KƆRƐNTE PƆLƆ 3

1Naran go, ba unrunw, Ama Kikinu inɛw bei teeremɔjɛ gin’ mu kunrin e le sɔɔ sɔwaa bɛɛlun. Kaa gojunawan bemɛ diŋɛ le inɛw wɔin gin’ mu e le sɔɔ sɔwaabɔn. Kirisito oju nɛ ei unrunw dagunwin gin’ e le sɔɔ sɔwaabɔn. 2E jaa gunu gɔnrɔnbelei digɛu, mu wogɔ e bɛrɛ obolun. Kaa e bɛrɛ irui obun. Halu, kanɛ kanran e jaa gunu tariyɛɛlɛi. 3E gojunawan diŋɛ le yaauwɔi gɔ digɛu, jaa gunu tariyɛɛlɛi. Ele lee, jai lee, logoro ebe nɛ yɔɔ biyaai ye, e gojunawan ebe diŋɛ le yaauwɔi ga tagarauwɔlɔi ma? 4Logoro ebe nɛ inɛw gamuu unrunbei Pɔlu jaŋu unrunwin, inɛw wajunw unrunbei Apɔlɔsu jaŋu unrunwin gɛɛɲu ye, kɔɔ Adama unrunw peere sɔɔ kanrain laa ma? 5Apɔlɔsu aai? Pɔlu aai? Emɛ le digɛu e gagawu oju nɛ wɛii laa ye, emɛ Ama birɛbirɛnw peerei. Emɛ tuturu puu Inɛw Baŋa, emɛ bɛrɛ birɛ gɔ bana obu gin’, inɛ kanma puu yinbiraabe. 6Minɛ gɔ nɛ tiun ii gɔ mu tɔi. Apɔlɔsu dii kunu. Kaa Ama, tiun gɔ wo tɛiyɛmu. 7Kunrin Ama, tiun tɛiyɛmɔnɛ gɔi laa ye, inɛ tɔɔnɛ gɔ lee, dii kunɔnɛ gɔ lee, emɛ kijɛ kanmai laain. 8Inɛ tɔɔnɛ gɔ lee, dii kunɔnɛ gɔ lee, be lɛi kɛkɛu. Ama, be lɛi kɛu bɛrɛ birɛ bemɛ bana wɔɔ gin’ tutujɔdo. 9Ama birɛ nɛ, Apɔlɔsu emɛ lɛi tunmɔ le birɛbirɛnw bɔɔi. Ei Ama minɛi. Iyaa ei Ama ginrun ujɔu wɔɔi. 10Ama mu bɛrɛ nɛɛma wo obu le kɛukɛu, ginrun ujɔnɛ ɛju bana kanranjɛ gin’, ginrun bɔlɔtei gɔ mu daanu. Kanɛ inɛ waja bɔlɔtei wogɔ kuu nɛ ujɔuwɔ. Kaa inɛ tuturu puu ginrun gɔ bana wo ujɔjɛ kajubaun jaain wɔɔ. 11Bɔlɔtei daani gɔ, wogɔ Yesu Kirisito woi. Inɛ turu kanran bɔlɔtei wogɔi laa ye, waja daanu bɛɛidolo. 12Bɔlɔtei gɔ kuu nɛ, inɛ, kange le ujɔjɛ ma, sarudu le ujɔjɛ ma, tibu dɔnrun diyɛ le ujɔjɛ ma, baga le ujɔjɛ ma, belu le ujɔjɛ ma, keru le ujɔjɛ ma, 13inɛ tuturu birɛ gɔ tatagaradɛin. Saliyɛ bai gɔ le, inɛ tuturu puu, birɛ bana wo biru yaun le jujugɔmɔdɛin. Inɛ tuturu puu birɛ yani wɔɔ ma, yaun le suburu yɛnɛdɛin. 14Bɔlɔtei gɔ kuu nɛ birɛ u biru gɔ, yaun le subɔraa be yɛnaa, yaun gɔ tatariyɛjɛ ye, baŋa tujɔ bɛbɛɛdo. 15Kaa birɛ gɔ yaun tariyɛɛlɛ, tɛgaajɛ ye, baŋa tujɔ bɛɛidolo. Kaa kɔɔ wooi nɛ, yaun kɛjaa wo taŋu gin’ wo bɛrɛ biyɛdo laa ye, woi yayabadɛin. 16Ama ginrun gɔ, wogɔ ei ga, iyaa, Ama Kikinu gɔ kinɛ ebe nɛ yadaan ga e inin ma? 17Inɛ aai kanran, Ama ginrun yamalaajɛ ye, Ama yaa inɛ wogɔ baŋai yayamalado. Sabu Ama ginrun, ginrun Ama dɛi dɛiin wɔɔi. Ama ginrun wogɔ ei. 18Inɛ turu kanran kuu womɔ lelemɔnɔu. Logoro ebe nɛ inɛ turu, unrun aduna ɔn sibɛ go hakilɛ yasɛ ga wɔɔ ye, baŋa bomɔginɛi taŋaa ye, hakilɛ tɔitɔi gɔ wo bɛɛjɛ ire. 19Aduna ɔn hakilɛ gɔ, Ama sibɛ nɛ bomɔi. Ama Dɔn kijɛ gi: “Hakilɛgunw sosoŋɔ pɛnrɛn be kunɔjɛ gɔ, Ama, pɛnrɛn wogɔ le bei aajɛ.” 20Yalu waja nɛ yaa Ama Dɔn ɔn gin’ sɔɔjɛ: “Inɛw Baŋa Ama, hakilɛgunw ajubu igii wɔɔ. Ajubu bemɛ kijɛ kanma lugo nɛ tolo ga igii wɔɔ.” 21Kɔɔ biyaai ye, inɛ turu kanran Adama ii peere dɛi kuu womɔ unɔnɔu. Yɛnɛi, kijɛ gɔ puu ebei. 22Pɔlu wee, Apɔlɔsu wee, Piɛru wee, aduna gɔ wee, ɔnmɔ wee, yiun wee, kijɛ kanɛ wɔɔ wee, kijɛ wɛɛido wee, puu ebei. 23Kaa ei kai Kirisito mɔi. Iyaa, Kirisitoi yaa Ama mɔi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\