ƲRƆM 7

1Nyɩ bɛ bãwnɩ a ʋ, yɛbr ɩ? Nɩbɛ na bãw a Naaŋmɩn-Wulu a zie n'a ɩ̃ ƴɛrɛ: a nɩsaal cãafʋ daar yõ n'a, a Naaŋmɩn-Wulu fɛrʋ be a ʋ zu. 2Mɛ̃ a ŋa a, pɔw na kul sɩr a, a ʋ sɩr na cãa vʋʋrɛ a yõ n'a, a Naaŋmɩn-Wulu 'lẽ ʋlɛ nɩ a ʋ sɩr; ɛ cɛ a sɩr wa ɩ mɛ̃ ʋ kpi na a, a kul-taa nʋɔr na dãw 'lẽ bɛ a, bɛ cãa fɛrɛ ʋ ɛ. 3A na ɩ a ŋa a, a ʋ sɩr wa cãa vʋʋrɛ, ʋʋ be dɛb yũo zie a, bɛ na bʋɔlɛ ʋ nɩ pɔw-gaa- yel-bier-maalɛ; ɛ cɛ a ʋ sɩr wa kpi a, ʋ so nɩ ʋ tʋɔra a Naaŋmɩn-Wulu niŋé, na tʋ̃ɔ ɩ dɛb yũo pɔw ɛ bɛ maalɩ pɔw-gaa-yel-bier ɛ. 4Ɩ̃ yɛbr ɩ, lɛ n'a a mɩ̀ ŋmɛ̃ a nyɩ zie. A Naaŋmɩn-Wulu niŋé a, nyɩ ɩ na mɛ̃ nɩ-kũuni a, nyɩ na lãw nɩ a Kɩrɩta a ʋ ƴãgan pʋɔ a. A na ɩ a ŋa a, nɩ-yũo so nyɩ a ƴɛrɛ ŋa, a sob nɛ na lɛb yi a kũuni pʋɔ kɛ́ tɩ tʋ̃ɔ ɩrɛ ɩ-vɩɛlɩ na nʋmɛ a Naaŋmɩn zie a. 5A lɛn daar tɩ na tɩ cãa tɛr a tɩ nɩsaalɛ ɩb tɛwr a, a Naaŋmɩn-Wulu mɩ́ tɩ ɩ na a pʋ-tɩɛr-faar tone a tome a tɩ nɩɩlʋ za pʋɔ, mɩ́ tɩ ƴãw tɩ tɛr ɩ-ɩrɩ na wɩɛr ɩ tɩ kũu pʋɔ a. 6Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, bɛ ír tɩ na bɛr a Wulu fɛrʋ pʋɔ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a ʋlɩ bom nɛ na tɩ so tɩ ɩ gbãgbaar a, tɩ ɩ na mɛ̃ tɩ kpi na bɛ cãa pʋɔ ʋ pʋɔ a. A na ɩ a ŋa a, tɩ na tʋ̃ɔ na tone a Naaŋmɩn tu n pɔl-paala a Vʋʋrʋ na wule a, ɛ ta cãa tuur ɩ a pɔl-kʋra a Wulu na sɛb a na wule a ɩ. 7Tɩ na yel a kɛ bo? K'aa Naaŋmɩn-Wulu ɩ n yel-bier bɩɩ? Lɛ bɛ n'a towtow ɛ! Ɛ cɛ a Wulu n'ʋ ɩ ɩ̃ bãw bʋ̃ʋ n'ɩ a yel-bier. Bʋ̃ʋ n'ʋ so, a Wulu bɛ tɩ yel a ƴɛr-bie a ŋa: «Ta nyɛ̃ a fʋ tɔ bom bɔbr ɛ», ɩ̃ kʋ̃ʋ bãw bʋ̃ʋ n'ɩ nyɛ̃ a fʋ tɔ bom bɔbr ɛ. 8A yel-bier tur a de a nɔ-ƴãwna, ƴãw a tɔ bom bɔb tɩɛrʋ bʋʋrɛ za a ɩ̃ zie. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Wulu bɛ wa ka be a, a yel-bier ɩ n bʋ̃-kũu. 9A koro za a, ɩ̃ na bɛ tɩ bãw kɛ Naaŋmɩn-Wulu be n be a, ɩ̃ tɩ vʋʋrɛ nɩ zoom lɛ; ɛ cɛ a nɔ-ƴãwna na wa wa a, a yel-bier vʋla tĩ na kpɩɛr mɛ̃, 10lɛ n'a a ɩ mɛ̃ ɩ̃ kpi na a. A nɔ-ƴãwna na tɩ sɛw k'ʋʋ wa n nyɔ-vʋʋrʋ a, bɛ wa bere na mãa zie ʋ wa n kũu. 11Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a yel-bier tur a de a nɔ-ƴãwna bɛlɩ nɩ mɛ̃, ɛ kʋ́ m nɩ a nɔ-ƴãwna. 12A na ɩ a ŋa a, a Naaŋmɩn-Wulu ɩ n sõw ɛ a nɔ-ƴãwna ɩ sõw, tu sɔr ɛ vɩɛl. 13A pãa ɩ lɛ bʋ̃-vla wa lɩɛbɩ kũu bom mãa zie ʋ? Lɛ bɛ n'a towtow ɛ! A yel-bier zie n'a a yi. A ŋa n'a ʋ ɩ, a ʋ ŋmɛ̃a tɔr za sãá: ʋ de nɩ bom na ɩ bʋ̃-vla a kʋ́ n mɛ̃. Ɛ cɛ a a ŋa n'a, a nɔ-ƴãwna zũú, a yel-bier pãa lɛ bãw kpɛ faa tɩ zuo. 14Tɩ bãw na k'aa Naaŋmɩn-Wulu bɛ yi nɩsaal zie ɩ; ɛ cɛ mãa ɩ n nɩsaal bɛ na kʋɔrɩ kʋ̀ a yel-bier ɩ̃ ɩ a ʋ gbãgbaa a. 15Ɩ̃ sɩrɩ bɛ bãw a lɛ ɩ̃ na ɩrɛ a pɛr ɛ: ɩ̃ bɛ ɩrɛ a lɛ ɩ̃ na bɔbr k'ɩ̃ɩ nãa ɩrɛ a ɩ, ɛ nɩ̃ɛ ɩrɛ a ʋlɩ bom nɛ ɩ̃ na bɛ nɔnɛ a. 16Mãa wa ɩrɛ a ʋlɩ bom nɛ ɩ̃ na bɛ bɔbr a, ɩ̃ saw na k'aa Naaŋmɩn-Wulu vɩɛl a. 17A na ɩ lɛ a, mãa bɛ n'ʋ ɩrɛ a a ŋa ɩ, a yel-bier na be a ɩ̃ zie a n'ʋ. 18Bʋ̃ʋ n'ʋ so, ɩ̃ bãwnɩ a na a vla na bɛ be a ɩ̃ zie a, a pɛr lɛ k'aa bãbaal ŋa ɩ̃ na ɩ a. Yel-mɩŋa n'a, a vla maalʋ tɩɛrʋ be n a ɩ̃ zie, ɛ cɛ a maalʋ fãw bɛ ka be ɩ. 19Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ bɛ mɩ́ maalɩ a vla ɩ̃ na bɔbr a ɩ, ɛ nɩ̃ɛ mɩ́ maalɩ a faa ɩ̃ na bɛ bɔbr a. 20Mãa mɩ́ wa ɩ a ʋlɩ bom nɛ ɩ̃ na bɛ bɔbr a, a lɛn daar a, mãa bɛ cãa n'ʋ mɩ́ ɩrɛ ɩ, a yel-bier na be a ɩ̃ zie a n'ʋ. 21A na ɩ a ŋa a, yel ŋa n'ʋ ɩ̃ nyɛ̃: mãa na mɩ́ bɔbr a vla maalʋ a, faa tɛwr a ɩ̃ mɩ́ tʋ̃ɔ maalɩ. 22A ɩ̃ pʋ̃ɔmɩ́ nɩr nɔnɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu yaga za. 23Ɛ cɛ ɩ̃ nyɛ̃ nɩ wulu kãw a ɩ̃ pʋɔ ʋ mʋɔr ɩ a Wulu ʋl a ɩ̃ yã na saw de a. Ʋ ɩ na k'ɩ̃ ɩ a yel-bier wulu na be a ɩ̃ pʋɔ a gbãgbaa. 24'Woi, zu-bio sob i! Ãa n'ʋ na faa mɛ̃ bɛr a ƴãgan ŋa ƴãw, na wɩɛr ɩ mɛ̃ a kũu pʋɔ a? 25Naaŋmɩn so puoru, a Yeezu Kɩrɩta tɩ Sore ƴãw! A na ɩ a ŋa a, ɩ̃ ɩ n a Naaŋmɩn-Wulu gbãgbaa a ɩ̃ yã pʋɔ, ɛ cɛ a ɩ̃ bãbaalʋ pʋɔ, ɩ̃ ɩ a yel-bier wulu gbãgbaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\