Matááyo 1

1ˈBíl íl Yiesu Kirísto ˈdalloká hátlé hol ka hoycheká hééllá: Yiesu Kirísto ˈbíl íl ˈDawuˈd giri Abirááyam yé gáá ˈdiiyyeká he yé gáá ˈdie. 2Abirááyam Yísak ˈdale, Yísak Yákob ˈdale, Yákob Yúúˈda ubaa nyaaramle ˈdale. 3Yúúˈda Béres ubaa Dhéra Támar gáá ˈdale. Béres Héseron ˈdale, Héseron Áram ˈdale, 4Áram Amínaˈdab ˈdale, Amínaˈdab Nááshon ˈdale, Nááshon Sálmon ˈdale, 5Sálmon Bówas Ráab gáá ˈdale, Bówas Óbed Rúudh gáá ˈdale, Óbed Yéshay ˈdale, 6Yéshay ˈDáwuˈd giri kansichká ˈdale. Aaléka, ˈDáwuˈd inylé Sólomon min Uriaká gáá ˈdale. 7Sólomon Reúbuam ˈdale, Reúbuam Abíya ˈdale, Abíya Ássaf ˈdale. 8Ássaf Yóshafat ˈdale, Yóshafat Yóram ˈdale, Yóram Ussía ˈdale, 9Ussía Yódham ˈdale, Yódham Áas ˈdale, Áas Hesekía ˈdale, 10Hesekía Manásse ˈdale, Manásse Ámon ˈdale, Ámon Yosía ˈdale, 11Yosía Yekonía ubaa nyaaramle ˈdale. Hé kinaallá bár giri gál Yuuˈdi gál Babilon hí uuneká. 12Aalé gál Yuuˈdi gúch gál Babilon hí uune-, hí lésle mé ki nieká, Yekonía Saláátiel ˈdale, Saláátiel Sorúbabel ˈdale. 13Sorúbabel Abiyúˈd ˈdale, Abiyúˈd Eliakím ˈdale, Eliakím Ássor ˈdale, 14Ássor Sáˈdog ˈdale, Sáˈdog Akím ˈdale, Akím Eliyúˈd ˈdale, 15Eliyúˈd Eliásar ˈdale, Eliásar Matán ˈdale, Matán Yákob ˈdale. 16Yákob Yúósef giri María bélléká ˈdale. María Yíésu gaalí Kirísto yegetallá ˈdalle. 17Ameeny Abirááyam tá ˈjíig ˈDáwuˈd d̶igallá, ˈdáltollé hol ka hoycheká lúl tomon tikiˈde a afur. Ameeny ˈDáwuˈd tá ˈjíig gál Yuuˈdi gál Babilon hí uune-, hí lésle mé ki nieká, ˈdáltollé hol ka hoycheká úba tomon tikiˈde a afur. Ameeny gál Yuuˈdi gál Babilon hí uuneká tá ˈjíig Kirísto d̶igallá, ˈdáltollé hol ka hoycheká úba tomon tikiˈde a afur. 18Yiesu Kirísto ˈdalmaatle hatallá: Mú ˈjiellé María Yúósef hí d̶arm sidhe. Gaal hátle hol má shuunan, María ˈdaa fargogint Hím Naasan Waaˈgiet geer hí ki hile. 19Yúósef giri mú d̶arm sidheká ˈdaa giri he máá ˈdúwaká onnoyká hé mú kern ˈgiˈgidhieká ma fédiny. Mu har úba María hany ˈgieka, hé mú gálaat ma maalsîny. 20Mu hátle tawuny kinaal ˈgaa, máá ˈgasso-, urru-, Waaˈgietká mú hát amadhyoká ˈdu gáá yimie, mú geey, kieye, Yúósef, iny ˈbíl íl ˈDawuˈd! María egeet-, minkú hod̶isatká ha kían. María Hím Naasan Waaˈgiet ˈdaallé geer hí ki hile. 21María eiyyo hol nanniyya, veel yab hai ˈdaalla. Véel meenylé shigichoká Yíésu. Hééllá ˈdaa giri veel gálaat ad̶aabano gaa egew-, gálaat ririanká, muí mú yie. 22Hééllá lulle hatallá ˈdíéllá he giri Máá Gud̶o Waag máállé ˈdeem ka shigieká ˈdeenylé ˈdiiyimeká ˈduuwawká, 23ˈdeeny giri kieye, Bá dháash! Ini harteká geer haí higila, ini veel yab hai ˈdaalla, véel meeny gaalí shiguoká Emánuel, yieká. (Emánuel hélle kieye, Waag hé ke hol af ijo.) 24Yúósef ram gaa kieká, hát giri máá ˈgasso-, urru-, Waaˈgietká hí geeyká el gaa veere, ini eedhdhe, ini hí minle chie. 25Tá gaal hé hol af ma ráfiny, ˈjíig ini veel yab ˈdalle. Véel meenylé muí shieká Yíésu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\