FILIB 3

1Ƴɛrɛ ŋa a, yɛbr ɩ, nyɩ cɩlɛ nyɩ na lãw nɩ a Sore a. A bɛ kpɩɛr mɛ̃ ɩ̃ na sɛbr a alɩ bʋ̃-been nɛ kʋ̀rɛ nyɩ a ɩ, a na ɩ na nyɩ lɛ kpɛmɛ. 2Nyɩ gùre nyɩ tʋɔra a nɩsaal-baar ƴãw! Nyɩ gùre nyɩ tʋɔra a Yel-nʋ̃ɔ̀ tõ-tõ-bi-faar ƴãw! Nyɩ gùre nyɩ tʋɔra a bɛlɩ dem na bɛlɩ ŋma a yɛɛ a ƴãw! 3Tɩmɛ nɛ bɛ sɩrɩ ŋma a yɛɛ, tɩɩm a Vʋʋrʋ sõw na ƴãw tɩ puore a Naaŋmɩn a, tɩɩm na zɛwr tɩ tʋɔra tɩ na lãw nɩ a Yeezu Kɩrɩta a, ɛ́ bɛ de a tɩ tɩɛrʋ ƴãw a tɩɩm tɛɛ za ƴãw a. 4Ɛ cɛ ɩ̃ mɩ̀ na tʋ̃ɔ na ƴãw a ɩ̃ tɩɛrʋ a mãa mɩŋa ƴãw. Nɩ-yũo wa tɩɛrɛ k'ʋʋ na tʋ̃ɔ na ƴãw a ʋ tɩɛrʋ ʋl mɩŋa ƴãw a, ɩ̃ na tʋ̃ɔ na ɩ a lɛ zuo. 5Ɩ̃ dɔw na maalɩ bibie anĩ, ɛ́ bɛ ŋmãa a ɩ̃ yʋɔr; Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ nɩr nɛ m, Bɛ̃zamɛ yir dɔwlʋ pʋɔ n'a ɩ̃ yi, Ebire, a ɩ̃ sãà nɩ ɩ̃ mã ɩ Ebire; a Naaŋmɩn-Wulu tub ƴãw ɩ̃ ɩ Farizɩ̃ɛ, 6tʋlɛ a Naaŋmɩn yele ƴãw tɩ dɔwrɛ nɩ a Lãw-yir; ɛ a mɩnʋ a Naaŋmɩn-Wulu na wule a ƴãw, ɩ̃ bɛ tɛr sãwna bɛ yere ɩ. 7Ɛ cɛ, a tɔnɛ a ŋa za ɩ̃ na tɩ ɩ mɛ̃ ɩ̃ páw na a, ɩ̃ nyɛ̃ a na a ɩ loba a Kɩrɩta zũú. 8Sɩza n'a, ɩ̃ nyɛ̃ a na a ɩ loba, a yel-vla ŋa na zuo bom za a ƴãw: a ɩ̃ Sore Yeezu Kɩrɩta bãwfʋ. A ʋl ƴãw n'a ɩ̃ bɛ lɛ cãa tɛr bom za ɩ, ɛ bom za ɩ mɛ̃ sagɛ a, a ɩ̃ zie, k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ páw a Kɩrɩta; 9a ʋl ɩ̃ na lãw nɩ a ƴãw n'a a Naaŋmɩn na nyɛ̃ m ɩ̃ ɩ nɩ-mɩŋa. A mɩnʋ ŋa bɛ yi mãa zie ɩ, ʋ bɛ yi Naaŋmɩn-Wulu sawfʋ pʋɔ ɩ, ʋ yi n a Kɩrɩta ɩ̃ na saw de a zie; mɩnʋ na yi Naaŋmɩn zie a n'ʋ, ɛ a ʋ pɛr sʋ̃ɔ́ a Naaŋmɩn sawfʋ pʋɔ. 10A Kɩrɩta n'ʋ ɩ̃ bɔbr k'ɩ̃ɩ bãw, k'ɩ̃ɩ nyɛ̃ a lɛ a ʋ kũu-pʋɔ-lɛ-yib kpɛnʋ na sɛw a, k'ɩ̃ɩ lãw nɩ a tuo ʋ na wõ a pʋɔ, k'ɩ̃ɩ ŋmɛ̃ taa nɩ a ʋ kũu-pʋɔ, 11kɛ̀ alɛ wa tʋ̃ɔ a, mãa mɩ̀ lɛb yi a kũu pʋɔ. 12Ɩ̃ bɛ ta a tab zie sɛr ɛ, ɛ mɩ̀ bɛ lɛ vɩɛl baarɩ sɛr ɛ; ɛ cɛ, ɩ̃ cãa na ƴãw fãw zɔrɛ k'ɩ̃ɩ tɩ páw a ɩ̃ zɔba bom nyɔw, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Yeezu Kɩrɩta tɔr za n'ʋ nyɔw a mãa mɩŋa. 13Yɛbr ɩ, ɩ̃ bɛ tɩɛrɛ k'ɩ̃ɩ nyɔw ʋ na baarɩ sɛr ɛ. Bʋ̃-been yõ n'ʋ ɩ̃ bɔbr: k'ɩ̃ɩ yiiri a pùorí yele bɛr, ɛ tori niwn a nidaa dem ƴãw; 14ɩ̃ zɔrɛ na wɩɛr a tab zie, k'ɩ̃ɩ tɩ tʋ̃ɔ páw a sã-ya ʋl a Naaŋmɩn na bʋɔlɛ tɩ kɛ tɩ wa páw a Kɩrɩta ƴãw a sa-zu a. 15A na ɩ a ŋa a, tɩɩm za na bɩ nɩbɛ baarɩ a Kɩrɩta sɔr pʋɔ a, tɩ ɩrɛ a a ŋa; ɛ́ yel kãw ƴãw nyɩmɛ bɛ wa ɩrɛ a a ŋa a, Naaŋmɩn na cãa na caalɩ a nyɩ yã a al ƴãw. 16Alɛ saa ŋmɛ̃ ŋmɩŋmɩn a, nyɩ ɩ tɩ cãa lo a ʋlɩ sɔr-been nɛ. 17Yɛbr ɩ, nyɩ za nyɩ cɔwrɛ mɛ̃, ɛ tori niwn jɩrɛ a bɛlɩ dem na ɩrɛ mɛ̃ a lɛ tɩ na ɩ wul nyɩ a. 18Ɩ̃ tɩ yel a kʋ̀ nyɩ gb'aa ŋmɩn za, ɛ lɛ yere kʋ̀rɛ nyɩ a dɩ̃a kone nɩ, nɩbɛ yaga be n be ɩrɛ mɛ̃ a Kɩrɩta da-gara dɔ̃ dem a. 19A bɛ kũu na ɩ n wɛb bɛ wɛ; a bɛ nyagɛ n'a ɩ a bɛ Naaŋmɩn, ɛ a yele na sɛw k'aa mɩ́ ɩrɛ bɛ vĩ a, alɛ n'a ɩ a bɛ yúor bom, tẽw zu ka yele tɛwr ƴãw n'a bɛ ƴãw a bɛ tɩɛrʋ. 20Ɛ a tɩɩm a, a tɩ tẽ-kpɩɛra n'ɩ a tẽ-vla, be n'a tɩ gùre k'aa Sore Yeezu Kɩrɩta yi wa mɛ̃ a faarɛ a, 21ʋl na na lɩɛbɩ a tɩ bãbaalʋ ƴãgamɛ a ŋmɛ̃ taa nɩ a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ ƴãgan a, nɩ a fãw ʋ na tɛr na mɩ́ tʋ̃ɔ dɩ naalʋ bom za zu a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\