TÍTƖ̀ 3

1Lɛ yel kʋ̀ a Kɩrɩta-nɩbɛ za, k'aa fɛr a kɛ́ bɛ saw a niwn-dierbɛ nɩ a tẽw nɩ-bɛrɛ so bɛ. K'aa fɛr a kɛ́ bɛ sawr a bɛ nɛɛ, ɛ cɔbrɩ bɛ tʋɔra gu yel-vla za maalʋ. 2Kɛ́ bɛ ta tʋʋr nɩr za ɩ, kɛ́ bɛ ciir nɔ-haarʋ ɛ tɛr su-ɓaarʋ ɩb, ɛ ɩ nɩsaal-baalʋ kʋra lɛ a nɩbɛ za zie. 3Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a tɩɩm, tɩ mɩ̀ tɩ dãw na ɩ dãbole nɩ bɛ-wonbɛ, nɩ-bɔrɩ na ɩ yel-bɔbrɩ bʋʋrɛ za nɩ nʋ̃ɔ̀-faa-bʋʋrɛ za gbãgbaar a, nɩbɛ na kpɛ po-tuo nɩ nyuur a. Tɩ tɩ kpɛ n faa bɛ dɩ vuo ɩ, ɛ hɩ̃ɛn taa. 4Ɛ cɛ a lɛn daar a Naaŋmɩn tɩ Faarɛ na wa wul a ʋ socir vɩɛlʋ nɩ a ʋ nɔ̃wfʋ a sãá a nɩsaalbɛ za ƴãw a, 5ʋ faa tɩ na, ɛ a bɛ ɩ yel-mɩŋa tɩ na tɛr a tɩ ɩ-ɩrɩ pʋɔ a n'a so ɩ, a ʋ su-ɓaarʋ zũú n'a, ʋ sò tɩ a suob kʋ̃ɔ tɩ lɛb dɔw, ɛ ʋ kʋ tɩ a Vʋʋrʋ Sõw tɩ lɩɛbɩ nɩ-paalɛ. 6Ʋ paalɩ tɩ nɩ yaga za nɩ a Vʋʋrʋ Sõw ŋa a tɩ Faarɛ Yeezu Kɩrɩta zũú, 7k'aa ʋ maalʋ ŋa ɩ tɩ ɩ nɩ-mɩn a ʋ niŋé, ɛ́ ɩ nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a gbã-dɩrbɛ, mɛ̃ a lɛ tɩ na tɩɛrɛ a. 8A ƴɛrʋ ŋa ɩ n sɩza. Ɩ̃ bɔbr a kɛ́ fʋ ƴɛr gb'a a yaga a yele a ŋa ƴãw, k'aa bɛlɩ dem za na saw de Naaŋmɩn a, bɛ ƴãw fãw ɩrɛ vla dɔwlɛ a bɛ ɩ-vɩɛlɩ pʋɔ. A ŋa n'a vɩɛl ɛ tɛr yel-ɩra a nɩsaalbɛ zie. 9Ɛ cɛ a bɔ-zawlɛ nɩ a dɔw-tu-taa manʋ a, a zɛb-taa nɩ a taw-taa al za na caarɩ a Naaŋmɩn-Wulu a, dɛrɛ a: a bɛ tɛr yel-ɩra ɩ, ɛ mɩ̀ bɛ lɛ tɛr pɛr ɛ. 10A sob nɛ na tɛr wulu na bʋ́rɛ a nɩbɛ a, kpaal ʋ gb'a-been, ɛ lɛ kpaal ʋ gb'a ayi, ɛ a pùorí fʋ ow ʋ bɛr. 11Fʋ bãwnɩ a na k'aa nɩr ŋa tɔ bɛr ɩ a sɔr-vla, ɩ yel-bier-maalɛ na ƴãwnɛ ʋ tʋɔra dɔwrʋ a. 12Mãa wa tõ a Atemasɩ bɩɩ Tɩsɩkɩ a fʋ zie baarɩ a, fʋ̃ʋ ƴãw fãw wa páw mɛ̃ a Nikopolisɩ tẽw. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, be n'a ɩ̃ na be ɛ gu a zie tɩ yi. 13Kaa a Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-kara Zenasɩ nɩ a Apɔlɔsɩ zie, a bɛ sɔr loba ƴãw, bɛ taa bɔbr bom guur ɛ. 14A fɛr a k'aa tɩ nɩbɛ mɩ̀ bãwnɩ a, k'aa fɛr a bɛ ƴãw fãw mɩ́ de niwn a tõ-vɩɛlɩ tob ƴãw, tʋ̃ɔ mɩ́ tu a yel-fɛrɩ pùor, lɛ n'a a bɛ nyɔ-vʋʋrʋ na tɛr tɔnɛ. 15A bɛlɩ dem za na be a ɩ̃ zie a puore fʋ na. Puori a bɛlɩ dem na nɔnɛ tɩ a Naaŋmɩn-saw-deb pʋɔ a. A Naaŋmɩn maalʋ, ʋ be a nyɩ za zie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\