YEL-WULA 13

1Al pùorí, ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ dʋ̃w na yire a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ a. Ʋ tɩ tɛr ɩ ɩlɛ pie nɩ zuru ayopõi; nãà kpa-wʋɔ mɩ́ tɩ be n a ɩɩl za zu, ɛ́ yúor na ɩ zʋm bɛ tʋ Naaŋmɩn a be a ʋ zuru zu. 2A dʋ̃w ɩ̃ na tɩ nyɛ̃ a, tɩ ŋmɛ̃ na taa nɩ nyũo, ɛ a gbɛɛ ɩ mɛ̃ wɛ-dʋ̃-faa kãw bɛ na bʋɔlɛ ursɩ a gbɛɛ, ɛ a nʋɔr ɩ mɛ̃ gbẽw nʋɔr a. A wa-bɩɛ tɩ de nɩ a ʋ fãw kʋ̀ a dʋ̃w, nɩ a ʋ naalʋ da-kɔw nɩ kpɛnʋ na bɛ dɩ vuo a. 3A dʋ̃w zu kãw tɩ ɩ na mɛ̃ bɛ ƴãw ʋ nɩ natɩr ʋ na kpi a, ɛ cɛ, a natɩr nãá tɩ kʋ́ ʋ a, tɩ sanɩ na. A tɩ ɩ n nɔ-ɓãan a tẽw za zie, ʋ tu a dʋ̃w pùor. 4A nɩbɛ za tɩ lo na gbĩ dume pùori a wa-bɩɛ, ʋ na tɩ kʋ̀ kpɛnʋ a dʋ̃w a ƴãw. Bɛ za mɩ̀ tɩ lo na gbĩ dume pùori a dʋ̃w ɛ yel: «Ãa n'ʋ ŋmɛ̃ taa nɩ a dʋ̃w? Ãa n'ʋ na tʋ̃ɔ zɛb ɩ ʋ?» 5Bɛ tɩ kʋ̀ ʋ nɩ sɔr k'ʋʋ ƴɛrɛ ƴɛr-sɛblɛ tʋʋr ɩ Naaŋmɩn zʋmɛ; bɛ tɩ kʋ̀ ʋ nɩ fãw k'ʋʋ ɩrɛ nɩ cuwr lɩz'a ayi nɩ ayi. 6Ʋ tɩ tĩ na ƴɛrɛ ƴɛr-faar caarɛ nɩ a Naaŋmɩn, tʋʋr a ʋ yúor nɩ a ʋ kpɛb-zie, lãwnɩ a bɛlɩ dem za na kpɩɛr a salom zu a. 7Bɛ tɩ kʋ̀ ʋ nɩ sɔr k'ʋʋ zɛbr ɩ a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ ɛ tʋ̃ɔ bɛ; bɛ tɩ kʋ̀ ʋ nɩ fãw dɔwlʋ za zu, bʋʋrɛ za, ƴɛr-pɛ-bʋʋrɛ za nɩ tẽw za zu. 8A tẽw zu nɩbɛ za na gbĩ n dume pùor ʋ, bɛlɩ dem za a yée na bɛ sɛb ƴãw a Péle bɛ na kʋ́ a nyɔ-vʋʋrʋ sɛbɛ pʋɔ a tẽ-daa iru daar za a.» 9«Nɩr wa tɛr tobe a, ʋ bɛrɛ wone. 10Nɩr wa be a gaso kpɛb ƴãw a, ʋ na kpɛ n a gaso; nɩr wa be a sʋɔ-kũu ƴãw a, ʋ na kpi n a sʋɔ-kũu. A Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ kanyir dɩb nɩ a bɛ Naaŋmɩn saw-deb daar ɩ a a ŋa.» 11Al pùorí, ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ dʋ̃w yũo ʋ yire a tẽ-sɔw pʋɔ. Ʋ tɩ tɛr ɩ ɩlɛ ayi, mɛ̃ pʋrale ɩlɛ a, ɛ́ tɩ ƴɛrɛ mɛ̃ wa-bɩɛ a. 12Ʋ tɩ tɛr ɩ a dʋ̃w dãw-niwn sob kpɛnʋ za tone nɩ a ʋ niŋé. Ʋ tɩ ɩ na a tẽw nɩ a ʋ nɩbɛ lore gbine dume puore a dʋ̃w dãw-niwn sob, a ʋl a natɩr nãá tɩ kʋ́ a na sanɩ a. 13A dʋn ayi sob ŋa tɩ maalɛ nɩ nɔ-ɓãa-yel-bɛrɛ, mɩ́ tɩ ɩ vũu yi a salom zu siw a tẽw zu, a nɩsaalbɛ za niŋé. 14Ʋ tɩ bɛ̀lɛ nɩ a nɩbɛ na kpɩɛr a tẽw zu a, nɩ a nɔ-ɓãa-yele bɛ na tɩ kʋ̀ ʋ a fãw ʋ maalɛ nɩ a dʋ̃w dãw-niwn sob niŋé a. Ʋ tɩ ƴãw na bɛ mɩ́ maalɩ a dʋ̃w ʋl, na tɩ tɛr a sʋɔ natɩr ɛ lɛ vʋʋrɛ a, dasule a ʋ ƴãwfʋ ƴãw. 15Bɛ tɩ kʋ̀ n a dʋn ayi sob fãw, ʋ na tʋ̃ɔ ɩ a dʋ̃w dãw-niwn sob dasule ʋ vʋʋrɛ, k'aa dasule ŋa tʋɔr ƴɛrɛ ɛ ƴãw bɛ kʋ́ a bɛlɩ dem za na bɛ gbine dume puore ʋ a. 16A dʋ̃w tɩ fɛr ɩ a nɩbɛ za, a pʋrpʋr nɩ a bɛrɛ, a na-mɩnɛ nɩ a nan dem, a gbãgbaar nɩ a nɩbɛ na so bɛ tʋɔra a, ʋ tɩ fɛr ɩ bɛ za bɛ ɩ bɛ ƴãw bɛ bãwfʋ a dʋrʋ nũú bɩɩ a gbẽé. 17Nɩr bɛ tɩ tɛr sɔr na da bom bɩɩ kʋɔrɩ bom, ʋlɛ bɛ wa tɛr a bãwfʋ ŋa a ɩ, a pɛr lɛ k'aa dʋ̃w yúor bɩɩ a ʋ yúor sɔr-nʋɔr. 18A ka a, a sɛw na kɛ́ nɩr za tɛr tɩɛrʋ. Sob nɛ na tɛr yã a, ʋ manɩ bãw a dʋ̃w sɔr-nʋɔr, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃ nɩsaal sɔr-nʋɔr ʋ, ɛ a sɔr-nʋɔr ʋl ɩ n kɔbr ayʋɔb dɔwlɩ lɩz'a ata nɩ ayʋɔb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\