MATIE 14

1A lɛn daar, a Galile tẽw nãà Erɔdɩ tɩ wõ na bɛ ƴɛrɛ a Yeezu ƴɛrʋ. 2Ʋ tɩ yel ɩ a ʋ nɩbɛ: «Zã-Bati n'ɩ a nɩr ŋa! Ʋ lɛb a yi a kũuni pʋɔ, alɛ so ʋ tɛr a nɔ-ɓãa-yele maalʋ fãw.» 3Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Erɔdɩ tɩ ƴãw na bɛ nyɔw a Zã 'lẽ lɔb ƴãw gaso pʋɔ, a ʋ yɛb Filib pɔw Erodɩadɩ ƴãw. 4Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃ a Zã tɩ yere na kʋ̀rɛ a Erɔdɩ: «Sɔr bɛ ka be fʋ tɛr a Erodɩadɩ ʋ ɩ a fʋ pɔw ɛ.» 5A Erɔdɩ tɩ bɔbr ɩ a Zã kʋ́b, ɛ ʋ tɩ zɔrɛ nɩ a zu-sɛbla dɛ̃bɩ̃ɛ, bɛl zie a, a Zã tɩ ɩ n Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ. 6Zɩ̃ kɛ a Erɔdɩ dɔwfʋ cuw bibir a, a Erodɩadɩ pɔwyaa tɩ ƴaw nɩ bɩnɛ a cuw dem niŋé nʋ̃ɔ̀ tɩ kpɛ a Erɔdɩ yaga za, 7ʋ pɔ yel a pɔwle kɛ ʋlɩ bom nɛ za ʋ na na zɛlɩ a, ʋ na kʋ̀ ʋ na. 8A ʋ mã tɩ cã ʋ na ƴãw ʋ yel a nãà: «Kʋ̀ m a Zã-Bati zu laa pʋɔ a ka.» 9Nʋ̃ɔ̀ bɛ tɩ kpɛ a nãà ɩ, ɛ cɛ a pɔb ʋ na faa tɩ pɔ a, nɩ a cuw dem zũú, ʋ tɩ yel a kɛ bɛ kʋ̀ ʋ, 10ɛ tõ nɩr ʋ cen a gaso pʋɔ tɩ cɛ a Zã zu ŋmãa. 11Bɛ tɩ wa n nɩ a zu laa pʋɔ wa kʋ̀ a pɔwsɩrale, ʋ de tɩ kʋ̀ a ʋ mã. 12A Zã po-tuurbɛ tɩ wa na wa ɓaw a kũu tɩ ũù, ɛ cen tɩ yel kʋ̀ a Yeezu. 13A Yeezu na wa wõ a Zã kũu a, ʋ yi n a be, kpɛ gbor k'ʋʋ taw yi pùor, wɛja pʋɔ, ʋ yõ zie. A zu-sɛbla na tɩ bãwnɩ a a, bɛ yi n a bɛ ten pʋɔ nɩ gbɛɛ, cere lanɛ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ tuur a Yeezu. 14Ʋ na tɩ siwr a gbor pʋɔ a, ʋ nyɛ̃ nɩ zu-sɛbla na bɛ dɩ vuo a; nɩbaalʋ tɩ kpɛ ʋ nɩ a bɛ ƴãw, ʋ sanɩ a bɛ baalbɛ. 15A zaanʋɔra na wa ta a, a ʋ po-tuurbɛ tɩ taw na ta a ʋ zie yel ʋ: «Wɛja pʋɔ n'ɩ a ka, ɛ a zie sɔbr, bɛr a nɩbɛ bɛ ŋa za bɛ cen a tẽli pʋɔ tɩ da bʋ̃-dɩrɩ dɩ.» 16A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Bɛ bɛ tɛr a be cenu yel-ɩra ɩ: a nyɩɩm tɛɛ za, nyɩ kʋ̀ bɛ a bʋ̃-dɩrɩ.» 17Lɛ n'a bɛ tɩ yel ʋ: «Dipɛ̃ anũu nɩ zʋ́mɛ ayi tɛwr a tɩ tɛr a ka.» 18Ʋ yel bɛ: «Nyɩ de a wa n ka wa kʋ̀ m.» 19Al pùorí, ʋ tɩ ƴãw na a nɩbɛ zɩ̃ a mʋ̃ɔ zu, ɛ ʋ de a dipɛ̃ anũu nɩ a zʋ́mɛ ayi al, uori kaa a salom, ɛ maalɩ a, ɛ ŋma kʋ̀ a ʋ po-tuurbɛ, bɛ mɩ̀ de kʋ̀ a zu-sɛbla. 20A nɩbɛ za tɩ dɩ na tɩw, ɛ bɛ wob a bʋ̃-ŋmaarɛ paalɩ peli pie nɩ ayi kul ɩ. 21Ɛ cɛ a bɛlɩ dem na tɩ dɩ a, tɩ ta n dɛbr tur anũu, ɛ́ bɛ bɛ tɩ sɔr a pɔwbɛ nɩ a bibiir ƴãw ɛ. 22Daadaa lɛ, a Yeezu tɩ fɛr ɩ a ʋ po-tuurbɛ ƴãw bɛ kpɛ a gbor de ʋ niwn gãwnɛ a gãwn ŋa lowr, ʋʋ ƴãwnɛ a zu-sɛbla a sɔrɩ́. 23Ʋ na wa ƴãw a zu-sɛbla a sɔrɩ́ baarɩ a, ʋ do n tãw zu k'ʋʋ tɩ pùori. A zaanʋɔra na wa ta a, ʋ tɩ ɩ n ʋ yõ a be. 24A gbor tɩ zãá nɩ nɩ a tẽw baarɩ; a kʋ̃ɔ mie tɩ ìre na ŋmɩɛr a gbor, a sɛsɛb na tɩ fure tuore a ƴãw. 25A zie na wa wɛlɛ a, a Yeezu tɩ cen nɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zu wa a ʋ po-tuurbɛ zie. 26A ʋ po-tuurbɛ na wa nyɛ̃ ʋ ʋ cere a kʋ̃ɔ zu a, pʋ̀lá vʋ̃ɔ bɛ na bɛ yere: «Nyãakpɩɩn n'ʋ!» Ɛ dɛ ŋmɩɛr dɛ̃bɩ̃ɛ cɛlsɩ. 27Ɛ cɛ a Yeezu tɩ ƴɛr a sɔw bɛ daadaa lɛ yel: «Nyɩ nyɔw nyɩ mɩŋa, mãa n'ʋ, nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ!» 28A Pɩɛr tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel ʋ: «Sore e, fʋ̃ʋ sɩrɩ wa n'ʋ a, fʋ̃ʋ ƴãw ɩ̃ cen a kʋ̃ɔ zu wa a fʋ zie.» 29A Yeezu sɔw yel ʋ: «Wa.» A Pɩɛr tɩ yi n a gbor pʋɔ cere a kʋ̃ɔ zu a Yeezu zie. 30Ɛ cɛ ʋ tɩ nyɛ̃ nɩ a sɛsɛb dɛ̃bɩ̃ɛ kpɛ ʋ, ʋʋ na tɩ tĩ limne a kʋ̃ɔ pʋɔ a, ʋ lɔb ɩ cɛl: «Sore e, faa mɛ̃!» 31A Yeezu tɩ tur ɩ nũu daadaa lɛ nyɔw ʋ, ɛ yel: «Naaŋmɩn-sawfʋ pʋrɩ sob ŋa, bʋ̃ʋ n'ʋ so fʋ bʋnɩ?» 32Bɛ na wa do kpɛ a gbor pʋɔ a, a sɛsɛb ŋmãa na. 33A po-tuurbɛ bɛl na tɩ be a gbor pʋɔ a, tɩ lo na gbĩ dume a ʋ niŋé ɛ yel: «Yel-mɩŋa sɩza, fʋ ɩ n Naaŋmɩn Bie!» 34Bɛ tɩ gãw nɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ ta a Zenezarɛtɩ tẽw. 35A be dem tɩ nyɛ̃ nɩ a Yeezu bãw, ɛ ƴãw bɛ yel kʋ̀ a vuo ʋl nɩbɛ za, bɛ tɛr a baalbɛ za wa n a ʋ zie. 36Bɛ tɩ zɛlɛ ʋ nɩ yãayãa, k'ʋʋ saw bɛ nɩ̃ɛ tɔ a ʋ kparʋ zʋɔrɛ tɛwr, ɛ a bɛlɩ dem za na mɩ́ tɩ tɔ a, mɩ́ tɩ sanɩ na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\