ƲRƆM 13

1Nɩsaal za n'ʋ a fɛr k'ʋʋ sawr a nɩ-bɛrɛ na dɩrɛ nɩ-kpɛ̃nʋ a nʋɔr. Bʋ̃ʋ n'ʋ so, nɩ-kpɛ̃ɛnʋ za yi n Naaŋmɩn zie; a nɩ-kpɛ̃ɛnʋ na be be a, Naaŋmɩn n'ʋ mɩ́ ƴãw a. 2A na ɩ a ŋa a, sob nɛ na bɛ sawr a nɩ-kpɛ̃ɛnʋ dɩrɛ a ʋ zu a, ʋ bɛ sawr a lɛ a Naaŋmɩn na bɔbr k'aa yele tuur a ɩ. Ɛ a bɛlɩ dem na bɛ sawr a nɩ-kpɛ̃ɛnʋ a, na bɔ n dɔwrʋ ƴãw bɛ tʋɔra. 3A ƴɛr-dɩrbɛ bɛ ɩ nɩ-zɔrɩ sob nɛ na ɩrɛ vla a zie ɩ, sob nɛ na ɩrɛ faa a zie n'a bɛ ɩ nɩ-zɔrɩ. Fʋ bɔbr a kɛ fʋ ta zɔrɛ a nɩ-kpɛ̃ɛ ɩ? Ɩrɛ vla, ʋʋ na mʋʋrɛ fʋ na, 4bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn tõ-tone n'ʋ, k'ʋʋ tʋ̃ɔ mɩ́ ƴãw fʋ ɩrɛ vla. Ɛ cɛ fʋ̃ʋ wa ɩrɛ faa a, fʋ̃ʋ zɔrɛ ʋ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, zawla lɛ ƴãw bɛ n'a ʋ tɛr a dɔwrʋ fãw ɛ. Ʋlɛ wa dɔwrɛ nɩr a, a Naaŋmɩn tome n'a ʋ tone, k'ʋʋ wul a Naaŋmɩn suur na ìr a yel-fa-maalɛ ƴãw a. 5Alɛ n'a so a fɛr k'aa nɩ-bɛrɛ nʋɔr sawfʋ be be, ɛ a ta ɩ a Naaŋmɩn suur dɛ̃bɩ̃ɛ tɛwr ƴãw ɛ, ɛ mɩ̀ ɩ a vla a socir na wule a ƴãw. 6Alɛ cãa n'a so nyɩ yarɛ a zuru-yar; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɛlɩ dem na dier a a, Naaŋmɩn n'ʋ kʋ̀ bɛ a tõ-nʋɔr ŋa kɛ́ bɛ tone vla. 7Nyɩ mɩ́ kʋ̀ ŋa za a ʋlɩ bom a na fɛr kɛ nyɩ kʋ̀ ʋ a: a zuru-yar, a sob nɛ na dier a zuru-yar a; a bome a mɩnɛ samɛ, a bɛlɩ dem na dier a samɛ a ŋa libie a; a zɔba, a sob nɛ a na fɛr kɛ nyɩ zɔrɛ a; a ƴãwfʋ, a sob nɛ a na fɛr kɛ nyɩ ƴãwnɛ a. 8Nyɩ ta mɩ́ tɛr san kãw za nɩr za zie ʋ bɛ ɩ a nyɩ nɔ̃w-taa ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, sob nɛ na nɔnɛ a ʋ tɔ a, ʋ saw nɩ a Naaŋmɩn-Wulu ʋ za. 9A Naaŋmɩn nɛ-ƴãwnɩ a ŋa: «Ta maalɩ pɔw-gaa-yel-bier, ta kʋ́ nɩr, ta zu bom, ta tɩɛrɛ kɛ fʋ̃ʋ nãá so a fʋ tɔ bom», nɩ a Naaŋmɩn nɛ-ƴãwnɩ al za na cɛ a, a za tuor ɩ taa be a Naaŋmɩn nɔ-ƴãwna ŋa yõ pʋɔ: «Fʋ na nɔnɛ nɩ a fʋ to-sob mɛ̃ a fʋ mɩŋa a.» 10Nɔ̃wfʋ bɛ maalɛ faa kãw za tɔ zie ɩ; lɛ so fʋ̃ʋ wa nɔnɛ a fʋ tɔ a, fʋ saw nɩ a Naaŋmɩn-Wulu ʋ za. 11Nyɩ ta dɩɛnɩ nɩ a yel ŋa ɩ, nyɩ na bãw a daar ʋl pʋɔ tɩ na be a: a tɛm ta na kɛ́ nyɩ bɛr a nyɩ gʋ̃ɔ lɛ, ɛ ìr. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a faafʋ pɩɛl tɩ nɩ a ƴɛrɛ ŋa zuo a lɛn daar tɩ na tĩ kɛ saw de a Naaŋmɩn a. 12A tɩ̃ɩsɔw cen na kpɛ sɔw, a zie vɩɛrɛ na. A na ɩ lɛ a, nyɩ ɩ tɩ lɔb a lige pʋɔ ɩ-ɩrɩ bɛr, ɛ cɔbrɩ a cãa pʋɔ zɛbr ƴãw. 13Nyɩ ɩ tɩ cere cenu na vɩɛl a, mɛ̃ mʋ̃tɔ̃w daarɩ a, ɛ bɛr a dɩ-gbogbo nɩ a dãa kuolu, a pɩ̃ɔ yele nɩ a nɩ-fa-ɩb, a zɛb-taa nɩ a nyu-yele. 14Nyɩ su a Sore Yeezu Kɩrɩta, ɛ ta saw a ƴãgan nʋ̃ɔ̀-faar vʋla a so nyɩ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\