MATIE 7

1«Nyɩ taa bãwnɛ nɩr kãw za yele ɩ, ɛ a Naaŋmɩn mɩ̀ kʋ̃ bãw a nyɩ dem ɛ. 2A lɛ nyɩ na sɩrɩ bãwnɛ a nyɩ taabɛ yele a, lɛ n'a a Naaŋmɩn mɩ̀ na bãw a nyɩ dem kʋ̀ nyɩ; a bʋ̃-mána ʋl nyɩ na tɛr manɛ nɩ a, ʋlɛ n'ʋ ʋ mɩ̀ na man nɩ kʋ̀ nyɩ. 3Bʋ̃ʋ n'ʋ so fʋ jɩrɛ a sawle na be a fʋ yɛb mímírí a, ɛ nɩ̃ɛ bɛ nyɛ̃ a wɛw na be a fʋ dem pʋɔ a? 4Ŋmɩŋmɩn n'a fʋ na tʋ̃ɔ yel a fʋ yɛb: ‹Ɩ ɩ̃ ír sawle bɛr a fʋ mímírí›, ɛ wɛw nɩ̃ɛ be a fʋ dem pʋɔ? 5Nɩsaal-libelibe ŋa, ír a wɛw bɛr a fʋ mímírí baarɩ, lɛ n'a fʋ na nyɛrɛ ír a sawr bɛr a fʋ yɛb mímírí.» 6«Nyɩ ta mɩ́ de a bʋ̃-sõw ƴãw baar ɛ, nyɩ mɩ̀ ta mɩ́ lɔb a nyɩ lɛgɛ ƴãw dobaar ɛ, a nãá mab a nɛb a, ɛ lɩɛbɩ a nyɩ ƴãw.» 7«Nyɩ mɩ́ zɛlɩ, bɛ na kʋ̀ nyɩ na; nyɩ mɩ́ bɔbr, nyɩ na páw na; nyɩ mɩ́ kpawrɩ a pan, bɛ na yuo nyɩ na. 8Sob nɛ za na zɛlɛ a, bɛ mɩ́ kʋ̀ ʋ na, sob nɛ za na mɩ́ bɔbr a, ʋ mɩ́ páw na; sob nɛ za na kpawrɛ a pan a, bɛ mɩ́ yuo ʋ na. 9A nyɩ buor sob ʋ, a bie na zɛlɛ dipɛ̃ ʋ de kʋsɩɛr kʋ̀ ʋ? 10Bɩɩ ʋ na zɛlɛ zʋ́m, ʋ nyɔw waab kʋ̀ ʋ? 11A nyɩɩm na ɩ nɩ-faar a, nyɩmɛ wa bãw bʋ̃-vɩɛlɩ mɩ́ kʋ̀ a nyɩ bibiir a, ŋmɩŋmɩn za n'a a nyɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a, kʋ̃ kʋ̀ bʋ̃-vɩɛlɩ zuo lɛ, a bɛlɩ dem na zɛlɛ ʋ a? 12A na ɩ lɛ a, bom nɛ za nyɩ na bɔbr k'aa nɩbɛ ɩrɛ a nyɩ zie a, nyɩ mɩ́ ɩrɛ a bɛ zie: a Wulu na be a Mõyiir-Wulu sɛbɛ pʋɔ nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ sɛbr pʋɔ a n'ɩ a ŋa.» 13«Nyɩ tu a dɩ̃dɔr fɩɩra ƴãw kpɛ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɔrʋ dɩ̃dɔr yɛlmɛ̃ na, ɛ a ʋ sɔr ɩ mɔlɛ, ɛ nɩ-yaga nɛ bɛ tuur ʋ. 14Ɛ cɛ a nyɔ-vʋʋrʋ dɩ̃dɔr ɩ n fɩɩra, ɛ a ʋ sɔr kpɛmɛ, ɛ nɩbɛ blã lɛ n'a mɩ́ nyɛ̃ ʋ.» 15«Nyɩ gùre nyɩ tʋɔra a Naaŋmɩn-ƴɛr-man-bɛlɛ-bɛlɛ mɩnɛ ƴãw. Bɛ mɩ́ sɔwl ɩ bɛ tʋɔra ɩ mɛ̃ pi-nyan a, waar a nyɩ zie, ɛ cɛ a bɛ pʋ̃ɔmɩ́ bɛ ɩ wɛ-ba-karɩ. 16A bɛ ɩ-ɩrɩ zie n'a nyɩ na bãw bɛ. Ãa dãw pɔr divɛ̃ tɩɩr wɔ̃mɛ gɔ-tɩɛ zu, bɩɩ pɔr kãkamɛ sãsã-tɩɛ zu? 17Tɩ-vla za mɩ́ wɔ̃ n wɔ̃-vɩɛlɩ, ɛ tɩ-sãwna wɔ̃ wɔ̃-faar. 18Tɩ-vla kʋ̃ tʋ̃ɔ wɔ̃ wɔ̃-faar ɛ, ɛ́ tɩ-sãwna mɩ̀ kʋ̃ tʋ̃ɔ wɔ̃ wɔ̃-wɩɛlɩ ɛ. 19Tɩɛ nɛ za na bɛ wɔ̃nɛ wɔ̃-vɩɛlɩ a, bɛ mɩ́ cɛ ʋ na lɔb ƴãw vũùmí. 20A na ŋmɛ̃ a ŋa a, a bɛ ɩ-ɩrɩ zie n'a nyɩ na bãw a Naaŋmɩn-ƴɛr-man-bɛlɛ-bɛlɛ mɩnɛ.» 21«A bɛlɩ dem na mɩ́ yere a ɩ̃ zie: ‹Sore e, Sore e›, bɛlɛ bɛ nɛ bɛ na kpɛ a tẽ-vla-naalʋ pʋɔ ɩ, a bɛl na maalɛ a ɩ̃ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a pʋ-tɩɛrʋ a, bɛlɛ nɛ bɛ na kpɛ a tẽ-vla-Naalʋ pʋɔ. 22A ƴɛrʋ-maalʋ bibir a, nɩ-yaga na yere nɩ a ɩ̃ zie: ‹Sore e, a fʋ yúor ƴãw bɛ tʋ̃ɔ n'a tɩ tɩ ƴɛr Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ ƴɛrʋ ɛ? A fʋ yúor ƴãw bɛ tʋ̃ɔ n'a tɩ tɩ diw kɔ̃tɔmɛ ɩ? A fʋ yúor ƴãw bɛ tʋ̃ɔ n'a tɩ tɩ maalɩ nɔ-ɓãa-yele yaga ɩ?› 23Lɛ n'a ɩ̃ na yel kʋ̀ bɛ: ‹Ɩ̃ bɛ dãw bãw nyɩ towtow ɛ, nyɩ cen taw zaa a ɩ̃ zie, nyɩɩm na ɩrɛ ɩ-faar a!› » 24« A na ɩ a ŋa a, nɩr za na bɛrɛ wone a ƴɛr-bie a ŋa ɩ̃ na ƴɛr a ƴɛrɛ ŋa ɛ tuur a a, ʋ ŋmɛ̃ na taa nɩ yã-bãwnɛ na ŋmãa a ʋ yir kʋsɛ-pan zu a. 25A saa mĩ na, a kʋ̃ɔnɩ da taa siw, sɛsɛb-bɛrɛ fu na ŋmɛ a yir ŋa, ʋʋ bɛ lo ɩ: bɛ sʋ̃ɔ́ nɩ a ʋ pɛr kʋsɩɛr zu. 26Ɛ nɩr za na bɛrɛ wone a ƴɛr-bie a ŋa ɩ̃ na ƴɛr a ƴɛrɛ ŋa ɛ bɛ tuur a, ʋ ŋmɛ̃ na taa nɩ dãbol na ŋmãa a ʋ yir biire zu a. 27A saa mĩ na, a kʋ̃ɔnɩ da taa siw, sɛsɛb-bɛrɛ fu na ŋmɛ a yir ŋa ʋ lo, lo sãw ʋ za.» 28A Yeezu na tɩ ƴɛr a ƴɛrʋ a ŋa za baarɩ a, nʋɔr tɩ ɓãa nɩ a zu-sɛbla a ʋ wulu ƴãw; 29ʋ bɛ tɩ wule bɛ mɛ̃ a bɛ Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ a ɩ, ʋ tɩ wule bɛ na mɛ̃ nɩr na tɛr a wulu fãw a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\