MATIE 3

1A lɛn daar, a Zã-Bati tɩ yi n a Zude tẽw wɛja-kpalɛ pʋɔ tɩ hiere yere: 2«Nyɩ lɩɛbɩ a nyɩ ɩb, a tẽ-vla-naalʋ pɩɛl a.» 3A Zã yele n'a a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi tɩ dãw yel a ŋa: «Nɩr kãw kɔkɔr cɩɩrɛ nɩ a wɛja-kpalɛ pʋɔ yere: ‹Nyɩ cɔbrɩ a Sore sɔr, nyɩ maalɩ a ʋ soli k'a tori.› » 4A Zã mɩ́ tɩ su n nyɔ̃wmɛ̃ kɔblʋ kparʋ ɛ 'lẽ nɩ gán-kpawr a sɩ̃ɛmɩ́; ʋ tɩ 'wɔbr ɩ sãsoge dɩrɛ nɩ mʋ̃ɔ pʋɔ sɩwr. 5A Zeruzalɛm tẽw nɩbɛ, a Zude tẽw dem za, a Zurdɛ̃ lowr dem nɩ bɛ pɛr, tɩ cere nɩ a ʋ zie, 6tɩ yere a bɛ yel-bebe, ɛ ʋ kʋ̀rɛ bɛ a suob a Zurdɛ̃ man kʋ̃ɔ pʋɔ. 7A Zã na tɩ nyɛ̃ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Sadiseyɛ̃ mɩnɛ yaga bɛ waar a suob deb a ʋ zie a, ʋ yel bɛ na: «Dɔpan bʋʋrɛ bɛ ŋa! Ãa n'ʋ wul nyɩ a lɛ nyɩ na na ɩ nɩɩrɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ-maalʋ suur na waar a bɛr? 8Nyɩ wɔnɛ ɩ-vɩɛlɩ wɔmɛ na wul kɛ nyɩ lɩɛb ɩ a nyɩ ɩb a, 9ɛ taa wa nanɩ yere nyɩ tʋɔra kɛ: ‹ Abraham n'ɩ a tɩ sãà ɩ.› Mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a kʋsɛbɛ a ŋa na gã a, Naaŋmɩn na tʋ̃ɔ na ɩ a lɩɛbɩ Abraham bibiir. 10A lɛr ɩ ŋan na be a tɩɩr ƴãw baarɩ a, tɩɛ nɛ za na bɛ wɔnɛ wɔ̃-vɩɛlɩ a, bɛ na cɛ ʋ na ŋmãa lɔb ƴãw vũùmí. 11Kʋ̃ɔ n'a mãa kʋ̀rɛ nɩ nyɩ a suob, kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ lɩɛbɩ a nyɩ ɩb, ɛ cɛ a sob nɛ na waar a ɩ̃ pùorí a, ʋ kpɛmɛ na zuo mɛ̃, ɩ̃ bɛ sɛwnɩ na yaa a ʋ nafawr bɛr ʋ ɛ. Ʋl a, Vʋʋrʋ Sõw nɩ vũu n'a ʋ na kʋ̀ n nyɩ a suob. 12Ʋ tɛr ɩ a ci bʋ̃-yɛla a ʋ nũú, ʋ na yɛ́lɩ́ nɩ a ʋ ci, bʋ́r a ka-bie nɩ a ur, wob a ka-bie ƴãw a ʋ bòwrí ɛ nyɩw a ur bɛr vũu na bɛ tɛr kpiiru daar a pʋɔ.» 13Lɛ n'a a Yeezu tɩ yi a Galile tẽw, ɛ wa a Zurdɛ̃ mànɩ́ a Zã zie k'aa Zã wa kʋ̀ ʋ a suob. 14A Zã bɛ tɩ sawr ɛ, ɛ yere kʋ̀rɛ ʋ: «Mãa n'ʋ a tɩ sɛw k'ɩ̃ɩ de a suob a fʋ zie, ɛ fʋ̃ʋ n'ʋ nɩ̃ɛ waar a ɩ̃ zie e!» 15Ɛ cɛ, a Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Bɛr a tu a a ŋa sɛr. A ŋa n'a a fɛr kɛ tɩ tu a lɛ a Naaŋmɩn na bɔbr a.» A Zã tɩ saw na. 16A Yeezu na tɩ de a suob wa baarɩ a, ʋ yi n a kʋ̃ɔ̀mɩ́. A ʋlɩ pɛr nɛ pʋɔ, a salom tɩ yuo na, ɛ ʋ nyɛ̃ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ ʋ siwr waar a ʋ zu mɛ̃ na-ŋmam a, 17ɛ́ kɔkɔr kãw tɩ yi a salom zu yere: «A sob ŋa n'ɩ a ɩ̃ Bi-nɔna za, a ɩ̃ pʋɔ za pɛlɩ nɩ a ʋ ƴãw.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\