ƲRƆM 14

1Nyɩ mɩ́ saw de sob nɛ na bɛ tɛr fãw a ʋ Naaŋmɩn-saw-deb pʋɔ a, ɛ ta bãwnɛ a lɛ ʋ na tɩɛrɛ a ɩ. 2Mɛ̃ a ŋa a, kãw tɩɛrɛ na k'ʋʋ na tʋ̃ɔ na dɩrɛ bom za, ɛ kãw na bɛ tɛr fãw a ʋ saw-deb pʋɔ a, dɩrɛ zɛ-vaar tɛwr. 3Sob nɛ na dɩrɛ a za a, ʋ ta jewre a sob nɛ na bɛ dɩrɛ a za a ɩ, ɛ sob nɛ na bɛ dɩrɛ a za a, ʋ ta bãwnɛ a sob nɛ na dɩrɛ a za a yele ɩ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn mɩ̀ saw na de ʋ. 4A fʋ̃ʋ a, ãa nɛ b, na bãwnɛ nɩ-yũo tõ-tõ-bie yele? Ʋ ar ɩ saa-ƴewn bɩɩ ʋ lo na a, a ʋ tõ-tõ-nɩ-kpɛ̃ɛ n'ʋ a jɩrɛ. Ʋ na kpɛmɛ na ar mɩ̀, bʋ̃ʋ n'ʋ so, a Sore tɛr ɩ fãw na tɩɛ ʋ tɛr. 5Kãw zie a, a bibie bɛ ɩ been ɛ, ɛ kãw zie a bibie za ɩ been. Ŋa za ta mɩ́ bʋnɛ a ʋ tɩɛrʋ ŋa pʋɔ ɩ. 6Sob nɛ na mɩ́ bãwnɩ bibir kãw a, a Sore ƴãw n'a ʋ mɩ́ ɩ a lɛ; sob nɛ na dɩrɛ a za a, a Sore ƴãw mɩ̀ n'a ʋ ɩrɛ a lɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ mɩ́ pùor ɩ a Sore yaanɩ. Sob nɛ na bɛ dɩrɛ a za a, ʋ ɩrɛ nɩ a lɛ a Sore ƴãw, ɛ a ʋl mɩ̀ a, ʋ mɩ́ pùor ɩ a Sore yaanɩ. 7Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ been kãw za bɛ vʋʋrɛ ʋl mɩŋa ƴãw ɛ, ɛ tɩ been kãw za mɩ̀ bɛ kpiir ʋl mɩŋa ƴãw ɛ. 8Tɩmɛ wa vʋʋrɛ a, a Sore ƴãw n'a tɩ vʋʋrɛ, ɛ tɩmɛ wa kpiir a, a Sore ƴãw n'a tɩ kpiir: tɩ vʋʋrɛ na o, tɩ kpi na o, a Sore so tɩ. 9Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Kɩrɩta kpi na ɛ lɛb vʋʋrɛ, k'ʋʋ ɩ a nɩ-kũuni nɩ a nɩ-vʋʋrɩ za Sore. 10Ɛ cɛ fʋ̃ʋ a, bʋnʋ ƴãw n'a fʋ bãwnɛ a fʋ yɛb yele? Ɛ fʋ̃ʋ, bʋnʋ ƴãw n'a fʋ jewre a fʋ yɛb? Tɩ za na cen nɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ dɩb zie. 11Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sɛb-sõw yere nɩ a ŋa: «A Sore yere na: Ɩ̃ taa bɛ wa be, a nɩsaalbɛ za na lo na gbĩ dume a ɩ̃ niŋé, bɛ za na haa nɩ nʋɔr danɛ nɩ a Naaŋmɩn.» 12A na ɩ a ŋa a, a tɩ kãw za n'ʋ na mɩ́ manɩ a ʋ yel-mɩŋa kʋ̀ a Naaŋmɩn. 13A na ɩ a ŋa a, nyɩ ɩ tɩ ta cãa bãwnɛ taa yele ɩ. Nyɩ nɩ̃ɛ bãwnɩ a a na fɛr kɛ́ nyɩ ta ɩ a nyɩ yɛb ʋ ŋmɛ gbɛr bɩɩ ʋ lo a tulu pʋɔ a ɩ. 14A Sore Yeezu ƴãw a, ɩ̃ bãwnɩ a nɩ yel-mɩŋa, kɛ́ bom bɛ be be a ŋa ɩ bʋ̃-dɛwr ɛ. Ɛ cɛ nɩr wa tɩɛrɛ kɛ bom ɩ n bʋ̃-dɛwr a, ʋ mɩ́ ɩ n bʋ̃-dɛwr a ʋ zie. 15Fʋ̃ʋ wa dɩrɛ bom, a waar ɩ pʋ-sãwna a fʋ yɛb zie a, a fʋ ɩb bɛ cãa tuur a nɔ̃wfʋ ɛ. Gu vla taa ɩrɛ, a sob ŋa ƴãw a Kɩrɩta na kpi a, ʋ wa kpiir bʋ̃-dɩra tɛwr ƴãw ɛ. 16A bom nɛ na ɩ bʋ̃-vla a nyɩ zie a, bɛ mɩnɛ taa wa ƴɛrɛ faa a ʋ ƴãw ɛ. 17Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn-Naalʋ bɛ ɩ dɩb nɩ nyub yele ɩ, ʋ ɩ n mɩnʋ, ƴã-ɓaarʋ nɩ nʋ̃ɔ̀ a Vʋʋrʋ Sõw na tɩrɛ a. 18Ʋlɩ sob na tone a Kɩrɩta a ŋa a, ʋ mɩ́ pɛlɩ nɩ a Naaŋmɩn pʋɔ ɛ a nɩsaalbɛ de a ʋ yele. 19A na ɩ a ŋa a, nyɩ ɩ tɩ bɔbr a yele al na waar ɩ a ƴã-ɓaarʋ a, nɩ a al na mɩ́ ɩ tɩ lãw kɛrɛ a saw-deb pʋɔ a. 20Ta sãw a Naaŋmɩn ton bɛr bʋ̃-dɩra ƴãw ɛ. Sɩza n'a, bʋ̃-dɩra za vɩɛl a, ɛ cɛ fʋ̃ʋ wa dɩrɛ bom ƴãw a fʋ yɛb ʋ lo a, a bɛ vɩɛl ɛ. 21A ʋlɩ bom nɛ na vɩɛl a, ʋlɛ n'ɩ ta 'wɔb nɛn, ta nyũ dãa, ʋlɛ n'ɩ a bɛr bom za na na tʋ̃ɔ ɩ a fʋ yɛb ʋ lo a. 22A lɛ fʋ na saw de k'aa ɩ n yel-mɩŋa a fʋ zie a, tɛr a lɛ a Naaŋmɩn niŋé. Zu-nʋ̃ɔ̀ sob ɩ a sob nɛ na bɛ nyɛ̃ k'ʋʋ tɛr ɩ sãwna a ʋ kaa-iru pʋɔ a! 23Ɛ cɛ sob nɛ na tɛr bʋnʋ a ʋ socir pʋɔ bʋ̃-dɩra ƴãw ɛ dɩrɛ a, ʋ sãw na, a ʋ ɩb na bɛ tu saw-deb ʋ na nyɛ̃ bãw kɛ sɩza n'a a ɩ. Ɛ cɛ ɩb za na bɛ tu a saw-deb a, ɩ n yel-bier.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\