ƲRƆM 5

1A na ɩ a ŋa tɩ lɩɛbɩ nɩ-mɩn a tɩ saw-deb ƴãw a, ƴã-ɓaarʋ be n tɩɩm nɩ a Naaŋmɩn cara pʋɔ, a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta zũú. 2Ʋlɛ n'ʋ puo a Naaŋmɩn maalʋ sɔr kʋ̀ tɩ, a saw-deb zũú, ɛ́ tɩ be a maalʋ ŋa pʋɔ. Ɛ bom nɛ na ɩrɛ tɩ nʋ̃ɔ̀ a, a ɩ n tɩ na tɩɛrɛ kɛ tɩ nãà páw nɩ a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ a. 3Ɛ a za cãa bɛ n'a ɩ, nʋ̃ɔ̀ ɩrɛ tɩ nɩ a tɩ kpɩɛrʋ tɛɛ za ƴãw, tɩ na bãw k'aa kpɩɛrʋ waar ɩ nɩ a kanyir a, 4a kanyir waar ɩ bɛ na ɩ b kaa fʋ bɛ dam a, ɛ́ bɛ na ɩ b kaa fʋ bɛ dam a, waar ɩ tɩɛrʋ fʋ na ƴãw a Naaŋmɩn ƴãw a. 5A tɩɛrʋ ŋa bɛ bɛ̀lɛ ɩ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn ƴãw nɩ a ʋ nɔ̃wfʋ a tɩ socie pʋɔ, a Vʋʋrʋ Sõw ʋ na kʋ̀ tɩ a zũú. 6Tɩ na bɛ tɩ tɛr fãw na ɩ bom za a, lɛ n'a, a Naaŋmɩn daar na wa ta a, a Kɩrɩta kpi yel-bebe dem ƴãw. 7Fʋ na na saw kpi nɩ-mɩŋa ƴãw a, mɛ̃ a mɩ́ kpɛmɛ na; kãpaw fʋ na saw na kpi nɩ-vla ƴãw. 8Ɛ cɛ, a ʋlɩ bom nɛ na wul k'aa Naaŋmɩn nɔnɛ tɩ nɩ yaga za a, ʋlɛ n'ɩ a Kɩrɩta na kpi a tɩ ƴãw, a lɛn daar tɩ na cãa ɩ yel-bebe dem a. 9Ɛ a ʋ zɩ̃ɩ na ɩ tɩ lɩɛbɩ nɩ-mɩn a Naaŋmɩn zie ƴɛrɛ ŋa a, bʋnʋ bɛ ka be ɩ, ʋ na faa tɩ na zuo lɛ a Naaŋmɩn suur nãà wa ìr a ƴãw. 10Tɩ tɩ ɩ n a Naaŋmɩn dɔ̃ dem, ʋʋ ɩ tɩɩm nɩ ʋl lɛb kpɛ taa a ʋ Bie kũu zũú. Ƴɛrɛ ŋa tɩɩm nɩ ʋl na lɛb kpɛ taa baarɩ a, bʋnʋ bɛ ka be ɩ, ʋ na faa tɩ nɩ zaa lɛ a ʋ Bie nyɔ-vʋʋrʋ ƴãw. 11Ɛ a za cãa bɛ n'a ɩ, a Naaŋmɩn ƴãw n'a nʋ̃ɔ̀ ɩrɛ tɩ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta zũú, ʋl na n'ʋ so tɩɩm nɩ a Naaŋmɩn lɛb kpɛ taa ƴɛrɛ ŋa a. 12Nɩ-been yõ, a Adama, ʋlɛ n'ʋ so a yel-bier wa a tẽ-daa zu, ɛ a yel-bier ʋ wa n a kũu. Ɛ a a ŋa n'a a kũu lʋ̃ɔ a nɩsaalbɛ za, bɛ za na maalɩ a yel-bier a ƴãw. 13A Naaŋmɩn na bɛ tɩ kʋ̀ a ʋ Wulu a Mõyiir sɛr a, a yel-bier tɩ de nɩ niwn be a tẽ-daa zu; ɛ cɛ a Wulu na bɛ tɩ be be sɛr a, nɩr bɛ mɩ́ tɩ dɩ yel-bier san ɛ. 14Ɛ cɛ a Adama daar tɩ ta n a Mõyiir daar a, a kũu dɩ n naalʋ a nɩbɛ za zu, tɩ lãw nɩ a bɛlɩ dem na bɛ maalɩ a nʋɔr zawrʋ yel-bier mɛ̃ a Adama a. A Adama tɩ n'ɩ a sob nɛ na na wa a pùorí a ŋmɛ̃-ta-tɔ. 15Ɛ cɛ a maalʋ a Naaŋmɩn na tɩrɛ zawla a, nɩ a Adama sãwna a, a bɛ zɛ̃ taa ɩ. Yel-mɩŋa n'a, nɩ-yaga kpi n nɩ-been yõ sãwna zũú; ɛ cɛ a Naaŋmɩn maalʋ, a maalʋ ʋ na tu nɩ-been yõ, a Yeezu Kɩrɩta, kʋ̀rɛ nɩ-yaga zawla a, ʋ ɩ n kpɛ̃ɛ tɩ zuo. 16A yele a Naaŋmɩn maalʋ na wa n a, nɩ a yele nɩ-been yõ yel-bier na wa n a, mɩ̀ bɛ zɛ̃ taa ɩ: bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nɩ-been yõ yel-bier ƴãw a, a ƴɛrʋ maal a, a tɩ yi dɔwrʋ, ɛ sãwna yaga yaga ƴãw, a Naaŋmɩn maalʋ ʋ na tɩrɛ zawla a, mɩ́ ɩ na bɛ ɩ nɩ-mɩn. 17Nɩ-been yõ ƴãw sɩrɩ n'a, nɩ-been yõ sãwna n'a so a kũu dɩ naalʋ, ɛ cɛ a Yeezu Kɩrɩta, ʋ yõ ƴãw a, a bɛlɩ dem na páwr a Naaŋmɩn maalʋ yaga za a, nɩ a maalʋ na ɩ kɛ bɛ lɩɛbɩ nɩ-mɩn a, na vʋʋrɛ na ɛ dɩrɛ naalʋ zuo lɛ. 18A na ɩ a ŋa a, mɛ̃ a lɛ a dɔwrʋ na lo a nɩsaalbɛ za zu, nɩ-been yõ sãwna ƴãw a, lɛ mɩ̀ n'a nɩ-been yõ mɩnʋ ɩ a nɩsaalbɛ za ɩ nɩ-mɩn ɛ tɛr a nyɔ-vʋʋrʋ. 19Mɛ̃ a lɛ nɩ-yaga yaga na lɩɛbɩ yel-bebe dem nɩ-been yõ na zawrɩ a nʋɔr a ƴãw a, lɛ mɩ̀ n'a nɩ-yaga yaga na lɩɛbɩ nɩ-mɩn nɩ-been yõ na saw a nʋɔr a ƴãw. 20A Naaŋmɩn-Wulu wa na k'aa sãwna tʋ̃ɔ bʋ́wlɩ pàw a ziir za; ɛ cɛ a be a yel-bier na tɩ bʋ́wlɩ a, a Naaŋmɩn maalʋ mɩ̀ tɩ ʋr a tɩ zuo. 21A na ɩ a ŋa a, mɛ̃ a lɛ a yel-bier na tɩ wul a kũu fãw ʋ na tɛr a, lɛ mɩ̀ n'a a Naaŋmɩn maalʋ wule faafʋ fãw, k'ʋʋ tʋ̃ɔ tɛr tɩ cen nɩ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a pʋɔ, a Yeezu Kɩrɩta tɩ Sore ƴãw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\