ƲRƆM 11

1A na ɩ a ŋa a, sowru n'a ɩ̃ sowre: a Naaŋmɩn ya jɛ n a ʋ nɩ-bʋʋrɛ Ɩsɩrayɛl bɛr a baarɩ bɩɩ? Lɛ bɛ n'a towtow ɛ! Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a mãa tɔr za ɩ n Ɩsɩrayɛl nɩr, Abraham bʋʋrɛ, Bɛ̃zamɛ dɔwlʋ nɩr. 2Naaŋmɩn bɛ jɛ a ʋ nɩbɛ ʋ na tɩ dãw kaa ir a bɛr ɛ. Mɛ̃ nyɩ taa bãw a lɛ a Sɛb-sõw na yel a ʋ zie kãw, a lɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Eli na tɩ manɛ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ sãwna a Naaŋmɩn zie a? 3«Sore e, bɛ kʋ́ n a fʋ ƴɛr-manbɛ, ɛ da a fʋ baw-maal-kube lɔb: mãa yõ n'ʋ cɛ, ɛ́ bɛ bɔbr a ɩ̃ kʋ́b.» 4Ɛ cɛ bʋ̃ʋ n'ʋ a Naaŋmɩn sɔw ʋ? «Ɩ̃ cãa na bɛr nɩbɛ tur ayopõi a ɩ̃ ƴãw, a bɛl na bɛ gbĩ dume a tɩɩb na dɩ Báàl a niŋé a.» Tɩɩb na dɩ Báàl a (11.4). 5Lɛ mɩ̀ n'a, a ƴɛrɛ ŋa, nɩbɛ ŋmãa blã lɛ, a Naaŋmɩn na kaa ir a ʋ maalʋ zũú a, mɩ̀ cãa be be. 6Ʋlɛ wa kaa ir bɛ a ʋ maalʋ zũú a, a bɛ ɩ-ɩrɩ zũú bɛ n'a ɩ, alɛ bɛ ɩ lɛ a, a maalʋ bɛ cãa ɩ maalʋ ɛ. 7Ŋmɩŋmɩn za n'a? A Ɩsɩrayɛl nɩbɛ bɛ páw a ʋlɩ bom nɛ bɛ na tɩ bɔbr a ɩ; ɛ cɛ a bɛlɩ dem a Naaŋmɩn na kaa ir a, bɛl páw ʋ na; a ŋmaarɛ bɛl a, bɛ kpawl ɩ bɛ za, 8mɛ̃ a Sɛb-sõw na yere a: «Wa tɩ tɔ a dɩ̃a bibir a, Naaŋmɩn ɩ na a bɛ tɩɛrʋ ʋ gbini, ʋ ƴãw bɛ nɩ mimie kɛ́ bɛ ta nyɛrɛ nɩ ɛ, ƴãw bɛ tobe kɛ bɛ ta wone nɩ ɛ.» 9A nãà Daviir mɩ̀ yere nɩ a ŋa: «A bɛ cuw dɩb, a ɩ bɛrɩ nɩ mɩ̃ɛ a bɛ zie, a ɩ fa-loba zie nɩ dɔwrʋ na sɛwnɩ bɛ a pawfʋ zie. 10A bɛ mimie, a zɔ̃wnɛ ta tɩ cãa nyɛrɛ ɩ; ɩ bɛ tuo tuór kʋra lɛ gʋr ɩ zɩgɛ.» 11A na ɩ a ŋa a, sowru n'a ɩ̃ sowre: lo ɛ ta lɛ ìr ƴãw n'a a Zifʋ mɩnɛ ŋmɛ a gbɛr bɩɩ? Lɛ bɛ n'a towtow ɛ! Ɛ cɛ a bɛ sãwna ɩ na a nɩ-bʋʋr-yoru nyɛ̃ a faafʋ, kɛ́ nyuur tʋ̃ɔ ɩrɛ a Zifʋ mɩnɛ. 12A bɛ sãwna wa ƴãw a tẽ-daa naalʋ a, a bɛ nʋɔr na siwri a wa ƴãw a nɩ-bʋʋr-yoru naalʋ a, ŋmɩŋmɩn n'a a pãa nãa ŋmɛ̃ a lɛn daar bɛ za nãa wa nyɛ̃ a faafʋ a! 13Ƴɛrɛ ŋa a, a nyɩɩm nɩ-bʋʋr-yoru zie n'a ɩ̃ ƴɛrɛ: mãa n'ɩ a nɩ-bʋʋr-yoru nɩ-tona, ɛ a lɛ pʋɔ a, ɩ̃ íre nɩ a ɩ̃ tõ-nʋɔr ŋa yúor, 14tɩɛrɛ nɩ k'ɩ̃ɩ ɩ a ɩ̃ bʋʋrɛ nyuur ìr, ɩ̃ tʋ̃ɔ faa bɛ mɩnɛ. 15A bɛ vɩrɩ-bɛrʋ wa ɩ a Naaŋmɩn nɩ a tẽ-daa lɛ kpɛ taa a, a pãa na ŋmɛ̃ n ŋmɩn a lɛn daar ʋ nãa wa lɛb de bɛ a? A na sɩrɩ na ɩ kũu pʋɔ bɛ na yi kpɛ nyɔ-vʋʋrʋ pʋɔ a! 16Bɛlɛ wa de a dipɛ̃-dãw kʋ̀ a Naaŋmɩn a, a dipɛ̃ za n'a bɛ mɩ̀ de kʋ̀ ʋ. Bɛlɛ wa de tɩɛ kãw nyɩgɛ kʋ̀ a Naaŋmɩn a, bɛ mɩ̀ de nɩ a wuli kʋ̀ ʋ. 17A Ɩsɩrayɛl nɩbɛ wa ɩ mɛ̃ olivʋ-tɩ-kʋɔra a Naaŋmɩn na cɛ a wuli a mɩnɛ bɛr a, ɛ a fʋ̃ʋ, na bɛ ɩ Zifʋ ɛ ɩ mɛ̃ mʋ̃ɔ pʋɔ olivʋ-tɩɛ a, a Naaŋmɩn wa de fʋ ɓɛrɩ nɩ a olivʋ-tɩ-kʋɔra, fʋ pʋɔ a ʋ wuli na cɛ a pʋɔ páwr a tɩ-nyɩgɛ kʋ̃ɔ a, 18ta zɛwr fʋ tʋɔra mɛ̃ fʋ zuo nɩ a wuli bɛ na cɛ bɛr a ɩ; fʋ̃ʋ wa zɛwr fʋ tʋɔra mɛ̃ fʋ zuo a na a, fʋ̃ʋ bãwnɩ a fʋ̃ʋ na bɛ n'ʋ so a tɩ-nyɩgɛ be a, a tɩ-nyɩgɛ n'a so fʋ be. 19Mɛ̃ fʋ taa na yel mɛ̃: «Bɛ cɛ n a wuli a ŋa ŋma, kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ de mɛ̃ ɓɛr ɩ a tɩɛ lɩɛr ɩ a.» 20Sɩza n'a, bɛ cɛ a na ŋma bɛr, a na bɛ saw de a ƴãw, ɛ fʋ̃ʋ a, a fʋ saw-deb zũú n'a fʋ lɩɛr a. Ɛ cɛ taa wa ɩrɛ pɔl-ɩb ɛ, nɩ̃ɛ vɛ̃ kɛ zɔrɛ a Naaŋmɩn. 21Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn bɛ wa jɩɩrɩ a tɩɛ wuli tɛɛ za bɛr a, a pɛr lɛ k'aa Zifʋ mɩnɛ a, ʋ mɩ̀ kʋ̃ jɩɩrɩ fʋ bɛr ɛ. 22A na ɩ a ŋa a, jɩr nyɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn vɩɛlʋ na ɩ a, nɩ a Naaŋmɩn na bɛ tɛr dɩ̃ɛnʋ a: ʋ bɛ tɛr dɩ̃ɛnʋ a bɛlɩ dem na lo a zie ɩ, ɛ́ tɛr a ʋ vɩɛlʋ ɩb a fʋ zie. Ɛ cɛ a fɛr a fʋ cãa ɩrɛ ƴãwn a vɩɛlʋ ŋa ƴãw, alɛ bɛ ɩ lɛ bɛ mɩ́ na cɛ b a ŋmãa bɛr mɛ̃ wule a. 23A Zifʋ mɩnɛ ƴãw a, bɛlɛ wa lɛ saw de a, Naaŋmɩn na ɩ na bɛ lɛ ɓɛrɩ a tɩɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ tɛr ɩ fãw na ɩ bɛ lɛ ɓɛrɩ a tɩɛ. 24Fʋ̃ʋ a, fʋ ɩ n mʋ̃ɔ pʋɔ olivʋ-tɩɛ wule tɔr za, a Naaŋmɩn na ŋmãa wa ɓɛrɩ nɩ olivʋ-tɩ-kʋɔra a, ɛ cɛ a ŋa bɛ n'a a ɩrɛ ɩ. A Zifʋ mɩnɛ bɛl a, bɛ ɩ n a olivʋ-tɩ-kʋɔra ŋa wuli tɛɛ za: a na ɩ a ŋa a, Naaŋmɩn na pãa nɩ̃ɛ na tʋ̃ɔ ɩ a lɛ ɓɛrɩ a al mɩŋa tɩɛ ƴãw mɔlɛ lɛ. 25Yɛbr ɩ, ɩ̃ bɔbr a k'ɩ̃ɩ ɩ nyɩ bãw a Naaŋmɩn yel-sɔwla ŋa, kɛ̀ nyɩ taa wa de nyɩ tʋɔra bʋɔlɛ yã-bãwnbɛ ɩ: a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ ŋmãa na kpawl a, ɛ gu a nɩ-bʋʋr-yoru za tɩ nyɛ̃ a faafʋ. 26Ɛ a a ŋa n'a a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ za na nyɛ̃ a faafʋ, mɛ̃ a ŋa a Sɛb-sõw na yere a: «Sɩyɔ̃ tẽw n'a a Faarɛ na yi wa, ʋ na ɩ na a Naaŋmɩn bɛ-ƴãwfʋ ɩ-ɩrɩ a baarɩ a Zakɔb bʋʋrɛ zie. 27Ɛ a Wõ-taa n'ɩ ŋa ɩ̃ na na maal ɩ bɛ a, a lɛn daar ɩ̃ nãá wa ìr a bɛ yel-bebe bɛr a.» 28A bɛ Yel-nʋ̃ɔ̀ bɛ-saw-deb ƴãw wa n'a a, bɛ ɩ n Naaŋmɩn dɔ̃ dem a nyɩɩm vla ƴãw; ɛ cɛ alɛ wa ɩ a kaa-ìru a Naaŋmɩn na kaa ìr bɛ a ƴãw n'a a, ʋ cãa na nɔnɛ bɛ, a bɛ sãakʋm mɩnɛ zũú. 29Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn maalʋ nɩ a ʋ bʋɔlʋ bɛ tɛr lɩɛ-bɛrʋ ɛ. 30A koro za a, nyɩ tɩ zawr ɩ a Naaŋmɩn nʋɔr, ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, ʋ zɔ n a nyɩ nɩ-baalʋ, a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ na zawr a nʋɔr a ƴãw; 31lɛ n'a a bɛl mɩ̀ a ƴɛrɛ ŋa, bɛ zawrɩ a Naaŋmɩn nʋɔr, k'ʋʋ tʋ̃ɔ zɔ a nyɩ nɩ-baalʋ, kɛ́ a bɛl mɩ̀ tʋ̃ɔ páw a nɩ-baalʋ zɔba ŋa tɔr za a ƴɛrɛ ŋa. 32Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn pàw nɩ a nɩsaalbɛ za a nʋɔr-zawrʋ gaso pʋɔ, k'ʋʋ tʋ̃ɔ wul bɛ za a ʋ su-ɓaarʋ. 33Nyɛ̃ a Naaŋmɩn naalʋ na bɛ vʋʋr a! Nyɛ̃ a ʋ yã-bãwfʋ nɩ a ʋ yele bãwfʋ na zulme a! Nyɛ̃ a ʋ ƴɛrʋ dɩb na bɛ tɛr bãwfʋ, ɛ a ʋ sɛɛ bɛ tɛr bɩɛrʋ a! 34Mɛ̃ a ŋa a Sɛb-sõw na yere a: «Ãa n'ʋ bãw a Sore tɩɛrʋ? Bɩɩ ãa n'ʋ dãw wul ʋ yã? 35Bɩɩ ãa n'ʋ dãw de niwn kʋ̀ ʋ bom, a fɛr k'ʋʋ mɩ̀ kʋ̀ ʋ yaa a san?» 36Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋl zie n'a bom za yi, ʋlɛ n'ʋ so bom za be, ʋl ƴãw n'a bom za be; ʋlɛ so yúor-vɩɛlʋ-danʋ a yome yome za! Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\