KƆRƐNTE LƐIYE 6

1Emɛ Ama le birɛbirɛnw bɔɔwin dɛi, e bɛrɛ gɛɛunwɔin, Ama nɛɛma e bɛi gɔ, niwɛn sɛlɛ biyɛmɔnɔugi. 2Sabu Ama sɔwaa gi: “Waaru sɛgɛraa gɔ le mu gɛɛn uwɔ nɛ suguru dɛɛraabɔn. Yayabu bai gɔ le, mu jobudigilu uwɔ saabɔn.” Nɛɛ waaru sɛgɛraa gɔ kanɛi. Yayabu bai gɔ iyei. 3Birɛ emɛ nɛ lelu bɛɛmɔnɔu ga, emɛ kijɛ turu nɛ kanran inɛ tomɔmu sabaabui bii ibɛlain. 4Kaa kijɛ wooi nɛ, emɛ emi Ama birɛbirɛnwin ga jugɔmɔuwɔin. Ɔɲɛ lee, nau lee, kinɛ ɔɲɛ lee tari nɛ, emɛ wogɔ jugɔmɔuwɔin. 5Emi lagauwɔin, kaju kunɔuwɔin, emɛ dɛi giru giru sɔɔ biyɛuwɔ, emɛ birɛ nau nau birɛuwɔin, giri yeiyeenɛ, pana kayaanɛ. 6Emɛ, teitai nɛ lee, jugɔ nɛ lee, muyɔn nɛ lee, ɛjii bii nɛ lee, Kikinu Pilu gɔnrɔn gɔ nɛ lee, ihibɛ tɔitɔi emɛ sɛɛ gɔ nɛ lee, 7naran sɔɔ emɛ tagajɛ gɔ nɛ lee, Ama gɔnrɔn gɔ nɛ lee wogɔ jugɔmɔuwɔin. Teitai bii gɔ kɔmɔgelu emɛi. Kole taaɲu, kole togoɲu. 8Emi bababaɲu, iyaa dɔgɔ emɛ bɛrɛ tatagaraɲu. Boi mɔɲu emɛ sɔsɔɔɲu, boi ɛju emɛ kanran sɔsɔɔɲu. Emi kakalu maŋaw gin’ yɛnɛuwɔin, kaa emɛ narain sɔɔɲu. 9Emi inin gin’ wɔin, kaa ɛjii igii wɔin. Emi yinwɛin yaajɛ gin’ wɔɔ, kaa ɔnmɔi kowɔin. Ɔɲɔmaaɲu gin’ wɔin, kaa daanɛ. 10Kinɛ jiun yasin gin’ wɔin, kaa waaru puu kinɛ ɛɛli le wɔin. Dɛgugunw gin’ wɔin, kaa inɛw joo ɔgɔ unɔuwɔin. Kijɛ kanma sɛnɛ gin’ wɔin, kaa kijɛ puu yasin. 11Kɔrɛnte ba unrunw, emɛ naran gɔi e bɛrɛ tagin, kinɛ emɛ nɛ sɔɔ turu kanran baŋarannɛ. 12Emɛ kinɛ emɛ nɛ ei ɛjii paa wɔin. Kaa emɛ sibɛ go ihibɛ ebe gaila. 13Mu unrunw mabe gin’ ei tinwɛnrɛunwɔn, e kanran kinɛ ebe nɛ kunrin emi ɛjii paai. 14Inɛw Ama le gawanɛ le mɔrin ye, pagu turu biyɛnɔugi. Sabu teitai lee, teitai laa lee mɔɔnu ingei too? Maa wijɛ lee, ɔlɔ lee bɔɔ ingei too? 15Iyaa Kirisito lee, jinrun puu kuu baŋa lee, aaru ingei too? Inɛ Ama le gawaajɛ lee, Ama le gawalu lee gamulu ingei too? 16Ama Ginrun Diyɛ lee, ɔmɔlɔ lee yani yegi bɛɛjɛ? Ama ɔnmɔ Ginrun Diyɛ gɔ emi. Ama wo kuu womɔ le ɔn gin’ sɔi: “Mu logoro bemɛ nɛ toi ye be le yoi yayaadɔn. Mu Ama bemɛi bibiyɛdɔn. Be tɔgu mai bibiyɛdɛin.” 17Wogɔ digɛu, Inɛw Baŋa Ama sɔwaa gi: “Logoro bemɛ nɛ gooi. Be le kabiyɛi. Kijɛ lɔgɔgu tabanɔugi. Kɔɔ biyaai ye, mu ei sɛsɛgɛrɛdɔn. 18Mu e bai biyɛdɔn. E anranw unrunw ma lee, unrunw yaanw ma leei biyɛdei. Inɛw Baŋa Ama, kɔmɔnumɔbe kuu baŋa gɔ kunrin gi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\