Matiyut 1

1At Ndawut Abarakam imbirak inombooluk Yetut Keritut ombomini nda'narit wundi wogogwaarak inendage liiru mbanak yi~o. 2At Abarakam nen Itak ndake, Itak nen Yakup ndake, Yakup nen Yekura owewologwe-awurilogwe inom ndaganake, 3ndi, at Yekura nogo nen kwe Tamat paga Peret Tera imbirak ndaganake, at Peret nen Ketoron ndake, Ketoron nen Aram ndake, 4Aram nen Aminarap ndake, Aminarap nen Nakaton ndake, Nakaton nen Talomo ndake 5ndi, Talomo nen kwe Arakap kolage nagagerik, Mbowat ndake, at Mbowat nen kwe Urut kolage nagagerik, Obet ndake, Obet nen Itayi ndake, 6ndi, Itayi nen aap endagembogut Ndawut nogo ndake, eerit wundi wogogwaarak. Ti'nuk, at Ndawut nogo nen aap Uriya akwe nogo wagangge nagagerik, Talomo ndake, 7Talomo nen Erekabeyam ndake, Erekabeyam nen Abiya ndake, Abiya nen Ata ndake, 8Ata nen Yotapat ndake, Yotapat nen Yoram ndake, Yoram nen Utiya ndake, 9Utiya nen Yotam ndake, Yotam nen Akat ndake, Akat nen Kitikiya ndake, 10Kitikiya nen Manate ndake, Manate nen Amon ndake, Amon nen Yotiya ndake, 11ndi, it aakumi Iterali o Mbaben wogoret nogogwaarak eyom paga at Yotiya nogo nen Yoyakin awuri inom ndaganake, eerit wundi wogogwaarak. 12It aakumi Iterali o Mbaben wogoret nogogwaarak wonogo logonet, at Yoyakin nen Teyalitiyen ndake, Teyalitiyen nen Terubaben ndake, 13Terubaben nen Abikut ndake, Abikut nen Eliyakim ndake, Eliyakim nen Atot ndake, 14Atot nen Tarok ndake, Tarok nen Akim ndake, Akim nen Eliyut ndake, 15Eliyut nen Eleyatat ndake, Eleyatat nen Matan ndake, Matan nen Yakup ndake, 16Yakup nen Yutup kwe Mariya ogonggelo nogo ndake, ndi, kwe Mariya nen nit Keritut yogo monggoorak Yetut nogo ndake, eerit wundi wogogwaarak ti aret~o. 17Ti kenok, aap Abarakam nda'nagagerak kuli paga nen nok, Ndawut nda'nagagerak kuli paga, aap inombomini ineebe 14 aret nda'narit wundi wogwe, ndi, at Ndawut nda'nagagerak kuli paga nen nok, aakumi Iterali mendek o Mbaben wogoret nogogwaarak kuli nogo paga inombomini ineebe 14 aret nda'narit wundi wogwe, ndi, aakumi Iterali mendek o Mbaben wogoret nogogwaarak kuli paga nen nok, Keritut nda'nagagerak kuli paga inombomini ineebe 14 aret nda'narit wundi wogwe, eereegwaarak ti aret. 18At Yetut Keritut nda'nagagerak nogo ti, yogop aret nda'nagagerak. Agalo Mariya aap Yutup nen miireegerak imbirak awo lambungga'lek kagak, Aberiniki nen eeppereegerak paga kwe nogo abila agagerak kin age mbareegi, 19ogonggelo Yutup nogo, iniki abu koonak me, at nen mbake logonet, "Nakwe yi, aakumi nggwok inenggaanom paga endage maluk eerogo puurak, neebi~o," yinuk, "Kote mbo pikit," mbareegerak. 20"Mbo pi ilik, lek a?" yinuk, iniki awo koongge nogo yege me, abi paga Ala yonggo nappiya wage menggerak malayikat mendek ambi at owagam wage nagagerik, yoge logonet, "Kat Yutup Ndawut ombooluk yi wae. Kwe Mariya abila agaarak nogo ti, Aberiniki paga aret abila agaarak me, keebi mbarugun~o. Kat kakwe ti aret kolet~o. 21At aagaluk aap aret ndarigin~o. Ndi, ndake kenok, owe-awot inomaluk nogo at nen lek eerogo punuk, inagap ndarigin me, endage Yetut aret toonenu~o," yinuk, yoge kagagerak. 22- 23Ti yoge kagagerak nogo ti, aap Ala yoge kagak yoraga nen yorage logonet, "At kolaga aap kigin waka'lek nogo abila age logomenggerik, aagaluk aap aret ndarigin~o. Ndi, ndake kenok, at endage Imanuwen aret yogo logogun~o," yinuk, yoragagerak nogo, a'me lik yuwak nduk, yoge kagagerak. Endage Imanuwen nogo ti, nit ninoone paga, "Ala Ninom Wonage~o," yogo monggoorak. 24Ndi, at Yutup nogo yege nogo eenik age nagagerik, at malayikat nen, "Ndogop eeru~o," yoreegerak nogo ndak-ndak akwe Mariya aret kolagagerak. 25Kolagagerak kwe, aagaluk awo ndaka'lek kagak, pigagangga'lek aret wonagagerak. Ti'nuk, kwe nogo aagaluk ndake mbareegi, at Yutup nen endage Yetut aret tooneegerak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\