JAN PƆLƆ 2

1Unrunw dagunw mabe, ebaa hakɛ kanrannɔu ga, mu sɔɔ kɔɔbe tɔŋɔuwɔn. Kaa inɛ turu, hakɛ turu kanranjɛ biyaa ye, Ba Ama giru nɛ emɛ sɔɔ yegerenɛ yasin. Wogɔ inɛ teitai wɔɔ, Yesu Kirisito gɔ woi. 2Emaa hakɛ yaabu kanrun bɛɛ ga, wo, kuu womɔ le woi sadaga obaabe. Wo hakɛ emɛ gɔbe turu sai dɛi kuu womɔ obolu. Kaa aduna inɛw puu hakɛ dɛi kuu womɔ obu. 3Emɛ Ama tɔɔru gɔbe gɛgɛliyɛɲu ye, naran go emɛ woi igii wɔin. 4Inɛ turu woi igii wɔɔ gɛɛnu, tɔɔru womɔbe gɛliyɛɛlɛ ye, inɛ kɔɔbaŋa kakalu maŋanɛi. Naran turu kanran wo le wɔlɔ. 5Kaa, inɛ sɔɔ womɔ gɛliyɛjɛ gɔ, naran go Amai ibɛi bii womɔ kibaa wɔɔ. Kunrin, emɛ Ama le toin ga igii wɔin. 6Inɛ Ama le too gɛɛjɛ gɔ, waajibi Yesu bana bii gin’ biyɛjɛ. Wo Yesu kubɔnamaran dimiyɛnjɛ. 7Ba unrunw, mu tɔɔru kanai e bɛrɛ tɔŋɔuwɔlɔn. Kaa, tɔɔru pɛii. Kibɛru Ɛju sɔɔ e yabu le baa, tɔɔru e sɛɛ gɔ woi. Tɔɔru pɛi kɔɔ, laa baa, sɔɔ e ɛgu gɔ woi. 8Kaa iyaa, tɔɔru e bɛrɛ mu tɔŋɔjɛ gɔ, tɔɔru kanai. Yɛnɛi, ɔlɔ gɔ galauwɔ. Wijɛ tɔitɔi gɔ, kanɛ baa doorouwɔ. Wogɔ digɛu, tɔɔru gɔ, tɔɔru kanai narain. Yesu Kirisito bana nɛ lee, bana ebe nɛ lee, tɔɔru gɔ narain ga iyemɔuwɔ. 9Inɛ turu, wijɛ nɛ too gɛɛnu, wo bainɛi ibiliyaa wɔɔ ye, inɛ kɔɔbaŋa nimɛ kanran ɔlɔ nɛ too. 10Inɛ wo bainɛ ibɛ gɔ, wijɛ nɛ biyɛjɛ. Kijɛ inɛ tomɔmu turu kanran wo nɛ tolo. 11Kaa, inɛ wo bainɛi ibiliyaa wɔɔ gɔ, ɔlɔ nɛ too. Wo ɔlɔ nɛ yoi yaauwɔ. Ɔlɔ gɔ giri womɔ dɛbaa gɛlɛ gɔ digɛu, wo yalu wo yaajɛ inɛɛ. 12Unrunw mabe, mu sɔɔ ɔn e bɛrɛ tɔŋɔuwɔn. Yesu Kirisito boi dɛi hakɛ ebe gɔbe, Ama, e bɛrɛ yaabu kanraanti. 13Banw gɔbe, mu sɔɔ ɔn e bɛrɛ tɔŋɔuwɔn. Kijɛ puu tɔlɔmɔ nɛ baa inɛ wɔɔ gɔ, e woi igii wɔi. Sagataranw, mu sɔɔ ɔn e bɛrɛ tɔŋɔuwɔn. E Mɔɲu kuu baŋa kuu nɛ gɔnrɔn biyaabei. 14Unrunw mabe, mu e bɛrɛ tɔŋɔuwɔn. E, Ba Amai igii wɔi. Banw gɔbe, mu e bɛrɛ tɔŋɔuwɔn. Kijɛ puu tɔlɔmɔ nɛ baa inɛ wɔɔ gɔ, e woi igii wɔi. Sagataranw, mu e bɛrɛ tɔŋɔuwɔn. E gɔnrɔn yasɛi. Ama sɔɔ, kinɛ ebe nɛ yato. Iyaa Mɔɲu kuu baŋa kuu nɛ gɔnrɔn biyaabei. 15Aduna ibɛi biyɛnɔugi. Aduna le kijɛ digɛ ibɛi biyɛnɔugi. Inɛ, aduna ibɛi wɔɔ ye, Ba Amai ibɛla. 16Aduna kijɛ gɔbe puu, dadaaru mɔɲu kinɛ nɛ goojɛ gɔbe lee, girikakala lee, arusɛgɛ dɛi kuu unaa ye bii lee, kijɛ kɔɔbe, Ba Ama bɛrɛ goolɛ. Kaa aduna le digɛ. 17Aduna galauwɔ. Kunrin, aduna nɛ dadaaru wɔin puu galauwɔin. Kaa, inɛ Ama diŋɛ kanranjɛ gɔ, asuu bibiyɛdo. 18Unrunw mabe, aduna dumɔ gɔ bɛruniyaain. Kirisito jaŋunɛ gɔ wɛwɛɛdo be giyaa, e ɛgaabei. Aiwa, kanɛ baa Kirisito jaŋuw joo yɔɔin. Kɔɔ sabu dɛi, aduna dumɔ gɔ bɛruniyaain ga, emɛ igii wɔin. 19Inɛw kɔɔbe, logoro emɛ nɛ goin. Kaa, be emɛ maranwin laain. Be emɛ maranwin bɛin ye, emɛ le bibiyɛbɛin. Kaa, inɛw gamuu emɛ le wɔin kanran, logoro bemɛ nɛ turu kanran emɛ maranwin laa emaa jugɔ ga, sɔɔ kɔɔ bii. 20Kaa e kai, Kirisito, e bɛrɛ Ama Kikinu gɔ obaa, Ama dɛi ei dɛiin bojaajɛ. Kɔɔ sabu dɛi, e puu jugɔ yasɛi. 21Kɔɔi biyaa ye, ebaa, naran gɔ inin dɛi mu sɔɔ kɔɔbe e bɛrɛ tɔŋɔuwɔlɔn. Kaa, e naran gɔ kabu kunu bɛbɛɛjɛi. Iyaa naran nɛ kakalu turu kanran tolo ga, e igii wɔi. 22Nɛɛ, kakalu maŋanɛ gɔ aai? Ama Yabanɛ Diyɛ tii gɔ Yesui laa, inɛ gɛɛnɛ gɔi laa ma? Inɛ kɔɔbaŋa Kirisito jaŋunɛ gɔ woi. Wo, Ba Ama le yabalu. Aini womɔ Yesu le yaa yabalu. 23Aini gɔ le inɛ yabalu gɔ, Ba Ama le yaa tolo. Kaa Aini gɔ le inɛ yabaajɛ gɔ, Ba Ama le bɔɔi. 24Kɔɔ sabu dɛi, Kibɛru Ɛju sɔɔ e yabu le baa, sɔɔ e ɛgu gɔ wogɔ nɛ biyɛi. E wogɔ yagɛlɛi ye, e Aini gɔ le yatoiyodei. Ba Ama le yaa yatoiyodei. E wooi pagu turu. 25Be le yatoin ye, Kirisito emɛ bɛrɛ kijɛ ohobodo ga, pui wo kunu gɔ unwɔ: Ɔnmɔsɔgɔ. 26Inɛw ei lelemɔdɛin ga wɔin gɔbe dɛi mu sɔɔ kɔɔ tɔŋɔjɔn. 27Nɛɛ, e kai, Kirisito e bɛrɛ Kikinu obu gɔ, e nɛ yato. Kɔɔ sabu dɛi, e inɛ waja deeru kai sɛlɛi. Kikinu gɔ, kijɛ puu nɛ ei dedeerejɛ. Deeru womɔ puu narain. Kakalu, wogɔ nɛ tolo. Kɔɔ biyaai ye, bana ei wo deeru gin’, deeru womɔ le kɛukɛu Yesu Kirisito le yatoiyoi. 28Unrunw dagunw, Yesu Kirisito le yatoiyoi. Waaru wo wiyaa, emaa diyɛdɔn le biyɛ ga, wo le yatoiyoi. Iyaa, wo wiyaai ye, emaa giru womɔ nɛ dɔgɔ le biyɛnɔu ga, wo le yatoiyoi. 29Nɛɛ, Yesu teitai wɔɔ ga, e igii wɔi. Wogɔ digɛu, inɛ teitai kanranjɛ puu, Ama ii ga jugɔi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\