YEL-WULA 11

1Bɛ tɩ kʋ̀ m ɩ bàa-kɛkɛr na ɩ mɛ̃ dali-mána a, ɛ yel mɛ̃: «Ìr cen tɩ manɩ a Naaŋmɩn yir nɩ a bawr-maal-kuur za, ɛ sɔr a bɛlɩ dem na gbine dume puore a Naaŋmɩn a be a. 2Ɛ cɛ, bɛr a Ŋmɩn-yir yẽw davʋra; taa manɛ ʋ ɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ bɛr ʋ na kʋ̀ a nɩ-bʋʋr-yoru, bɛ na nɛb a tẽ-sõw tɩ ta cuwr lɩz'a ayi nɩ ayi. 3Ɩ̃ na ƴãw na a ɩ̃ dãsɩɛ dem ayi su ko-tuolu bʋ̃-suuri manɛ nɩ a ɩ̃ ƴɛrʋ, bibie tur dɔwlɩ kɔbr ayi lɩz'a ata.» 4A dãsɩɛ dem ayi ɩ n a Olivʋ-tɩɩr ayi, nɩ a fɩ̃tɩlɩ ayi na ar a tẽw za Sore niŋé a. 5Nɩr wa bɔbr k'ʋʋ mal bɛ a, vũu mɩ́ yi n a bɛ nʋɔrɩ́ dɩ a bɛ dɔ̃ dem; a ŋa n'a, nɩr za na bɔbr k'ʋʋ mal bɛ a, na kpi. 6Bɛ tɛr ɩ fãw na tʋ̃ɔ nyɔw a saa tɛr ʋ ta wa ɩ, a bibie al bɛ na manɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ a. Bɛ mɩ̀ tɛr ɩ fãw na tʋ̃ɔ ɩ a kʋ̃ɔ a lɩɛbɩ zɩ̃ɩ, ɛ ɩ bʋ̃-faar bʋʋrɛ za a páw a tẽw, sɛw lɛ za bɛ na bɔbr a. 7Bɛlɛ wa dɩ a bɛ dãsɩɛ baar a, a dʋ̃w na yi a kɔ̃tɔmɛ dɔwrʋ bɔw-zulu pʋɔ duor a, na zɛb ɩ bɛ na, ʋ na tʋ̃ɔ bɛ na ɛ́ kʋ́ bɛ. 8A bɛ kũuni na gã nɩ a tẽ-kpɛ̃ɛ laɩ pʋɔ, a be bɛ na kpa a bɛ Sore a da-gara zu a. Bɛ bʋɔlɛ nɩ a tẽw ʋl kɛ Sodɔm nɩ Eziptɩ, ʋ ɩ zʋkpar ʋ bɛ mɩ́ lɔb. 9Nɩbɛ na yi bʋʋrɛ za, dɔwlʋ za, ƴɛr-pɛ-bʋʋrɛ za nɩ tẽw za pʋɔ a, na jɩr ɩ a bɛ kũuni bibie ata nɩ ŋmãa, ɛ kʋ̃ saw bɛ ũù bɛ ɩ. 10Nʋ̃ɔ̀ na ɩrɛ nɩ a tẽw zu nɩbɛ, a nɩbɛ bɛ ŋa kũu ƴãw; bɛ na cɩlɛ na kʋ̀rɛ nɩ taa bome, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a ƴɛr-manbɛ bɛ ŋa ayi tɩ dɔwrɩ bɛ nɩ yaga. 11Ɛ cɛ, a bibie ata nɩ ŋmãa a ŋa pùorí a, nyɔ-vʋʋrʋ pɩɛlʋ na yi Naaŋmɩn zie a, tɩ kpɛ n a bɛ pʋɔ bɛ ìr ar. Lɛ n'a dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ ɩrɛ a bɛlɩ dem za na nyɛ̃ bɛ a yaga. 12Bɛ tɩ wõ n kɔkɔr-kpɛ̃w ʋ ƴɛrɛ a salom zu a bɛ zie yere: «Nyɩ do wa ka!» Bɛ tɩ do n a salom zu zũzuwr pʋɔ, a bɛ dɔ̃ dem mimĩé. 13A ʋlɩ pɛr nɛ pʋɔ, a tẽ-sɔw-kɔbr tɩ dam ɩ faafaa; a tẽ-kpɛ̃ɛ na põ ziir pie a, zi-been tɩ lo na, nɩbɛ tur ayopõi kpi a tẽ-sɔw-kɔbr damnʋ ŋa pʋɔ. Pʋl-vʋ̃ɔ tɩ tɛr ɩ a bɛl na cɛ a, bɛ danɛ a saa zu Ŋmɩn. 14A zu-bio ayi sob tɔl a, ɛ a zu-bio ata sob ɩ ŋan tarɛ fɔ̃wfɔ̃w lɛ. 15A malkɩ ayopõi sob tɩ pɛbl ɩ a ʋ wɩ́ɛ; kɔkɔ-kpɛn tɩ ƴɛrɛ na yire a salom zu yere: «A tɩ Sore pãa so a naalʋ dɩb a tẽ-daa zu, ʋlɛ nɩ a ʋ Kɩrɩta, ɛ ʋ na dɩrɛ nɩ naalʋ yome yome za!» 16A nɩ-kore lɩzɛr ɩ anaar na zɩ̃ a bɛ naalʋ da-kɔwr zuru, a Naaŋmɩn niŋé a, tɩ lo na vɔblɩ muru pùori a Naaŋmɩn nɩ bɛ tʋɔra siwru, 17yere nɩ: «Tɩ puore fʋ nɩ yaanɩ, Sore Naaŋmɩn kpɛnʋ za sob i, fʋ̃ʋ na be ɛ dãw be a, fʋ sɩrɩ na wul a fʋ fãw kpɛ̃ɛ ɛ zɩɩlɩ a fʋ naalʋ. 18A ten ten nɩbɛ nyɛ̃ nɩ suur, ɛ cɛ, ƴɛrɛ ŋa a, a fʋ suur ìr a. A kũuni ƴɛrʋ maalʋ daar ta na. A daar ʋl fʋ na na kʋ̀ a sã-ya a fʋ tõ-tõ-biir, a ƴɛr-manbɛ, nɩ a bɛlɩ dem za fʋ na so, ɛ́ bɛ zɔrɛ fʋ a, a bɛrɛ lãwnɩ a pʋrpʋr; a bɛlɩ dem na sãwnɛ a tẽw a, a bɛ sãwfʋ daar a ta!» 19Lɛ n'a a Ŋmɩn-yir na be a salom zu a tɩ yuo, ɛ́ a Wõ-taa daga sãá a ʋ pʋɔ. A tɩ ɩ n saa nyɩwrʋ, kɔkɛɛ gɔmɛ, saa tanʋ, tẽ-sɔw-kɔbr damnʋ nɩ sa-bi-kube na lo yaga za a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\