YEL-WULA 1

1A yel-wula a Yeezu Kɩrɩta na páw a, a sɛbɛ ŋa pʋɔ n'a ʋ be. Naaŋmɩn wul ʋ nɩ a yel ŋa, k'aa Yeezu Kɩrɩta ɩ a Naaŋmɩn tõ-tõ-biir bãw a yel ʋl na kʋ̃ yaa kɛ ta a. A Kɩrɩta tõ n a ʋ malkɩ, a ʋ tõ-tõne Zã zie, k'ʋʋ tɩ ɩ ʋ bãw a yel ŋa. 2A Zã dɩ n a dãsɩɛ, k'aa al za ʋ na nyɛ̃ a, ɩ n Naaŋmɩn ƴɛrʋ nɩ yel-mɩŋa a Yeezu Kɩrɩta na wul a. 3Zu-nʋ̃ɔ sob ɩ sob nɛ̃ na kanɛ a sɛbɛ ŋa a, zu-nʋ̃ɔ dem n'ɩ a bɛlɩ dem na bɛrɛ wone a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ, ɛ maal tɛr a yele al na sɛb a sɛbɛ ŋa pʋɔ a vla a! Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a daar pɩɛl a, a na na ta a. 4Mãa Zã, mãa n'ʋ puore a Lãw-yie ayopõi na be a Azi tẽw vuo pʋɔ a nɩbɛ: a Naaŋmɩn na be, dãw be ɛ waar a, ʋ kʋ̀ nyɩ a maalʋ nɩ a ƴã-ɓaarʋ; a Vʋʋrʋ ayopõi na be a ʋ naalʋ da-kɔw niŋé a, a kʋ̀ nyɩ a maalʋ nɩ a ƴã-ɓaarʋ; 5a Yeezu Kɩrɩta na ɩ dãsɩɛ-dɩrɛ na ŋmɛ̃ ʋ ŋmɛ̃a a, Bi-dãw-dɔwra na de niwn lɛb yi a kũuni pʋɔ a, a tẽw zu na-mɩnɛ za nãà, ʋ kʋ̀ nyɩ a maalʋ nɩ a ƴã-ɓaarʋ. A Kɩrɩta nɔnɛ tɩ na, ɛ́ cir a ʋ zɩ̃ɩ ír tɩ bɛr a tɩ yel-bebe pʋɔ. 6Ʋ ɩ na tɩ ɩ na-mɩnɛ nɩ-bʋʋrɛ, bawr-maalbɛ a Naaŋmɩn ʋ Sãà ƴãw, ʋlɛ so yúor-vɩɛlʋ-danʋ, nɩ kpɛnʋ a yome yome za. Amɛn. 7Nyɛ̃, ʋ be n a zũzuge pʋɔ waar, nɩsaal za na nyɛ̃ ʋ na, lãwnɩ a bɛlɩ dem na cɔr ʋ col a. A tẽw zu yie dɔwlʋ za na kone nɩ a ʋ kuor. Siza n'a. Amɛn. 8A Sore Naaŋmɩn yere na: «Mãa n'ɩ a Alfa nɩ a Omega, a sob nɛ na be, dãw be, ɛ waar a, a Kpɛnʋ za sob. » 9Mãa n'ɩ a nyɩ yɛb Zã; ɩ̃ na lãw nɩ a Yeezu mɛ̃ a nyɩɩm a, ɩ̃ ɩ n a nyɩ tɔ sob a kpɩɛrʋ pʋɔ, a naalʋ dɩb pʋɔ nɩ a kanyir dɩb pʋɔ. Bɛ diw mɛ̃ na ɩ̃ tɩ be a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔgɔ tẽw ʋl bɛ na bʋɔlɛ Patɩmɔsɩ a, a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ɩ̃ na tɩ hieri a ƴãw, nɩ a yel-mɩŋa a Yeezu na wul ɩ̃ saw de a ƴãw. 10A Naaŋmɩn Vʋʋrʋ tɩ siw mɛ̃ nɩ a Sore bibir, ɛ ɩ̃ tɩ wõ kɔkɔr na yire kpɛ̃w kpɛ̃w za a ɩ̃ pùorí a, mɛ̃ wɩɛ́ na pɛblɛ a; 11ʋ tɩ yere na: «Sɛb a ʋlɩ bom fʋ na nyɛrɛ a ƴãw sɛbɛ pʋɔ tɩr kʋ̀ a Lãw-yie ayopõi a ŋa: Efɛɛzɩ, Sɩmɩɩr, Pɛrgam, Tɩatɩɩr, Sardɩ, Fɩladɛlfɩ nɩ Lawdise.» 12Ɩ̃ tɩ lɩɛb a k'ɩ̃ɩ nyɛ̃ a sob nɛ na ƴɛrɛ a ɩ̃ zie a. Ɩ̃ na tɩ lɩɛbɩ a, ɩ̃ nyɛ̃ nɩ salmɛ̃ fɩ̃tɩlɩ ayopõi. 13Nɩr kãw tɩ ar ɩ a fɩ̃tɩlɩ sɔgɔ, ɩ mɛ̃ nɩsaal-bie a. Ʋ tɩ su n kparʋ ʋ siw tɩ tɔ a gbɛɛ, ɛ ʋ ŋmãa nɩ salmɛ̃ kpawr a nyãa zu. 14A ʋ zu-kɔbɛ tɩ pɛlɩ na mɛ̃ pikɔbl-pɛlɛ a, mɛ̃ gon a, ɛ a ʋ mimie ɩ mɛ̃ vũu-'lera a; 15a ʋ gbɛɛ tɩ nyɩwrɛ na mɛ̃ kur-zɩɛ bɛ na zuw ʋ mʋ̃ɔ a, ɛ a ʋ kɔkɔr yire kpɛ̃w za mɛ̃ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ gɔmɛ a. 16Ŋmar-bie ayopõi tɩ be n a ʋ dʋrʋ nũú, ɛ́ zɛbr sɔ-kpɛ̃ɛ na dɩrɛ a loge ayi ɛ a nʋɔr ɩ ɓɩlɓɩl a, yire a ʋ nʋɔrɩ́. A ʋ niwn tɩ nyɩwrɛ na mɛ̃ mʋ̃tɔ̃w na pur ʋ za a. 17Ɩ̃ na tɩ nyɛ̃ ʋ a, ɩ̃ lo na gã a ʋ gbɛɛ ƴãw mɛ̃ ɩ̃ kpi na a. Ɛ cɛ, ʋ tɩ dɔwl ɩ a ʋ dʋrʋ nũu a ɩ̃ zu ɛ yel: «Ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ: mãa n'ɩ a niwn-diere nɩ a po-pawrɛ, 18a sob nɛ na vʋʋrɛ a. Ɩ̃ tɩ kpi na, ɛ mãa n'ɩ ŋan vʋʋrɛ kʋra lɛ. Ɩ̃ dɩrɛ nɩ naalʋ a kũu nɩ a kpɩmɛ tẽw zu. 19A na ɩ a ŋa a, sɛb a yele fʋ na nyɛ̃ a, a al na ɩrɛ a ƴɛrɛ ŋa a, nɩ a al a na fɛr k'aa ɩ a pùorí a. 20A ŋmar-bie ayopõi, fʋ na nyɛ̃ a ɩ̃ dʋrʋ nũú a, nɩ a salmɛ̃ fɩ̃tɩlɩ ayopõi pɛr na sɔwlɩ a n'ɩ ŋa: a ŋmar-bie ayopõi ɩ n a Lãw-yie ayopõi malkɩ mɩnɛ, ɛ a fɩ̃tɩlɩ ayopõi ɩ a Lãw-yie ayopõi. »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\