KƆRƐNTE PƆLƆ 15

1Ba unrunw, Kibɛru Ɛju e bɛrɛ mu tagu gɔ, Kibɛru Ɛju le yabaa, gain gain aa e gɛlɛ gɔ, mu wogɔ e bɛrɛ naŋaranmɔuwɔn. 2Kibɛru Ɛju wogɔ le ei yabin. E bɛrɛ bana mu tagu gin’ e kunrin gɛliyaa wɔi ye, ei yabaaɲu. Kɔɔi laa ye, e gawu gɔ niwɛn sɛlɛ. 3Deeru biyaa e bɛrɛ mu obu gɔ nɛ, sɔɔ maai wɔɔ gɔ unwɔ: Ama Dɔn nɛ bana tɔŋɔ le kɛukɛu, Kirisito hakɛ emɛ dɛi yinwun. 4Ama Dɔn nɛ bana tɔŋɔ le kɛukɛu, woi bojaa, bai taaniye gɔ, wo bulaai. 5Wo Piɛru bɛrɛ unruin tagaraabe. Kɔɔ onu nɛ wo jaŋu unrunw tiyaaɲu pɛli lɛisigɛ gɔbe bɛrɛ unruin tagaraabe. 6Kɔɔ onu nɛ, wo jaŋu unrunw womɔ suŋu numɔrɔn dɛi joo, yalu turu nɛ be wɔu, unruin be bɛrɛ tagaraabe. Inɛw wogɔbe logoro nɛ, iye dɔɔ, pɛjɛrɛ dɛi gaa ɔnmɔi yɔɔin. Kaa gamuu yinwaain. 7Kɔɔ onu nɛ, wo Jake bɛrɛ unruin tagaraabe. Kɔɔ onu nɛ jaŋu unrunw tiyaaɲu womɔ puu bɛrɛ unruin tagaraabe. 8Be wooi puu onu nɛ, mui inɛ ii narun dɔɔlu gin’ wɔɔ gɔ, wo mu bɛrɛ yaa unruin tagaraabe. 9Sabu Yesu jaŋu unrunw tiyaaɲu logoro nɛ mu dagi. Naran go mu Ama inɛw mɔɔnu ɔɲɔmaabɔn dɛi, jaŋu ii tiyaaɲu boi gɔ mu le jaanla bee. 10Kaa Ama nɛɛma dɛi, kijɛi mu wɔɔ gɔ, mui kijɛ wogɔi. Iyaa Ama mu bɛrɛ nɛɛma kanrun gɔ ijei biyɛlu. Kaa mu jaŋu unrunw tiyaaɲu wajunw puu dɛi sigɛ birɛ biraabɔn. Narain, birɛ gɔ kuu ma le mu birɛlu. Kaa Ama nɛɛma mu le wɔɔ gɔ, birɛ gɔ wo biru. 11Bana biyaai puu, mui ma, bei ma, waaju emɛ tagajɛ gɔ kɔɔ woi. Kijɛ le gawaa e wɔɔ gɔ yaa woi. 12Kirisito yiun nɛ bulaai ga, emɛ wogɔ waajui kanranɲu. Nɛɛ logoro ebe nɛ, inɛw gamuu, yiun buloidolo ga yani sɔɔɲu? 13Wogɔ narain biyaai ye, Kirisito kanran yiun nɛ bulolu. 14Iyaa Kirisito yiun nɛ bulolu biyaai ye, waaju emɛ tagajɛ gɔ, waaju kooloi. Gagawu ebe gɔ yaa gagawu ijei. 15Sigiyaa, emɛ Ama kuu nɛ kakalu maŋawin biyaain. Sabu Ama, Kirisitoi yiun nɛ bulomaabe ga emɛ sɛɛrɛ yingoouwɔin. Nɛɛ yiun buloolɛ ye, Ama Kirisitoi bulomɔlu. 16Yiun buloolɛ ye, Kirisito kanran bulolu. 17Kirisito bulolu biyaai ye, gagawu ebe gɔ gagawu ijei. E nimɛ kanran hakɛ ebe nɛ piriyaa yatoi. 18Iyaa Kirisito nɛ tou inɛw yinwin gɔbe puu suiyaain. 19Kirisito le diyɛdɔn emɛ sɛɛ gɔ, aduna nɛ unkaliyɛjɛ ye, inɛw puu dɛi sigɛ emi amasɔgɔi. 20Kaa naran go Kirisito yiun nɛ bulaai. Kunrin, inɛw wo nɛ yinwaain gɔbe puu bubulodɛin tagara ga, dɛnrɛn ii pɔlɔ gin’, wo laa yiun nɛ bulaa gowaabe. 21Yiun gɔ inɛ turu le digɛu wɛi. Kɔɔ bana wɔɔ gin’, yiun bulogu gɔ yaa, inɛ turu le digɛu wɛi. 22Adama dɛi, inɛw puu bana yinwɛnɲu gin’, Kirisito dɛi inɛw puu pilemu ye ɔnmɔi bibiyɛdɛin. 23Kaa, inɛ puu dinrɛn womɔ le bulodo: Kirisito kai, puu logoro nɛ wo pɔlɔi. Kɔɔ onu nɛ, inɛw Kirisito mɔi wɔin gɔbe, waaru pilemu ye wo wɛɛido le bubulodɛin. 24Kɔɔ onu nɛ, aduna dumɔ gɔ dɔdɔɔdo. Kirisito, kuui bii wooi lee, paŋa wooi lee, gɔnrɔn wooi lee donugaatiyaa ye, laamu gɔ Ba Ama numɔ nɛ kukunɔdo. 25Ama, Kirisito jaŋuw gɔbe puu gɔnrɔn ye, kubɔ womɔ doɲu nɛ wo kunɔido baa, laamu gɔ Kirisito numɔ nɛ toiyoun jaain wɔɔ. 26Jaŋunɛ dumɔrɔn gɔnrɔindɛin gɔ, yiun woi. 27Ama Dɔn nɛ tɔŋaa, “Ama kijɛ puu gɔnraan, kubɔ womɔ doɲu nɛ kunaajɛ” gi. Kaa kijɛ puu gɔnraan Kirisito le tubiyemaaɲu gin ye, Ama, kijɛ puu wo le tubiyemaabe baŋa gɔ, woi wogɔ nɛ tolo ga jɛnrɛin wɔɔ. 28Ama, kijɛ puu Kirisito le tubiyemaa dogaai ye, Aini gɔ kuu womɔ le, Ama kijɛ puu wo le tubiyemaabe baŋa gɔ le tutubiyedo. Kunrin, kijɛ puu kuu nɛ, Ama sɛɛu laamu kakanrando. 29Iyaa, yiunbe giye inɛw unrunbei batise kunɔmɔu gɔbe, bemɛ yani biyɛdo? Naran go yiunbe buloonɛ bɛin ye, inge dɛi be giye unrunbei batise kunɔmɔɲu? 30Emɛ yaa, inge dɛi waaru puu paruju nɛ yooɲu? 31Ba unrunw, Kirisito Yesu, Inɛw Baŋa emɛ nɛ e dɛi kuu ulo mu sɛɛ gɔ dɛi sɔɔjɔn, mu bai puu yiun le bɛrii wɔun. 32Aduna ɔn tinɛ bɛɛ dɛi, mu ɔn nɛ Epɛse ana nɛ olunawanbe le jai jaiyɛdɔn ye, mu bɛrɛ wogɔ inge niwɛin sɛɛ? Yiunbe buloonɛ bɛin ye, inɛw bana gɛɛɲu le kɛukɛu: “Yogo emi yiyinwɛndo digɛnu, maini ye, kayi ye nɔɔmɔi.” 33Ai, kuu ebe lelemɔnɔugi. “Digu mɔɲu, jige ɛju yayamalajɛ.” 34Hakilɛ biyaajɛi ye, bana jaan gin’ biyaajɛi ye, hakɛ pajai. Naran go logoro ebe nɛ inɛw gamuu Ama inin. Mu ei dɔgɔ tagara dɛi wogɔ gɛɛjɔn. 35Inɛ turu ajubaa yɛnaa ye, yani kanraan ye yiun bulojɛ ma selumɛjɛ? Yiun bulaa ye, goju bemɛ goju inge tɔgui ma gɛɛjɛ? 36Kɔɔ gin’ inɛ selumɛnɛ gɔ, u bomɔginɛi. Dɛnrɛn ii minɛ nɛ u tɔɔjɛ gɔ, ɔmɔlu ye, pilemɛ ye tɛiyi bɛɛlɛ. 37Iyaa, minɛ nɛ kijɛ u tɔɔjɛ gɔ, wogɔ dɛnrɛn ii peerei. Alukamai ma, toi ii wajai ma biyɛjɛ. Kaa, kijɛ tɛiyɛjɛ gɔ wo le murunla. 38Ama, bana wo bɛrɛ ɛju gin’, toi ii gɔ bɛrɛ goju gɔ wo obojɛ. Wo toi ii tuturu bɛrɛ, goju womɔ tɔitɔi gɔ obojɛ. 39Kijɛ ɔnmɔ puu, gojunawan bemɛ turu laa. Inɛ goju nawan dɛin, arusɛgɛ bemɛ dɛin, sasaa bemɛ dɛin, iiju bemɛ dɛin. 40Iyaa, alagala kijɛ yɔɔ, minɛ kijɛ yɔɔ. Kaa alagala kijɛ dooro gɔ dɛin, minɛ kijɛ dooro gɔ yaa dɛin. 41Nai dooro dɛin, iyepilu dooro dɛin, tolo dooro yaa dɛin. Halu tolobe logoro nɛ, tolo turu dooro dɛin, tolo waja dooro dɛin. 42Yiun bulogu yaa kɔɔ gin’ wɔɔ. Goju ɔmɔjɛ minɛ nɛ kunaa ye, goju ɔmɔɔlɛ goojɛ. 43Goju yɛnɛ ɛjula, minɛ nɛ kunaa ye, goju dooro le wɔɔ bulo ye goojɛ. Goju yɛbɛlɛgu kunaa ye, goju paŋagu bulojɛ. 44Gojunawan peere ɔn kunaa ye, goju kikinugu bulojɛ. Gojunawan peere ɔn yɔɔ ye, waajibi goju kikinugu kanran yɔɔ. 45Wogɔ digɛu, Ama Dɔn sɔwaa, “Adama, ainɛ pɔlɔ gɔ, ɔnmɔi biyaai” gi. Kaa Adama dumɔrɔn gɔ, inɛ bɛrɛ, kikinu ɔnmɔ obojɛi biyaai. 46Kaa kɔɔ wooi nɛ, kijɛ pɔlɔ wɛɛjɛ gɔ, inɛ kikinugu gɔi laa, inɛ goju nawangu gɔi. Inɛ kikinugu gɔ onu womɔ nɛ wɛɛjɛ. 47Adama pɔlɔ gɔ, minɛ ugunu nɛ goi. Wo minɛ kijɛi. Adama lɛiye gɔ alagala goi. 48Minɛ unrunw puu, inɛ minɛ nɛ goi gɔ gin’ wɔin. Alagala unrunw puu, alagala goonɛ gɔ gin’ wɔin. 49Minɛ nɛ inɛ goi le murin emɛ wɔɔ gin’, alagala goonɛ gɔ le yaa murin emɛ yinbiyɛdɛin. 50Ba unrunw, sɔɔ gɛɛ mu ibɛ gɔ unwɔ: Gojunawan ɔn, ili le, asuu Ama diinɛ kɛn gin’ bɛɛidolo. Kijɛ ɔmɔjɛ, kijɛ ɔmɔɔlɛ sii bɛɛidolo. 51Mu sɔɔ boŋurun turu e bɛrɛ tagauwɔn. Emɛ wooi puu yinwɛindenɛ. Kaa ginsɛsai, giri kɛmɛjɛ kanranmɔ nɛ, kaan dumɔrɔn waaru sujaaɲu gɔ, emɛ puu duduliyedɛin. Kaan gɔ waaru sujaaɲu, yiun gɔbe goju asuu ɔmɔidolo gɔ le bulodɛin. Emi duduliyedo. 53Waajibi goju ɔmɔjɛ ɔn duli ye, goju ɔmɔɔlɛi wo biyɛun jaain wɔɔ. Goju yinwɛnjɛ ɔn duli ye, yinwɛɛnlɛi wo biyɛun jaain wɔɔ. 54Goju ɔmɔjɛ ɔn duliyaa, ɔmɔɔlɛi biyaai ye, iyaa goju yinwɛnjɛ ɔn duliyaa, yinwɛɛnlɛi biyaai ye, Ama Dɔn nɛ sɔɔ tɔŋɔ ɔn gɔ kikibedo: “Yiun kuu nɛ gɔnrɔn bɛɛmaajɛ. Ɔnhɔn, yiun kuu nɛ gɔnrɔn bɛɛmaa, woi suyaatin.” 55“Aa, yiun, gɔnrɔn uwɔ yago wɔɔ? Aa, yiun, kijɛ inɛ barumu uwɔ gɔ yago wɔɔ?” 56Yiun kijɛ inɛ barumu gɔ, wogɔ hakɛi. Hakɛ yaa paŋa womɔ Tɔɔru nɛ goojɛ. 57Kaa Ama birɛpoo. Inɛw Baŋa emɛ Yesu Kirisito le digɛu, wo yiun kuu nɛ emɛ bɛrɛ gɔnrɔn obaajɛ. 58Kɔɔbe wooi sabu dɛi, ba unrunw ibɛ mabe, e ɛɛn go iŋiyɛin. Kijɛ turu bɛrɛ kanran ei jigemɔnɔugi. Inɛw Baŋa le birɛ e birɛjɛ gɔ bamai biyɛidolo ga e igii wɔi gɔ digɛu, waaru puu maini ye, birɛ gɔ nɛ giru go yaai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\