MATIE 16

1A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Sadiseyɛ̃ mɩnɛ tɩ taw na ta a Yeezu zie bɔbr kɛ́ bɛ ɩ ʋ kaa. Bɛ tɩ zɛlɩ ʋ na k'ʋʋ wul bɛ bãwfʋ na yi Naaŋmɩn zie a. 2Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «Zaanʋɔra wa ta a, nyɩ mɩ́ yel a: ‹A salom ɩ n zɩɛ ɓõɓõ, a zie na vɩɛl a›; 3ɛ a biɓaara nyɩ yel: ‹Dɩ̃a a, a zie kʋ̃ vɩɛl ɛ, a salom na ɩ zɩɛ wʋlʋlʋ a ƴãw.› A na ɩ lɛ a, nyɩ bãw nɩ a salom ŋmɛ̃a jɩrʋ, ɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ bãw a dɩ̃a zie ŋa bãwfʋ al jɩrʋ ɛ. 4A dɩ̃a nɩbɛ, na ɩ nɩ-faar ɛ bɛ tuur a Naaŋmɩn a, zɛlɛ nɩ bãwfʋ. Ɛ cɛ bɛ kʋ̃ wul bɛ bãwfʋ kãw za ʋ bɛ ɩ a Zonasɩ dem ɛ.» Ʋ tɩ bɛr bɛ nɩ a be ɛ tɔl cen. 5Bɛ na tɩ gãwnɛ a gãwn a, a ʋ po-tuurbɛ tɩ yiir ɩ a dipɛ̃ deb. 6A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Hei! Nyɩ gùre nyɩ tʋɔra a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Sadiseyɛ̃ mɩnɛ dãbɩl ƴãw.» 7A po-tuurbɛ tɩ tɩɛrɛ nɩ bɛ pʋɔ yere nɩ: «Tɩ na bɛ de a dipɛ̃ a n'a so ʋ ƴɛr a a ŋa.» 8Ɛ cɛ a Yeezu tɩ bãwnɩ a na yel bɛ: «Naaŋmɩn-sawfʋ pʋrɩ dem bɛ ŋa! Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ tɩɛrɛ nyɩ pʋɔ yere nɩ nyɩ na bɛ tɛr dipɛ̃ a? 9Nyɩ cãa bɛ bãw a pɛr ɛ? Nyɩ yiir ɩ a dipɛ̃ anũu bɛ na põ nɩbɛ tur anũu a, nɩ a peli nʋɔr nyɩ na tuo kul ɩ a? 10Bɩɩ nyɩ yiir ɩ a dipɛ̃ ayopõi yele bɛ na põ a nɩbɛ tur anaar a, nɩ a peli nʋɔr nyɩ na tuo kul ɩ a? 11Ŋmɩŋmɩn za n'a nyɩ bɛ bãw a pɛr, k'ɩ̃ɩ bɛ tɩ ƴɛrɛ dipɛ̃ ƴɛrʋ a nyɩ zie a lɛn daar ɩ̃ na tɩ yere kʋ̀rɛ nyɩ: nyɩ gùre nyɩ tʋɔra a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Sadiseyɛ̃ mɩnɛ dãbɩl ƴãw a?» 12Lɛ n'a a ʋ po-tuurbɛ pãa tɩ bãw k'ʋʋ bɛ tɩ yel kɛ bɛ gùre bɛ tʋɔra dipɛ̃ dãbɩl ƴãw ɛ, ɛ cɛ bɛ gùre bɛ tʋɔra a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Sadiseyɛ̃ mɩnɛ wulu ƴãw. 13A Yeezu na wa ta a Filib tẽw Sezaare a, ʋ sowr ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «A nɩbɛ zie a, ãa n'ɩ a Nɩsaal Bie?» 14Bɛ tɩ sɔw na: «Bɛ mɩnɛ zie, Zã-Bati n'ʋ, bɛ mɩnɛ zie ʋ ɩ Eli, bɛ mɩnɛ zie ʋ ɩ Zeremi bɩɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ kãw.» 15Ʋ lɛb sowri bɛ: «Ɛ a nyɩɩm, nyɩ yel kɛ ãa nɛ m?» 16Sɩmʋ̃ Pɩɛr tɩ sɔw na: «Fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra, a Naaŋmɩn na vʋʋrɛ a Bie.» 17Lɛ n'a a Yeezu tɩ lɛb de a ƴɛrʋ yel ʋ: «Zu-nʋ̃ɔ̀ sob nɛ b, Zonasɩ bi-dɛb Sɩmʋ̃ ʋ, nɩsaal bɛ n'ʋ wul fʋ a yel ŋa ɩ, a ɩ̃ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a n'ʋ. 18Ɛ ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ fʋ, fʋ ɩ n Pɩɛr, a pɛr lɛ kɛ kʋsɩɛr, ɛ a kʋsɩɛr ŋa zu n'a ɩ̃ na ŋmãa a ɩ̃ Lãw-yir, ɛ a kũu kpɛnʋ bʋʋrɛ za kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ ʋ bom za ɩ. 19Ɩ̃ na kʋ̀ b ɩ a tẽ-vla-Naalʋ dɩ̃dɔr pime: bom nɛ za fʋ na na 'lẽ a tẽw zu ka a, mɩ̀ na 'lẽ nɩ a tẽ-vla pʋɔ; ɛ bom nɛ za fʋ na na cɛr bɛr a tẽw zu ka a, mɩ̀ na cɛr ɩ a tẽ-vla pʋɔ.» 20Lɛ n'a ʋ tɩ kpãa a ʋ po-tuurbɛ kɛ́ bɛ taa yere kʋ̀rɛ nɩr za kɛ́ ʋlɛ n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra ɩ. 21A ʋlɩ daar nɛ n'a a Yeezu tɩ tĩ yere kʋ̀rɛ a ʋ po-tuurbɛ, k'aa fɛr a k'ʋʋ cen a Zeruzalɛm, tɩ wõ tuo yaga a nɩ-kore nɩ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nuru pʋɔ, bɛ kʋ́ ʋ, ɛ a bibie ata sob ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ. 22Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ tɛr ʋ yi n pùor tɩ nyɔw ʋ yere: «Naaŋmɩn kʋ̃ saw ɛ, Sore e! Ʋ̃ʋ'hʋ̃, a yele a ŋa kʋ̃ ta b ɛ!» 23Ɛ cɛ a Yeezu tɩ lɩɛb a yel a Pɩɛr: «Cen taw zaa a ɩ̃ zie, Sɩtaana a! Fʋ piwr mɛ̃ nɩ sɔr. A fʋ tɩɛrʋ bɛ ɩ Naaŋmɩn dem ɛ, nɩsaalbɛ dem a.» 24Lɛ n'a a Yeezu tɩ yel a ʋ po-tuurbɛ: «Nɩr wa bɔbr k'ʋʋ tuur mɛ̃ a, ʋ ta cãa tɩɛrɛ a ʋl mɩŋa yele ɩ, ɛ de a ʋ da-gara tuur ɩ mɛ̃. 25Sob nɛ na sɩrɩ bɔbr k'ʋʋ faa a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ a, na bɔr ʋ na bɛr; ɛ sob nɛ na bɔr a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ bɛr a mãa ƴãw a, na páw ʋ na. 26Bʋnʋ tɔnɛ n'a a nɩsaal na nyɛ̃, ʋlɛ wa páw a tẽ-daa za ɛ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ bɔr a? Bɩɩ bʋ̃ʋ n'ʋ a nɩsaal na tʋ̃ɔ tɩr ya de nɩ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ? 27A Nɩsaal Bie na sɩrɩ na wa a ʋ Sãà yúor-vɩɛlʋ-danʋ pʋɔ, ʋlɛ nɩ a ʋ malkɩ mɩnɛ, lɛ n'a ʋ na mɩ́ ya ŋa za man nɩ a ʋ ɩb. 28Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a nɩbɛ na be a ka a, a bɛ pʋɔ a, bɛ mɩnɛ na nyɛ̃ nɩ a Nɩsaal Bie ʋ waar mɛ̃ nãà a, ɛ́ bɛ bãw kpi.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\