ƲRƆM 6

1A na ɩ a ŋa a, tɩ na yel a kɛ bo? Kɛ́ tɩ cãa be a yel-bier pʋɔ a Naaŋmɩn maalʋ tʋ̃ɔ ʋr bɩɩ? 2Lɛ bɛ n'a towtow ɛ! Tɩ kpi na, bɛ cãa pʋɔ yel-bier pʋɔ ɩ: ŋmɩŋmɩn n'a tɩ na tʋ̃ɔ cãa be a yel-bier pʋɔ? 3Bɩɩ nyɩ bɛ bãw k'aa tɩɩm za na de a suob kɛ́ tɩ lãw nɩ a Yeezu Kɩrɩta a, tɩ de nɩ a suob lãw nɩ ʋ kpi ʋ? 4A na ɩ a ŋa a, a suob tɩ na de a zũú, tɩ lãw nɩ nɩ a Kɩrɩta kpi, bɛ ũù tɩ lãw nɩ ʋ, kɛ mɛ̃ a lɛ a Kɩrɩta na lɛb yi a kũuni pʋɔ nɩ a ʋ Sãà yúor-vɩɛlʋ-danʋ fãw a, a tɩɩm mɩ̀, tɩ vʋʋrɛ nɩ nyɔ-vʋʋr-paala. 5Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩmɛ wa lãw nɩ ʋ kpi kũu na ŋmɛ̃ taa nɩ a ʋ dem a, tɩ mɩ̀ na lãw nɩ ʋ na kũu-pʋɔ-lɛ-yib pʋɔ na ŋmɛ̃ taa nɩ a ʋ dem a. 6Tɩ bãwnɩ a yel ŋa vla: a nɩsaal ʋl tɩ na tɩ ɩ a koro za a, bɛ kpa ʋ nɩ a da-gara zu lãw nɩ a Kɩrɩta, k'aa yel-bier nɩr ʋl tɩ na ɩ a, ta cãa ɩ, ɛ́ tɩ mɩ̀ ta cãa ɩ a yel-bier gbãgbaar ɛ. 7Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, sob nɛ na kpi a, ʋ bɛ cãa dɩ a yel-bier san a Naaŋmɩn-Wulu zie ɩ. 8Ɛ́ tɩ na lãw nɩ a Kɩrɩta kpi a, tɩ bãwnɩ a na kɛ tɩ mɩ̀ na lãw nɩ ʋ na vʋʋrɛ. 9Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ bãw na k'aa Kɩrɩta na lɛb yi a kũu pʋɔ a, ʋ bɛ lɛ kpiir ɛ, a kũu bɛ cãa dɩ naalʋ a ʋ zu ɛ. 10Ʋ kpi n gb'a been daadaa k'ʋʋ tʋ̃ɔ a yel-bier; ɛ ʋ na vʋʋrɛ a, Naaŋmɩn ƴãw n'a ʋ vʋʋrɛ. 11A nyɩɩm mɩ̀ a, nyɩ bãw kɛ nyɩ kpi na bɛ cãa pʋɔ a yel-bier pʋɔ ɩ, ɛ vʋʋrɛ a Naaŋmɩn ƴãw lãw nɩ a Yeezu Kɩrɩta. 12A na ɩ a ŋa a, a yel-bier bɛ tɛr sɔr k'ʋʋ cãa dɩrɛ naalʋ a nyɩ ƴãgan na ɩ bʋ̃-kpiira a zu, ƴãw kɛ nyɩ tuur a ƴãgan ŋa yel-bɔbrɩ ɛ. 13Nyɩ ta cãa dier a nyɩ ƴãgan ɓɛrmɛ̃ a lɩɛbɩ yel-bier tõ-tõ-bome, nyɩ ɩrɛ nɩ a lɛ na bɛ tu sɔr a ɩ. Nyɩ nɩ̃ɛ vɛ̃ kɛ de nyɩ mɩŋa kʋ̀ a Naaŋmɩn, mɛ̃ nɩbɛ na tɩ kpi ɛ lɛb wa vʋʋrɛ a, ɛ́ nyɩ tone a ʋ tome, ɩ mɛ̃ tõ-tõ-bome a yel-vla maalʋ ƴãw a. 14Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a yel-bier kʋ̃ cãa dɩrɛ naalʋ a nyɩ zu ɛ, a Naaŋmɩn-Wulu na bɛ cãa so nyɩ, ɛ́ Naaŋmɩn maalʋ so nyɩ a ƴãw. 15Ɛ bʋnʋ? Tɩ na maalɛ nɩ a yel-bier, a Naaŋmɩn-Wulu na bɛ cãa so tɩ ɛ Naaŋmɩn maalʋ so tɩ a bɩɩ? Lɛ bɛ n'a towtow ɛ! 16Nyɩ bɛ bãwnɩ a kɛ nyɩmɛ wa de nyɩ tʋɔra kʋ̀ nɩr, kɛ́ nyɩ ɩ gbãgbaar sawr a ʋ nʋɔr a, nyɩ lɩɛb ɩ a sob nɛ nʋɔr nyɩ na sawr a gbãgbaar ɛ? A yel-bier wa n'ʋ a, nyɩ bɛ bãwnɩ a k'ʋʋ wɩɛr ɩ nyɩ nɩ kũu pʋɔ ɩ? A nʋɔr sawfʋ wa n'ʋ a, k'ʋʋ wɩɛr ɩ nyɩ nɩ a mɩnʋ pʋɔ ɩ? 17Ɛ cɛ Naaŋmɩn so puoru: nyɩ tɩ dãw na ɩ a yel-bier gbãgbaar, ƴɛrɛ ŋa a, a wulu bɛ na wul nyɩ a sɛw kɛ nɩbɛ za tuur a, nyɩ saw na de ʋ nɩ nyɩ pʋɔ za. 18Bɛ faa nyɩ nɩ a yel-bier nuru pʋɔ, nyɩ lɩɛbɩ a mɩnʋ gbãgbaar. 19Nɩsaalʋ n'a ɩ̃ ƴɛrɛ, a nyɩ bãbaalʋ zũú. Mɛ̃ a lɛ nyɩ na tɩ de nyɩ mɩŋa za tu n a faalʋ nɩ a Wulu zawrʋ pùor, ɩ mɛ̃ gbãgbaar a, ɛ a ɩ nyɩ ɩ nɩ-gaarɩ a Naaŋmɩn zie a, a ƴɛrɛ ŋa a, nyɩ mɩ̀ de nyɩ mɩŋa za tu n a mɩnʋ ɩ mɛ̃ gbãgbaar a, kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ vʋʋrɛ nyɔ-vʋʋrʋ na ɩ sõw a. 20A lɛn daar nyɩ na tɩ ɩ a yel-bier gbãgbaar a, nyɩ bɛ tɩ ŋmɛlɛ kaar a mɩnʋ ɛ. 21A ɩ-ɩrɩ a ŋa na ɩrɛ vĩ a dɩ̃a a, bʋnʋ tɔnɛ n'a nyɩ tɩ nyɛ̃ a pʋɔ, a lɛn daar nyɩ na tɩ tɛr a ɩ-ɩrɩ a ŋa a? Kũu n'a a waar ɩ. 22Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, bɛ faa nyɩ nɩ a yel-bier nuru pʋɔ, nyɩ lɩɛbɩ Naaŋmɩn gbãgbaar tɛr ɩ-ɩrɩ na tɩrɛ sonu a, ɛ a baarʋ daar a waar ɩ nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a. 23Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a yel-bier sã-ya n'ɩ a kũu; ɛ cɛ a maalʋ a Naaŋmɩn na tɩrɛ zawla a, ʋlɛ n'ɩ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ fʋ na mɩ́ tɛr lãw nɩ a Yeezu Kɩrɩta tɩ Sore a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\