YEL-WULA 10

1Al pùorí, ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ malkɩ na kpɛmɛ a, ʋ yi a salom zu siwr. Zũzuwr tɩ pili na pàw ʋ, ɛ sa-gõ-guo be a ʋ zũú mɛ̃ nãà kpa-wʋɔ a; a ʋ niwn tɩ ɩ na mɛ̃ mʋ̃tɔ̃w a, ɛ a gbɛɛ ɩ mɛ̃ vũu kpule a. 2Ʋ tɩ tɛr ɩ sɛble na yuo a, a ʋ nũú. Ʋ tɩ bin nɩ a dʋrʋ gbɛr a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zu, ɛ bin a gʋba gbɛr a tẽw zu. 3Ʋ tɩ cɩɩr ɩ kpɛ̃w za, mɛ̃ lɛ gbẽw na mɩ́ ùor a. Ʋ na tɩ cɩɩrɩ a, a saa tanʋ ayopõi kɔkɛɛ tɩ sɔw na. 4Ɩ̃ tɩ maal a k'ɩ̃ɩ sɛb a lɛ a na yel a, ɛ wõ kɔkɔr a salom zu ʋ yere a ɩ̃ zie: «Maal tɛr a ʋlɩ bom nɛ a saa tanʋ ayopõi na yel a, ʋ ɩ yel-sɔwla, taa sɛbr ʋ ɛ.» 5Lɛ n'a a malkɩ ʋl, ɩ̃ na tɩ nyɛ̃ ʋ ar a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zu nɩ a tẽw zu a, tɩ zɛw a dʋrʋ nũu cɔw a salom 6ɛ pɔ n a Naaŋmɩn na vʋʋrɛ kʋra lɛ a, a Naaŋmɩn na ír a salom nɩ bom za na be a ʋ zu a, na ír a tẽw nɩ bom za na be a ʋ zu a, na ír a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nɩ bom za na be a ʋ pʋɔ a. A malkɩ tɩ yel a: «Alɛ-sɛr kʋ̃ lɛ cãa be ɩ! 7A ʋlɩ bibir a malkɩ ayopõi sob nãà wa pɛblɛ a ʋ wɩ́ɛ a, lɛn daar a a Naaŋmɩn yel-sɔwla, ʋ na tɩɛrɩ bin a, na maalɩ mɛ̃ a lɛ ʋ na tɩ dãw yel kʋ̀ a ʋ tõ-tõ-biir na ɩ a ʋ ƴɛr-manbɛ a.» 8A kɔkɔr ɩ̃ na tɩ wõ ʋ ƴɛrɛ yire a salom zu a, tɩ lɛb a ƴɛr a ɩ̃ zie yel mɛ̃: «Cen tɩ de a sɛble na yuo a, a malkɩ na ar a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zu nɩ a tẽw zu a nũú.» 9Ɩ̃ tɩ taw na ta a malkɩ zie yel ʋ k'ʋʋ kʋ̀ m a sɛble. Ʋ tɩ yel mɛ̃ na: «De ʋ 'wɔb: ʋ na tome nɩ a fʋ puorí, ɛ a fʋ nʋɔrɩ́ ʋ nʋmɛ mɛ̃ sɩwr a.» 10Ɩ̃ tɩ de nɩ a sɛble a malkɩ nũú 'wɔb. Ʋ tɩ nʋmɛ nɩ a ɩ̃ nʋɔrɩ́ mɛ̃ sɩwr a; ɛ cɛ, ɩ̃ na wa vɔl baar a, ʋ tome nɩ a ɩ̃ puorí. 11Lɛ n'a bɛ tɩ yel mɛ̃: «A fɛr a kɛ fʋ lɛ maal yel a ʋlɩ bom nɛ a Naaŋmɩn na cɔbrɩ nɩ-bʋʋr-yaga ƴãw a, ten yaga, ƴɛr-pɛ-bʋʋrɛ yaga nɩ na-mɩnɛ yaga ƴãw a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\