MATIE 11

1A Yeezu na tɩ kpaalɩ a ʋ po-tuurbɛ pie nɩ ayi a a ŋa baar a, ʋ yi n a be cen k'ʋʋ tɩ kanɛ nɩ a nɩbɛ ɛ hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀ a ʋlɩ vuo nɛ pʋɔ. 2Zɩ̃ kɛ a Zã-Bati na be a gaso pʋɔ a, tɩ wõ n a Kɩrɩta tome ʋ na tone a. Lɛ n'a ʋ tɩ tõ a ʋ po-tuurbɛ bɛ mɩnɛ kɛ́ bɛ tɩ sowri a Yeezu: 3«Fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra na na wa a, bɩɩ tɩ cãa cɛlɛ nɩ-yũo?» 4A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Nyɩ cen tɩ manɩ a yele nyɩ na nyɛrɛ ɛ wone a, kʋ̀ a Zã: 5a zɔn nyɛrɛ na, a wʋbr cere dẽdẽ, a kɔn lɛb vɩɛl, ɛ a won wone, a kũuni lɛbr yire, ɛ a Yel-nʋ̃ɔ̀ hieri ta a nan dem. 6Zu-nʋ̃ɔ̀ sob n'ɩ a ʋlɩ sob nɛ na kʋ̃ zawrɩ a ɩ̃ saw-deb bɛr a.» 7Bɛ na tɩ lɛb cere a, a Yeezu tɩ tĩ na ƴɛrɛ a Zã ƴɛrʋ a zu-sɛbla zie. Ʋ tɩ sowre bɛ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ nyɩ cen tɩ nyɛ̃ a wɛja-kpalɛ pʋɔ? Bàa-kɛkɛr sɛsɛb na fure damnɛ a n'ʋ bɩɩ? 8Bʋ̃ʋ n'ʋ nyɩ cen tɩ nyɛ̃ mɔ̃? Nɩr na su dɛpaal-kparɩ a n'ʋ bɩɩ? Ɛ cɛ a dɛpaal-kpar-suurbɛ a, na-mɩnɛ yie pʋɔ n'a bɛ mɩ́ kpɩɛr. 9A na ɩ lɛ a, bʋ̃ʋ n'ʋ nyɩ cen tɩ nyɛ̃? Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ n'ʋ bɩɩ? Ʋ̃ʋ, mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, ʋ zuo nɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ. 10A Zã ƴãw n'a a Sɛb-sõw yel a ƴɛr-bie a ŋa: ‹A ɩ̃ nɩr ɩ ŋa ɩ̃ tone a fʋ nidaa, ʋ na tɩ cɔbr ɩ a fʋ sɔr bɛr fʋ.› 11Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a pɔwbɛ bʋ̃-dɔwrɩ za pʋɔ a, kãw za bɛ be be ɩ kpɛ̃ɛ zuo a Zã-Bati ɛ, ɛ cɛ a tẽ-vla-naalʋ pʋɔ nɩ-pʋrɩ pʋrɩ ɩ n kpɛ̃ɛ zuo ʋ. 12A Zã-Bati daar za wa tɔ dɩ̃a a, gãdaalʋ n'a bɛ ɩrɛ nɩ a tẽ-vla-naalʋ, ɛ́ gãdaar nɛ bɛ mɩ́ faa ʋ. 13A Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ za nɩ a Naaŋmɩn-Wulu ƴɛr ɩ a Naalʋ ŋa ƴɛrʋ tɩ ta n a Zã daar; 14nyɩmɛ wa saw a, a Zã n'ɩ a Eli na na lɛb wa a. 15Sob nɛ na tɛr tobe bɛr-wob ƴãw a, ʋ bɛrɛ wone! 16Ãa n'ʋ ɩ̃ na de a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa man nɩ? Bɛ ŋmɛ̃ na mɛ̃ bibiir na zɩ̃ nɩ-yaga tuor-taa zie ɛ bʋɔlɛ taa yere nɩ: 17‹Tɩ pɛbl ɩ weli ƴãw nyɩ, ɛ́ nyɩ bɛ ƴaw ɛ! Tɩ ŋmãa nɩ lãw-mʋɔlɛ, ɛ́ nyɩ bɛ kõ ɩ!› 18Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Zã wa na, bɛ dɩrɛ ɩ, bɛ nyúur ɛ, ɛ́ bɛ yel kɛ: ‹Kɔ̃tɔ̃-ìre n'ʋ!› 19A Nɩsaal Bie wa, dɩrɛ ɛ nyúur, ɛ bɛ yel: ‹Bʋ̃-dɩ-nɔ̃wnɛ nɩ dã-kuole n'ʋ, zuru-yar-dierbɛ nɩ yel-bier-maalbɛ ba-pɛr ʋ!› Ɛ cɛ a Naaŋmɩn yã-bãwfʋ wul ɩ a ʋ yel-mɩnʋ a sãá a ʋ ɩ-ɩrɩ pʋɔ.» 20Lɛ n'a a Yeezu tɩ nyɔw a tẽ-bɛrɛ al pʋɔ ʋ na maalɩ a ʋ nɔ-ɓãa-yele yaga zie a yere, a ten a ŋa nɩbɛ na bɛ tɩ saw lɩɛbɩ a bɛ ɩb a ƴãw. Ʋ tɩ yere na: 21«We ãi, Korazin i! We ãi, Bɛtɩsayida a! A nɔ-ɓãa-yele na sɩrɩ maalɩ a nyɩ zie a, alɛ tɩ maalɩ Tɩ́ɩ̀r nɩ Sɩdɔ̃ a, koro za n'a a bɛ nɩbɛ nãá lɩɛbɩ a bɛ ɩb, su vʋɔrɩ kparɩ ŋmɛ n tãpɛlʋ. 22Alɛ so ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a ƴɛrʋ-dɩb bibir a, a Tɩ́ɩ̀r nɩ a Sɩdɔ̃ ten dɔwrʋ kʋ̃ ta a nyɩ dem ɛ. 23Ɛ fʋ̃ʋ Kafarnawɔm ɩ, fʋ tɩɛrɛ kɛ fʋ na do na tɩ tɔ a salom bɩɩ? Fʋ na siwri na tɩ ta a kpɩmɛ tẽw. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nɔ-ɓãa-yele na maalɩ a fʋ zie a, a Sodɔm tẽw tɩ n'a a, ʋ nãá cãa nɩ be nɩ dɩ̃a. 24Lɛ so, ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a ƴɛrʋ-dɩb bibir a, a Sodɔm dɔwrʋ kʋ̃ ta a fʋ dem ɛ.» 25A lɛn daar, a Yeezu tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel: «Ɩ̃ danɛ fʋ na, ɩ̃ Sãà a, salom nɩ tẽw za Sore e, fʋ na sɔwlɩ a yele a ŋa a ƴã-bãwnbɛ nɩ a bãw-bãwnbɛ zie, ɛ wul a a bibi-cãpili a. 26Ɩ̃ Sãà a, a ŋa n'a fʋ nɔnɛ k'aa ɩ.» 27A ɩ̃ Sãà de nɩ bom za kʋ̀ m. Nɩr za bɛ bãw a Bie a bɛ ɩ a Sãà n'ʋ ɛ, ɛ nɩr za bɛ bãw a Sãà a bɛ ɩ a Bie n'ʋ ɛ, nɩ ʋlɩ sob a Bie na bɔbr wul ʋ bãw a. 28Nyɩ wa a ɩ̃ zie, nyɩɩm za na tuo to-tɩbrʋ bal a, ɛ ɩ̃ na kʋ̀ nyɩ nɩ a pɩɛnʋ. 29Nyɩ saw de a ɩ̃ nɩ-kpɛ̃ɛnʋ a nyɩ zu, ɛ bɛr ɩ̃ wule nyɩ, ɩ̃ ɩ n soci-baalʋ sob nɩ su-siwra sob, ɛ nyɩ na nyɛ̃ nɩ a pɩɛnʋ. 30Sɩza, a ɩ̃ nɩ-kpɛ̃ɛnʋ dɩb a nyɩ zu sɩrɩ bɛ 'wɔbr ɛ, ɛ a ɩ̃ tuor ɩ zelfel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\