KƆRƐNTE LƐIYE 11

1E bomɔ daga ma gɔ tariyaabei ye ɛjii wɔɔ. Mainiyaan ye bomɔ ma muyɔin. 2Mu e sibɛ go ele le wɔun. Ele Ama nɛ goojɛ gɔ le wɔun. Ingei ma giyaa ye, iyaa gulɔi aala gin’ ei igɛ obu bɛɛ ga, mu ainɛ turu sai bɛrɛ aŋa ma obun. Wogɔ Kirisitoi. 3Kaa yuguru gɔ Hawai sosoŋɔ unrunmɔ le wo dɔburu gin’, hakilɛ ebe yanwan ye, naran le, ɛjaai go Kirisito sibɛ go bana e wɔɔ gɔ papajadei ma mu liyɛuwɔn. 4Sabu, emɛ Yesu dɛi waaju tagin. Yesu wogɔi laa go, Yesu waja dɛi, inɛ wiyaa waaju tagaajɛ gɔ, e kobaŋai sɛɛu muyɔn bɛbɛɛjɛi. Iyenɛ, Kikinu e bɛi gɔi laa go, Kibɛru Ɛju le e yabu gɔi laa go, waja le yabu bɛbɛɛjɛi. 5Mu, inɛw Yesu jaŋu unrunw tiyaaɲu sigɛbei ga kowɔin kɔɔbei, kijɛ nɛ dɔɔlu mu wɔɔ wɔlɔ ga wɔun. 6Sɔɔ bana sɔɔun jaan sibɛ nɛ mu kijɛ kanma inɔn kanran, jugɔ sibɛ nɛ mu kunrin wɔlɔn. Emɛ bana puu le, sibɛ puu nɛ wogɔ e bɛrɛ jugɔmaabɛin. 7Kibɛru Ɛju Ama bɛrɛ goojɛ gɔ, mu dɔnrun wɔlɔ go e bɛrɛ tagun. Mu kuu ma sunugu ye, kuu ebe unɔdɔn ga wogɔ kanrun. Nɛɛ, mu wogɔ hakɛi kanrun ma? 8Mu ei baradɔn ga, Ama inɛw mɔɔnu wajabe bɛrɛ elu ɛlaa, be bɛrɛ tujɔ yabaabɔn. 9Iyaa, ebe nɛ wɔu, kai biyaa, mu inɛ turu bɛrɛ kanran dɔɔ ma duurɔlun. Ba unrunw Maseduanɛ gowaa wɛin gɔbe, kai ma be kilɛmu. Kijɛ inge nɛi kanran, e bɛrɛ dɔɔ ma duiyɔmɔ ga mu yabalun. Iye dɔɔ mu wogɔ kanraindolɔn. 10Naran Kirisito nɛ goojɛ, mu nɛ too gɔ dɛi sɔɔjɔn, Akayi gana puu nɛ kuu ma unu sɔɔ kɔɔ, inɛ mu bɛrɛ goonɔido wɔlɔ. 11Kɔɔ gin’ sɔɔ mu sɔɔjɛ gɔ, inge dɛi? Ei ibɛlaun dɛi ma? Ei ibɛɛ wɔun ga Ama kai igii wɔɔ. 12Kaa inɛw unrunbe kanran emɛ gin’ tee birɛɲu gɛɛuwɔin gɔbe, bemaa kuu bemɛ unu bana bɛɛnɔu ga, kanɛ bana kanraun mu wɔɔ gin’ mu kanrannu yinyaadɔn. 13Inɛw kɔɔbe Kirisito jaŋu unrunw tiyaaɲu kakalugunwin. Birɛbirɛnw inɛw lelemɔwin, unrunbei Yesu jaŋu unrunw tiyaaɲui gin’ bojaa sɛin. 14Wogɔ yaa sɔɔ taanrinyɛin laa, sabu Setanu wo kuu womɔ le unruin mɛlɛnkɛ dooro le wɔɔi gin’ bojojɛ. 15Kɔɔ biyaai ye, birɛbirɛnw womɔbe unrunbei teitai birɛbirɛnwin gin’ be bojojɛ gɔ sɔɔ yerui laa. Birɛ bemɛ bana wɔɔ gin’, dumɔrɔn bemɛ yaa yinbiyɛdo. 16Mu pilemaa sɔɔuwɔn, inɛ turu kanran mui bomɔginɛi gin’ yɛnɛnɔu. Kaa, mui bomɔginɛi gin’ yɛnɛuwɔi ye, maa kanran, gaila kuu ma unu bɛɛ dɛi biyɛmɔi. 17Sɔɔ sɔɔu mu wɔɔ gɔ, mu Inɛw Baŋa bɛrɛ biyaa sɔɔuwɔlɔn. Kaa kuu ma unu sɔɔ sɔɔu mu wɔɔ ɔn nɛ, mu bomɔginɛ gin’ sɔɔ sɔɔuwɔn. 18Inɛw joo aduna ɔn nɛ kijɛ be kanrun dɛi kuu bemɛ unɔuwɔin. Kɔɔ biyaai ye, mu yaa kuu ma uhunɔdɔn. 19E hakilɛgunwin digɛu, nɛɛ bomɔgunwin sɛɛu tari bɛbɛɛjɛi. 20Ei gunɔ kunɔ ma, ei kaya ma, guju ebe pɔɔ ma, ei namanu gala ma, lege ebe laga ma, e wogɔ tatariyɛjɛi. 21Sɔɔ ga mu bɛrɛ dɔgɔi, kaa emɛ yɛbɛlɛ emɛi tagurin gin’ biyaai. Nɛɛ inɛ turu unrun kuu unrunmɔ unu bɛbɛɛjɛ ga wɔɔ ye, mu bomɔginɛ gin’ sɔɔ sɔɔuwɔn laa ye, mu yaa kuu ma unɔ bɛbɛɛjɔn. 22Bei Heburu tɔgui laa? Mu kanran woi. Bei Isɛrɛlu tɔgui laa? Mu kanran woi. Be Abarahamu nɛ goin laa? Mu kanran woi. 23Be Kirisito birɛbirɛnwin laa? Aiwa, mu kuu ma mu le wɔlɔ gin’ sɔɔ sɔɔuwɔn laa ye, be dɛi sigɛ Kirisito birɛbirɛnɛi wɔun. Birɛ nɛ be dɛi sigɛun, kubɔ lugo kaju mu yoi nɛ be dɛi sigɛun, logi bɛi nɛ be dɛi sigɛun. Waaru gamuu mu yiun le bɛrii biyɛbɔn. 24Yahutunw, kubɔ pɛnai nɛ turu tolo go, kubɔ numɔrɔn baa mui lagin. 25Kubɔ taanu baga le mui lagin. Tibu le mui kamaa daadɛin ga kubɔ turu bii. Kubɔ taanu diikoro mu le piri. Aga turu digɛ turu mu nɛudii nɛ yabɔn. 26Mu oji joo yaabɔn. Wogɔbe nɛ dibe dii paruju yabe, kuu numɔ numɔw paruju yabe, tɔgu ma inɛw lee, tɔgu ma inɛwin laa lee puu sibɛ nɛ paruju yabe, ana diyɛ kɔlɔ nɛ lee, olusolo nɛ lee, nɛudii nɛ lee, paruju yabe. Ba unrunw tɔitɔi laain paruju yabe. 27Mu birɛ kirɛbe lee, ɔɲɛ lee joo iyaabɔn. Bai joo giri bɛɛlɔn, giyɛ lee, diinɔɔrin lee iyaabɔn. Waaru joo pana kayi bɔrɔlu go aŋapagu le biyɛbɔn. Kaali lee, duŋu lee iyaabɔn. 28Sɔɔ wajunw gɔbe sɔɔ sɔɔlu go, Ama inɛw mɔɔnu gɔbe dɛi, mu bai puu jiire le wɔun. 29Turu baŋa yɛbiliyaai ye, mui yaa yɛbiliyaai. Turu baŋa hakɛ nɛ numaa yowaai ye, kinɛ ma jijinwɛnjɛ. 30Kuu ma unɔ ga mu bɛrɛ waajibi ye, yɛbɛlɛ ma kijɛ tagarajɛ dɛi kuu ma unɔdɔn. 31Ama, Inɛw Baŋa Yesu Ba gɔ, boi womɔ asuu sɔmi biyɛmɔ. Mu kakalui maŋaalɔn ga wo igii wɔɔ. 32Damasu ana nɛ, Ɔgɔnɛ Aretasu waaru le, sɛmɛginɛ kɔɔ nɛ daanbe gɔ, mui aado ga Damasu bɛɛnw bɛrɛ ana gɔ dɔmiyɛnmɔube. 33Kaa tomɔ nɛ mui kunaa, dɔlu le mui jege gɔ doɲu nɛ sunugaabɛin. Mu kɔɔ gin’ numɔ womɔ nɛ ɛliyaa gowaabɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\