YEL-WULA 4

1A a ŋa pùorí, ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ bʋ̃-yũo: ɩ̃ nyɛ̃ nɩ pan na yuo a tẽ-vla pʋɔ a. A kɔkɔr ʋl ɩ̃ na tɩ dãw wõ, ʋ yire mɛ̃ a wɩ́ɛ a, tɩ yel mɛ̃ na: «Do wa a ka, ɛ ɩ̃ na wul fʋ nɩ a ʋlɩ bom nɛ na na wa a pùorí a.» 2A Naaŋmɩn Vʋʋrʋ tɩ siw mɛ̃ nɩ daadaa lɛ. Ɛ naalʋ da-kɔw n'ɩ ŋan tɩ be a tẽ-vla pʋɔ be. Nɩr kãw tɩ zɩ̃ n a naalʋ da-kɔw zu; 3ʋ tɩ nyɩwrɛ na mɛ̃ kʋsɛ-bi-nyɩlɩ kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ zasɩpɩ nɩ sardʋan a. Sa-sʋɔ na nyɩwrɛ mɛ̃ kʋsɛ-bi-nyɩla bɛ na bʋɔlɛ kɛ emerodi a, tɩ viir a koli a naalʋ da-kɔw. 4Naalʋ da-kɔwr lɩzɛr ɩ anaar tɩ viir a koli a naalʋ da-kɔw, ɛ nɩ-kore lɩzɛr ɩ anaar, na su kpar-pɛlɛ ɛ vɔblɩ nãa kpa-wʋʋr na ɩ salmɛ̃ a, tɩ zɩ̃ a da-kɔwr al zu. 5Saa nyɩwrʋ, nɩ kɔkɛɛ, nɩ saa tanʋ tɩ yire nɩ a naalʋ da-kɔw ƴãw. Lãpa vũuni ayopõi tɩ 'lere nɩ a naalʋ da-kɔw niŋé: a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ ayopõi n'a. 6Bom kãw tɩ be n a naalʋ da-kɔw niŋé, ɩ mɛ̃ kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ kʋ̃ɔ na ɩ walwal cuoli ŋmɛ̃ mɛ̃ kʋ̃ɔ-kuur A sɔwlɩsɔw a, bʋ̃-vʋʋrɩ anaar, na ɩ mimie tɛwr a niŋé nɩ a pùorí a, tɩ jil a koli a naalʋ da-kɔw. 7A bʋ̃-vʋʋra dãw-niwn sob tɩ ŋmɛ̃ na taa nɩ gbẽw, a ayi sob ŋmɛ̃ taa nɩ na-dele; a ata sob tɩ ƴãw nɩ niwn mɛ̃ nɩsaal niwn a; ɛ a anaar sob tɩ ŋmɛ̃ taa nɩ tuw na laarɛ a. 8A bʋ̃-vʋʋrɩ anaar a ŋa kãw za tɩ tɛr ɩ pɩgɛ ayʋɔb na ɩ mimie tɛwr a zi-kuri nɩ a pʋ̃ɔmɩ́ a. Mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw, a tɩ yere na bɛ tɛr nãa bɛr ɛ: «Sõw, sõw, sõw n'ɩ a Sore, Naaŋmɩn kpɛnʋ za sob, ʋl na tɩ be, na be, ɛ waar a!» 9A bʋ̃-vʋʋrɩ anaar na mɩ́ wa yiele danɛ nɩ, ƴãwnɛ nɩ ɛ puore nɩ a sob nɛ na zɩ̃ a naalʋ da-kɔw zu a yaanɩ a, a sob nɛ na vʋʋrɛ kʋra lɛ a, 10a nɩ-kore lɩzɛr ɩ anaar mɩ́ gbĩ n dume a sob nɛ na zɩ̃ a naalʋ da-kɔw zu a niŋé, bɛ mɩ́ pùor ɩ a sob nɛ na vʋʋrɛ kʋra lɛ a, nɩ bɛ tʋɔra siwru. Bɛ mɩ́ lɔb ɩ a bɛ nãà kpa-wʋʋr bin a naalʋ da-kɔw niŋé ɛ yere: 11«Sore tɩ Naaŋmɩn ɩ, fʋ sɛw na na nyɛ̃ danʋ, ƴãwfʋ nɩ kpɛnʋ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, fʋ̃ʋ n'ʋ ír a bome za, fʋ saw na k'aa be, ɛ́ ír a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\