ZÃ 9

1A Yeezu na tɩ tɔlɛ a, ʋ nyɛ̃ nɩ nɩr kãw na lãw dɔw nɩ zɔnʋ a. 2A Yeezu po-tuurbɛ tɩ sowr ʋ na: «Wul-wul-kara a, a sob ŋa na lãw dɔw nɩ a zɔnʋ a, ãa n'ʋ sãw: ʋl mɩŋa n'ʋ bɩɩ a ʋ dɔwrbɛ nɛ bɛ?» 3A Yeezu tɩ sɔw na: «Ʋ bɛ sãw ɛ, a ʋ dɔwrbɛ mɩ̀ bɛ sãw ɛ. Ɛ cɛ a ɩ n a a ŋa, kɛ a Naaŋmɩn tome tʋ̃ɔ sãá a ʋ zie. 4A zie na cãa nyɛrɛ a, a fɛr a kɛ tɩ tone a sob nɛ na tõ m a tome; a zie sɔbr a, nɩr na kʋ̃ tʋ̃ɔ tõ ton a. 5Lɛn daar za ɩ̃ na be a tẽ-daa zu a, mãa n'ɩ a tẽ-daa cãa.» 6Ʋ na tɩ ƴɛr a a ŋa baar a, ʋ pʋʋr ɩ mʋtaar a tẽw bu n tanɛ, ɩ sɔ sɔ a zɔ̃w mimie 7ɛ yel: «Cen tɩ so kʋ̃ɔ a Silowe kʋ̃ɔ-puulu zie», a Silowe pɛr ɩ «Nɩ-tona». A zɔ̃w tɩ cen na tɩ so a kʋ̃ɔ, ɛ ʋ na tɩ lɛb wa a, ʋ tɩ nyɛrɛ na. 8A ʋ sɩman dem, nɩ a bɛlɩ dem na mɩ́ tɩ nyɛ̃ ʋ k'ʋ zɩ̃ zɛlɛ a, tɩ yere na: «A sob ŋa bɛ n'ʋ mɩ́ tɩ zɩ̃ a ka zɛlɛ ɩ?» 9Bɛ mɩnɛ tɩ yere na: «Ʋlɛ n'ʋ!» Ɛ bɛ mɩnɛ yere: «Ʋlɛ bɛ n'ʋ ɛ, ʋ ŋmɛ̃-ta-tɔ n'ʋ.» Ɛ cɛ a ʋl mɩŋa tɩ yere na: «Mãa tɔr za n'ʋ.» 10A lɛ n'a bɛ tɩ sowr ʋ: «Ŋmɩŋmɩn n'a a fʋ mimie ɩ yuori?» 11Ʋ tɩ sɔw na: «A nɩr ʋl bɛ na bʋɔlɛ a Yeezu a, ʋlɛ n'ʋ bu tanɛ sɔ sɔ a ɩ̃ mimie ɛ yel mɛ̃: ‹Cen tɩ so kʋ̃ɔ a Silowe kʋ̃ɔ-puulu zie›. A lɛ n'a ɩ̃ cen a be, tɩ so a kʋ̃ɔ ɛ nyɛrɛ.» 12Bɛ lɛb sowr ʋ: «Ɛ a sob nɛ wa?» Ʋ sɔw: «Ɩ̃ bɛ bãw ɛ.» 13Bɛ tɩ tɛr ɩ a nɩr ŋa, na tɩ dãw zɔ̃w a, cen nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ zie. 14Zɩ̃ kɛ̃ pɩɛnʋ-bibir a a Yeezu tɩ bu a tanɛ yuo nɩ ʋ a mimie. 15A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ mɩ̀ tɩ sowr ʋ na: «Ŋmɩŋmɩn n'a fʋ ɩ nyɛrɛ?» Ʋ tɩ yel bɛ na: «Ʋ bu n tanɛ sɔ a ɩ̃ mimie, ɩ̃ so kʋ̃ɔ ɛ nyɛrɛ.» 16A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ pʋɔ a, bɛ mɩnɛ tɩ yere na: «A nɩr ŋa bɛ yi Naaŋmɩn zie wa ɩ, ʋ na mɩ́ tone a pɩɛnʋ-bibir a.» Ɛ cɛ bɛ mɩnɛ tɩ yere na: «Ŋmɩŋmɩn n'a yel-bier-maalɛ na tʋ̃ɔ mɩ́ maalɩ a yele a ŋa taabɛ na ɩ bãwfʋ sãá a?» A tɩ ɩ n bʋ́r-taa a bɛ cara pʋɔ. 17Lɛ so bɛ tɩ lɛb sowri a zɔ̃w: «Ɛ fʋ̃ʋ, fʋ yel kɛ ãa n'ɩ a sob ŋa na yuo fʋ a mimie a?» Ʋ sɔw: «Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ n'ʋ.» 18Ɛ cɛ a Zifʋ mɩnɛ na bɛ tɩ wõ a nɩr ŋa dɔwrbɛ sɛr a, bɛ bɛ tɩ saw k'ʋʋ tɩ zɔ̃w na ɛ lɛb wa nyɛrɛ ɩ. Lɛ so bɛ tɩ bʋɔl ɩ a ʋ dɔwrbɛ wa 19sowri bɛ: «A nyɩ bi-dɛb n'ɩ a ŋa nyɩ na yel k'ʋʋ lãw na dɔw nɩ zɔnʋ a? Ŋmɩŋmɩn n'a ʋ ɩ nyɛrɛ ƴɛrɛ ŋa?» 20A dɔwrbɛ tɩ sɔw na: «Tɩ bãwnɩ a na ʋ na ɩ a tɩ bie, ɛ lãw dɔw nɩ zɔnʋ a. 21Ŋmɩŋmɩn n'a ʋ ɩ nyɛrɛ ƴɛrɛ ŋa a, tɩ bɛ bãw ɛ. Ãa n'ʋ yuo ʋ a mimie a? Tɩ bɛ bãw ɛ. Nyɩ sowr ʋ, nɩ-kpɛ̃ɛ n'ʋ, ʋl mɩŋa, ʋ man a ʋ yele kʋ̀ nyɩ!» 22A dɔwrbɛ na tɩ zɔrɛ a Zifʋ mɩnɛ dɛ̃bɩ̃ɛ a n'a so bɛ ƴɛr a a ŋa. A Zifʋ mɩnɛ tɩ wõ n taa, kɛ́ nɩr wa yere kɛ a Yeezu ɩ n a Kɩrɩta a, kɛ bɛ̃ɛ diw a sob a puoru-dĩ̀ó. 23Alɛ n'a so a dɔwrbɛ tɩ yel: «Nyɩ sowr ʋ, nɩ-kpɛ̃ɛ n'ʋ!» 24A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ bʋɔl ɩ a nɩr ʋl na tɩ dãw zɔ̃w a, a gb'a ayi sob, wa yel ʋ: «Yel yel-mɩŋa a Naaŋmɩn niŋé. Tɩɩm a, tɩ bãw na kɛ a nɩr ŋa ɩ n yel-bier-maalɛ.» 25Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «Mãa a, ɩ̃ bɛ bãw yel-bier-maalɛ n'ʋ bɩɩ yel-bier-maalɛ bɛ n'ʋ a ɩ, ʋlɩ bom nɛ yõ ɩ̃ na bãw a n'ɩ kɛ ɩ̃ tɩ zɔ̃w na, ɛ ƴɛrɛ ŋa ɩ̃ lɛb nyɛrɛ.» 26Bɛ lɛb sowr ʋ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ ʋ ɩ fʋ? Ŋmɩŋmɩn n'a ʋ yuo fʋ a mimie?» 27Ʋ sɔw bɛ: «Ɩ̃ man na kʋ̀ nyɩ, ɛ́ nyɩ bɛ bɛr wõ ɩ. Bʋ̃ʋ so nyɩ bɔbr k'ɩ̃ɩ lɛ maal man kʋ̀ nyɩ? Nyɩ mɩ́ nɔ̃w bɔbr ɩ a ʋ po-tuurbɛ lɩɛbʋ mɔ̃ bɩɩ?» 28Lɛ n'a a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ nyɔw ʋ tʋʋr yere nɩ: «Fʋ̃ʋ n'ʋ ɩ a ʋ po-tuure! Tɩɩm a, Mõyiir po-tuurbɛ n'ɩ tɩ. 29Naaŋmɩn ƴɛr ɩ a Mõyiir zie tɩ bãwnɩ, ɛ cɛ a sob ŋa ʋl a, tɩ bɛ bãw ʋ yib zie ɩ!» 30A nɩr ʋl tɩ sɔw na yel bɛ: «A ŋa n'ʋ pãa ɩ nɔ-ɓãan! Nyɩ na bɛ bãw a ʋ yib zie, ɛ ʋ nɩ̃ɛ yuo mɛ̃ a mimie a! 31Tɩ bãwnɩ a na: Naaŋmɩn bɛ dier yel-bier-maalɛ puoru ɛ, ɛ cɛ nɩr wa puore Naaŋmɩn ɛ maalɛ a ʋ pʋ-tɩɛrʋ a, Naaŋmɩn mɩ́ de nɩ a ʋ sob puoru. 32Bɛ bɛ dãw wõ kɛ́ nɩr sanɩ nɩ nɩr na lãw dɔw nɩ zɔnʋ a mimie ɩ. 33A nɩr ŋa bɛ tɩ yi Naaŋmɩn zie a, ʋ kʋ̃ʋ tʋ̃ɔ ɩ bom za ɩ.» 34Ɛ cɛ bɛ tɩ sɔw ʋ na yel: «Fʋ̃ʋ n'ɩ ŋan dɔw yel-bier pʋɔ fʋ za, ɛ na wule tɩ ɩ?» Ɛ́ tɩ diw ʋ bɛr a puoru-dĩ̀ó. 35A Yeezu tɩ wõ na bɛ na diw ʋ bɛr a. Ʋ na wa nyɛ̃ ʋ a, ʋ sowr ʋ na: «Fʋ saw na de a Nɩsaal Bie yele e?» 36Ʋ sɔw: «Ãa nɩ̃ɛ n'ʋ, Sore e, ɩ̃ na saw de a ʋ yele?» 37A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Fʋ nyɛ̃ ʋ na, ʋlɛ n'ʋ ƴɛrɛ nɩ fʋ!» 38A nɩr ʋl tɩ sɔw na: «Ɩ̃ saw na de, Sore e.» Ɛ lo gbĩ dume a ʋ niŋé. 39A lɛ n'a a Yeezu tɩ yel: «Ƴɛrʋ-maalʋ ƴãw n'a ɩ̃ wa a tẽ-daa ŋa zu, kɛ a bɛlɩ dem na bɛ tɩ nyɛrɛ a, bɛ nyɛrɛ, ɛ a bɛlɩ dem na tɩ nyɛrɛ a, bɛ lɩɛbɩ zɔn.» 40A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ na tɩ be a ʋ zie a, ɛ wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, tɩ sowr ʋ na: «A tɩɩm mɩ̀, tɩ mɩ̀ ɩ zɔn bɩɩ?» 41A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Nyɩmɛ tɩ ɩ zɔn a, nyɩ kʋ̃ʋ tɛr yel-bier ɛ. Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa nyɩ yere na: ‹Tɩ nyɛrɛ na›: a nyɩ yel-bier cãa nɩ be.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\