YEL-WULA 22

1A malkɩ mɩ̀ tɩ wul mɛ̃ nɩ a nyɔ-vʋʋrʋ kʋ̃ɔ man na tɩ yire a Naaŋmɩn nɩ a Péle naalʋ da-kɔw ƴãw a, ɛ́ tɩ nyɩwrɛ mɛ̃ kʋ̃ɔ-kuur a; 2ʋ tɩ zɔrɛ nɩ a tẽw laɩ sɔwlɩsɔw. A nyɔ-vʋʋrʋ tɩɛ tɩ ar ɩ a man kõkowe ƴãw, mɩ́ wɔ̃ gb'a a pie nɩ ayi yuon za, cuw za ʋ mɩ́ wɔ̃ na, ɛ a ʋ vaar ɩ tɩ̃ɩ sanɛ a ten ten nɩbɛ. 3Naaŋmɩn ŋmɛ-ƴãw kãw za kʋ̃ lɛ cãa a be ɩ. A Naaŋmɩn nɩ a Péle naalʋ da-kɔw na be n a tẽw pʋɔ, ɛ a Naaŋmɩn tõ-tõ-biir na puore ʋ na. 4Bɛ na nyɛ̃ nɩ a ʋ niwn, ɛ a ʋ yúor sɛb a bɛ gbẽé. 5Tɩ̃ɩsɔw kʋ̃ lɛ cãa be ɩ, bɛ kʋ̃ cãa tɛr fɩ̃tɩlɛ cãa nɩ mʋ̃tɔ̃w cãa yel-ɩra ɩ, a Sore Naaŋmɩn na na caalɛ bɛ nɩ a ʋ cãa a ƴãw, ɛ́ bɛ na dɩrɛ nɩ naalʋ yome yome za. 6Al pùorí, a malkɩ tɩ yel mɛ̃ na: «A ƴɛrʋ a ŋa ɩ n sɩza ɛ bɛ tɛr bʋnʋ ɛ. A Sore Naaŋmɩn, na mɩ́ kʋ̀ a tɩɛrʋ a ʋ ƴɛr-manbɛ a, ʋlɛ n'ʋ tõ a ʋ malkɩ ʋ wa wul a ʋ tõ-tõ-biir a yele na kʋ̃ yaa kɛ ta a.» 7A Yeezu yel a: «Nyɛ̃, ɩ̃ kʋ̃ yaa kɛ wa ɩ! Zu-nʋ̃ɔ sob ɩ a sob nɛ na maal tɛr a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ na be a sɛbɛ ŋa pʋɔ a!» 8A mãa Zã, ɩ̃ wõ na ɛ nyɛ̃ a yele a ŋa. Ɛ ɩ̃ na tɩ wõ ɛ nyɛ̃ a baar a, ɩ̃ lo na gbĩ dume a malkɩ na wul mɛ̃ a yele a ŋa a pile k'ɩ̃ɩ pùor ʋ. 9Ɛ cɛ, ʋ tɩ yel mɛ̃ na: «Taa wa nanɩ ɩrɛ a lɛ ɩ! Ɩ̃ ɩ n tõ-tone mɛ̃ a fʋ̃ʋ nɩ a fʋ yɛbr Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ a, nɩ a bɛlɩ dem za na maal tɛr a sɛbɛ ŋa ƴɛrʋ a. Naaŋmɩn n'ʋ a fɛr kɛ́ fʋ puore nɩ fʋ tʋɔra siwru!» 10Ʋ tɩ lɛb a yel mɛ̃: «Taa sɔwlɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ na be a sɛbɛ ŋa pʋɔ a bɛrɛ ɩ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a daar ʋl a Naaŋmɩn na ƴãw a pɩɛl a. 11Sob nɛ ɩb na bɛ tu sɔr a, ʋ cãa ɩrɛ a ta tu a sɔr ɛ, ɛ a nɩ-faa cãa ɩrɛ a nɩ-fa-ɩb; a nɩ-mɩŋa, ʋ cãa ɩrɛ a nɩ-mɩŋa ɩb, ɛ a nɩ-sõw cãa ɩrɛ a nɩ-sõw ɩb.» 12A Yeezu yel a: «Ɩ̃ kʋ̃ yaa kɛ wa ɩ! Ɛ ɩ̃ na tɛr ɩ a sã-ya wa n, mɩ́ wa ya ŋa za manɩ nɩ a ʋ tome. 13Mãa n'ɩ a Alfa nɩ a Omega, a niwn-diere nɩ a po-pawrɛ, a pɛr-tib nɩ a baarʋ.» 14Zu-nʋ̃ɔ dem n'ɩ a bɛlɩ dem na pɛwr a bɛ kparɩ, kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ tɛr sɔr dɩ a nyɔ-vʋʋrʋ tɩɛ wɔmɛ, ɛ tu a dɩ̃dɛɛ ƴãw kpɛ a tẽw pʋɔ a. 15Ɛ cɛ, a nɩ-faar na bɛ tɛr ŋmɛ̃a a, a tɩtɩlbɛ a, a pɩ̃ɔ-yel-maalbɛ, a nɩ-kʋ́rbɛ, a bɛl na maalɛ a tɩbɛ a, a bɛlɩ dem na nɔnɛ a ziri ŋmab ŋmarɛ a ziri a, bɛ be yẽw! 16« A mãa Yeezu, ɩ̃ tõ n a ɩ̃ malkɩ k'ʋʋ wa dɩ a yele a ŋa dãsɩɛ a nyɩ zie a Lãw-yie ƴãw. Mãa n'ɩ a Daviir bie nɩ a ʋ bʋʋrɛ, a zi-vɩɛ-ŋmára na nyɩwrɛ a.» 17A Naaŋmɩn Vʋʋrʋ nɩ a Pɔw-sãan yere na: «Wa!» Sob nɛ na wone a a ŋa a, ʋ mɩ̀ yel: «Wa!» Sob nɛ kʋ̃ɔ-nyuur na kpɩɛr a, ʋ wa; sob nɛ na bɔbr a, ʋ páw a nyɔ-vʋʋrʋ kʋ̃ɔ, mɔlɛ. 18A mãa Zã, yel-mɩŋa n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nɩr za na wone a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ na be a sɛbɛ ŋa pʋɔ a: nɩr wa dɔwlɛ bom a, Naaŋmɩn na dɔwl ʋ nɩ a bʋ̃-faar al bɛ na manɛ a sɛbɛ ŋa pʋɔ a. 19Ɛ nɩr wa ír bom bɛr a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ pʋɔ na be a sɛbɛ ŋa pʋɔ a, a nyɔ-vʋʋrʋ tɩɛ wɔmɛ nɩ a tẽ-sõw yele bɛ na manɩ a sɛbɛ ŋa pʋɔ a, Naaŋmɩn mɩ̀ na ír ɩ a ʋ dem bɛr. 20A sob nɛ na dɩrɛ a yele a ŋa dãsɩɛ a yere na: «Ʋ̃ʋ, ɩ̃ kʋ̃ yaa kɛ wa ɩ!» Amɛn! Sore Yeezu u, wa! 21A Sore Yeezu maalʋ, ʋ be a bɛ za zie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\