MARKƖ 16

1A pɩɛnʋ-bibir na wa tɔl a, a Madala tẽw Marya, nɩ a Zakɩ mã Marya, nɩ a Salume, tɩ da n kãa-nyuure cen nɩ kɛ bɛ tɩ zɛ a Yeezu ƴãgan. 2A kɔsɩɛra bibir biɓaar-pipi, a mʋ̃tɔ̃w na tɩ pure a, bɛ tɩ cen nɩ a yaa pɛr. 3Bɛ tɩ yere na kʋ̀rɛ taa: «Ãa n'ʋ na tɩ bìlì a bɔw nʋɔr kʋsɩɛr bɛr tɩ?» 4Bɛ tɩ zɛw nɩ zu nyɛ̃ a kʋsɩɛr, na bɛ dɩ vuo a, ʋ bìlì gã ʋ tʋɔra zie. 5Bɛ na tɩ kpɛ a, bɛ nyɛ̃ nɩ pɔl bile kãw ʋ su kpar-pla zɩ̃ nɩ a dʋrʋ lowr, ɛ̀ dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ nyɔw bɛ yaga. 6Ɛ cɛ ʋ tɩ yel bɛ na: «Nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, a Nazarɛtɩ tẽw Yeezu bɛ na kpa a da-gara zu a n'ʋ nyɩ bɔbr, ʋ lɛb a yi a kũu pʋɔ, ʋ bɛ be ka ɩ. Nyɩ nyɛ̃ a be bɛ na tɩ ƴãw ʋ a. 7Ɛ cɛ nyɩ cen tɩ yel a ŋa kʋ̀ a ʋ po-tuurbɛ nɩ a Pɩɛr: ʋ dier nyɩ nɩ niwn a Galile, be n'a nyɩ na tɩ nyɛ̃ ʋ mɛ̃ a lɛ ʋ na yel kʋ̀ nyɩ a.» 8Bɛ tɩ yi n a yaa pɛr be zɔ tɩ zãá, dɛ̃bɩ̃ɛ na tɩ tɛr bɛ bɛ mawr bɛ za a ƴãw. Ɛ bɛ bɛ tɩ por a yúor kʋ̀ nɩr za ɩ, a dɛ̃bɩ̃ɛ na tɩ ɩrɛ bɛ a ƴãw. [ 9A Yeezu na tɩ lɛb yi a kũu pʋɔ a kɔsɩɛra bibir biɓaara a, ʋ tɩ de nɩ niwn wul ʋ tʋɔra a Madala tẽw Marya, a ʋl zie ʋ na tɩ diw a kɔ̃tɔmɛ ayopõi bɛr a. 10A Madala tẽw Marya tɩ cen na tɩ manɩ kʋ̀ a ʋ po-tuurbɛ na tɩ tɛr pʋ-sãwna kone nɩ a. 11Ɛ cɛ bɛ na tɩ wõ kɛ a Yeezu vʋʋrɛ na a, nɩ kɛ a Madala tẽw Marya nyɛ̃ ʋ na a, bɛ bɛ tɩ saw de a ʋ ƴɛrʋ ɛ. 12Al pùorí, a Yeezu tɩ lɛb a wul ʋ tʋɔra nɩ ŋmɛ̃a kãw, a ʋ po-tuurbɛ ayi kãw na tɩ lo sɔr cere kura pʋɔ a. 13Bɛ tɩ lɛb a wa wa manɩ kʋ̀ a bɛ ŋmãa, ɛ cɛ bɛ mɩ̀ bɛ tɩ saw de a bɛ ƴɛrʋ ɛ. 14A pɛ-baara a, a Yeezu tɩ wul ɩ ʋ tʋɔra a Nɩ-toni pie nɩ been na tɩ lãw zɩ̃ dɩrɛ a. Ʋ tɩ yere bɛ na, bɛ na bɛ tɩ saw de a, ɛ a bɛ zuru kpɛmɛ zuo bɛ bɛ saw de a bɛlɩ dem na tɩ nyɛ̃ ʋ ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ a ƴɛrʋ a. 15Al pùorí, ʋ tɩ yel bɛ na: «Nyɩ cen a tẽ-daa za zu tɩ hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀rɛ a bʋ̃-iri za. 16Ʋlɩ sob nɛ wa saw de a, ɛ de a suob a, ʋ na nyɛ̃ nɩ a faafʋ; ʋlɩ sob nɛ bɛ wa saw de a, ʋ na nyɛ̃ nɩ dɔwrʋ. 17Ɛ bãwfʋ a ŋa n'a na tuur a bɛlɩ dem na saw de a: a ɩ̃ yúor ƴãw, bɛ na diwr ɩ kɔ̃tɔmɛ; bɛ na ƴɛrɛ nɩ ƴɛr-paalɛ; 18bɛlɛ saa nyɔw wɩɩr nɩ nuru bɩɩ bɛlɛ saa nyũ tɩ̃ɩ faa kãw a, a kʋ̃ ɩ bɛ bom za ɩ. Bɛ na mɩ́ ír ɩ nuru dɔwlɩ a baalbɛ zu, ɛ̀ bɛ lɛb kpɛ̃w.» 19A Sore Yeezu na wa ƴɛr a bɛ zie a a ŋa baar a, bɛ ír ʋ na do n a tẽ-vla pʋɔ, ʋ tɩ zɩ̃ a Naaŋmɩn dʋrʋ lowr. 20A ʋ Nɩ-toni tɩ cen na tɩ hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀ a ziir za. A Sore tɩ lãw nɩ bɛ na tone, ɛ mɩ́ wul kɛ a Yel-nʋ̃ɔ̀ ƴɛrʋ ɩ n sɩza, a nɔ-ɓãa-yele na tɩ maalɛ pʋɔ a ƴãw.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\