛ ɩ mãa zie k'ʋ tu ɛ. 7Nyɩmɛ wa bãw mɛ̃ a, nyɩ mɩ̀ na bãw nɩ a ɩ̃ Sãà, nyɩ bãw ʋ na baarɩ mɩ̀, ɛ nyɛ̃ ʋ.» 8Filib tɩ yel ʋ na: «Sore e, wul tɩ a Sãà, ɛ a na sɛw tɩ na.» 9A Yeezu yel ʋ: «Ɩ̃ be n a nyɩ zie tɩ cɛlɩ sɛw a ŋa za, ɛ fʋ cãa bɛ bãw mɛ̃ ɩ, Filib i? Ʋlɩ sob na nyɛ̃ m a, ʋ nyɛ̃ nɩ a Sãà. Ŋmɩŋmɩn za n'a fʋ yel: ‹Wul tɩ a Sãà?› 10Fʋ bɛ saw k'ɩ̃ɩ lãw nɩ nɩ a ɩ̃ Sãà ɛ a ɩ̃ Sãà lãw nɩ mɛ̃ ɩ? A ƴɛrʋ ɩ̃ na ƴɛrɛ kʋ̀rɛ nyɩ a, mãa mɩŋa bɛ n'ʋ ŋmɛ nyãa ƴɛrɛ ɩ. A Sãà na kpɩɛr a ɩ̃ pʋɔ a tone nɩ a ʋl mɩŋa tome. 11Nyɩ saw de m, ɩ̃ lãw nɩ nɩ a Sãà, ɛ a Sãà lãw nɩ mɛ̃. Nyɩmɛ bɛ wa sawr dier a ɩ̃ ƴɛrʋ a, nyɩɩm saw de a tome a ŋa zũú. 12Yel-mɩŋa sɩza sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, ʋlɩ sob na saw de m a, ʋ mɩ̀ na tõ n a tome ɩ̃ na tõ a, ʋ na tõ n tõ-bɛrɛ gãw lɛ mɩ̀: ɩ̃ na cere a Sãà zie a ƴãw. 13Bom nɛ za nyɩ na na zɛlɩ a ɩ̃ yúor ƴãw a, ɩ̃ na ɩ na, a Sãà tʋ̃ɔ nyɛ̃ yúor-vɩɛlʋ-danʋ a Bie pʋɔ. 14Nyɩmɛ wa zɛlɛ bom a ɩ̃ zie a ɩ̃ yúor ƴãw a, ɩ̃ na ɩ na.» 15«Nyɩmɛ wa nɔnɛ mɛ̃ a, nyɩ na sawr ɩ a ɩ̃ nɛ-ƴãwnɩ vla. 16Ɛ ɩ̃ na zɛlɩ nɩ a Sãà ʋ kʋ̀ nyɩ Gure ƴẽn sob ʋ be a nyɩ zie kʋra lɛ. 17A yel-mɩŋa Vʋʋrʋ n'ʋ, a ʋl a tẽ-daa na kʋ̃ tʋ̃ɔ saw de a, ʋ na bɛ mɩ́ nyɛ̃ ʋ, ɛ mɩ̀ bɛ bãw ʋ a ƴãw. Nyɩɩm bãw ʋ na, ʋ na kpɩɛr a nyɩ zie ɛ be a nyɩ pʋɔ a. 18Ɩ̃ kʋ̃ bɛr nyɩ nyɩ ɩ bi-kpebe ɩ, ɩ̃ na lɛb a wa a nyɩ zie. 19Blã blã, ɛ a tẽ-daa kʋ̃ lɛ nyɛ̃ m ɛ. Ɛ cɛ a nyɩɩm, nyɩ na nyɛ̃ m a, ɩ̃ vʋʋrɛ, ɛ nyɩ mɩ̀ na vʋʋrɛ na. 20A ʋlɩ bibir nɛ a, nyɩ na bãw na k'ɩ̃ɩ lãw nɩ nɩ a ɩ̃ Sãà, kɛ́ nyɩ lãw nɩ mɛ̃ na, ɛ ɩ̃ mɩ̀ lãw nɩ nyɩ. 21Ʋlɩ sob na sawr a ɩ̃ nɛ-ƴãwnɩ ɛ tuur a vla a, a sob ŋa n'ʋ nɔnɛ mɛ̃. Ɛ ʋlɩ sob na nɔnɛ mɛ̃ a, a ɩ̃ Sãà na nɔnɛ ʋ na, ɩ̃ mɩ̀ na nɔnɛ ʋ na, ɛ ɩ̃ na wul ɩ̃ tʋɔra a ʋ sob.» 22A Zuda, na bɛ ɩ Zuda Ɩsɩkarɩɔtɩ a, tɩ sowr ʋ na: «Sore e, bʋ̃ʋ n'ʋ so a fɛr kɛ fʋ wul fʋ tʋɔra a tɩɩm, ɛ ta wul fʋ tʋɔra a tẽ-daa?» 23A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Nɩr wa nɔnɛ mɛ̃ a, ʋ na tɛr ɩ a ɩ̃ ƴɛrʋ vla, a ɩ̃ Sãà na nɔnɛ ʋ na, ɛ tɩ na wa na wa kpɩɛr a ʋ sob zie. 24Nɩr na bɛ nɔnɛ mɛ̃ a, ʋ bɛ dier a ɩ̃ ƴɛrʋ ɛ. Ɛ cɛ a ƴɛrʋ nyɩ na wone a, a bɛ yi mãa zie ɩ, a Sãà na tõ m a zie n'a a yi. 25Ɩ̃ yel ɩ a yele a ŋa kʋ̀ nyɩ, ɩ̃ na cãa be a nyɩ zie a. 26Ɛ cɛ a Gure, a Vʋʋrʋ Sõw, a Sãà na na bɛr k'ʋ wa a nyɩ zie, a ɩ̃ yúor ƴãw a, ʋl na wul nyɩ nɩ a za. Ʋ na lɛb a sɩ̃w a nyɩ tɩɛrʋ a yele al za ɩ̃ na yel kʋ̀ nyɩ a ƴãw. 27Ƴã-ɓaarʋ n'a ɩ̃ bɛrɛ kʋ̀rɛ nyɩ, a ɩ̃ ƴã-ɓaarʋ n'a ɩ̃ kʋ̀rɛ nyɩ. Ɩ̃ bɛ kʋ̀rɛ nyɩ mɛ̃ a lɛ a tẽ-daa na mɩ́ tɩr a ƴã-ɓaarʋ a ɩ. Nyɩ ta ɩ pʋl-vʋ̃ɔ nɩ dɛ̃bɩ̃ɛ tɛr nyɩ ɛ. 28Nyɩ wõ n a lɛ ɩ̃ na yel kʋ̀ nyɩ a, ɩ̃ cere na, ɛ na lɛb wa a nyɩ zie. Nyɩmɛ tɩ nɔnɛ mɛ̃ a, nʋ̃ɔ̀ nãá ɩrɛ nyɩ na, ɩ̃ na cere a Sãà zie a: a Sãà ɩ n kpɛ̃ɛ zuo mɛ̃. 29Ɩ̃ yel ɩ a yele a ŋa za kʋ̀ nyɩ a ƴɛrɛ ŋa, ɛ a bɛ ta sɛr ɛ, kɛ alɛ wa ta a, nyɩ̃ɩm saw kɛ sɩza n'a. 30Dɩ̃a na ta a, ɩ̃ kʋ̃ lɛ ƴɛr ɩ nyɩ cɛlɩ ɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a tẽ-daa ŋa nãà waar a. Sɩza n'a, ʋ bɛ tɛr ɩ̃ yel-ɩra ɩ, 31ɛ cɛ a ŋa n'a a tẽ-daa na bãw k'ɩ̃ɩ nɔnɛ nɩ a Sãà ɛ ɩrɛ a lɛn tɔr za a Sãà na ƴãw nʋɔr kʋ̀ m a. Nyɩ ìr tɩ cen!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\