ZID 1

1A mãa Zid, Zakɩ yɛb, na ɩ a Yeezu Kɩrɩta tõ-tõne a, ɩ̃ sɛbr ɩ a bɛlɩ dem a Naaŋmɩn Sãà na bʋɔlɩ, a bɛl ʋ na nɔnɛ ɛ ƴãw a Yeezu Kɩrɩta gu a. 2A nɩ-baal-zɔba, a ƴã-ɓaarʋ nɩ a nɔ̃wfʋ, a be a nyɩ zie yaga yaga za. 3Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, ɩ̃ tɩ bɔbr a nɩ ɩ̃ pʋɔ za, k'ɩ̃ɩ sɛb nyɩ manɩ a faafʋ tɩ za na lãw a yele kʋ̀ nyɩ. Ɛ cɛ a wa ɩ fɛrʋ k'ɩ̃ɩ tɩr a sɛbɛ ŋa kʋ̀ nyɩ, yel kʋ̀ nyɩ kɛ́ nyɩ ƴãw fãw mʋɔr a saw-deb ƴãw, a Naaŋmɩn na kʋ̀ a ʋ nɩbɛ daƴẽn daadaa a. 4Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nɩ-faar kãw wa na wa sɔwlɩ kpɛ a nyɩ pʋɔ. Bɛ mɩ́ de nɩ a tɩ Naaŋmɩn-maalʋ tu n zi-yoru, bɔbr ɩ kɛ́ bɛ wul kɛ bɛ tɛr ɩ yel-mɩŋa a bɛ pɩ̃ɔ-ɩb pʋɔ, ɛ́ bɛ sawr dier a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta na ɩ a tɩ Wul-wul-kara been yõ a ɩ. Koro za n'a a Sɛb-sõw manɛ a dɔwrʋ na na lo a bɛ zu a. 5Nyɩ na saa bãw a a ŋa za baarɩ a, ɩ̃ cãa na bɔbr k'ɩ̃ɩ lɛb sɩ̃w a nyɩ tɩɛrʋ k'aa Sore na tɩ faa a ʋ nɩ-bʋʋrɛ Ɩsɩrayɛl a Eziptɩ tẽw pʋɔ baar a, ʋ ɩ n a bɛlɩ dem na bɛ tɩ saw de ʋ a, bɛ kpi. 6A malkɩ mɩnɛ na bɛ tɩ saw tɛr a fãw ʋl tɛwr a Sore na kʋ̀ bɛ a, ɛ́ tɩ zawrɩ a bɛ kpɛb zie bɛr a, a Naaŋmɩn nyɔw bɛ na ƴãw bamɛ kʋra lɛ lɔb ƴãw lige pʋɔ, gùre nɩ a ƴɛrʋ-maalʋ bibi-kpɛ̃ɛ nãá wa vɩɛ a. 7A Sodɔm nɩ a Gomɔɔr nɩ a tẽ-kpɔwlɩ nɩbɛ tɩ tɛr ɩ pɩ̃ɔ-ɩ-ɩrɩ mɛ̃ a malkɩ mɩnɛ bɛ ŋa a, ɛ́ tɩ bɔbr a lãw-taa na bɛ tu sɔr a, Naaŋmɩn ƴãw bɛ nɩ dɔwrʋ nɩ vũu na bɛ tɛr kpiiru a, k'aa ɩ wulu a nɩbɛ za zie. 8A ŋa tɔr za n'a a nɩbɛ bɛ ŋa mɩ̀ ɩrɛ: bɛ mɩ́ tuur ɩ a lɛ a bɛ tɩɛrʋ na bɔbr a, dɛwr ɩ a bɛ ƴãgamɛ; bɛ bɛ mɩ́ sawr a Naaŋmɩn nɩ-kpɛ̃ɛnʋ a bɛ zu ɛ, ɛ tʋʋr a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ malkɩ mɩnɛ na be a salom zu a. 9Ɛ cɛ a malkɩ-kpɛ̃ɛ Mɩsɛl tɔr za bɛ ɩ a ŋa ɩ. Ʋlɛ nɩ a Gɛgɛra na tɩ ŋmɩɛr nɔkpɛn ɛ zɛbr ɩ taa a Mõyiir ƴãgan a, ʋ bɛ tɩ saw tʋ ʋ ɛ. A ŋa tɛwr a ʋ tɩ yel kʋ̀ ʋ: «A Sore, ʋ ƴãw fʋ dɔwrʋ.» 10Ɛ cɛ a nɩbɛ bɛ ŋa bɛl tʋʋr ɩ bom nɛ bɛ na bɛ bãw a, ɛ a al bɛ na mɩ́ bãw, a bãwfʋ ɩ mɛ̃ a wɛ-dʋn bãwfʋ a, a bɛ kũu ƴãw cãa n'a. 11Baw-bio dem nɛ bɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ tu n a Kayɛ̃ sɔr; bɛ kpɛ n tulu pʋɔ mɛ̃ a Balaam a, libie ƴãw. Bɛ na tɩ zɛbr mɛ̃ a Koore na tɩ zɛb ɩ a Mõyiir a, bɛ kpi na. 12Bɛlɛ sɩrɩ nɛ bɛ mɩ́ sãwnɛ a nyɩ yɛbr lãw-dɩb bɛrɛ, a lɛn daar bɛ na mɩ́ su zu dɩrɛ bɛ zɔrɛ nɩ vĩ a. Bɛ ŋmɛ̃ na mɛ̃ zũzuwe sɛsɛb na mɩ́ darɛ, ɛ a bɛ mɩ́ mĩ saa a. Bɛ ŋmɛ̃ na mɛ̃ tɩrʋ na bɛ wɔnɛ a, a wɔb daar saa n'a a, ɛ bɛlɛ wa vɔ̃ a bɛr a, ãa kpi gb'a ayi a. 13Bɛ ŋmɛ̃ na mɛ̃ kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ kʋ̃ɔ-mie na damnɛ nɩ fãw a, a bɛ vĩ yele na ɩ mɛ̃ a kʋ̃ɔ-puuru a, mɩ́ de bɛ nɩ niwn. Bɛ ŋmɛ̃ na mɛ̃ ŋmar-bie na mɩ́ wa yi tʋ̃ɔ a salom a; Naaŋmɩn bãwnɩ bɛ nɩ zie na liw ʋ za a, kʋra lɛ ƴãw. 14A bɛl ƴãw mɩ̀ n'a a Enɔkɩ, na ɩ a tɩ sãakʋ̃-suwle ayopõi sob na tu a Adama zu a, tɩ ƴɛr a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛr-bie a ŋa: «A Sore n'ɩ ŋan waar, ʋlɛ nɩ a ʋ malkɩ-son tur-piir piir, 15k'ʋʋ wa maal ɩ a nɩbɛ za ƴɛrʋ. Ʋ na wul ɩ a yel-bebe dem za a bɛ ɩ-faar bɛ na ɩ caar ɩ ʋ a bɛ bɛ-wonu zũú a, nɩ a zʋmɛ ƴɛr-bie a yel-bebe dem bɛ ŋa, na bɛ tɛr ƴãwfʋ a, na ƴɛr caar ɩ ʋ a.» 16A nɩbɛ bɛ ŋa mɩ́ zɛbr ɩ kʋra lɛ, ɛ a bɛ suur bɛ nʋmɛ bɛ a bɛ nyɔ-vʋʋrʋ ƴãw ɛ. Bɛ mɩ́ tɩɛrɛ nɩ a bɛ bʋ̃-bɔbrɩ tɛwr. Pɔl-ƴɛrʋ n'a bɛ mɩ́ ƴɛrɛ, ɛ bɛlɛ wa mʋʋrɛ nɩr a, bɛl mɩŋa tɔnɛ ƴãw n'a. 17Ɛ a nyɩɩm, ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, nyɩ lɛ tɩɛrɩ a ƴɛrʋ al a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta nɩ-toni na tɩ dãw ƴɛr kʋ̀ nyɩ a. 18Bɛ tɩ yere nɩ a ŋa kʋrɛ nyɩ: «A yele za baarʋ daar a, nɩbɛ na ɩrɛ nyɩ na laar ɛ tuur a bɛ ɩ-faar vʋla.» 19Bɛlɛ n'ɩ bɛ ŋan, bɛl na mɩ́ ƴãwnɛ bʋ́r-taa a nɩbɛ cara pʋɔ a! A tẽw zu ka yele tɩɛrʋ tɛwr a bɛ tɛr, bɛ bɛ tɛr a Vʋʋrʋ Sõw ɛ. 20Ɛ cɛ, nyɩɩm ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, nyɩ cãa de a nyɩ nyɔ-vʋʋrʋ tu n a nyɩ Naaŋmɩn-saw-deb na ɩ sõw yaga za a, nyɩ puore nɩ a Vʋʋrʋ Sõw fãw. 21Nyɩ be a Naaŋmɩn nɔ̃wfʋ pʋɔ gùre nɩ kɛ́ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta wa kʋ̀ nyɩ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a, a ʋ su-ɓaarʋ pʋɔ. 22Nyɩ zɔrɛ a bɛlɩ dem na bʋ́nɛ a nɩ-baalʋ. 23Nyɩ mɩ́ faa bɛ a vũu pʋɔ; ɛ a bɛ mɩnɛ a, nyɩ tɛr a bɛ nɩ-baal-zɔba ɛ lãw nɩ dɛ̃bɩ̃ɛ. Nyɩ hɩ̃ɛn a bɛ ɩ-faar tɩ lãw nɩ a bɛ bʋ̃-suuri dɛwr, a bɛ nɩsaal ɩ-dɛgɛ na mɩ́ wa n a. 24A Sob nɛ na na tʋ̃ɔ gu nyɩ, nyɩ ta lo towtow a, ɛ́ ɩ kɛ̀ nyɩ vɩɛl ɛ be nʋ̃ɔ̀ pʋɔ ar ɩ a yúor-vɩɛlʋ-danʋ nĩŋé a, 25a Naaŋmɩn been yõ tɩ Faarɛ, ʋlɛ so yúor-vɩɛlʋ-danʋ, dɛpaalʋ, fãw nɩ kpɛnʋ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta ƴãw, a dãwdãw za, a ƴɛrɛ ŋa nɩ kʋra lɛ. Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\