MARKƖ 2

1Bibie a ŋa lɛ pùorí, a Yeezu tɩ lɛb a wa a Kafarnawɔm, ɛ a nɩbɛ tɩ wõ k'ʋʋ be n a yir. 2Zu-sɛbla tɩ gbõ n taa bɛ tɩ tɛr vuo ɩ, kɛ̀ arʋ zie bɛ tɩ cãa be ɩ, tɩ lãw nɩ a dɩ̃dɔr nʋɔr za, ɛ ʋ tɩ manɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ kʋ̀rɛ bɛ. 3Nɩbɛ kãw tɩ wa tɛr ɩ gbɛr wa n a ʋ zie, ƴãw nɩbɛ anaar tuo. 4A nɩbɛ na tɩ yãwmɛ̃ zuo bɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ ta a ʋ niŋé a, bɛ do n a gàrʋ́ tɩ puo sule a be a Yeezu na be a, ɛ tur a gbɛr bɛr ʋ siw nɩ a ʋ bʋ̃-gana. 5A Yeezu na tɩ nyɛ̃ a bɛ Naaŋmɩn-saw-deb a, ʋ yel ɩ a gbɛr: «Ɩ̃ bie e, a fʋ yel-bebe suur dɩ na.» 6Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ bɛ mɩnɛ na tɩ zɩ̃ a be a, tɩ tɩɛrɛ nɩ bɛ pʋɔ: 7«Bʋnʋ ƴãw n'a a nɩr ŋa ƴɛrɛ a ŋa? Ʋ tʋʋr ɩ Naaŋmɩn zʋmɛ. Ãa n'ʋ na tʋ̃ɔ dɩ a yel-bebe suur, a bɛ ɩ Naaŋmɩn yõ?» 8Daadaa lɛ, a Yeezu na tɩ tɩɛrɩ bãw a bɛ pʋ-tɩɛrʋ a, ʋ sowri bɛ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ tɛr a tɩɛrʋ a ŋa taabɛ? 9Abobe sob a ɩ mɔlɛ zuo: ɩ̃ na na yel a gbɛr: ‹A fʋ yel-bebe suur dɩ na a›, bɩɩ ɩ̃ na na yel ʋ: ‹Ìr ɓaw a fʋ bʋ̃-gana cere nɩ a›? 10A na ɩ a ŋa a, nyɩ na bãw na kɛ a Nɩsaal Bie tɛr ɩ a yel-bebe suur dɩ-kʋ̀b fãw a tẽw zu ka.» Ɛ lɩɛb yel a gbɛr: 11«Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ fʋ, ìr ɓaw a fʋ bʋ̃-gana kule nɩ a fʋ yir.» 12Ʋ tɩ ìr a ɓaw a ʋ bʋ̃-gana daadaa lɛ yi n a nɩbɛ za niŋé. A tɩ ɩ n nɔ-ɓãa-yel a bɛ zie, bɛ danɛ a Naaŋmɩn yere nɩ: «Tɩ bɛ dãw nyɛ̃ a a ŋa taabɛ ɩ.» 13A Yeezu tɩ lɛb a yi cen a Galile kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr, ɛ́ nɩbɛ za tɩ zɔrɛ waar a ʋ zie ʋ wa nyɔw nɩ bɛ a wulu. 14Ʋ na tɩ tɔlɛ a, ʋ nyɛ̃ nɩ Alfe bi-dɛb Levi ʋ zɩ̃ a zuru-yar-deb zie. Ʋ tɩ yel ʋ na: «Tuur mɛ̃.» Ʋ tɩ ìr a tu ʋ. 15Al pùorí, a Yeezu tɩ kpɛ n a Levi yir tɩ dɩ. Zuru-yar-dierbɛ nɩ yel-bebe dem yaga tɩ lãw nɩ nɩ a Yeezu nɩ a ʋ po-tuurbɛ dɩrɛ; a nɩbɛ bɛ ŋa taabɛ na tɩ tuur ʋ a, tɩ sɩrɩ bɛ dɩ vuo ɩ. 16A Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ bɛl na ɩ Farizɩ̃ɛ mɩnɛ a, na tɩ nyɛ̃ a Yeezu ʋ lãw nɩ a yel-bebe dem nɩ a zuru-yar-dierbɛ dɩrɛ a, tɩ yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so ʋ lãw nɩ a zuru-yar-dierbɛ nɩ a yel-bebe dem dɩrɛ?» 17A Yeezu na tɩ wõ a a, ʋ yel bɛ na: «Nɩ-kpɛn bɛ tɛr dɔwta yel-ɩra ɩ, baalbɛ nɛ bɛ tɛr ʋ yel-ɩra. Ɩ̃ sɩrɩ bɛ wa k'ɩ̃ɩ wa bʋɔlɩ nɩbɛ na tɩɛrɛ kɛ bɛ ɩ n nɩ-mɩn a ɩ, nɩbɛ na bãw kɛ bɛ ɩ n yel-bebe dem a bʋɔlʋ n'a ɩ̃ wa.» 18Bibir kãw, a Zã po-tuurbɛ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ ìr a tɛr a mʋta-tuo. Lɛ n'a nɩbɛ bɛ mɩnɛ kãw tɩ wa sowri a Yeezu: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so a Zã po-tuurbɛ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ po-tuurbɛ tɛr a mʋta-tuo, ɛ a fʋ̃ʋ po-tuurbɛ bɛl bɛ tɛr a mʋta-tuo?» 19A Yeezu tɩ sɔw na yel bɛ: «Nyɩ tɩɛrɛ kɛ a dɛb-sãan na tʋ̃ɔ na cãa be a kul-taa cuw dem sɔgɔ, ɛ́ bɛ tɛr a mʋta-tuo bɩɩ? Lɛn daar za a dɛb-sãan na be a bɛ sɔgɔ a, bɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ tɛr a mʋta-tuo ɩ. 20Ɛ cɛ bio kãw na vɩɛ na, bɛ wa ír a dɛb-sãan a bɛ zie, a lɛn daar a, bɛ mɩ̀ na tɛr ɩ a mʋta-tuo. 21Bɛ bɛ dãw de pɛn-paala ɓe n kpar-kʋra ɩ, alɛ bɛ ɩ lɛ, a pɛn-paala mɩ́ tawr ɩ a kpar-kʋra pɛn, a vʋɔr nɩ̃ɛ mɩ́ lɛb bãw yɛ̀lɩ̀. 22Bɛ mɩ̀ bɛ dãw de divɛ̃ paala ƴãw wɔ-gbã-kore pʋɔ ɩ; alɛ bɛ ɩ lɛ a, a divɛ̃ mɩ́ pur ɩ a wɔ-gban bɛr, a divɛ̃ nɩ a wɔ-gban za wɛ. Divɛ̃ paala za nɩ ʋ wɔ-gbã-paalɛ.» 23Pɩɛnʋ-bibir kãw, a Yeezu tɩ tɔlɛ nɩ poru pʋɔ ka-bɩrmɛ̃ daar. A ʋ po-tuurbɛ tɩ ŋmarɛ nɩ a ci-zuru cere nɩ. 24Lɛ n'a a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ yel a Yeezu: «Nyɛ̃, bʋ̃ʋ n'ʋ so a fʋ po-tuurbɛ ɩrɛ bom nɛ na bɛ sɛw kɛ bɛ ɩrɛ a pɩɛnʋ-bibir a?» 25Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «Nyɩ bɛ dãw kanɩ a lɛ a Daviir na tɩ ɩ a ɩ? A lɛn daar a na tɩ fɛrɛ ʋ, ɛ kɔ̃ kpɩɛr ʋlɛ nɩ a ʋ taabɛ a ɩ? 26A lɛ ʋ na tɩ kpɛ a Ŋmɩn-yir pʋɔ, a lɛn daar a Abɩataar na tɩ ɩ a bawr-maal-kara a, de a dipɛ̃ al bɛ na mɩ́ bin a Sore niŋé a 'wɔb, ɛ mɩ̀ kʋ̀ a ʋ taabɛ bɛ 'wɔb a ɩ? Ɛ cɛ a dipɛ̃ a ŋa a, bawr-maalbɛ tɛwr nɛ bɛ tɩ tɛr sɔr kɛ bɛ mɩ́ 'wɔb a.» 27A Yeezu tɩ cãa na lɛ yel bɛ: «A pɩɛnʋ-bibir be n a nɩsaal maalʋ ƴãw, a nɩsaal bɛ n'ʋ be a pɩɛnʋ-bibir ƴãw ɛ. 28Lɛ so, a Nɩsaal Bie ɩ a pɩɛnʋ-bibir sòb.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\