ƲRƆM 3

1A na ɩ a ŋa a, a Zifʋ ɩb tɛr ɩ tɔnɛ kãw bɩɩ? A yʋɔr-ŋmãafʋ tɛr ɩ yel-ɩra bɩɩ? 2A tɔnɛ bɛ dɩ vuo ɩ, a za lɛ pʋɔ. A dãw-niwn sob a, Zifʋ mɩnɛ nɛ bɛ a Naaŋmɩn ƴɛr a ʋ ƴɛrʋ kʋ̀ kɛ́ bɛ maal tɛr. 3Ɛ bʋnʋ? Bɛ mɩnɛ kãw wa lɛb pùor a bɛ Naaŋmɩn-saw-deb pʋɔ a, a bɛ pùor-lɛbrʋ na ɩ na a Naaŋmɩn mɩ̀ lɛb pùor bɩɩ? 4Lɛ bɛ n'a towtow ɛ! A fɛr a kɛ Naaŋmɩn mɩ́ sãá ɩ yel-mɩŋa sob, nɩsaal za saa ɩ zi-ŋmarɛ a, mɛ̃ a ŋa a Sɛb-sõw na yel a Naaŋmɩn ƴãw a: «A fɛr a kɛ bɛ mɩ́ nyɛ̃ b fʋ tɛr yel-mɩŋa a fʋ ƴɛrʋ pʋɔ, fʋ mɩ́ tʋ̃ɔ ƴɛr yi, bɛlɛ wa maalɛ nɩ fʋ ƴɛrʋ a.» 5Ɛ cɛ a tɩ yel-mɩŋa bɛ-tɛrʋ mɩ́ wa ɩ a Naaŋmɩn yel-mɩŋa sãá a, tɩ lɛ yel kɛ bo? A wul a kɛ a Naaŋmɩn bɛ tɛr yel-mɩŋa ʋ na mɩ́ nyɛ̃ nɩ tɩ suur a bɩɩ? (Ɩ̃ ƴɛrɛ na mɛ̃ nɩsaalbɛ a.) 6Lɛ bɛ n'a towtow ɛ! Alɛ bɛ ɩ lɛ, ŋmɩŋmɩn n'a a Naaŋmɩn na tʋ̃ɔ maal ɩ a tẽ-daa a ƴɛrʋ? 7Ɛ cɛ, a ɩ̃ ziri mɩ́ wa ɩ a Naaŋmɩn yel-mɩŋa ʋ sãá cãàmɩ́, a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ ƴãw a, bʋnʋ ƴãw n'a bɛ cãa dɔwrɛ mɛ̃, mɛ̃ yel-bier sob a? 8Alɛ wa ɩ a ŋa a, bʋnʋ ƴãw n'a tɩ kʋ̃ maalɛ a faa k'aa vla wa tʋ̃ɔ yi a be, mɛ̃ a lɛ bɛ mɩnɛ kãw na ŋmarɛ ziri ƴãwn tɩ kɛ́ lɛ n'a tɩ yere a? A nɩbɛ bɛ ŋa sɛwnɩ nɩ a dɔwrʋ bɛ na na páw a. 9Ɛ́ bʋnʋ? A tɩɩm Zifʋ mɩnɛ, tɩ zuo nɩ a nɩbɛ bɩɩ? Lɛ bɛ n'a ɩ! Ɩ̃ dãw na manɩ wul k'aa nɩbɛ za, a Zifʋ mɩnɛ nɩ a bɛl na bɛ ɩ Zifʋ a, k'aa yel-bier dɩ n naalʋ a bɛ za zu, 10mɛ̃ a lɛ tɔr za a Sɛb-sõw na yel a: «Nɩ-mɩŋa bɛ ka be a ŋan ʋʋ ɩ been ɛ, 11ƴã-bãwnɛ bɛ ka be ɩ, nɩr kãw za bɛ su zu bɔbr a Naaŋmɩn ɛ. 12Bɛ za bɛr ɩ a sɔr vla, bɛ lãw na lɩɛbɩ nɩbɛ na bɛ tɛr bir a. Kãw za bɛ ɩrɛ vla ɩ, fʋ kʋ̃ nyɛ̃ ʋ, ʋʋ ɩ been ɛ. 13A bɛ kɔkɔrpʋɔ ɩ na mɛ̃ yaa bɔw-kpol a, bɛlʋ nʋɔr ʋ bɛ ƴãw, dɔpan lɔw n'a yire a bɛ nʋɔrɩ́, 14a bɛ nʋɔr ƴɛrɛ nɩ ŋmɛ-ƴãw ƴɛrʋ nɩ nɔ-tuo tɛwr. 15A bɛ gbɛɛ tʋ̃ɔ nɩ zɔba a nɩr kʋ́b ƴãw, 16be n za bɛ na tuur tɔlɛ a, yel-sãwnɩ nɩ kpɩɛrʋ mɩ́ gã na, 17bɛ bɛ bãw a ƴã-ɓaarʋ sɔr ɛ. 18Bɛ bɛ zɔrɛ a Naaŋmɩn towtow ɛ.» 19Tɩ bãw na k'aa alɩ bome nɛ za a Naaŋmɩn-Wulu na yere a, ʋ yere na kʋ̀rɛ a Zifʋ mɩnɛ a Wulu ŋa na fɛrɛ a, kɛ́ nɩr za ta tʋ̃ɔ haa nʋɔr manɩ a ʋ yel-mɩŋa ɩ, ɛ́ bɛ nyɛ̃ a tẽ-daa za na tɛr sãwna a Naaŋmɩn niŋé a. 20A lɛ n'a so nɩr za kʋ̃ tʋ̃ɔ lɛ ɩ nɩ-mɩŋa a Naaŋmɩn niŋé, a Wulu ʋ na na ƴãw fãw sawr a ƴãw ɛ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a yel-bier tɛwr ʋ a Naaŋmɩn-Wulu mɩ́ ɩ bɛ bãw. 21Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, a Naaŋmɩn wul tɩ nɩ a lɛ ʋ na mɩ́ ɩ tɩ ɩ nɩ-mɩn a ʋ niŋé, ɛ a bɛ yi a Wulu zie a. A Naaŋmɩn-Wulu nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ sɛbr tɩ dãw na dɩ a yel ŋa dãsɩɛ a ŋa: 22Naaŋmɩn mɩ́ ɩ na a nɩsaalbɛ ɩ nɩ-mɩn a ʋ niŋé, a Yeezu Kɩrɩta bɛ na mɩ́ saw de a zũú. A bɛlɩ dem za na saw de a Kɩrɩta a ƴãw n'a ʋ mɩ́ ɩ a lɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ bɛ owre ɩ: 23bɛ za nɛ bɛ maalɩ a yel-bier, bɛ za nɛ bɛ bɛ páw a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ ɛ. 24Ɛ cɛ, a ʋ nɔ̃wfʋ zũú a, Naaŋmɩn ɩ na bɛ ɩ nɩ-mɩn a ʋ niŋé zawla lɛ, a faafʋ bɛ na páw a Yeezu Kɩrɩta ƴãw a zũú. 25A Naaŋmɩn maal ɩ ʋ nɩ bawr, k'aa Kɩrɩta zɩ̃ɩ ƴãw, ʋ páw a yel-bebe suur kʋ̀ a bɛlɩ dem na saw de ʋ a. A ŋa n'a a Naaŋmɩn wul k'ʋʋ ɩ n nɩ-mɩŋa kʋra lɛ: ʋ tɩ ɩ ʋ nɩ a koro za, a lɛn daar ʋ na tɩ nyɔw ʋ tʋɔra bɛ dɔwrɩ a nɩsaalbɛ a bɛ yel-bebe ƴãw a; ʋ ɩ ʋ nɩ a dɩ̃a zie ŋa pʋɔ, ʋ na ɩ nɩ-mɩŋa, ɛ mɩ̀ ɩ a bɛlɩ dem za na saw de a Yeezu a bɛ ɩ nɩ-mɩn a. 27Nyɩn lowr a tɩ na lɛ cãa ɩrɛ pɔ̀lʋ? A yi na zaa! Bʋnʋ zũú? A Wulu ɩ-ɩrɩ zũú bɩɩ? Towtow! Ɛ cɛ a Kɩrɩta saw-deb zũú n'a. 28Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ tɩɛrɛ na k'aa Naaŋmɩn mɩ́ ɩ na a nɩsaal ɩ nɩ-mɩŋa a ʋ niŋé ʋ na saw de a zũú, ɛ a bɛ ɩ a Wulu ʋ na sawr a ƴãw n'a ɩ. 29Bɩɩ a Naaŋmɩn taa ɩrɛ wa ɩ Zifʋ mɩnɛ tɛwr Naaŋmɩn ʋ? A nɩ-bʋʋr-yoru Naaŋmɩn mɩ̀ bɛ tʋ̃ɔ n'ʋ ɛ? Bʋnʋ ɩ! A nɩ-bʋʋr-yoru Naaŋmɩn mɩ̀ n'ʋ, 30bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn been yõ n'ʋ be. A saw-deb a ʋ na ɩ n a Zifʋ mɩnɛ ɩ nɩ-mɩn a ʋ niŋé, a saw-deb cãa n'a ʋ na ɩ n a bɛlɩ dem na bɛ ɩ Zifʋ mɩnɛ a, bɛ ɩ nɩ-mɩn a ʋ niŋé. 31A pãa ɩ lɛ, a saw-deb zũú, tɩ yel k'aa Wulu bɛ cãa tɛr pɛr towtow ʋ? Lɛ bɛ n'a ɩ, tɩ nɩ̃ɛ na ɩ a Wulu pɛr sɩza ʋ sãá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\