FILIB 2

1A na ɩ a ŋa a, nyɩmɛ wa sɩrɩ mɔwlɛ taa, nyɩmɛ nɩ a Kɩrɩta na lãw taa a zũú a, nyɩmɛ wa kpaalɛ taa a nɔ̃wfʋ pʋɔ a, lãw-taa wa be be a Vʋʋrʋ Sõw pʋɔ a, nɔ̃wfʋ nɩ nɩ-baal-zɔba wa be be a, 2nyɩɩm ɩ a ɩ̃ nʋ̃ɔ̀ paalɩ tɩ tɔ. Nyɩ ɩ a nyɩ socie lãw taa, a nyɩ nɔ̃wfʋ nɩ a nyɩ tɩɛrʋ a ɩ been. Nyɩ bɔbr kɛ́ nyɩ lãw taa ɩ been. 3Nyɩ ta ɩrɛ bom nɩ cier-taa yã, bɔbr ɩ yúor ɛ. Ɛ cɛ, nyɩ ɩrɛ nɩ tʋɔra-siwru, ɛ́ mɩ́ saw kɛ a nyɩ taabɛ zuo nyɩ na. 4Ŋa za ta mɩ́ tɩɛrɛ ʋl yõ yele ɩ, ʋ mɩ̀ mɩ́ tɩɛrɛ a ʋ taabɛ yele. 5Nyɩ ɩrɛ a a ŋa a nyɩ cara pʋɔ, mɛ̃ a lɛ bɛ na mɩ́ ɩrɛ bɛlɛ wa lãw nɩ a Yeezu Kɩrɩta a. 6Ʋl na tɛr a naaŋmɩnʋ a pɛr tib daar za a, ʋ bɛ tɩ fɩɩrɩ ʋlɛ nɩ a Naaŋmɩn sɛw-taa ŋa tɛr bɛ sawr ɩ ɛ. 7Ʋ nɩ̃ɛ na tɩ yàalɩ ʋ tʋɔra, ɛ de tõ-tõ-bie ŋmɛ̃a, ŋmɛ̃ mɛ̃ nɩsaal a, ɛ a tɩ sãá a ʋ ŋmɛ̃a pʋɔ k'ʋʋ ɩ n nɩsaal. 8Ʋ siwr ɩ ʋ tʋɔra lɩɛbɩ nɔ-sawrɛ tɩ kpi n, tɩ kpi n a da-gara zu kũu. 9Al zũú n'a Naaŋmɩn zɛw ʋ yaga za, ɛ por ʋ yúor na yi zuo a yée za a, 10kɛ a Yeezu yúor ƴãwfʋ ƴãw, bʋ̃-vʋʋrɩ za gbine dume a salom zu, a tẽw zu nɩ a tẽw pile, 11ɛ́ bɛ za saw yere kɛ a Yeezu Kɩrɩta n'ɩ a Sore, a Naaŋmɩn sãà yúor-vɩɛlʋ-danʋ ƴãw. 12A na ɩ a ŋa a, ɩ̃ nɩ-nɔnɩ ɩ, nyɩɩm na sawr a ɩ̃ nʋɔr kʋra lɛ a, nyɩ cãa ɩrɛ a lɛ, ɩ̃ na mɩ́ wa be a nyɩ sɔgɔ a, ɛ mɩ̀ ɩrɛ gãw lɛ a ƴɛrɛ ŋa ɩ̃ na bɛ ka be a. Nyɩ tɛr zɔba nɩ mawfʋ, tone nɩ a nyɩ faafʋ tome. 13Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn be n a nyɩ sɔgɔ tone, ʋlɛ n'ʋ mɩ́ ƴãw nyɩ bɔbr ɛ maalɛ bom nɛ na tu a ʋ pʋ-tɩɛrʋ a. 14Bom nɛ za nyɩ na ɩrɛ a, nyɩ ta ɩrɛ zɛbr ɩ bɩɩ ŋmɩɛr ɩ nɔkpɛn ɛ; 15lɛ n'a nyɩ kʋ̃ tɛr sãwna bɛ yere ɩ, ɛ vɩɛl, ɩ Naaŋmɩn bibiir na bɛ tɛr faalʋ a, vʋʋrɛ nɩ a tẽ-daa zu nɩbɛ sɔgɔ, na fa ɛ sãw bɛ za a, nyɩwrɛ a bɛ sɔgɔ mɛ̃ ŋmar-bie salom zu a, 16nyɩɩm na tɛr a nyɔ-vʋʋrʋ ƴɛrʋ a: a ŋa n'a nyɩ na zɛw a ɩ̃ yúor a Kɩrɩta waa bibir, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a ɩ̃ tome nɩ a ɩ̃ hanʋ kʋ̃ ɩ zawla ɩ. 17Ɛ́ alɛ mɩ̀ saa na fɛr a ɩ̃ zɩ̃ɩ cir mɛ̃ dekʋb-bom, ƴãw pʋɔ a bawr ƴãw a nyɩ Naaŋmɩn-saw-deb na maalɛ kʋ̀rɛ a Naaŋmɩn a, ɩ̃ cɩlɛ na, ɛ́ cɩlɛ lãw nɩ a nyɩ za. 18Lɛ mɩ̀ n'a, a nyɩɩm, nyɩ cɩlɛ, ɛ́ lãw nɩ mɛ̃ cɩlɛ. 19A Sore Yeezu wa saw a, ɩ̃ tɩɛrɛ na kɛ ka nɩ blã blã a, ɩ̃ na tõ n a Timote a nyɩ zie, kɛ́ ʋlɛ wa lɛb wa n a nyɩ yele wa manɩ kʋ̀ m a, mãa mɩ̀ tʋ̃ɔ nyɛ̃ mɔwlʋ a pʋɔ. 20Alɛ bɛ ɩ a ʋl yõ a, ɩ̃ bɛ nyɛ̃ nɩr na tɩɛrɛ a nyɩ yele mɛ̃ a mãa a ɩ: 21bɛ za tɩɛrɛ nɩ a bɛl tɛwr yele, ɛ bɛr a Yeezu Kɩrɩta dem. 22Ɛ cɛ, nyɩɩm tɛɛ za bãw nɩ lɛ a Timote na ŋmɛ̃ a: ʋ lãw nɩ mɛ̃ na tone a Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru tome mɛ̃ bie na be ʋ sãà zie a. 23Ʋlɛ n'ʋ ɩ̃ tɩɛrɛ k'ɩ̃ɩ tõ a nyɩ zie, mãa dɛ wa nyɛ̃ a ɩ̃ yele tɛr niwn a. 24Mɔ̃ mɩ̀, ɩ̃ bãwnɩ a na, a Sore wa saw a, ka nɩ blã a, ɩ̃ mɩŋa na wa n a nyɩ zie. 25Ɛ cɛ, ɩ̃ nyɛ̃ na a sɛw k'ɩ̃ɩ lɛb bɛr a tɩ yɛb Epafoditɩ kʋ̀ nyɩ, ʋ ɩ n a ɩ̃ lãw-tõ-tɔ, ɛ lãw nɩ mɛ̃ a zɛbr pʋɔ, ʋl nyɩ na tɩ tɩr kʋ̀ m k'ʋʋ sõwne mɛ̃, a lɛn daar ɩ̃ na tɩ bɔbr ʋ a. 26Ʋ tɩ bɔbr ɩ yaga za k'ʋʋ lɛ nyɛ̃ nyɩ za; ʋ zɩ̃nɛ na guur, nyɩ na wõ a ʋ bàalʋ a ƴãw. 27Sɩza n'a, ʋ tɩ ɩ n baal cɛ blã na kpi. Ɛ cɛ Naaŋmɩn zɔ n a ʋ nɩ-baalʋ, ɛ a bɛ ɩ ʋl yõ n'ʋ ɛ, ʋ mɩ̀ zɔ n a ɩ̃ nɩ-baalʋ, k'ɩ̃ɩ ta páw pʋ-sãwna dɔwlɩ pʋ-sãwna zu ɛ. 28Alɛ n'a so ɩ̃ páw lɛ bɛrɛ ʋ kʋrɛ nyɩ, kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ nyɛ̃ ʋ cɩlɛ a ʋ ƴãw, ɛ a ɩ̃ pʋ-sãwna siwri blã. 29A na ɩ a ŋa a, nyɩ tuori nyɔw ʋ nɩ nʋ̃ɔ̀ a Sore ƴãw, ɛ nɔnɛ a nɩbɛ bɛ ŋa taabɛ, 30ʋ na tɩ cɛ blã na kpi a Kɩrɩta tome ƴãw a; ʋ saw nɩ a kũu, k'ʋʋ lɩɛrɩ nyɩ tõ a tome nyɩɩm mɩŋa nãá kʋ̃ʋ tʋ̃ɔ tõ a ɩ̃ ƴãw a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\