MARKƖ 6

1A Yeezu tɩ yi n a be cen a ʋ tẽ-dɔwra pʋɔ. Ɛ a po-tuurbɛ tɩ tuur ʋ. 2A pɩɛnʋ-bibir na wa vɩɛ a, ʋ tɩ kanɛ nɩ nɩ a nɩbɛ a puoru-dĩ̀ó. A nɩ-yaga na tɩ bɛrɛ wone a ʋ ƴɛrʋ a, tɩ nyɔw nɩ nʋɔr yere nɩ: «Nyɩnɛ n'a ʋ páw a a ŋa? Ɛ bʋ̃ʋ yã-bãwfʋ n'ɩ a a ŋa bɛ na kʋ̀ ʋ a, nɩ a nɔ-ɓãa-yele a ŋa ʋ na maalɛ a? 3A da-fɔwrɛ, a Marya bi-dɛb, bɛ tʋ̃ɔ n'ʋ ɛ? A Zakɩ nɩ Zoze nɩ Zid nɩ Sɩmʋ̃ yɛb ɛ? A ʋ yeepuuli bɛ tʋ̃ɔ be a tɩ zie ka ɩ?» A tɩ ɩ na bɛ faa lo a bɛ saw-deb pʋɔ. 4Lɛ n'a a Yeezu tɩ yel bɛ: « Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ mɩ́ nyɛrɛ nɩ ƴãwfʋ zie za, ɛ tɩ cɛ a ʋ tẽ-dɔwra pʋɔ, a ʋ nɩbɛ nɩ a ʋ yir dem zie.» 5Ʋ bɛ tɩ maalɩ nɔ-ɓãa-yel kãw za a be ɩ, a bɛ ɩ baalbɛ been been zu ʋ na ír nuru dɔwlɩ bɛ sanɩ a ɩ. 6A bɛ Naaŋmɩn bɛ-saw-deb tɩ ɓãa ʋ nɩ nʋɔr. A Yeezu tɩ cɔlɛ nɩ a Nazarɛtɩ tẽ-kpɔwlɩ kanɛ nɩ a nɩbɛ. 7Ʋ tɩ bʋɔl ɩ a Nɩ-toni pie nɩ ayi wa tĩ tone bɛ ayiri-yiri, ɛ kʋ̀ bɛ fãw a kɔ̃tɔ̃-faar zu. 8Ʋ tɩ ƴãw nɩ nʋɔr kʋ̀ bɛ yel: «Nyɩ ta tɛr bom kɔw nũu lo n a sɔr, ʋ bɛ ɩ dabɔl yõ ɩ. Nyɩ ta tɛr bʋ̃-dɩrɩ, nɩ cɛkɔlɔ, nɩ libie a nyɩ bʋ̃-zʋbɛ pʋɔ ɩ. 9Nyɩ ƴãw nafawr ɓɛwlɩkɛl cere nɩ, ɛ ta su kparɩ ayi dɔwlɩ taa ɩ.» 10Ʋ tɩ yel a ƴãw pʋɔ: «Nyɩmɛ wa ta zie kãw kpɛ yir pʋɔ a, nyɩ be a ʋlɩ yir nɛ pʋɔ ɛ gu a lɛn daar nyɩ nãa wa yi a ʋlɩ zie nɛ a. 11Zie kãw dem bɛ wa saw de nyɩ a, ɛ́ bɛ bɛrɛ wone a nyɩ ƴɛrʋ a, nyɩɩm yi a be ɛ tɛb tɛb a nyɩ gbɛɛ uuru bɛr, a na wul bɛ na kɛ bɛ sãw na.» 12Bɛ tɩ cen na tɩ hiere kʋ̀rɛ a nɩbɛ k'aa fɛr a kɛ bɛ lɩɛbɩ a bɛ ɩb. 13Bɛ tɩ diwr ɩ kɔ̃tɔmɛ yaga ɛ fʋɔrɛ baalbɛ yaga nɩ kãa, bɛ mɩ́ tɩ lɛb kpɛ̃w. 14A nãà Erɔdɩ tɩ wõ na bɛ manɛ a Yeezu yele, a ʋ yúor na tɩ yi a ziir za a ƴãw ; nɩbɛ bɛ mɩnɛ tɩ yere na: «Zã-Bati n'ʋ lɛb yi a kũuni pʋɔ, alɛ so a nɔ-ɓãa-yele maalʋ fãw ʋ na tɛr a.» 15Ɛ cɛ bɛ mɩnɛ tɩ yere na: « Eli n'ʋ!» Ɛ bɛ mɩnɛ yere: «Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ na ŋmɛ̃ taa nɩ a koro za dem Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ kãw a n'ʋ!» 16A Erɔdɩ na wa wõ a a ŋa a nɩbɛ na ƴɛrɛ a, ʋ yel a: «A Zã nɛ ɩ̃ na ƴãw bɛ cɛ a zu ŋmãa a, ʋlɛ n'ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ!» 17A Erɔdɩ sɩrɩ n'ʋ tɩ ƴãw bɛ nyɔw a Zã 'lẽ lɔb ƴãw a gaso pʋɔ, a ʋ yɛb Filib pɔw Erodɩadɩ ʋ na tɩ kul a ƴãw n'a, ʋ tɩ a lɛ. 18Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Zã tɩ yere na kʋ̀rɛ a Erɔdɩ: «A bɛ tɛr sɔr kɛ fʋ de a fʋ yɛb pɔw ɛ!» 19A lɛ n'a a Erodɩadɩ tɩ hɩ̃ɛn a Zã ɛ bɔbr a ʋ kʋ́b, ɛ bɛ tɩ tʋɔr ɛ; 20bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Erɔdɩ tɩ zɔrɛ nɩ a Zã, ʋ tɩ bãwnɩ a na ʋ na ɩ nɩ-mɩŋa nɩ nɩ-sõw a, ɛ ʋ bɛ tɩ sawr ʋ ƴãw ɛ. Ʋlɛ wa tɩ bɛrɛ wone a Zã ƴɛrʋ a, ʋ bɛ mɩ́ bãw lɛn za ʋ na na yel a ɩ, ɛ mɩ́ tɩ cãa nɔnɛ a ʋ ƴɛrʋ bɛr-wob. 21Ɛ cɛ a bibi-vla wa vɩɛ na. A nãà Erɔdɩ dɔwfʋ bibir cuw na wa ta a, ʋ bʋɔl ɩ a ʋ tõ-tõ-nɩ-bɛrɛ nɩ a sojarɩ nɩ-bɛrɛ, nɩ a Galile tẽw nɩ-bɛrɛ a cuw dɩb ƴãw. 22A Erodɩadɩ nɛ pɔwyaa tɩ kpɛ n a cuw dɩb dĩ̀ó tɩ ƴaw bɩnɛ vla, kɛ̀ nʋ̃ɔ̀ kpɛ a Erɔdɩ nɩ a ʋ cuw dem. A nãà tɩ yel ɩ a pɔwle: «Zɛlɩ bom nɛ za fʋ na bɔbr a, ɛ ɩ̃ na kʋ̀ fʋ na!» 23Ɛ tɩ pɔ yel a pɔwle: «Ʋlɩ bom nɛ za fʋ na na zɛlɩ a, ɩ̃ na kʋ̀ fʋ na, a tẽw ŋa ɩ̃ na so a, põ-zɛ̃-taa saa n'ʋ a!» 24A pɔwle tɩ yi na tɩ sowri a ʋ mã: «Bʋ̃ʋ n'ʋ ɩ̃ na zɛlɩ?» A mã sɔw: «Zɛlɩ a Zã-Bati zu!» 25A pɔwle tɩ lɛb a páw fɔ̃w kpɛ a nãà zie tɩ yel: «Ɩ̃ bɔbr a k'aa ƴɛrɛ ŋa, fʋ ƴãw a Zã-Bati zu laa pʋɔ kʋ̀ m.» 26A tɩ ɩ n pʋ-sãwna yaga a nãà zie, ɛ cɛ ʋ na faa tɩ pɔ a ʋ cuw dem niŋé a, ʋ bɛ tɩ saw zawrɩ ɛ. 27Daadaa lɛ, ʋ tõ n a ʋ soja kãw na mɩ́ gùre ʋ a, k'ʋʋ cen tɩ wa n a Zã zu. A soja tɩ cen na tɩ cɛ a Zã zu ŋmãa a gaso pʋɔ, 28ɓaw ƴãw laa pʋɔ wa kʋ̀ a pɔwle, ʋ de tɩ kʋ̀ a ʋ mã. 29A Zã po-tuurbɛ na wa wõ a a, bɛ wa na wa ɓaw a ʋ ƴãgan tɩ ũù. 30A Yeezu Nɩ-toni tɩ lɛb a wa ɓã taa a ʋ zie, ɛ manɩ a yele al za bɛ na ɩ a kʋ̀ ʋ, nɩ a kanʋ al za bɛ na kanɩ nɩ a nɩbɛ a. 31A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Nyɩ wa tɩ taw yi tɩ tɛwr zie wɛja pʋɔ nyɩ tɩ pɩɛnɩ blã.» A nɩbɛ na tɩ waar a, nɩ a bɛl na tɩ lɛb kule a, tɩ yãwmɛ na zuo, a Yeezu nɩ a ʋ Nɩ-toni bɛ tɩ nyɛ̃ vuo na zɩ̃ dɩ mɩ̀ ɛ. 32Lɛ n'a bɛ tɩ kpɛ a gbor pʋɔ cere a wɛja pʋɔ a bɛ tɛwr zie. 33A nɩbɛ tɩ nyɛ̃ bɛ na bɛ na cere ŋmaarɛ vuo a, ɛ yaga bãw kɛ bɛlɛ nɛ bɛ. Lɛ n'a bɛ tɩ yi a ten za, zɔrɛ 'lawr bɛ nɩ gbɛɛ, tɩ de niwn ta a be a bɛ ƴãw. 34A Yeezu na wa ta yire a gbor pʋɔ a, ʋ nyɛ̃ nɩ zu-sɛbla na bɛ tɛr vuo a. Nɩbaalʋ tɩ kpɛ ʋ nɩ a bɛ ƴãw, bɛ tɩ ɩ na mɛ̃ píir na bɛ tɛr cɩ̃ɩnɛ a. Ʋ tɩ nyɔw nɩ bɛ nɩ a kanʋ, kanɩ nɩ bɛ yel-yaga. 35A zaanʋɔra na tɩ tarɛ a, a ʋ po-tuurbɛ tɩ taw na ta yel ʋ: «Wɛja pʋɔ n'ɩ a ka, ɛ zaanʋɔra tarɛ. 36Bɛr a nɩbɛ bɛ cen a tẽ-kpɔwlɩ pʋɔ nɩ a gue pʋɔ tɩ da bʋ̃-dɩrɩ dɩ.» 37Ɛ cɛ a Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «A nyɩɩm tɛɛ za, nyɩ kʋ̀ bɛ a bʋ̃-dɩrɩ bɛ dɩ.» Bɛ tɩ sowr ʋ na: «Tɩ na cen na tɩ da dipɛ̃ nɩ bibie kɔbr ayi sã-ya libie wa kʋ̀ bɛ bɛ 'wɔb bɩɩ?» 38A Yeezu tɩ sowri bɛ na: «Dipɛ̃ a ŋmɩn n'a nyɩ tɛr? Nyɩ cen tɩ bɛl nyɛ̃.» Bɛ tɩ cen na tɩ sowri bãw, ɛ́ wa yel ʋ: «Dipɛ̃ anũu nɩ zʋ́mɛ ayi n'a.» 39Ʋ tɩ yel bɛ na kɛ́ bɛ ƴãw a nɩbɛ ŋma gbile-gbile zɩ̃ a mɔ-ɓaar zu. 40A nɩbɛ tɩ bʋ́r ɩ kɔbr bɩɩ lɩz'a ayiri nɩ piir zɩ̃. 41A Yeezu tɩ de nɩ a dipɛ̃ anũu nɩ a zʋ́mɛ ayi al, uori kaa a salom, maalɩ, ɛ ŋma a dipɛ̃ kʋ̀ a ʋ po-tuurbɛ kɛ́ bɛ de kʋ̀ a nɩbɛ. Ʋ mɩ̀ tɩ lɛb a de a zʋ́mɛ ayi al ŋma põ a nɩbɛ za. 42A nɩbɛ za tɩ dɩ na tɩw. 43Ɛ́ bɛ wob a dipɛ̃ nɩ a zʋ́mɛ ŋmaarɛ na cɛ a, paalɩ peli pie nɩ ayi kul ɩ. 44A nɩbɛ na tɩ 'wɔb a dipɛ̃ a, tɩ ɩ n dɛbr tur anũu. 45Ɛ daadaa lɛ, a Yeezu tɩ fɛr ɩ a ʋ po-tuurbɛ ƴãw bɛ kpɛ a gbor de niwn gãwnɛ a gãwn, a Bɛtɩsayida tẽw lowr, ɛ a ʋ tɔr za tɩ cãa ƴãwnɛ a nɩbɛ a sɔrɩ́. 46Ʋ na wa ƴãw a nɩbɛ a sɔrɩ́ baar a, ʋ do n tãw zu k'ʋʋ tɩ pùori. 47A zaanʋɔra na wa ta a, a gbor tɩ be n a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔwlɩsɔw, ɛ ʋ yõ tɩ cãa be a tẽsɔw. 48Ʋ tɩ nyɛ̃ nɩ a ʋ po-tuurbɛ bɛ mɔnɛ a gbor hanɛ nɩ, a sɛsɛb na tɩ fure tuore bɛ a ƴãw. A zie na wa bɔbr vɩɛfʋ a, ʋ tɩ cere nɩ a kʋ̃ɔ zu waar a bɛ zie, ɛ tɩ zuore bɛ bɛrɛ. 49Bɛ na tɩ nyɛ̃ ʋ ʋ cere a kʋ̃ɔ zu a, bɛ tɩɛrɛ kɛ nyãakpɩ̃ɩn n'ʋ ɛ ŋmɩɛr cɛlsɩ. 50Bɛ za tɩ sɩrɩ na nyɛ̃ ʋ, ɛ dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ nyɔw bɛ yaga za. A daadaa lɛ, ʋ tɩ ƴɛr a sɔw bɛ yel: «Nyɩ nyɔw nyɩ mɩŋa! Mãa n'ʋ, nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ!» 51Ʋ tɩ do na kpɛ a bɛ zie a gbor pʋɔ, ɛ a sɛsɛb tɩ ŋmãa. Nʋɔr tɩ ɓãa bɛ na bɛ dɩ vuo ɩ. 52Bɛ bɛ tɩ bãw a dipɛ̃ nɔ-ɓãa-yel pɛr ɛ, a bɛ tɩɛrʋ bɛ tɩ yuo a yel ŋa bãwfʋ ƴãw ɛ. 53Bɛ tɩ báa na gãw a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ tɔ a tẽw, a Zenezarɛtɩ vuo pʋɔ. 54Bɛ na tɩ siwr a gbor pʋɔ wa baarɛ a, a nɩbɛ nyɛ̃ nɩ a Yeezu bãw ʋ daadaa lɛ. 55Bɛ tɩ zɔ na gʋɔrɩ a lõbowr-nũu ʋl za, tuo a baalbɛ a bɛ bʋ̃-ganɩ zu cen nɩ a be bɛ na mɩ́ tɩ wõ k'ʋʋ be na a. 56A ziir za ʋ na mɩ́ tɩ ta a, a tẽli, a tẽ-bɛrɛ bɩɩ a gue pʋɔ a, bɛ mɩ́ tɩ waar ɩ nɩ a baalbɛ wa gaalɛ a nɩ-yaga tuor-taa ziir ɛ zɛlɛ yãayãa, ʋʋ nɩ̃ɛ bɛr bɛ tɔ a ʋ kparʋ zʋɔrɛ. A bɛlɩ dem za na mɩ́ tɩ tɔ ʋ a, mɩ́ tɩ lɛb a kpɛ̃w.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\