KƆRƐNTE PƆLƆ 4

1Kunrin, e emi Kirisito birɛbirɛnw gin’ lugoi. Ama sɔɔ boŋurun gɔ emɛ bɛrɛ gawaraaɲu gin’ emi lugoi. 2Inɛ bɛrɛ birɛ gawaraaɲu gɔ, inɛ sɔɔ turu baŋai biyɛun jaan. Iyaa, birɛ gɔ sɛɛu inɛ birɛ bɛɛjɛi biyɛun jaan. Sigɛ le wo bɛrɛ kijɛ dɔmɔi gɔ kɔɔ woi. 3Mu kai wogɔ sibɛ go ei ma, inɛ wajai ma, mui maraan yɛnaa sɔɔ sɔwaajɛ kanran, mu bɛrɛ sɔɔ diyɛi laa. Mu kuu ma le kanran, saliyɛ ma kireelɔn. 4Kinɛ ma kijɛ turu dɛi kanran mui jarugaalɛ. Kaa, wogɔ giye mui teitai wɔɔ kanran gɛɛnɛ. Saliyɛ ma kirenɛ gɔ Inɛw Baŋai. 5Wogɔ digɛu, waaru gɔ dɔɔlu wo wɔnu, ɔgiri ye inɛ turu kanran saliyɛ kirenɔugi. Inɛw Baŋa pilemu ye wɛɛido dɔmiyɛin. Wo kijɛ ɔlɔ nɛ baŋiyaan too puu wijɛ nɛ gogoonɔdo. Wo inɛw kinɛ ajubu yaa jujugɔmɔdo. Kunrin, inɛ tuturu puu sɔmu bana wo le dagaa gin’, Ama bɛrɛ bɛbɛɛdo. 6Ba unrunw, kanɛ sɔɔ mu sɔi gɔbe, mu kuu ma lee, Apɔlɔsu kuu nɛ lee, sɔwaabɔn. Wogɔ le e bɛrɛ deeru obodɔn dɛi sɔwaabɔn. Ebaa emɛ le digɛnu paamu kanrun biyaajɛi ye, bana gɛɛɲu gin’ ”Kijɛ tɔŋaa wɔɔ kuu nɛ taŋanɔu” dɛi sɔwaabɔn. Inɛ turu dɛi kanran kuu ulo le bii ye, woi inɛ waja dɛi ire gin’ bojonɔugi. 7Inɛ wajunw dɛi ire aa ui boju? Kijɛ u sɛɛ gɔ puu u bɛrɛ obo le obonɛ ma? Nɛɛ u bɛrɛ ohobin ye, u bɛrɛ obonɛ, kuu uwɔ le bɛiu gin’ kuu uwɔ unɔu u wɔɔ gɔ ingei? 8Kanɛ baa e kai kijɛ e dɛnɛjɛ puu biyaajɛi. Kanɛ baa e ɔgɔ ulaai. Emɛ tolo go kanɛ baa e kai laamu kanrain tɔlaa wɔi. Kaa ebaa ɔgɔwin tɔitɔii biyɛ ga mu ibɛɛ wɔun. Ɔgɔwin tɔitɔi bii ye, emɛ lee, e lee, tunmɔ go laamu kanran ga mu ibɛɛ wɔun. 9Yɛnɛi, emɛ Yesu jaŋu unrunw tiyaaɲu gɔbe, Ama emi onu digɛraa sɛɛ gin’ mu bɛrɛ wɔɔ. Kajugunw yiun be le jaan gin’, Ama emi yinbojaa sɛɛ gin’ mu bɛrɛ wɔɔ. Aduna puu giru nɛ, emi kijɛ yɛnɛɲui biyaai. Mɛlɛnkɛbe bɛrɛ lee, Adama unrunw bɛrɛ lee, emi kijɛ yɛnɛɲui. 10Kirisito dɛi emɛ kai bomɔgunwin biyaain. Kaa e kai Kirisito le digɛu hakilɛgunwin biyaai. Emɛ yɛbɛlɛgunwin. Kaa e paŋa yasɛi. Emɛ baba sɛnɛ. Kaa e baba yasɛi. 11Halu iye wɛɛ dɔɔ ɔɲɛ emi yadigɛ. Emɛ giyɛ le wɔin, dii nɔɔrin le wɔin, duŋu le wɔin, emi lagauwɔin, yalu turu nɛ bɛɛ biyɛɛnɛ. 12Emɛ numɔ emɛ le birɛ biraa ye, soo goonu pana emɛ dɛnɛuwɔin. Inɛw emi duyaaɲu ye, emɛ be dɛi Ama boi booɲu, tɔɔɲaaɲu ye, emɛ mumuyɔnɲu, 13boi emɛ yamalaaɲu ye, emɛ sɔɔ ɛju le be le saaɲu. Halu iye dɔɔ, aduna nɛ kijɛ jumɔti gɔ emi. Kijɛ koolo gɔ emi. 14Ɔn gin’ e bɛrɛ mu tɔŋɔjɛ gɔ, ebaa dɔgɔ iye dɛi tɔŋɔuwɔlɔn. Kaa ei unrunw ibɛ mabei gin’ ei tinwɛnrɛn ga tɔŋɔuwɔn. 15Kirisito oju nɛ ei inɛw teeremɔw, inɛw muɲu pɛlu baa wɔɔ kanran, e ba gɔ turu. E, ba joo sii bɛɛidelei. Kunrin, Kibɛru Ɛju waaju gɔ le digɛu, Kirisito Yesu oju gɔ nɛ ei inɛ narun gɔ mui. 16Wogɔ digɛu, mu e bɛrɛ gɛɛunwɔ mui deewin biyɛi. 17Ebaa mui deewin biyɛ ga, mu Timɔtei e bɛrɛ tiiuwɔn. Woi ii mai gin’ wɔɔ. Mu woi ɛjii ibɛɛ wɔun. Wo Inɛw Baŋa le sɔɔ turu baŋai biyaa wɔɔ. Yalu puu nɛ, Ama inɛw mɔɔnu puu nɛ bana deeru mu obojɛ le kɛukɛu, wo Kirisito Yesu oju nɛ bana mu yaajɛ, e bɛrɛ nanaŋaranmɔdo. 18Logoro ebe nɛ, inɛw gamuu, maa waja e bɛrɛ wɛɛidolo ga ajubaa, kuu ulo le wɔin. 19Kaa Inɛw Baŋa Ama yabaajɛ ye, mu bɛrii e bɛrɛ wɛwɛɛdɔn. Kɔɔ waaru le, inɛw kuu ulogunw kɔɔbe, sɔɔ le sai kuu bemɛ unaa wɔin ma, naran go birɛ birɛuwɔin ma, mu ihiyedɔn. 20Sabu, Ama diinɛ gɔ, sɔɔ sɔi bɛɛ, sɔɔi laa, kaa gɔnrɔn sɔɔi. 21Baga gɛli ye, ei lagai mu wɛɛjɛ e bɛrɛ ire ma, ihibɛ le, jamu kunɔ ye, e bɛrɛ mu wɛɛjɛ ire? Kɔɔ lɛi logoro nɛ e bɛrɛ ire gɔ e yɛmɛjɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\