ƲRƆM 12

1A na ɩ a ŋa a, yɛbr ɩ, ɩ̃ zɛlɛ nyɩ na, a Naaŋmɩn su-ɓaarʋ zũú, kɛ́ nyɩ mɩ́ de nyɩ tʋɔra kʋ̀ a Naaŋmɩn mɛ̃ baw-maal-bʋ̃-vʋbɛ na ɩ son ɛ nʋmɛ a ʋ zie a: lɛ n'ɩ a nyɩ Naaŋmɩn puoru na ɩ sɩza a. 2Nyɩ ta de a nyɩ ɩb tuur ɩ a dɩ̃a zie ŋa ɩb ɛ, ɛ cɛ nyɩ bɛr a Naaŋmɩn ʋ lɩɛbɩ nyɩ ɛ kʋ̀ nyɩ yã-paala. Lɛ n'a nyɩ na mɩ́ tʋ̃ɔ jɛl bãw a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ: ʋlɩ bom nɛ na vɩɛl a, ʋlɩ bom nɛ na pɛlɩ a ʋ pʋɔ a, ʋlɩ bom nɛ na vɩɛl ʋ za bɛ cɛ a. 3A maalʋ a Naaŋmɩn na kʋ̀ m a zũú, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ za: nyɩ ta mɩ́ tɩɛrɛ kɛ́ nyɩ zuo nɩ za ɩ, nyɩ nɩ̃ɛ mɩ́ vɛ̃ kɛ tɛr tʋɔra siwru tɩɛrʋ, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na põ a saw-deb kʋ̀ ŋa za a. 4Mɛ̃ a lɛ tɩ na tɛr ƴãgã-been yõ, ɛ a ɓɛrmɛ yãwmɛ ɛ bɛ lãw tõ-nʋɔr a, 5lɛ mɩ̀ n'a, tɩ yãwmɛ ɛ lãw nɩ a Kɩrɩta ɩ ƴãgã-been, ɛ́ tɩ za lãw nɩ taa mɛ̃ ƴãgã-been ɓɛrmɛ a. 6Tɩ tɛr ɩ maalʋ dẽdeni, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na mɩ́ kʋ̀ ŋa za mɔlɛ a. Alɛ wa ɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ maalʋ n'ʋ tɩ kãw páw a, ʋ manɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ tuur ɩ a Naaŋmɩn-saw-deb. 7Ƴẽn sob wa páw maalʋ a tome ƴãw a, ʋ tone. Sob nɛ na páw maalʋ a wulu ƴãw a, ʋ wule. 8Sob nɛ na páw maalʋ a taabɛ kpaalʋ ƴãw a, ʋ kpaalɛ bɛ. Sob nɛ na pone a ʋ bʋ̃-tɛrɩ a, ʋ ta tɩrɛ zʋmnɛ nɩ ɛ. Sob nɛ na tɛr a niwn-diere tome a, ʋ ƴãw fãw tone. Sob nɛ na sõwne a bãbaalbɛ a, ʋ sõwne nɩ pʋ-pɩɛlʋ. 9Nyɩ nɔnɛ taa sɩza. Nyɩ hɩɛn a yel-faa ɛ tu a yel-vla pùor. 10Nyɩ nɔnɛ taa mɛ̃ yɛbr a, nɩ nyɩ pʋɔ za; nyɩ ƴãwnɛ taa ciere taa. 11Nyɩ tone ɛ ta kpɛ ƴã-tuo ɩ. Nyɩ tʋlɛ a Sore tome tob ƴãw. 12Nyɩ cɩlɛ, a nyɩ tɩɛrʋ nyɩ na ƴãw a Sore ƴãw a zũú; nyɩ nyɔw nyɩ tʋɔra a kpɩɛrʋ pʋɔ; nyɩ puore kʋra lɛ. 13Nyɩ sõwne a nyɩ yɛbr a na fɛrɛ a, ɛ páwr a sãanʋ deb ƴãw. 14Nyɩ mɩ́ ƴɛr nɔ-vla a bɛlɩ dem na dɔwrɛ nyɩ a ƴãw, nyɩ mɩ́ ƴɛr nɔ-vla ɛ ta ŋmɩɛr ƴãwn bɛ ɩ. 15Nyɩ cɩlɛ lãw nɩ a bɛlɩ dem na cɩlɛ a, ɛ kone lãw nɩ a bɛlɩ dem na kone a. 16Nyɩ ƴãw fãw wone taa vla. Nyɩ ta bɔbr a yúor ɛ, ɛ cɛ nyɩ tuur a yele al na waar ɩ tʋɔra siwru a pùor. Nyɩ ta mɩ́ de nyɩ tʋɔra bʋɔlɛ yã-bãwnbɛ ɩ. 17Nyɩ ta yarɛ nɩr kãw za yel-faa san ɛ. Nyɩ ƴãw fãw ɩrɛ a vla a nɩsaalbɛ za niŋé. 18Alɛ na na tʋ̃ɔ a, nɩ a lɛ a na yi a nyɩ zie mɩ̀ a, nyɩ ɩ ƴã-ɓaarʋ be nyɩɩm nɩ a nɩsaalbɛ za cara pʋɔ. 19Ɩ̃ nɩ-nɔnɩ ɩ, nyɩ ta mɩ́ lɛ ŋmɛlɩ yaa a ɩ-faa san ɛ, nyɩ bɛr a Naaŋmɩn suur ʋ tone, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sɛb-sõw yere nɩ a ŋa: «Mãa so a san-yaafʋ, mãa n'ʋ na yaa a san», a Sore n'ʋ yere. 20Lɛ nɩ kɛ: «Kɔ̃ wa kpɩɛr a fʋ dɔ̃ sob a, fʋ̃ʋ kʋ̀ ʋ bʋ̃-dɩrɩ ʋ dɩ; kʋ̃ɔ-nyuur wa kpɩɛr ʋ a, fʋ̃ʋ kʋ̀ ʋ kʋ̃ɔ ʋ nyũ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, fʋ na ɩrɛ a a ŋa a, a ɩ na mɛ̃ vũu-bie n'a fʋ mʋ̃ɔnɛ dɔwlɛ a ʋ zũú a.» 21Ta mɩ́ bɛr a yel-faa ʋ tʋ̃ɔ fʋ ɛ, nɩ̃ɛ mɩ́ maalɩ a yel-vla tʋ̃ɔ nɩ a yel-faa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\