MATIE 26

1A Yeezu na tɩ baarɩ a wulu a ŋa za a, ʋ yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «Nyɩ bãwnɩ a na, ka nɩ bibie ayi ʋ na ɩ n a Zifʋ mɩnɛ Tɔlʋ cuw: 2bɛ na nyɔw nɩ a Nɩsaal Bie tɩr kɛ́ bɛ kpa ʋ da-gara zu.» 3Lɛ n'a a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ, nɩ a Zifʋ nɩbɛ nɩ-kore, tɩ ɓã taa a Naaŋmɩn bawr-maal-kara ʋl na tɩ dɩ kɛ Kayifʋ a yir. 4Bɛ tɩ wõ n taa kɛ bɛ maalɩ yã nyɔw a Yeezu kʋ́. 5Ɛ cɛ bɛ tɩ yere na: «A ta ɩ a cuw daar ɛ, lɛ n'a a kʋ̃ ƴãw damnʋ a nɩbɛ pʋɔ ɩ.» 6A Yeezu tɩ be n Betani, Sɩmʋ̃ na ɩ kɔ̃w a yir. 7Ʋ na tɩ zɩ̃ dɩrɛ a, pɔw kãw tɩ tɛr ɩ tʋrali, a daarʋ na bɛ gbʋr a, paalɩ kʋsɛ-pla duwle; ʋ tɩ taw na pɩɛlɩ a Yeezu, ɛ cir a tʋrali a ŋa ƴãw a Yeezu zũú. 8A Yeezu po-tuurbɛ na tɩ nyɛ̃ a lɛ a, a tɩ ɩ na mɛ̃ bɛ ɩ ŋmɩn a. Bɛ tɩ yere na: «Bʋ̃ʋ pãa so a tʋrali a ŋa sãw-bɛrʋ a? 9Bɛ nãá tʋ̃ɔ na kʋɔrɩ a tʋrali a ŋa, a daarʋ ɩ kpɛ̃ɛ yaga, bɛ kʋ̀ a libie nan dem.» 10A Yeezu na tɩ bãwnɩ a, ʋ yel bɛ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ sɔbr a pɔw ŋa niwn? Yel-vla n'ʋ ʋ maalɩ a ɩ̃ zie. 11Sɩza n'a, nan dem na be n a nyɩ zie kʋra lɛ, ɛ cɛ mãa kʋ̃ be a nyɩ zie kʋra lɛ ɩ. 12A tʋrali a ŋa ʋ na cir ƴãw a ɩ̃ ƴãganɩ́ a, ʋ cɔbr ɩ mɛ̃ nɩ a ũufʋ ƴãw. 13Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: a tẽ-daa zu zie nɛ za bɛ nãà wa hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀ ŋa a, bɛ mɩ̀ na mɩ́ man nɩ a ʋlɩ bom nɛ a pɔw ŋa na ɩ a, tɛr ɩ a ʋ tɩɛrʋ.» 14Lɛ n'a a Pie-nɩ-ayi ƴẽn sob kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ Zuda Ɩsɩkarɩɔtɩ a, tɩ cen tɩ páw a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ 15yel bɛ: «Mãa wa nyɔw a Yeezu kʋ̀ nyɩ a, bʋ̃ʋ n'ʋ nyɩ na kʋ̀ m?» Bɛ tɩ sɔr ɩ salmɛ̃ libie lɩzɛr ɩ pie kʋ̀ ʋ. 16Lɛ n'a ʋ tɩ tĩ bɔbr a vo-vla ʋ na na nyɔw a Yeezu kʋ̀ bɛ a. 17A dipɛ̃ na bɛ ƴãw dãbɩl a cuw bibi-dãw-niwn sob, a Yeezu po-tuurbɛ tɩ wa na wa sowr ʋ: «Nyɩnɛ n'a fʋ bɔbr kɛ tɩ cɔbrɩ a Tɔlʋ cuw dɩb?» 18A Yeezu tɩ yel a: «Nyɩ cen a tẽw pʋɔ, bon zie, tɩ yel ʋ: ‹A Wul-wul-kara yel a: a ɩ̃ daar pɩɛl a, a fʋ yir a mãa nɩ a ɩ̃ po-tuurbɛ maalɛ a Tɔlʋ cuw.› » 19A po-tuurbɛ tɩ tu n a lɛ a Yeezu na yel a, ɛ cɔbrɩ a Tɔlʋ cuw. 20A zaanʋɔra na wa ta a, a Yeezu tɩ lãw nɩ nɩ a Pie-nɩ-ayi dɩrɛ. 21Bɛ na tɩ dɩrɛ a, ʋ tɩ yel a: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a nyɩ kãw na mɩl mɛ̃ na nyɔw tɩr.» 22Pʋ-sãwna tɩ nyɔw bɛ nɩ yaga, ɛ ŋa za mɩ́ tɩ sowre ʋ: «Sore e, mãa ya n'ʋ bɩɩ?» 23A Yeezu tɩ sɔw na: «Sob ŋa nɩ mãa na lãw tõ a nũu a laa pʋɔ a, ʋlɛ n'ʋ na mɩl mɛ̃ nyɔw tɩr. 24A Nɩsaal Bie kule na mɛ̃ a lɛ bɛ na sɛb yel a ʋ ƴãw a, ɛ cɛ baw-bio sob ɩ a sob nɛ na mɩl a Nɩsaal bie nyɔw tɩr a, a nɩr ŋa bɛ tɩ dɔw a, alɛ sa.» 25A Zuda na tɩ mɩlɛ ʋ a, tɩ de nɩ a ƴɛrʋ sowr ʋ: «Mãa ya n'ʋ bɩɩ, Wul-wul-kara a?» Ʋ tɩ sɔw ʋ na: «Fʋ̃ʋ n'ʋ yel.» 26Bɛ na tɩ dɩrɛ a, a Yeezu tɩ de nɩ dipɛ̃, maalɩ, ɛ ŋma põ kʋ̀ a ʋ po-tuurbɛ ɛ yel: «Nyɩ de 'wɔb, a ŋa ɩ n a ɩ̃ ƴãgan.» 27Al pùorí, ʋ tɩ de nɩ koli-nyuura na ƴãw divɛ̃ a, ɛ ʋ na wa pùori a Naaŋmɩn yaanɩ baar a, ʋ de na kʋ̀ a ʋ po-tuurbɛ ɛ yel: «Nyɩ de a nyũ tɔ taa, 28a a ŋa ɩ n a ɩ̃ zɩ̃ɩ, a Wõ-taa zɩ̃ɩ, na cir yaarɩ a nɩ-yaga ƴãw a yel-bebe suur pawfʋ ƴãw a. 29Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, dɩ̃a na ta a, ɩ̃ kʋ̃ lɛ nyũ a divɛ̃ a ŋa ɩ, ɛ gùre a ʋlɩ bibir nɛ ɩ̃ nãá lɛb wa lãw nɩ nyɩ nyũ divɛ̃ paala a ɩ̃ Sãà naalʋ pʋɔ a.» 30Bɛ na wa yieli a Sɛb-sõw yielu baar a, bɛ yi na cere a Olivʋ-tɩɩr tãw zu. 31Lɛ n'a a Yeezu tɩ yel a ʋ po-tuurbɛ: «A tɩ̃ɩsɔw ŋa tɔr za, nyɩ za na zɔ na ɛ bɛr mɛ̃. Bɛ sɛb a: ‹Ɩ̃ na ŋmɛ n a pi-cɩ̃ɩnɛ kʋ́ ɛ a píir zɔ yaarɩ.› 32Ɛ cɛ mãa wa lɛb yi a kũu pʋɔ a, ɩ̃ na de nyɩ nɩ niwn a Galile tẽw.» 33Pɩɛr tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel ʋ: «Bɛ za saa na zɔ kɛ bɛr fʋ a, mãa bɛ be za na zɔ kɛ bɛr fʋ ɛ.» 34A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ fʋ, a dɩ̃a tɩ̃ɩsɔw tɔr za, nʋra kʋ̃ kõ sɛr ɛ, ɛ fʋ ciiri gb'a ata kɛ fʋ bɛ bãw mɛ̃ ɩ.» 35A Pɩɛr tɩ yel ʋ na: «Ɩ̃ bɛ be za na ciiri k'ɩ̃ɩ bɛ bãw fʋ ɛ, alɛ saa na fɛr kɛ mãa nɩ fʋ̃ʋ za lãw kpi a.» A po-tuurbɛ za mɩ̀ tɩ yere nɩ a lɛn tɔr za. 36Lɛ n'a a Yeezu nɩ a ʋ po-tuurbɛ tɩ ta zie kãw bɛ na bʋɔlɛ Zesemani a, ʋ yel bɛ: «Nyɩ zɩ̃ a ka, ɛ ɩ̃ cen ka tɩ pùori.» 37Ʋ tɩ tɛr ɩ Pɩɛr nɩ Zebede bi-dɛbr bɛ za ayi cen nɩ. Pʋ-sãwna nɩ pʋl-vʋ̃ɔ tɩ tĩ na nyɔw ʋ. 38Lɛ n'a ʋ tɩ yel bɛ: «Pʋ-sãwna faar a na kʋ́ m, nyɩ be a ka, ɛ lãw nɩ mɛ̃ puore ɛ bɛr gʋ̃ɔ.» 39Ʋ tɩ taw na tɔl blã ɛ lo vɔblɩ muru ɛ puore yere nɩ: «Ɩ̃ Sãà a, alɛ na na tʋ̃ɔ a, fʋ̃ʋ ɩ a tuo koli-nyuura ŋa zãá nɩ mɛ̃! Ɛ cɛ a ta ɩ a lɛ mãa na bɔbr a ɩ, a ɩ a lɛ fʋ̃ʋ na bɔbr a.» 40Ʋ tɩ ìr a wa a ʋ po-tuurbɛ ata bɛl zie wa nyɛ̃ bɛ gùre. Ʋ tɩ yel ɩ a Pɩɛr: «A ɩ lɛ nyɩ bɛ tʋ̃ɔ bɛr gʋ̃ɔ ɛ lãw nɩ mɛ̃ tɛm been yõ ƴãw ʋ? 41Nyɩ bɛr gʋ̃ɔ ɛ puore taa wa lore a bɛlʋ pʋɔ ɩ. A nɩsaal mɩ́ bɔbr ɩ sɩza, ɛ bɛ tɛr fãw ɛ.» 42Ʋ tɩ lɛb a cen a gb'a ayi sob ƴãw tɩ puore yere nɩ: «Ɩ̃ Sãà a, alɛ wa ɩ fɛrʋ k'ɩ̃ɩ nyũ a tuo koli-nyuura ŋa a, a fʋ pʋ-tɩɛrʋ ʋ maalɩ.» 43Ʋ tɩ lɛb a wa wa nyɛ̃ bɛ gùre, a gʋ̃ɔ na faa tɩ paalɩ a bɛ mimie a ƴãw. 44Ʋ tɩ bɛr bɛ na ɛ lɛb cen tɩ pùori a gb'a ata sob nɩ a alɩ ƴɛr-bi-been nɛ. 45Al pùorí, ʋ tɩ lɛb a wa a ʋ po-tuurbɛ zie wa yel bɛ: «Nyɩ cãa na gùre, ɛ ɓãa ƴãw pɩɛnɛ ɛ? A tɛm ʋl bɛ na na nyɔw a Nɩsaal Bie ƴãw a yel-bebe dem nuru pʋɔ a ta na. 46Nyɩ ìr! Nyɩ ɩ tɩ cen! A ɩ̃ mɩlɛ n'ɩ ŋan ta.» 47A Yeezu tɩ cãa na ƴɛrɛ, ɛ a Zuda na ɩ a Pie-nɩ-ayi ƴẽn sob a, wa ta ʋlɛ nɩ nɩ-yaga yaga na tɛr sɔ-bɛrɛ nɩ dabɔlɛ a. A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Zifʋ nɩbɛ nɩ-kore nɛ bɛ tɩ tõ bɛ. 48A ʋ mɩlɛ Zuda tɩ kʋ̀ bɛ nɩ bãwfʋ ŋa: «A sob nɛ ɩ̃ na na nyɔw weri a, ʋlɛ n'ʋ, nyɩ nyɔw ʋ.» 49Daadaa lɛ, ʋ tɩ taw na ta a Yeezu zie yel ʋ: «Wul-wul-kara a, fʋ yaanɩ!» Ɛ nyɔw ʋ weri. 50A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Ɩ̃ bá a, a ʋlɩ bom nɛ ƴãw fʋ na wa a, ɩ ʋ fɔ̃w.» Lɛ n'a a nɩbɛ tɩ taw ta nyɔw a Yeezu. 51A nɩbɛ bɛl na tɩ be a Yeezu zie a, a bɛ kãw tɩ nyɔw nɩ a ʋ sɔ-kpɛ̃ɛ vʋ̃ɔ cɛ n a bawr-maal-kara tõ-tõ-bie kãw, cɛ a tobr ɓɛl. 52A lɛ n'a a Yeezu tɩ yel ʋ: «Lɛb su a fʋ sɔ-kpɛ̃ɛ a ʋ kpar pʋɔ, bɛlɩ dem za na dier a sɔ-kpɛ̃ɛ a bɛ taabɛ ƴãw a, a sɔ-kpɛ̃ɛ kũu n'a bɛ mɩ̀ na kpi. 53Fʋ tɩɛr k'ɩ̃ɩ kʋ̃ʋ tʋ̃ɔ zɛlɩ a ɩ̃ Sãà ʋ kʋ̀ m malkɩ yaga yaga daadaa lɛ bɩɩ? 54Ɛ cɛ ŋmɩŋmɩn n'a a Sɛb-sõw ƴɛr-bie nãá tɩ tu? A yel a k'aa ŋa n'a a fɛr k'aa yele tu.» 55A ʋlɩ tɛm nɛ pʋɔ, a Yeezu tɩ yel ɩ a nɩbɛ: «Nyɩ wa n nɩ sɔ-bɛrɛ nɩ dabɔlɛ kɛ nyɩ wa nyɔw nɩ mɛ̃, mɛ̃ nyãnyu-nɩ-kʋ́rɛ a, ɛ bibir za ɩ̃ mɩ́ tɩ be a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ zɩ̃ kanɛ nɩ a nɩbɛ ɛ nyɩ bɛ nyɔw mɛ̃ ɩ. 56Ɛ cɛ a a ŋa za ɩ na, k'aa Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ ƴɛr-bie na be a Sɛb-sõw pʋɔ a, tʋ̃ɔ tu.» Lɛ n'a a ʋ po-tuurbɛ za tɩ zawr ʋ bɛr ɛ zɔ. 57A bɛl na tɩ nyɔw a Yeezu a, tɩ tɛr ʋ na cen nɩ a bawr-maal-kara Kayifʋ yir; be n'a a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ a Zifʋ nɩbɛ nɩ-kore tɩ ɓã taa. 58A Pɩɛr ʋl tɩ zãá na ɛ tuur a Yeezu, tɩ kpɛ a bawr-maal-kara yir; ʋ tɩ lãw nɩ nɩ a tõ-tõ-biir zɩ̃ jɩrɛ a lɛ a yele na na baar a. 59Zɩ̃ kɛ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Zifʋ mɩnɛ ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ za tɩ bɔbr ɩ dãsɩɛ-ziri a Yeezu ƴãw, na na ɩ bɛ ƴãw ʋ kũu dɔwrʋ a. 60Bɛ bɛ tɩ nyɛ̃ ʋ ɛ, dãsɩɛ-ziri dem yaga na saa tɩ ìr ƴɛr a. Nɩbɛ ayi kãw wa bɩɛr a ìr 61yel: «A nɩr ŋa tɩ yel a: ‹Ɩ̃ na tʋ̃ɔ na ŋmɛr a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ bɛr ɛ lɛb mɛ ʋ bibie ata.› » 62A bawr-maal-kara tɩ ìr a ar ɛ sowri a Yeezu: «Fʋ bɛ tɛr sɔwfʋ za a yele a ŋa bɛ na manɛ dɔwlɛ a fʋ zu a ƴãw bɩɩ?» 63Ɛ cɛ a Yeezu tɩ ɩ n gbili. A bawr-maal-kara tɩ yel ʋ na: «Ɩ̃ zɛlɛ fʋ na, a Naaŋmɩn na vʋʋrɛ a yúor ƴãw, kɛ fʋ pɔ yel kʋ̀ tɩ: fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra a, a Naaŋmɩn Bie e?» 64A Yeezu tɩ sɔw na yel ʋ: «Fʋ̃ʋ n'ʋ yel a lɛ. Ɛ cɛ ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, dɩ̃a na ta a, nyɩ na nyɛ̃ nɩ a Nɩsaal Bie ʋ zɩ̃ a Kpɛnʋ-za-sob dʋrʋ lowr, ɛ be a zũzuge zu waar.» 65Lɛ n'a a bawr-maal-kara tɩ taw a ʋ bʋ̃-suuri cɩɛrɩ, ɛ yel: «Ʋ tʋ n Naaŋmɩn! Bʋnʋ ƴãw n'a tɩ cãa bɔbr dãsɩɛ dem? Nyɩ za nyɩ wõ n a zʋ́m ʋ na tʋ a Naaŋmɩn a ƴɛrɛ ŋa a. 66Nyɩ tɩɛr ɩ ŋmɩn?» Bɛ sɔw: «Ʋ sɛwnɩ nɩ kũu.» 67Lɛ n'a bɛ tɩ pʋʋrɩ mʋtaar waar ʋ a niwn ɛ pɔb pɔb ʋ; bɛ mɩnɛ mɩ́ tɩ ɓa ʋ na 68ɛ yel: «Bãw Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ bãwfʋ kʋ̀ tɩ, Naaŋmɩn Nɩ-kabra a, ãa n'ʋ ŋmɛ b?» 69A Pɩɛr tɩ zɩ̃ n a yẽw a davʋra pʋɔ. Tõ-tõ-bi-pɔw kãw tɩ taw na pɩɛl ʋ yel ʋ: «A fʋ̃ʋ mɩ̀, fʋ mɩ̀ tɩ tuur ɩ a Galile tẽw Yeezu.» 70Ɛ cɛ a Pɩɛr tɩ ciir ɩ a nɩbɛ za niŋé, ɛ yel: «Ɩ̃ bɛ bãw ʋlɩ bom nɛ fʋ na bɔbr kɛ fʋ yel a ɩ.» 71Ʋ na tɩ cere a davʋra dɩ̃dɔr nʋɔr a, tõ-tõ-bi-pɔw ƴẽn sob tɩ nyɛ̃ ʋ na, ɛ yel kʋ̀ a bɛlɩ dem na tɩ be a be a: «A sob ŋa tɩ tuur ɩ a Nazarɛtɩ tẽw Yeezu.» 72A Pɩɛr tɩ lɛb maal ciiri, ɛ pɔ yel: «Ɩ̃ bɛ bãw a nɩr ŋa ɩ!» 73Blã na wa pʋɔ a, a bɛlɩ dem na tɩ be a be a, tɩ taw na ta a Pɩɛr zie yel ʋ: «Bʋnʋ bɛ ka be ɩ, fʋ mɩ̀ ɩ n a bɛ ƴẽn sob, a sãá nɩ a fʋ ƴɛrʋ pʋɔ.» 74Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ tĩ ŋmɩɛr ƴãwn ʋ tʋɔra, pɔrɛ nɩ Naaŋmɩn yere nɩ: «Ɩ̃ bɛ bãw a nɩr ŋa ɩ!» Daadaa lɛ nʋra tɩ kõ na. 75A Pɩɛr tɩ lɛb a tɩɛrɩ bãwnɩ a ƴɛrʋ ŋa a Yeezu na tɩ ƴɛr kʋ̀ ʋ a: «Nʋra kʋ̃ kõ sɛr ɛ, ɛ fʋ ciiri gb'a ata kɛ fʋ bɛ bãw mɛ̃ ɩ.» Ʋ tɩ yi na tɩ kõ cir mʋ̃tã-zɩ̃ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\