ƲRƆM 8

1A na ɩ a ŋa a, a ƴɛrɛ ŋa a, a bɛlɩ dem na lãw nɩ a Yeezu Kɩrɩta a, sãwna dɔwrʋ kãw za bɛ cãa be a bɛ ƴãw ɛ. 2Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Vʋʋrʋ Sõw Wulu na tɩrɛ a nyɔ-vʋʋrʋ a Yeezu Kɩrɩta ƴãw a, ʋ ír fʋ na bɛr a yel-bier nɩ a kũu wulu pʋɔ, fʋ so fʋ tʋɔra. 3A ʋlɩ bom nɛ, a Mõyiir-Wulu na tɩ bɛ tʋɔr ɩrɛ a, a nɩsaal bãbaalʋ na tɩ ɩ ʋ bɛ tɛr fãw a ƴãw a, Naaŋmɩn ʋl ɩ ʋ na: a yel-bier ír-bɛrʋ ƴãw a, ʋ dɔwr ɩ a ʋ Bie a nɩsaal yel-bier ƴãw, ʋ na tõ a ʋl mɩŋa Bie ʋ wa ɩ nɩsaal, ŋmɛ̃ taa nɩ a nɩsaal na ɩ yel-bier sob a. 4A Naaŋmɩn ɩ n a a ŋa, k'aa mɩnʋ a Wulu na bɔbr kɛ tɩ tɛr a, tʋ̃ɔ paalɩ tɩ, tɩɩm na bɛ tuur a tɩ nɩsaalʋ ɛ tuur a Vʋʋrʋ Sõw a. 5Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɛlɩ dem na tuur a nɩsaalʋ a, a nɩsaalʋ yel-bɔbrɩ tɩɛrʋ n'a mɩ́ be a bɛ zie. 6A nɩsaalʋ yel-bɔbrɩ pùor-tub a, kũu n'a; ɛ cɛ a Vʋʋrʋ Sõw yel-bɔbrɩ pùor-tub a, nyɔ-vʋʋrʋ nɩ ƴã-ɓaarʋ n'a. 7Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛlɩ dem na tuur a nɩsaalʋ yel-bɔbrɩ pùor a, bɛ ɩ n Naaŋmɩn dɔ̃ dem, bɛ bɛ sawr dier a Naaŋmɩn-Wulu ɛ, bɛ mɩ̀ kʋ̃ tʋ̃ɔ mɩ̀ ɛ. 8Bɛlɩ dem na bɛr a nɩsaalʋ tʋ̃ɔ bɛ a, bɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ pɛlɩ a Naaŋmɩn pʋɔ ɩ. 9Nyɩɩm ƴãw a, nyɩ bɛ bɛr a nɩsaalʋ so nyɩ ɛ; a Vʋʋrʋ Sõw n'ʋ so nyɩ, ʋlɛ wa n'ʋ sɩrɩ kpɩɛr a nyɩ pʋɔ a. Nɩr bɛ wa tɛr a Kɩrɩta Vʋʋrʋ a, ʋ bɛ ɩ a ʋ nɩ-sora ɩ. 10A Kɩrɩta wa be a nyɩ zie a, yel-mɩŋa n'a, a nyɩ ƴãgan be n kũu ƴãw a yel-bier zũú, ɛ cɛ a Vʋʋrʋ ɩ n a nyɩ nyɔ-vʋʋrʋ, a Naaŋmɩn na ɩ nyɩ lɩɛbɩ nɩ-mɩn a ƴãw. 11A sob nɛ na ɩ a Yeezu ʋ lɛb yi a kũuni pʋɔ a, a ʋ Vʋʋrʋ wa kpɩɛr a nyɩ pʋɔ a, a sob nɛ na ɩ a Kɩrɩta ʋ lɛb yi a kũuni pʋɔ a, mɩ̀ na kʋ̀ n nyɔ-vʋʋrʋ a nyɩ ƴãgamɛ na ɩ bʋ̃-kpiiri a, a ʋ Vʋʋrʋ na kpɩɛr a nyɩ pʋɔ a ƴãw. 12A na ɩ a ŋa a, yɛbr ɩ, tɩ dɩ n san, ɛ cɛ a bɛ ɩ a tɩ nɩsaalʋ zie n'a ɩ, ɛ̀ tɩ na ɩrɛ mɛ̃ a lɛ ʋ na bɔbr a ɩ. 13Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nyɩ nyɔ-vʋʋrʋ wa tu a nɩsaalʋ a, nyɩ na kpi na. Ɛ cɛ a Vʋʋrʋ Sõw ƴãw, nyɩmɛ wa kʋ́ a nɩsaalʋ ɩ-ɩrɩ a, nyɩ na vʋʋrɛ na. 14Bɛlɩ dem za na ɩrɛ mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ na wule bɛ a, bɛlɛ nɛ bɛ ɩ a Naaŋmɩn bibiir. 15A Vʋʋrʋ nyɩ na páw a, ʋ bɛ ƴãwnɛ nyɩ gbãgbaar ɩb tɩɛrʋ nyɩ na lɛb maal zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ; Vʋʋrʋ Sõw na mɩ́ ɩ nyɩ lɩɛbɩ Naaŋmɩn bibiir a n'ʋ. Ʋlɛ n'ʋ tɩ mɩ́ lãw nɩ cɩɩrɛ bʋɔlɛ a Naaŋmɩn kɛ: «Aba, ɩ̃ Sãà a!» 16A Vʋʋrʋ Sõw ŋa tɔr za lãw nɩ nɩ a tɩ tɩɛrʋ dɩrɛ a dãsɩɛ kɛ́ tɩ ɩ n Naaŋmɩn bibiir. 17Tɩ na ɩ a ʋ bibiir a, tɩ mɩ̀ pʋɔ nɩ a maalʋ pʋɔ a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na kʋ̀ n a ʋ nɩ-bʋʋrɛ a, tɩ pʋɔ na lãw nɩ a Kɩrɩta; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩmɛ wa ɩ mɛ̃ tɩ lãw nɩ nɩ a Kɩrɩta wone a tuo a, tɩ mɩ̀ nãà lãw nɩ ʋ na a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ pʋɔ. 18Ɩ̃ bãwnɩ a na k'aa tuo tɩ na wone a ƴɛrɛ ŋa a, a bɛ bibli a yúor-vɩɛlʋ-danʋ a Naaŋmɩn nãà wa wul tɩ ʋ sãá a ɩ. 19A Naaŋmɩn bʋ̃-iri za mĩine na gùre nɩ a daar ʋl a Naaŋmɩn na na wul a ʋ bibiir yúor-vɩɛlʋ-danʋ ʋ sãá a. 20A Naaŋmɩn bʋ̃-iri lɩɛb ɩ bʋ̃-zawlɛ, ɛ a bɛ ɩ alɛ n'a bɔ ɩ, ɛ ɩ a Naaŋmɩn na n'ʋ bɔbr ɩ a lɩɛbɩ a bʋ̃-zawlɛ a. Ɛ cɛ a mɩ̀ cãa na tɩɛrɛ 21kɛ bɛ na ír a na bɛr bibir kãw a pʋ̃ɔfʋ a na fɛr k'aa pʋ̃ɔ a pʋɔ, a tʋ̃ɔ pʋɔ a Naaŋmɩn bibiir tʋɔra-sob pʋɔ nɩ a bɛ yúor-vɩɛlʋ-danʋ pʋɔ. 22Tɩ bãwnɩ a na, wa tɩ tɔ a ƴɛrɛ ŋa a, a Naaŋmɩn bʋ̃-iri za cãa na kone ɛ wone 'wɔbrʋ mɛ̃ pɔw na dɔwr a. 23Ɛ cɛ al tɛwr bɛ n'a ɩ: a tɩɩm tɛɛ za na páw a Naaŋmɩn maal-dãw na ɩ a Vʋʋrʋ Sõw a, tɩ mɩ̀ waalɛ na kone gùre nɩ k'aa Naaŋmɩn wa de tɩ, tɩ lɩɛbɩ a ʋ bibiir, ʋʋ faa tɩ tɩ ɓɩɩlɩ. 24Tɩ nyɛ̃ nɩ a faafʋ, ɛ cɛ ʋ cãa na ɩ bom tɩ na tɩɛrɛ a. Fʋ̃ʋ wa nyɛ̃ a ʋlɩ bom fʋ na tɩɛrɛ a, ʋ bɛ cãa ɩ tɩɛrʋ fʋ tɩɛrɛ ɩ: a bom fʋ na nyɛ̃ a, fʋ na ɩ n ŋmɩn cãa tɩɛrɛ ʋ? 25Ɛ cɛ tɩmɛ wa ƴãw a tɩ tɩɛrʋ bom tɩ na bɛ nyɛrɛ a ƴãw a, tɩ dɩ n kanyir gùre nɩ ʋ. 26Lɛ mɩ̀ n'a, a Vʋʋrʋ Sõw mɩ́ wa na wa sõw a tɩ bãbaalʋ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ bɛ bãw a puoru vla k'a sɛw ɛ; a Vʋʋrʋ Sõw mɩŋa n'ʋ mɩ́ puore kʋ̀rɛ tɩ nɩ zɛlʋ puoru na bɛ tɛr manʋ a. 27Ɛ a Naaŋmɩn na mɩ́ nyɛ̃ a lɛ a nɩsaal pʋɔ na ŋmɛ̃ a, ʋ bãw nɩ a Vʋʋrʋ Sõw pʋ-tɩɛrʋ: bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Vʋʋrʋ Sõw mɩ́ puore na kʋ̀rɛ a Kɩrɩta-nɩbɛ nɩ zɛlʋ na tu a lɛ a ʋl Naaŋmɩn na bɔbr a. 28Tɩ bãw na k'aa bɛlɩ dem na nɔnɛ a Naaŋmɩn a, a yele za mɩ́ cen na tuori taa a bɛ maalʋ ƴãw, bɛl ʋ na bʋɔlɩ a tu a lɛ ʋ na cɔbrɩ a yele bin a. 29Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɛlɩ dem a Naaŋmɩn na tɩ dãw de niwn bãw a, ʋ mɩ̀ bãwnɩ bɛ na ƴãw bɛ ɩ a ʋ Bie ŋmɛ̃-ta-taabɛ, k'aa Bie ŋa tʋ̃ɔ ɩ yɛbr na yãwmɛ yaga a kpɛ̃ɛ. 30A bɛlɩ dem a Naaŋmɩn na tɩ dãw bãwnɩ a, ʋ bʋɔlɩ bɛ na mɩ̀; a bɛlɩ dem ʋ na bʋɔlɩ a, ʋ mɩ̀ ɩ na bɛ lɩɛbɩ nɩ-mɩn; a bɛlɩ dem ʋ na ɩ bɛ lɩɛbɩ nɩ-mɩn a, ʋ mɩ̀ ɩ na kɛ̀ bɛ pʋɔ a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ pʋɔ. 31A na ɩ a ŋa a, tɩ na lɛ yel a kɛ bʋnʋ a yel ŋa ƴãw? A Naaŋmɩn wa kpɛ tɩ a, ãa n'ʋ na dɩ n tɩ ƴɛrʋ? 32Ʋ bɛ jɩɩrɩ a ʋl mɩŋa Bie bɛr ɛ, ʋ nɩ̃ɛ na de ʋ tɩr bɛ kʋ́ a tɩ za ƴãw: ŋmɩŋmɩn za n'a ʋ kʋ̃ kʋ̀ tɩ bom za zawla lãw nɩ a ʋ Bie? 33A bɛlɩ dem a Naaŋmɩn na kaa ir a, ãa n'ʋ na yel kɛ bɛ tɛr ɩ sãwna? Nɩr bɛ ka be ɩ. A Naaŋmɩn na n'ʋ wule kɛ́ bɛ bɛ tɛr sãwna a ƴãw. 34Ãa n'ʋ na maal ɩ bɛ ƴɛrʋ? Nɩr bɛ ka be ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Yeezu Kɩrɩta kpi na, mɔ̃ mɩ̀ ʋ lɛb a yi a kũu pʋɔ, ʋ be n a Naaŋmɩn dʋrʋ lowr zɛlɛ ʋ a tɩ ƴãw. 35Ãa n'ʋ na tʋ̃ɔ bʋ́r tɩɩm nɩ a Kɩrɩta a ʋ nɔ̃wfʋ pʋɔ? Kpɩɛrʋ bɩɩ? Pʋl-vʋ̃ɔ bɩɩ? Nɩsaalbɛ dɔwrʋ bɩɩ? Kɔ̃ bɩɩ? Bom-bɛ-tɛrʋ bɩɩ? Bʋ̃-faa bɩɩ? A kũu bɩɩ? 36Mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a: «A fʋ̃ʋ ƴãw n'a, a kũu jɩɛrɛ tɩ kʋra lɛ, bɛ ɩrɛ tɩ mɛ̃ píir bɛ na cere nɩ kʋ́b zie a.» 37Ɛ cɛ a a ŋa za pʋɔ a, tɩ zɛb a tʋ̃ɔ pẽlẽpẽlẽ, ɛ a ɩ a sob nɛ na nɔ̃w tɩ a zũú n'a. 38Bʋnʋ bɛ ka be ɩ, ɩ̃ bãwnɩ a na k'aa kũu nɩ a nyɔ-vʋʋrʋ, a malkɩ mɩnɛ nɩ a saa zu kpɛnʋ bʋʋrɛ za, a ƴɛrɛ ŋa nɩ a nɩdaar, a kpɛnʋ bʋʋrɛ za, 39a saa zu fãw nɩ a pile fãw, bʋ̃-ira kãw za, bom za kʋ̃ tʋ̃ɔ bʋ́r tɩɩm nɩ a Naaŋmɩn a ʋ nɔ̃wfʋ pʋɔ ɩ, a nɔ̃wfʋ ŋa ʋ na wul ʋ sãá a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta zie a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\