ZÃ 18

1A Yeezu na tɩ ƴɛr a ŋa baar a, ʋlɛ nɩ a ʋ po-tuurbɛ yi na lo gãw a Sedʋrɔ̃ ba-fʋɔla. Zardɛ̃ kãw tɩ be n be. Be n'a ʋ tɩ kpɛ nɩ a ʋ po-tuurbɛ. 2A ʋ mɩlɛ Zuda mɩ̀ tɩ bãw nɩ a ʋlɩ zie nɛ: a Yeezu na mɩ́ tɩ cere a be kʋra lɛ nɩ a ʋ po-tuurbɛ a ƴãw. 3A Zuda tɩ tɛr ɩ a sojarɩ nɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ-gurbɛ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ na tɩ kʋ̀ ʋ a, cen nɩ a be. Bɛ tɩ tɛr ɩ mɔ̃-'lena vũuni nɩ lãparɩ nɩ zɛbr bome. 4A Yeezu na tɩ bãw bom nɛ za na na ɩ ʋ a, ʋ tuor a sowri bɛ: «Ãa n'ʋ nyɩ bɔbr?» 5Ɛ bɛ yel ʋ: «Yeezu na yi Nazarɛtɩ a n'ʋ tɩ bɔbr.» A Yeezu yel bɛ: «Mãa n'ʋ.» A ʋ mɩlɛ Zuda tɩ ar ɩ a bɛ sɔgɔ. 6A Yeezu na wa yel: «Mãa n'ʋ», bɛ tɩ̃wnɩ nɩ pùor, ɛ lo tẽsɔw. 7A Yeezu tɩ lɛb a sowri bɛ: «Ãa n'ʋ nyɩ bɔbr?» Ɛ bɛ lɛb yel: «Yeezu na yi Nazarɛtɩ a n'ʋ tɩ bɔbr.» 8A Yeezu sɔw yel bɛ: «Ɩ̃ yel nyɩ na kɛ mãa n'ʋ. Alɛ wa ɩ mãa n'ʋ nyɩ bɔbr a, nyɩ bɛr a bɛ ŋa kɛ̀ bɛ cere.» 9A ŋa n'a a ƴɛr-bir ŋa ʋ na tɩ dãw yel a tu ʋ tub: «A bɛlɩ dem fʋ na kʋ̀ m a, ɩ̃ Sãà a, ɩ̃ bɛ bɔr bɛ been za ɩ.» 10Sɩmʋ̃ Pɩɛr na tɩ tɛr sɔ-kpɛ̃ɛ a nyɔw ʋ na vʋ̃ɔ, pɛl ɩ a bawr-maal-kara tõ-tone kãw dʋrʋ tobr ŋmãa. A tõ-tone nɛ yúor tɩ dɩ na kɛ Malkisi. 11Ɛ cɛ a Yeezu tɩ yel ɩ a Pɩɛr: «Lɛb su a fʋ sɔ-kpɛ̃ɛ a ʋ kpar pʋɔ. Ɩ̃ ta nyũ a tuo koli-nyuura a ɩ̃ Sãà na kʋ̀ m a bɩɩ?» 12A sojarɩ nɩ a bɛ nɩ-kpɛ̃ɛ nɩ a Zifʋ mɩnɛ Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ-gurbɛ tɩ nyɔw nɩ a Yeezu 'lẽ. 13Bɛ tɩ de nɩ niwn tɛr ʋ cen nɩ a An zie. Ʋ tɩ ɩ n a bawr-maal-kara na dɩ kɛ Kayifʋ a dɩɛm. A Kayifʋ n'ʋ tɩ ɩ a bawr-maal-kara a ʋlɩ yuon nɛ. 14A Kayifʋ ŋa tɔr za n'ʋ tɩ wul a yã ŋa a Zifʋ mɩnɛ: «A nyɩ vla n'a kɛ nɩ-been yõ kpi a nɩbɛ za ƴãw.» 15A Sɩmʋ̃ Pɩɛr nɩ a Yeezu po-tuure ƴẽn sob tɩ tu n a Yeezu. A po-tuure ʋl tɩ tu n a Yeezu kpɛ a bawr-maal-kara dàvʋrá, ʋ na tɩ ɩ a bawr-maal-kara nɩ-bãwna a ƴãw. 16A Pɩɛr ʋl tɩ ar ɩ a yẽw, a dɩ̃dɔr nʋɔr. A po-tuure ʋl na tɩ ɩ a bawr-maal-kara nɩ-bãwna a, tɩ lɛb a yi tɩ ƴɛr ɩ a pɔw na gùre a dɩ̃dɔr a, ɛ ɩ a Pɩɛr ʋ kpɛ. 17A lɛ n'a a tõ-tõ-bi-pɔw na gùre a dɩ̃dɔr a tɩ yel a Pɩɛr: «A fʋ̃ʋ mɩ̀ a, fʋ bɛ ɩ a nɩr ŋa po-tuure kãw bɩɩ?» A Pɩɛr tɩ yel a: «Ɩ̃ bɛ ɩ ʋ ɛ.» 18A tõ-tõ-biir nɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ-gurbɛ tɩ gbɔw nɩ vũu ʋʋrɛ, ƴawr na tɩ ɩrɛ a ƴãw. A Pɩɛr tɩ pʋɔ na ar ʋʋrɛ a vũu. 19Lɛ n'a a bawr-maal-kara tɩ sowr ɩ a Yeezu a ʋ po-tuurbɛ yele nɩ a ʋ kanʋ yele. 20A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Cãàmɩ́ lɛ n'a ɩ̃ mɩ́ ƴɛrɛ a nɩbɛ za niŋé, ɛ kanɛ nɩ bɛ a puoru-dìrú nɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ, a be a Zifʋ mɩnɛ za na mɩ́ ɓã taa a. Ɩ̃ bɛ dãw sɔwlɩ ƴɛr ƴɛrʋ ɛ. 21Bʋ̃ʋ n'ʋ ɩ fʋ sowre mɛ̃? Sowri a bɛl na bɛr wõ a ɩ̃ kanʋ a, bɛ bãw nɩ a ʋlɩ bom nɛ ɩ̃ na yel a.» 22A ƴɛr-bie a ŋa bɛ tɩ lo tẽw sɛr ɛ, ɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ gùre ƴẽn sob kãw, na tɩ ar a be a, ɓa ʋ ɛ yel: «A ŋa n'a fʋ sɔwr a bawr-maal-kara ƴɛrʋ bɩɩ?» 23A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Mãa wa ƴɛr faa a, wul mɛ̃ a faa lowr; ɛ mãa wa ƴɛr vla a, bʋ̃ʋ n'ʋ so fʋ ŋmɛ m?» 24Lɛ n'a a An tɩ ƴãw bɛ tɛr a Yeezu 'lẽ cen nɩ a bawr-maal-kara Kayifʋ zie. 25A Sɩmʋ̃ Pɩɛr ʋl tɩ ar a ʋʋrɛ a vũu. Bɛ tɩ sowr ʋ na: «Fʋ mɩ̀ bɛ ɩ a ʋ po-tuure kãw bɩɩ?» A Pɩɛr ciiri: «Ɩ̃ bɛ ɩ ʋ ɛ.» 26A bawr-maal-kara tõ-tõ-bie kãw, na ɩ a ʋlɩ sob nɛ a Pɩɛr na tɩ dãw pɛl a tobr ŋmãa a nɩr a, tɩ sowr ʋ na: «Ɩ̃ bɛ tʋ̃ɔ dãw nyɛ̃ b a zaardɛ̃ pʋɔ, fʋ̃ʋ nɩ a Yeezu ɛ?» 27Ɛ cɛ a Pɩɛr tɩ lɛb a maal ciiri, ɛ daadaa lɛ nʋra kõ. 28Al pùorí, bɛ tɩ tɛr ɩ a Yeezu yi n a Kayifʋ zie cen nɩ a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ yir. Biɓaara tɩ n'a. Bɛ bɛ tɩ kpɛ a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ yir ɛ, kɛ́ bɛ taa wa páw dɛwr ɛ, tʋ̃ɔ dɩ a Tɔlʋ cuw. 29Alɛ so a Pɩlatɩ yi wa a yẽw wa sowri bɛ: «Bʋ̃ʋ sãwna n'a nyɩ yere a nɩr ŋa ƴãw?» 30Bɛ tɩ sɔw ʋ na: «A nɩr ŋa bɛ tɩ maalɩ yel-faa a, tɩ kʋ̃ʋ tɩ nyɔw ʋ wa n a fʋ zie ɩ.» 31A Pɩlatɩ lɛb yel bɛ: «Nyɩ de ʋ maal ɩ a ƴɛrʋ tu n a nyɩ Naaŋmɩn-Wulu.» A Zifʋ mɩnɛ yel ʋ: «Tɩ bɛ tɛr sɔr na kʋ́ nɩr kãw za ɩ!» 32A ŋa n'a a tɩ fɛr kɛ a ƴɛrʋ ʋl, a Yeezu na tɩ ƴɛr manɩ wul a kũu nɛ bʋʋrɛ ʋ na na kpi a, tu. 33A Pɩlatɩ tɩ lɛb a kpɛ a dĩ̀ó, ɛ bʋɔl a Yeezu sowr ʋ: «Fʋ ɩ n a Zifʋ mɩnɛ nãà bɩɩ?» 34A Yeezu sɔw ʋ: «Fʋ mɩŋa n'ʋ bãw sowre bɩɩ, nɩ-yoru nɛ bɛ yel kʋ̀ b?» 35A Pɩlatɩ sowr ʋ: «Ɩ̃ mɩ̀ ɩ n a Zifʋ mɩnɛ nɩ-bʋʋrɛ nɩr kãw bɩɩ? A fʋ nɩ-bʋʋrɛ nɩ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nyɔw fʋ na wa n a ɩ̃ zie, bʋ̃ʋ n'ʋ fʋ ɩ?» 36A Yeezu sɔw: «A ɩ̃ naalʋ bɛ yi tẽ-daa ŋa zu ɛ. A ɩ̃ naalʋ tɩ yi a tẽ-daa ŋa zu a, a ɩ̃ nɩbɛ nãá zɛb a faa mɛ̃ bɛr, ɩ̃ ta lo a Zifʋ mɩnɛ nuru pʋɔ ɩ. Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, ɩ̃ naalʋ bɛ ɩ tẽ-daa ŋa zu naalʋ ɛ.» 37Lɛ n'a a Pɩlatɩ sowr ʋ: «A ɩ lɛ fʋ ɩ nãà ʋ?» A Yeezu sɔw: «Fʋ̃ʋ n'ʋ yere k'ɩ̃ɩ ɩ n nãà. Ɩ̃ dɔw na, ɛ ɩ̃ wa n a tẽ-daa zu k'ɩ̃ɩ wa dɩ a yel-mɩŋa dãsɩɛ. Nɩr za na ɩ yel-mɩŋa nɩr a, bɛrɛ na wone a ɩ̃ ƴɛrʋ.» 38A Pɩlatɩ yel ʋ: «Bʋ̃ʋ n'ɩ a yel-mɩŋa?» A ƴɛr-bie a ŋa zu n'a, ʋ lɛb yi a Zifʋ mɩnɛ zie tɩ yel bɛ: «Ɩ̃ bɛ nyɛ̃ sãwna za a ʋ zie ɛ. 39Ɛ cɛ mɛ̃ a lɛ a ɩb na ɩrɛ a nyɩ zie a, ɩ̃ mɩ́ lɛb a bɛr nɩ-pàwra kãw kʋ̀ nyɩ a Tɔlʋ cuw bibir. Nyɩ bɔbr a k'ɩ̃ɩ lɛb bɛr a Zifʋ mɩnɛ nãà bɩɩ?» 40Bɛ tɩ ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ bɛ za: «Ta bɛr a ʋl ɛ, bɛr Barabasɩ!» Zɩ̃ kɛ a Barabasɩ nɛ tɩ ɩ n nyãnyu-nɩ-kʋ́rɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\