FILIB 4

1A na ŋmɛ̃ a ŋa a, ɩ̃ yɛb-nɔnɩ ɩ̃ na bɔbr k'ɩ̃ɩ lɛb nyɛ̃ tuo tuo a, nyɩɩm na ɩ a ɩ̃ nʋ̃ɔ̀ nɩ a ɩ̃ dɛpaal-bom a, nyɩ ƴãw fãw tɛr nyɩ tʋɔra vla a a ŋa lãw nɩ a Sore, ɩ̃ nɩ-nɔnɩ ɩ. 2Ɩ̃ zɛlɛ nɩ a Evodi nɩ a Sɛ̃tɩsi yãayãa, kɛ́ bɛ tɛr wõ-taa lãw nɩ a Sore. 3Ɛ a fʋ̃ʋ, na ɩ a ɩ̃ lãw-tõ-tɔ mɩŋa a, ɩ̃ zɛlɛ fʋ na: sõw bɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ lãw nɩ mɛ̃ na tɩ zɛb a Yel-nʋ̃ɔ̀ ƴãw, lãw nɩ a Kilimã nɩ a ɩ̃ lãw-tõ-taabɛ bɛl za na cɛ a. A bɛ yée sɛb a ƴãw a nyɔ-vʋʋrʋ sɛbɛ pʋɔ. 4Nyɩ cɩlɛ kʋra lɛ nyɩ na lãw nɩ a Sore a, ɩ̃ lɛb a yere: nyɩ cɩlɛ. 5Nyɩ ɩ a nyɩ nɔ̃wfʋ ɩb sãá nɩbɛ za nyɛ̃. A Sore pɩɛl a. 6Nyɩ ɓãa ƴãw bɛr tɩɛrʋ, ɛ a yele za pʋɔ a, nyɩ mɩ́ puore zɛlɛ nɩ a Naaŋmɩn yãayãa ɛ lãw nɩ barka puoru, ʋ tʋ̃ɔ mɩ́ bãw a nyɩ bʋ̃-bɔbra. 7Lɛ n'a a Naaŋmɩn ƴã-ɓaarʋ, na zuo a nɩsaal yã a, na gu a nyɩ socie nɩ a nyɩ tɩɛrʋ, a lãw nɩ a Yeezu Kɩrɩta. 8Alɛ saa ŋmɛ̃ ŋmɩŋmɩn za a, yɛbr ɩ, bom za na ɩ sɩza ɛ sɛw taa nɩ a, bom za na tu yel-mɩŋa ɛ bɛ tɛr dɛwr a, bom za na sɛw nɩ nɔ̃wfʋ nɩ ƴãwfʋ a, bom nɛ za bɛ na bʋɔlɛ ɩ-vɩɛlɩ-ɩb ɛ ʋ maal ɩ danʋ a, nyɩ tɛr a al za tɩɛrʋ. 9Bom nɛ nyɩ na zànɩ ɛ páw a ɩ̃ zie a, bom nɛ nyɩ na nyɛ̃ a ɩ̃ zie ɛ wõ a, nyɩ tɛr a ɩrɛ, ɛ a ƴã-ɓaarʋ Naaŋmɩn na be n a nyɩ zie. 10A ɩ m ɩ nʋ̃ɔ̀ yaga za ɩ̃ na lãw nɩ a Sore a, nyɩ na ɩ a ɩ̃ tɩɛrʋ nyɩ na tɛr a, ʋ pãa lɛb sãá a ƴãw. Sɩza, nyɩ tɛr ɩ a ɩ̃ tɩɛrʋ, ɛ cɛ vuo n'ʋ nyɩ bɛ tɩ nyɛ̃ na ɩ ʋ sãá ɩ. 11A bɛ kaar mɛ̃ fɛrʋ n'a ƴãw ɩ̃ ƴɛrɛ ɩ, ɩ̃ bãw nɩ ɩ̃ tʋɔra tɛrʋ a yele za pʋɔ. 12Ɩ̃ bãw nɩ ɩ̃ tʋɔra tɛrʋ a nãw pʋɔ nɩ a tɛra pʋɔ. A yele za pʋɔ nɩ ziir za, ɩ̃ bãw nɩ a tɩwr nɩ a kɔ̃ tɛrʋ, a bʋ̃-dɩrɩ na ʋr a, nɩa na bɛ nyɛrɛ a. 13Ɩ̃ mɩ́ tʋ̃ɔ nɩ bom za, a Kɩrɩta na kʋ̀rɛ mɛ̃ a fãw a zũú. 14Ɛ cɛ a mɩ̀ cãa na vɩɛl, nyɩ na lãw nɩ mɛ̃ a ɩ̃ kpɩɛrʋ pʋɔ a. 15A nyɩɩm Filib tẽw Kɩrɩta-biir, nyɩ mɩŋa za bãwnɩ a na, a Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru tib daar, a lɛn daar ɩ̃ na tɩ bɛr a Masedʋan tẽw a, Lãw-yir kãw za bɛ tɩ sõw a ɩ̃ wʋɔ ʋ kpɛ bɩɩ ʋ bɛ kpɛ ɩ, a bɛ ɩ a nyɩɩm tɛwr ɛ. 16A lɛn daar ɩ̃ na tɩ be a Tesaloniki a, gb'a a ŋa za, nyɩ tɩr ɩ a ɩ̃ bʋ̃-bɔbrɩ kʋ̀ m. 17A bɛ kaar mɛ̃ ɩ̃ bɔbr a kɛ́ nyɩ kʋ̀rɛ mɛ̃ bome ɩ. Bom nɛ ɩ̃ na bɔbr a n'ɩ kɛ bɛ sɔr a ɩ-vɩɛlɩ wɔmɛ̃ a ŋa ƴãw a nyɩ tɛra pʋɔ. 18Mɔ̃ mɩ̀, ɩ̃ tɛr ɩ bom za na sɛw k'ɩ̃ɩ tɛr a, ɛ tɛr dɔwlɩ mɩ̀. Bom bɛ cɛ mɛ̃ ɩ, ɩ̃ na páw a bom ʋl nyɩ na kʋ̀ a Epafoditɩ k'ʋʋ wa kʋ̀ m a. A ɩ na mɛ̃ tʋrali na nyùur vla vla a, ɛ ɩ bawr na nʋmɛ Naaŋmɩn zie ʋ saw de a. 19A ɩ̃ Naaŋmɩn na sõw nyɩ nɩ vla za nɩ a ʋ maalʋ na yi a Yeezu Kɩrɩta zie a, nyɩ páw a nyɩ bʋ̃-bɔbrɩ za kpɛ̃lɛ̃kpɛ̃lɛ̃. 20A Naaŋmɩn tɩ Sãà so yúor-vɩɛlʋ-danʋ a yome yome za, amɛn. 21Nyɩ pùori a Kɩrɩta-nɩbɛ za been been a Yeezu Kɩrɩta yúor ƴãw. A yɛbr na be a ɩ̃ zie a, puore nyɩ na. 22A Kɩrɩta-nɩbɛ za puore nyɩ na, baa zuo a za a bɛl na tone a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ tome a. 23A Sore Yeezu Kɩrɩta maalʋ, ʋ be a nyɩ za zie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\