YEL-WULA 17

1Lɛ n'a a malkɩ ayopõi na tɩ tɛr a koli-nyuuri ayopõi a, a bɛ ƴẽn sob tɩ wa wa yel mɛ̃: «Wa, ɛ ɩ̃ na wul fʋ nɩ a lɛ bɛ na maal ɩ a pɔw-yɛm-kpɛ̃ɛ a ƴɛrʋ a, a pɛr lɛ k'aa tẽ-kpɛ̃ɛ ʋl na ar mamɛ yaga nʋɔr a. 2A tẽw zu na-mɩnɛ lãw nɩ ʋ na maalɩ a pɩ̃ɔ yele, ɛ a tẽw zu nɩbɛ nyũ a ʋ pɩ̃ɔ ɩ-ɩrɩ divɛ̃ kuoli.» 3Lɛ n'a a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ tɩ siw mɛ̃, ɛ́ a malkɩ ɓaw mɛ̃ kpɛ n wɛja-kpalɛ pʋɔ. Ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ pɔw a be, ʋ zɩ̃ wɛ-dʋ̃w-zɩɛ ɓõɓõ zu; yée na tʋʋr Naaŋmɩn zʋmɛ a tɩ sɛb a pàw a wɛ-dʋ̃w ƴãgan za, ɛ ʋ tɩ tɛr zuru ayopõi nɩ ɩlɛ pie. 4A pɔw tɩ su n kpar-vɩɛlɩ zɩɩr ɓõɓõ, ɛ nyɩlɛ ʋ za nɩ salmɛ̃ nɩ kʋsɛ-bi-nyɩlɩ nɩ lɛgɛ. Ʋ tɩ tɛr ɩ salmɛ̃ koli-nyuura na paalɩ yel-faar na bɛ maal ɩ wob a, nɩ a ʋ pɩ̃ɔ-ɩ-dɛgɛ a, a ʋ nũú. 5Yúor, a pɛr na sɔwlɩ a, tɩ sɛb ɩ a ʋ gbẽé a ŋa: « Babɩlɔn kpɛ̃ɛ, pɔw-yɛmɛ nɩ a tẽw yel-faar na bɛ maal ɩ wob a mã.» 6Ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ a pɔw ŋa ʋ nyũ a Naaŋmɩn nɩbɛ nɩ a Yeezu dãsɩɛ dɩrbɛ zɩ̃ɩ kuoli. Ɩ̃ na tɩ nyɛ̃ ʋ a, nʋɔr tɩ ɓãa mɛ̃ nɩ yaga. 7Lɛ n'a a malkɩ tɩ yel mɛ̃: «Bʋ̃ʋ n'ʋ ɩ nʋɔr ɓãa fʋ? Ɩ̃ na man nɩ a pɔw ŋa yele kʋ̀ b fʋ bãw a pɛr, nɩ a wɛ-dʋ̃w ʋ na zɔm, ʋ tɛr zuru ayopõi nɩ ɩlɛ pie a. 8A wɛ-dʋ̃w fʋ na nyɛ̃ a, tɩ be na, ɛ cɛ ʋ bɛ cãa ɩ; ʋ na yi n a kɔ̃tɔmɛ dɔwrʋ bɔw-zulu pʋɔ do wa, wa wɩɛr a ʋ kũu zie. A tẽw zu nɩbɛ bɛl, a yée na bɛ sɛb a nyɔ-vʋʋrʋ sɛbɛ pʋɔ a tẽ-daa iru daar za a, na nyɛ̃ nɩ a wɛ-dʋ̃w a nʋɔr ɓãa bɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ tɩ dãw na be, ɛ bɛ cãa ɩ, ɛ na lɛ wa.» 9«A sɛw na kɛ fʋ tɛr yã nɩ tɩɛrʋ a ka. A zuru ayopõi ɩ n tan ayopõi zu a pɔw na zɩ̃ a. A mɩ̀ ɩ n na-mɩnɛ ayopõi: 10a bɛ pʋɔ a, anũu naalʋ baar a, been n'ʋ dɩrɛ a naalʋ a ƴɛrɛ ŋa, ɛ a ayopõi sob bɛ wa sɛr ɛ; ɛ ʋlɛ wa wa a, ʋ kʋ̃ cɛlɩ ɛ. 11A wɛ-dʋ̃w na tɩ dãw be, ɛ bɛ cãa a, a ʋl mɩŋa ɩ n na-mɩnɛ ani sob. Ʋ pʋɔ nɩ a na-mɩnɛ ayopõi pʋɔ ɛ wɩɛr a ʋ kũu zie.» 12«A ɩlɛ pie fʋ na nyɛ̃ a, ɩ n na-mɩnɛ pie na bɛ tĩ dɩrɛ a naalʋ sɛr a; ɛ cɛ bɛ na páw nɩ a naalʋ dɩb fãw, dɩ a naalʋ lãwnɩ a wɛ-dʋ̃w tɛm been. 13Tɩɛr-been yõ n'ʋ bɛ za tɛr: bɛ de a bɛ fãw nɩ a bɛ nɩ-kpɛ̃ɛnʋ tu n a wɛ-dʋ̃w. 14Bɛ na zɛb ɩ nɩ a Péle, ɛ cɛ a Péle na zɛb a tʋ̃ɔ bɛ, ʋ na ɩ a sorbɛ za Sore nɩ a na-mɩnɛ za Nãà a ƴãw; ʋ na zɛb a tʋ̃ɔ bɛ, ʋlɛ nɩ a bɛlɩ dem bɛ na bʋɔlɩ a, a bɛlɩ dem bɛ na kaa ir a, nɩ a bɛlɩ dem na bɛ lɛb pùor a.» 15A malkɩ tɩ cãa na yel mɛ̃: «A kʋ̃ɔnɩ fʋ na nyɛ̃ a, a be a pɔw-yɛm na zɩ̃ a, nɩ-bʋʋrɛ bʋʋrɛ nɛ bɛ, zu-sɛbla yaga yaga, ten ten nɩbɛ nɩ ƴɛr-pɛ-bʋʋrɛ bʋʋrɛ nɩbɛ nɛ bɛ. 16A ɩlɛ pie fʋ na nyɛ̃ a, alɛ nɩ a dʋ̃w, na ìr a hɩ̃ɛn a pɔw-yɛm, a na fa n a ʋ bome za, ɛ bɛr ʋ ƴãgan zawla, a na 'wɔb ɩ a ʋ ƴãgã-nɛn ɛ nyɩw ʋ bɛr. 17Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn ƴãw a nɩ tɩɛrʋ a socie pʋɔ k'aa maalɩ a ʋ pʋ-tɩɛrʋ; a na lãw na dɩ a naalʋ tu n a wɛ-dʋ̃w ɛ gu a Naaŋmɩn ƴɛrʋ tɩ tu.» 18«Ɛ a pɔw fʋ na nyɛ̃ a ɩ n a tẽ-kpɛ̃ɛ ʋl na dɩrɛ naalʋ a tẽw zu na-mɩnɛ zu a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\