ZÃ 20

1A kɔsɩɛra bibir, Madala tẽw Marya tɩ ìr ɩ biɓaar-pipi, a zie na tɩ cãa liw a, cen a yaa pɛr. Ʋ tɩ nyɛ̃ na bɛ bìlì a kʋsɩɛr bɛr a bɔw nʋɔr ƴãw. 2Ʋ tɩ zɔ na cen tɩ páw a Sɩmʋ̃ Pɩɛr nɩ a Yeezu po-tuur-nɔna yel bɛ: «Bɛ ír ɩ a Sore a yaa pʋɔ ɛ́ tɩ bɛ bãw be bɛ na ƴãw ʋ a ɩ.» 3Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ yi, ʋlɛ nɩ a po-tuure ʋl, bɛ cen a yaa pɛr. 4Bɛ za ayi tɩ lãw na zɔrɛ; ɛ cɛ a po-tuure ʋl tɩ zɔ na zuo a Pɩɛr bɛr ɛ tɩ dãw ta a yaa pɛr. 5Ʋ tɩ muul a nyɛ̃ a pɛnɛ na gã a, ɛ cɛ ʋ bɛ tɩ kpɛ ɩ. 6A Sɩmʋ̃ Pɩɛr na tɩ tuur ʋ a, mɩ̀ pãa tɩ ta na. Ʋ tɩ kpɛ n a yaa pʋɔ nyɛ̃ a pɛnɛ na gã a 7ʋ mɩ̀ tɩ nyɛ̃ nɩ a pɛn ʋl na tɩ páw a Yeezu zu a; ʋ bɛ tɩ bin lãw nɩ a pɛn-taabɛ ɩ, ʋ tɩ puuli na gã ʋ yõ zie. 8Lɛ n'a a po-tuure ʋl mɩ̀ pãa kpɛ, ʋl na tɩ de niwn ta a yaa pɛr a. Ʋ tɩ nyɛ̃ na ɛ saw de. 9Wa tɩ tɔ a lɛn daar a, a po-tuurbɛ cãa bɛ tɩ bãwnɩ a kɛ a fɛr a kɛ a Yeezu lɛb yi a kũuni pʋɔ, mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a ɩ. 10Al pùorí, a po-tuurbɛ tɩ lɛb a kul. 11A Marya tɩ ar ɩ a yẽw, a yaa pɛr, kone. Ʋ tɩ cãa na kone ɛ wa muul ɩ a bɔw pʋɔ 12nyɛ̃ malkɩ mɩnɛ ayi bɛ su bʋ̃-pɛlɛ zɩ̃ nɩ a be tɔr za bɛ na tɩ gaalɩ a Yeezu ƴãgan a, kãw tɩ zɩ̃ n a zu ƴãw, ɛ ƴẽn sob zɩ̃ a gbɛɛ ƴãw. 13Bɛ tɩ sowr ʋ na: «Pɔw ɩ, bʋ̃ʋ tɛr fʋ fʋ kone?» Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «Bɛ ír ɩ a ɩ̃ Sore, ɛ ɩ̃ bɛ bãw be bɛ na ƴãw ʋ a ɩ.» 14Ʋ na tɩ cãa ƴɛrɛ a, ʋ wa lɩɛb a nyɛ̃ a Yeezu ʋ ar a be, ɛ ʋ bɛ bãw kɛ ʋlɛ n'ʋ ɛ. 15A Yeezu tɩ sowr ʋ na: «Pɔw ɩ, bʋ̃ʋ tɛr fʋ fʋ kone? Ãa n'ʋ fʋ bɔbr?» Ɛ cɛ a Marya ʋl tɩ manɛ kɛ a zaardɛ̃-gùre n'ʋ ɛ yel ʋ: «Sore e, fʋ̃ʋ wa n'ʋ de ʋ a, fʋ̃ʋ wul mɛ̃ a be fʋ na ƴãw ʋ a, ɛ ɩ̃ na cen na tɩ ɓaw ʋ!» 16A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Marya!» Ʋ tɩ ƴaw na lɩɛbɩ ɛ yel ʋ nɩ a Ebire ƴɛrʋ: «Arabuni!» A pɛr lɛ kɛ: «Wul-wul-kara.» 17A Yeezu yel ʋ: «Ta nyɔw mɛ̃ tɛr ɛ! Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ bɛ do a ɩ̃ Sãà zie sɛr ɛ. Fʋ̃ʋ a, cen tɩ páw a ɩ̃ yɛbr yel bɛ k'ɩ̃ɩ duor ɩ a ɩ̃ Sãà mɩ̀ na ɩ a nyɩ Sãà a zie, a ɩ̃ Naaŋmɩn, mɩ̀ na ɩ a nyɩ Naaŋmɩn a zie.» 18A lɛ n'a a Madala tẽw Marya tɩ cen tɩ yel kʋ̀ a po-tuurbɛ: «Ɩ̃ nyɛ̃ nɩ a Sore. Ɛ a ŋa n'a ʋ yel kʋ̀ m.» 19A ʋlɩ kɔsɩɛra nɛ tɔr za bibir zaanʋɔra, a Yeezu po-tuurbɛ tɩ zɩ̃ n yir kãw pʋɔ ɛ kpa a pamɛ̃, a Zifʋ mɩnɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ƴãw. Bɛ wa bere na a Yeezu wa ar a bɛ sɔgɔ ɛ yel bɛ: «A ƴã-ɓaarʋ, ʋ be a nyɩ zie!» 20Ʋ na tɩ ƴɛr a a ŋa baar a, ʋ wul bɛ nɩ a ʋ nuru nɩ a ʋ lõbowr. Nʋ̃ɔ̀ tɩ ɩrɛ nɩ a ʋ po-tuurbɛ yaga, a bɛ na tɩ lɛb nyɛ̃ a bɛ Sore a ƴãw. 21Ʋ tɩ lɛb a maal yel bɛ: «A ƴã-ɓaarʋ, ʋ be a nyɩ zie! Mɛ̃ a lɛ a Sãà na tõ m a, lɛ n'a ɩ̃ mɩ̀ tone nyɩ.» 22Ʋ na wa yel a ŋa baar a, ʋ pɛbl ɩ pɩɛlʋ ƴãw a bɛ zu ɛ yel bɛ: «Nyɩ de a Vʋʋrʋ Sõw! 23Nyɩmɛ wa dɩ nɩbɛ yel-bebe suur kʋ̀ bɛ a, Naaŋmɩn mɩ̀ na dɩ na kʋ̀ bɛ, ɛ́ nyɩmɛ wa zawrɩ nɩbɛ yel-bebe suur dɩb a, Naaŋmɩn mɩ̀ na zawr ɩ a dɩb.» 24A Pie-nɩ-ayi ƴẽn sob kãw, na dɩ kɛ Toma, ɛ bɛ bʋɔlɛ Didim a, bɛ tɩ pʋɔ a bɛ pʋɔ a lɛn daar a Yeezu na tɩ wa a bɛ zie a ɩ. 25A ʋ po-tuur-taabɛ tɩ yel a kʋ̀ ʋ: «Tɩ nyɛ̃ nɩ a Sore!» A Toma lɛb yel bɛ: «Mãa bɛ wa nyɛ̃ a pĩi-bie bãwfʋ a ʋ nuru pʋɔ a, mãa bɛ wa ír nobir tɔ n a pĩi-bie bãwfʋ a ŋa a, mãa bɛ wa ír nũu tõ a ʋ lõbówrí a, ɩ̃ kʋ̃ saw de ɩ.» 26Bibie anĩ pùorí, a Yeezu po-tuurbɛ tɩ lɛb a maal ɓã taa a yir pʋɔ, a Toma mɩ̀ pʋɔ. A pamɛ̃ tɩ cãa na kpa, ɛ a Yeezu wa kpɛ ar a bɛ sɔgɔ ɛ yel bɛ: «A ƴã-ɓaarʋ, ʋ be a nyɩ zie!» 27Al pùorí, ʋ tɩ yel ɩ a Toma: «Wa n a fʋ nobir ka, bɛl a ɩ̃ nuru nyɛ̃, wa n a fʋ nũu wa tõ a ɩ̃ lõbówrí, bɛr a nɔkpɛn ɛ saw de.» 28A Toma tɩ sɔw na yel: «Fʋ ɩ n ɩ̃ Sore nɩ ɩ̃ Naaŋmɩn!» 29A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Fʋ na nyɛ̃ m a bɛ n'a fʋ saw de e? Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a bɛl na bɛ nyɛ̃ ɛ saw de a!» 30A Yeezu tɩ cãa na maalɩ yele yaga na ɩ bãwfʋ sãá a, a ʋ po-tuurbɛ niŋé, ɛ cɛ bɛ bɛ tʋ̃ɔ sɛb a za ƴãw a sɛbɛ ŋa pʋɔ ɩ. 31A a ŋa bɛ na sɛb ƴãw a, bɛ sɛb a ƴãw kɛ́ nyɩ saw de kɛ a Yeezu sɩrɩ na ɩ a Kɩrɩta, a Naaŋmɩn Bie, ɛ a nyɩ sawfʋ zũú n'a nyɩ na páw a nyɔ-vʋʋrʋ a ʋ yúor ƴãw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\