MATIE 5

1A Yeezu na tɩ nyɛ̃ a nɩ-yaga yaga bɛ ŋa za a, ʋ tɩ nyɔw nɩ tãw do tɩ zɩ̃, ɛ a ʋ po-tuurbɛ tɩ taw pɩɛl ʋ. 2Ʋ tɩ tĩ na kanɛ nɩ bɛ yere: 3«Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a bɛlɩ dem na ɩ nan dem a bɛ pʋ-tɩɛrʋ pʋɔ a, bɛlɛ so a tẽ-vla-Naalʋ. 4Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a bɛlɩ dem na kone a, bɛ na nyɛ̃ nɩ a Naaŋmɩn mɔwlʋ. 5Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a soci-baalʋ dem, bɛ na páw nɩ a tẽw a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na tɩr a a. 6Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a bɛlɩ dem yel-mɩŋa kɔ̃ nɩ kʋ̃ɔ-nyuur na kpɩɛr a, bɛ na tɩw na. 7Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a bɛlɩ dem na zɔrɛ a bɛ taabɛ nɩ-baalʋ a, bɛ mɩ̀ na zɔ n bɛ nɩ-baalʋ. 8Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a soci-parpar dem, bɛ na nyɛ̃ nɩ a Naaŋmɩn. 9Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a bɛlɩ dem na tone ƴã-ɓaarʋ tome a, bɛ na bʋɔlɛ bɛ nɩ Naaŋmɩn bibiir. 10Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a bɛlɩ dem bɛ na dɔwrɛ a yel-mɩŋa ƴãw a, bɛlɛ so a tẽ-vla-naalʋ. 11Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ nyɩ, bɛlɛ wa tʋʋr nyɩ zʋmɛ, ɛ dɔwrɛ nyɩ, ɛ ŋmarɛ zi-pɛ-bʋʋrɛ za ƴãwn nyɩ, a mãa ƴãw a. 12Nyɩ cɩlɛ ɛ ŋmɩɛr nʋ̃ɔ̀ cɛlsɩ, a nyɩ sã-ya ɩ n kpɛ̃ɛ a tẽ-vla pʋɔ; a ŋa tɔr za n'a bɛ tɩ dãw dɔwrɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ na de nyɩ niwn a.» 13«A nyɩɩm a, nyɩmɛ n'ɩ a tẽ-daa nyaarʋ. Ɛ cɛ a nyaarʋ nʋ̃ɔ̀ wa yi a, ŋmɩŋmɩn n'a ʋ na ɩ lɛb tɩ ɩ a nyaarʋ? Ʋ bɛ cãa tɛr yel-ɩra kãw za ɩ, bɛ mɩ́ lɔb ʋ na bɛr yẽw a nɩbɛ nɛbr ɩ gbɛɛ. 14A nyɩɩm a, nyɩmɛ n'ɩ a tẽ-daa cãa. Tẽ-kpɛ̃ɛ na be tãw zu a, kʋ̃ tʋ̃ɔ sɔwlɩ ɛ. 15Bɛ bɛ mɩ́ tɔ̃w fɩ̃tɩlɛ ɛ de dʋw vɔblɩ pàw ɛ. Bɛ nɩ̃ɛ na mɩ́ dɔwl ʋ a ʋ dɔwlʋ zie, ʋ caalɛ a bɛlɩ dem za na be a dĩ̀ó a. 16Lɛ mɩ̀ n'a, a nyɩ cãa, ʋ caalɛ a nɩsaalbɛ, kɛ̀ bɛ tʋ̃ɔ nyɛrɛ a nyɩ ɩ-vɩɛlɩ ɛ íre a nyɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a yúor-vɩɛlʋ-danʋ.» 17«Nyɩ taa tɩɛrɛ k'ɩ̃ɩ wa na k'ɩ̃ɩ wa ír a Mõyiir-Wulu nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ wulu bɛr ɛ. Ɩ̃ bɛ wa k'ɩ̃ɩ wa ír a bɛr ɛ, ɩ̃ nɩ̃ɛ na wa k'ɩ̃ɩ wa ɩ a za tu tɩ ɓɩɩlɩ. 18Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: a lɛn daar za a salom nɩ a tẽw na na cãa be a, kan-bi-pʋrɩ kãw za nɩ kan-bi-ŋmale kãw za kʋ̃ yi zaa a Wulu pʋɔ ɩ, ɛ gu a yele za baarʋ daar. 19A lɛ so, sob nɛ na zawrɛ a nɛ-ƴãwnɩ pʋɔ nɔ-pʋrɩ woro sawfʋ a, ɛ wule a ʋ taabɛ bɛ mɩ̀ ɩrɛ a lɛ a, ʋ na ɩ n a pʋrɩ za a tẽ-vla-naalʋ pʋɔ; ɛ cɛ sob nɛ za na sawr a a, ɛ wule a ʋ taabɛ bɛ mɩ̀ sawr a, ʋ na ɩ n kpɛ̃ɛ a tẽ-vla-Naalʋ pʋɔ. 20Ɩ̃ sɩrɩ na yere kʋ̀rɛ nyɩ: a nyɩ yel-mɩnʋ bɛ wa zuo a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ dem nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ dem a, nyɩ kʋ̃ kpɛ a tẽ-vla-Naalʋ pʋɔ ɩ.» 21«Nyɩ wõ na kɛ́ bɛ tɩ yel a kʋ̀ a tɩ sãakʋm mɩnɛ: ‹Fʋ kʋ̃ kʋ́ nɩr ɛ; sob nɛ wa kʋ́ nɩr a, ʋ na cen nɩ ƴɛrʋ-maalʋ zie.› 22Ɛ cɛ mãa yere na kʋ̀rɛ nyɩ: sob nɛ za na nyɛ̃ nɩ a ʋ yɛb suur a, na cen nɩ ƴɛrʋ-maalʋ zie tɩ yel a pɛr; nɩr wa yel a ʋ yɛb: ‹Dãbol ŋa!› ʋ sob na cen nɩ a ƴɛrʋ-dɩb-lãw-kpɛ̃ɛ niŋé. Ɛ nɩr wa yel ʋ: ‹Yãyaar sob ŋa!› ʋ na sɛwnɩ nɩ tẽ-faa vũu pʋɔ kpɛb. 23A na ɩ a ŋa a, fʋ̃ʋ wa cere nɩ a fʋ bawr-maal-bom a bawr-maal-kuur pɛr, ɛ a be fʋ tɩ tɩɛrɩ bãwnɩ a k'aa fʋ yɛb tɛr ɩ fʋ nɩ bom a, 24bɛr a fʋ bawr-maal-bom a bawr-maal-kuur niŋé, ɛ cen fʋ̃ʋ nɩ a fʋ yɛb lɛ tɩ kpɛ taa baarɩ, al pùorí, lɛb wa wa de a fʋ bawr-maal-bom kʋ̀ a Naaŋmɩn. 25Ɩ fʋ̃ʋ nɩ a fʋ dɔ̃ sob wõ taa fɔ̃w, nyɩ na cãa be a sɔr zu cere a ƴɛrʋ-maalʋ zie a; alɛ bɛ ɩ lɛ, ʋ nãá mab a nyɔw fʋ kʋ̀ a ƴɛr-maalɛ, a ƴɛr-maalɛ de b kʋ̀ a polisie mɩnɛ, bɛ lɔb fʋ ƴãw gaso pʋɔ. 26Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ fʋ: fʋ̃ʋ bɛ wa ya tɩ tɔ a wɛ-bi-pɛ-baara a, fʋ bɛ be za na yi a be ɩ.» 27«Nyɩ wõ na kɛ́ bɛ tɩ yel a: ‹Fʋ kʋ̃ gã nɩ a fʋ tɔ pɔw ɛ.› 28Ɛ cɛ mãa yere na kʋ̀rɛ nyɩ: nɩr wa jɩrɛ ʋ tɔ pɔw vɔl-jɩrʋ a, ʋ gã nɩ ʋ na baarɩ a ʋ tɩɛrʋ pʋɔ. 29A fʋ dʋrʋ mimir wa tawr fʋ ƴãwn yel-bier pʋɔ a, 'lòw ír lɔb bɛr ʋ zãá nɩ fʋ; a fʋ ƴãgan zie kãw saa sãw a, alɛ sa bɛ na na lɔb fʋ fʋ za ƴãw a tẽ-faa pʋɔ a. 30Ɛ a fʋ dʋrʋ nũu wa tawr fʋ ƴãwn yel-bier pʋɔ a, ŋmãa ʋ lɔb bɛr ʋ zãá nɩ fʋ; a fʋ ƴãgan ɓɛrmɛ been kãw saa sãw a, alɛ sa bɛ na na lɔb fʋ fʋ za ƴãw a tẽ-faa pʋɔ a.» 31«Bɛ mɩ̀ cãa na lɛ yel: ‹Nɩr wa zawrɛ a ʋ pɔw bɛrɛ a, ʋ maalɩ a zawr-bɛrʋ sɛbɛ kʋ̀ ʋ.› 32Ɛ cɛ mãa yere na kʋ̀rɛ nyɩ: sob nɛ za na zawrɩ a ʋ pɔw bɛr, ɛ a bɛ ɩ kul-taa na bɛ tɛr sɔr a ƴãw n'a a, ʋ ƴãw ʋ na ʋ na maalɩ pɔw-gaa yel-bier. Ɛ nɩr wa kul pɔw bɛ na zawrɩ bɛr a, ʋ maal ɩ pɔw-gaa yel-bier.» 33«Nyɩ cãa na lɛ wõ kɛ́ bɛ tɩ yel ɩ a tɩ sãakʋm mɩnɛ: ‹Fʋ kʋ̃ pɔ ɛ bɛ ír a fʋ pɔɛ ɛ, ɛ cɛ fʋ na ír ɩ a pɔɛ za fʋ na pɔ n a Sore a bɛr.› 34Ɛ cɛ mãa yere na kʋ̀rɛ nyɩ: nyɩ ta mɩ́ pɔ towtow ɛ; nyɩ ta mɩ́ pɔ n a salom ɛ, a Naaŋmɩn naalʋ da-kɔw n'ʋ; 35nyɩ ta mɩ́ pɔ n a tẽsɔw ɛ, a ʋ gbɛɛ dɔwlʋ zie n'a; nyɩ ta mɩ́ pɔ n a Zeruzalɛm ɛ, a Na-kpɛ̃ɛ tẽ-kpɛ̃ɛ n'ʋ. 36Mɩ̀ ta mɩ́ pɔ n a fʋ zu ɛ, fʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ a fʋ zukɔbr been kãw za ʋ pɛlɩ bɩɩ sɔb ɛ. 37Ʋ̃ʋ wa n'a a, nyɩ yel: ‹Ʋ̃ʋ›; ʋ̃ʋ'hʋ̃ wa n'a a, nyɩ yel: ‹Ʋ̃ʋ'hʋ̃›, a tɛwr a; yɛr-dɔwla za mɩ́ yi n a Faalʋ-sob zie.» 38«Nyɩ wõ na kɛ́ bɛ tɩ yel a: ‹Nɩr wa kpol fʋ mimir a, fʋ̃ʋ mɩ̀ kpol a ʋ mimir; ɛ nɩr wa ŋmɛ a fʋ nyɩ́ɩm ka a, fʋ̃ʋ mɩ̀ ŋmɛ a ʋ nyɩ́ɩm ka.› 39Ɛ cɛ mãa yere na kʋ̀rɛ nyɩ: nɩr na ɩrɛ a kpɩɛr nyɩ a, nyɩ ta mɩ́ yaa a san ɛ. Nɩr wa ɓa fʋ a dʋrʋ kɔrɩ́ a, fʋ̃ʋ lɛ cɩɩlɩ a gʋba kɔr kʋ̀ ʋ ʋ ɓa. 40Ɛ nɩr wa bɔbr k'ʋʋ maal ɩ fʋ ƴɛrʋ de a fʋ kpale a, bɛr ʋ a fʋ kpar-kpɛ̃ɛ ƴãw pʋɔ. 41Nɩr wa fɛrɛ fʋ kɛ́ fʋ de a ʋ tuor tuo cen nɩ kilo been a, ɩ nyɩ cen kilo ayi. 42Nɩr wa zɛlɛ bom a fʋ zie a, kʋ̀ ʋ, ɛ ta gur pùor cɔw a sob nɛ na bɔbr pɛ̃wfʋ a fʋ zie a ɩ.» 43«Nyɩ wõ na kɛ́ bɛ tɩ yel a: ‹Fʋ na nɔnɛ nɩ a fʋ tɔ sob, ɛ hɩ̃ɛn a fʋ dɔ̃ sob.› 44Ɛ cɛ mãa yere na kʋ̀rɛ nyɩ: nyɩ nɔnɛ a nyɩ dɔ̃ dem, ɛ puore kʋ̀rɛ a bɛlɩ dem na dɔwrɛ nyɩ a. 45Lɛ n'a nyɩ na sɩrɩ ɩ a nyɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a bibiir; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ mɩ́ ɩ n a ʋ mʋ̃tɔ̃w pur a poto-dem nɩ a nɩ-vɩɛlɩ ƴãw, ɛ ɩ a saa mĩ kʋ̀ a nɩ-mɩn nɩ a bɛlɩ dem na bɛ ɩ nɩ-mɩn a. 46Nyɩmɛ wa nɔnɛ a bɛlɩ dem na nɔnɛ nyɩ a tɛwr a, bʋ̃ʋ maalʋ n'a nyɩ na páw a Naaŋmɩn zie? A zuru-yar-dierbɛ tɛɛ za mɩ̀ ɩrɛ nɩ a lɛ! 47Ɛ nyɩmɛ wa puore a nyɩ yɛbr tɛwr a, yel-sɩza buor sob ʋ nyɩ mɩ́ maalɩ? A tɩbɛ dem tɛɛ za mɩ̀ ɩrɛ nɩ a lɛ. 48Lɛ so, a nyɩɩm a, nyɩ vɩɛl nyɩ za, mɛ̃ a lɛ a nyɩ tẽ-vla pʋɔ Sãà na vɩɛl ʋ za a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\