YEL-WULA 19

1Al pùorí, ɩ̃ tɩ wõ n kɔkɔ-kpɛ̃w a salom zu, na ɩ mɛ̃ zu-sɛbla na bɛ dɩ vuo a kɔkɔr a, ʋ tɩ yere na: « Aleluya! A tɩ Naaŋmɩn so a faafʋ, a danʋ nɩ a kpɛnʋ. 2A ƴɛrʋ ʋ na maalɩ a ɩ n sɩza ɛ tu yel-mɩnʋ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a pɔw-yɛm-kpɛ̃ɛ ʋl na tɩ sãwnɛ a tẽw nɩ a ʋ pɩ̃ɔ-ɩ-ɩrɩ a, ʋ ƴãw ʋ nɩ dɔwrʋ. A ʋ tõ-tõ-biir, a pɔw ŋa na kʋ́ a, ʋ yaá nɩ a san a ʋ zu.» 3Ɛ̀ bɛ lɛ tɩ maal yel: « Aleluya! A tẽ-kpɛ̃ɛ kpɛ̃ɛ ʋl na dɩrɛ a zʋ̀ʋ́r ire na duor yome yome za!» 4A nɩ-kore lɩzɛr ɩ anaar nɩ a bʋ̃-vʋʋrɩ anaar tɩ gbĩ n dume pùori a Naaŋmɩn na zɩ̃ a naalʋ da-kɔw zu a, nɩ bɛ tʋɔra siwru ɛ yel: « Amɛn! Aleluya!» 5Kɔkɔr kãw tɩ yi n a naalʋ da-kɔw pɛr yere: «Nyɩ danɛ a tɩ Naaŋmɩn, nyɩɩm ʋ tõ-tõ-biir za a, nyɩɩm na ƴãwnɛ ʋ a, a pʋrpʋr lãw nɩ a bɛrɛ!» 6Ɩ̃ lɛ tɩ wõ na, a ɩ mɛ̃ nɩ-yaga yaga kɔkɛɛ na yire, mɛ̃ kʋ̃ɔnɩ yaga na damnɛ a, mɛ̃ saa na tanɛ kpɛ̃w kpɛ̃w za a. A tɩ yere na: « Aleluya! Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sore, a tɩ Naaŋmɩn na ɩ kpɛnʋ za sob a, zɩɩl ɩ a ʋ naalʋ. 7Nyɩ ɩ tɩ cɩlɛ, ɛ́ nʋ̃ɔ̀ ɩrɛ tɩ, nyɩ ɩ tɩ zɛwr a ʋ yúor! Bʋ̃ʋ n'ʋ so, a Péle kul-taa maalʋ ta na, a ʋ pɔw cɔbr ɩ ʋ tʋɔra. 8Pɛn-pla saala na vɩɛl nyɩwrɛ a kparʋ n'ʋ bɛ kʋ̀ ʋ ʋ su.» A pɛn-pla saala wule nɩ a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ ɩ-ɩrɩ na tori a. 9A malkɩ tɩ yel mɛ̃ na: «Sɛb yel: zu-nʋ̃ɔ dem n'ɩ a bɛl bɛ na bʋɔlɩ kɛ́ bɛ wa a Péle kul-taa cuw dɩb zie a.» Ʋ tɩ lɛb a yel mɛ̃: «A ƴɛrʋ a ŋa ɩ n Naaŋmɩn ƴɛrʋ tɛɛ za.» 10Lɛ n'a ɩ̃ tɩ lo gbĩ dume a ʋ pile k'ɩ̃ɩ pùor ʋ nɩ ɩ̃ tʋɔra siwru, ɛ cɛ ʋ tɩ yel mɛ̃ na: «Taa wa nanɩ ɩrɛ a lɛ ɩ! Ɩ̃ ɩ n tõ-tone mɛ̃ fʋ̃ʋ nɩ a fʋ yɛbr na maal tɛr a Yeezu yel-mɩŋa ƴɛrʋ a. Naaŋmɩn n'ʋ a fɛr kɛ́ fʋ puore nɩ fʋ tʋɔra siwru.» A Yeezu yel-mɩŋa ƴɛrʋ n'a kʋ̀rɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ a tɩɛrʋ. 11Al pùorí, ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ a salom ʋ yuo, ɛ wur-pla sãá. A ʋ zɔmnɛ dɩ na kɛ Pùor-bɛ-lɛbrɛ nɩ Mɩŋa-sob; ʋ maalɛ nɩ a ƴɛrʋ ɛ zɛbr a zɛbr nɩ mɩnʋ. 12A ʋ mimie tɩ ɩ na mɛ̃ vũu-'lera a, ɛ ʋ tɩ vɔbl ɩ nãà kpa-wɔ-yaga a ʋ zũú. Yúor tɩ sɛb ɩ a ʋ zu, nɩr za na bɛ bãw, a bɛ ɩ a ʋl yõ a ɩ. 13Ʋ tɩ su n kpar-kpɛ̃ɛ na ɩ zɩ̃ɩ ʋ za a. A ʋ yúor dɩ na kɛ: «Naaŋmɩn-ƴɛrʋ.» 14A saa zu zɛbr nɩbɛ tɩ tuur ʋ na, zɔm wur-pɛlɛ ɛ su pɛn-pla saala na vɩɛl ʋ za a kparɩ. 15Zɛbr sɔ-kpɛ̃ɛ na dɩrɛ a, tɩ yire nɩ a ʋ nʋɔrɩ́, a nɩ-bʋʋrɛ gɔrʋ ƴãw. Ʋlɛ n'ʋ na ɩ a bɛ cɩ̃ɩnɛ, cɩ̃ɩnɛ bɛ nɩ gãdaalʋ, ɛ nɛb a divɛ̃-tɩɛ-wɔmɛ a Naaŋmɩn kpɛnʋ-za-sob suur bɔw-kpɛ̃ɛ pʋɔ. 16Yúor ŋa n'ʋ tɩ sɛb a ʋ kpar-kpɛ̃ɛ zu nɩ a ʋ gbɛkpɛ̃ɛ zu: «Na-mɩnɛ za Nãa nɩ sorbɛ za Sore.» 17Lɛ n'a ɩ̃ tɩ nyɛ̃ malkɩ kãw ʋ ar a mʋ̃tɔ̃w zu. Ʋ tɩ cɩɩr a nɩ kɔkɔ-kpɛ̃w yel a lili za na laarɛ a salom zu a: «Nyɩ wa, wa ɓã taa a Naaŋmɩn cuw-kpɛ̃ɛ dɩb ƴãw! 18Nyɩ wa dɩ na-mɩnɛ, sojarɩ nɩ-bɛrɛ nɩ sojarɩ ƴãgã-nɛnɛ, wie nɛnɛ nɩ a bɛ zɔmnbɛ ƴãgã-nɛnɛ, nɩbɛ za ƴãgã-nɛnɛ, a bɛl na so bɛ tʋɔra a nɩ a gbãgbaar, a nɩ-pʋrmɛ lãw nɩ a nɩ-bɛrɛ.» 19Ɛ ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ a wɛ-dʋ̃w, a tẽw zu na-mɩnɛ nɩ a bɛ sojarɩ bɛ ɓã taa na zɛb ɩ a sob nɛ na zɔm a wur a, nɩ a ʋ sojarɩ. 20Bɛ tɩ nyɔw nɩ a wɛ-dʋ̃w, lãw nɩ a ƴɛr-man-bɛlɛ bɛlɛ na tɩ maalɩ nɔ-ɓãa-yele a ʋ niŋé, bɛ̀lɩ nyɔw nɩ a bɛlɩ dem na tɩ tɛr a wɛ-dʋ̃w bãwfʋ a bɛ zu, ɛ gbĩ dume pùori a ʋ dasule a. Bɛ tɩ lɔb ɩ bɛ za ayi a mimir, ƴãw a cirbi vũu gbãtar-kpɛ̃ɛ pʋɔ. 21A zɛbr-sʋɔ, na yire a sob nɛ na zɔm a wur a nʋɔrɩ́ a, tɩ kʋ́ n a bɛl na baa cɛ a, a lili za dɩ a bɛ ƴãgã-nɛnɛ tɩw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\