ƲRƆM 10

1Yɛbr ɩ, a ʋlɩ bom nɛ ɩ̃ na bɔbr ɩ ɩ̃ pʋɔ za, ɛ zɛlɛ a Naaŋmɩn zie a Zifʋ mɩnɛ ƴãw a, ʋlɛ n'ɩ kɛ́ bɛ nyɛ̃ a faafʋ. 2Sɩza n'a, ɩ̃ na tʋ̃ɔ na dɩ a bɛ dãsɩɛ bɛ na tʋlɛ a Naaŋmɩn yele puor-tub ƴãw a, ɛ cɛ a tʋlʋ ŋa bɛ na tʋlɛ a, bɛ tu Naaŋmɩn bãwfʋ sɩza ɩ. 3Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ bɛ tɩ bãw a lɛ a Naaŋmɩn na mɩ́ ɩ a nɩsaalbɛ bɛ lɩɛbɩ nɩ-mɩn a ʋ niŋé a ɩ, ɛ́ tɩ bɔbr kɛ bɛ tɛr bɛ tʋɔra tub a al ƴãw. A ŋa n'a bɛ bɛ tɩ saw de a lɛ a Naaŋmɩn na mɩ́ ɩ a nɩsaalbɛ ɩ nɩ-mɩn a ʋ niŋé a ɩ. 4Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Kɩrɩta maal ɩ a ʋlɩ bom nɛ a Mõyiir-Wulu na tɩ bɔbr k'ʋʋ ɩ a, kɛ́ sob nɛ za na saw de a tʋ̃ɔ lɩɛbɩ nɩ-mɩŋa a Naaŋmɩn niŋé. 5A ŋa n'a a Mõyiir sɛb caar ɩ a mɩnʋ na na tʋ̃ɔ yi a Wulu pʋɔ a: «Sob nɛ na saw a Wulu nɛ-ƴãwnɩ a, a na ɩ na k'ʋ vʋʋrɛ.» 6Ɛ cɛ a ŋa n'a a ƴɛrʋ na ƴɛr caar ɩ a mɩnʋ na na tʋ̃ɔ yi a saw-deb pʋɔ a ƴɛr: «Taa tɩɛrɛ fʋ pʋɔ yere: Ãa n'ʋ na do a salom zu?» (A pɛr lɛ k'ʋʋ tɩ ɩ a Kɩrɩta ʋ siw). 7Bɩɩ: «Ãa n'ʋ na siw a kpɩmɛ tẽw?» (A pɛr lɛ k'ʋʋ tɩ ɩ a Kɩrɩta ʋ yi a kũuni pʋɔ do wa). 8A na ɩ a ŋa a, a ƴɛrʋ ƴɛr a kɛ bo? Kɛ: «A ƴɛrʋ pɩɛl ɩ fʋ na, ʋ be n a fʋ nʋɔrɩ́ nɩ a fʋ socir pʋɔ.» A ƴɛrʋ ŋa ɩ n a ƴɛrʋ na caarɩ a saw-deb a, a ƴɛrʋ ŋa n'ʋ tɩ hiere. 9A fʋ nʋɔr wa haa yel k'aa Yeezu n'ɩ a Sore a, ɛ́ fʋ̃ʋ wa saw de nɩ fʋ pʋɔ za k'aa Naaŋmɩn ɩ na k'ʋ lɛb yi a kũuni pʋɔ a, fʋ na nyɛ̃ nɩ a faafʋ. 10A saw de nɩ a pʋɔ za, alɛ n'a waar ɩ a mɩnʋ, ɛ a nʋɔr na haa yel a pʋɔ n'a a faafʋ yire. 11Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sɛb-sõw yere nɩ a ŋa: «Sob nɛ za na saw de ʋ a, ʋ kʋ̃ nyɛ̃ vĩ ɛ.» 12A na ɩ a ŋa a, owru bɛ ka a Naaŋmɩn zie a Zifʋ mɩnɛ nɩ a bɛl na bɛ ɩ Zifʋ mɩnɛ a ƴãw ɛ: bɛ za lãw nɩ a Sore been, na mɩ́ kʋ̀ a ʋ na-bome a bɛlɩ dem za na bʋɔlɛ ʋ a. 13Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sɛb-sõw yel a kɛ: «Sob nɛ za na bʋɔlɛ a Sore yúor a na nyɛ̃ nɩ a faafʋ.» 14Ɛ cɛ ŋmɩŋmɩn n'a bɛ na bʋɔlɩ ʋ, ɛ́ bɛ saw de ʋ? Ɛ ŋmɩŋmɩn n'a bɛ na saw de ʋ, ɛ́ bɛ wõ a ʋ yele? Ɛ ŋmɩŋmɩn n'a bɛ na ɩ wõ a ʋ yele, nɩr bɛ wa be be hiere a ʋ yele a? 15Ɛ ŋmɩŋmɩn n'a bɛ na ɩ hiere a ʋ yele, bɛlɛ bɛ wa tõ nɩbɛ a al ƴãw a? Mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a: «Nyɛ̃ a yel-vɩɛlɩ yerbɛ waa na vɩɛl a!» 16Ɛ cɛ a nɩbɛ za bɛ nɛ bɛ saw de a Yel-nʋ̃ɔ̀ ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Ɩzayi yere nɩ a ŋa: «Sore e, ãa n'ʋ saw de a yel tɩ na hieri a?» 17A na ɩ a ŋa a, a saw-deb mɩ́ yi n a yel fʋ na wõ a zie, ɛ a yel fʋ na wõ a, ɩ a Kɩrɩta ƴɛrʋ. 18Lɛ n'a ɩ̃ pãa sowre: a Zifʋ mɩnɛ taa ɩrɛ bɛ wa wõ a yel ŋa ʋ? Bʋnʋ ɩ, bɛ wõ ʋ na! A ŋa n'a a Sɛb-sõw yere: «A bɛ kɔkɔr yi na làarɩ̀ a tẽw za, ɛ a bɛ ƴɛrʋ tɔ a tẽw baarʋ ziir za.» 19Lɛ n'a ɩ̃ pãa sowre a: a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ bɛ bãw a pɛr bɩɩ? Bʋnʋ ɩ, Mõyiir de nɩ niwn yel a ŋa: «A Naaŋmɩn yere na: Ɩ̃ na ɩ na nyɩ nyuur ɩ nɩbɛ na bɛ ɩ nɩ-bʋʋrɛ mɩ̀ a, ɩ̃ na ɩ na a nyɩ suur ír nɩ-bʋʋrɛ na bɛ tɛr yã a ƴãw. » 20Ɩzayi ʋl sʋɔm a saw yel: «A Naaŋmɩn yere na: A bɛlɩ dem na bɛ tɩ bɔbr mɛ̃ a, bɛ nyɛ̃ m a, a bɛlɩ dem na bɛ tɩ sowre mɛ̃ a, ɩ̃ ɩ na bɛ nyɛ̃ m. » 21Ɛ cɛ a ŋa n'a ʋ yel caar ɩ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ: «Ɩ̃ tur ɩ nuru bibi-ɓil za cɔw nɩbɛ na bɛ sawr nʋɔr ɛ ɩ nɩ-gaarɩ a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\