KƆRƐNTE LƐIYE 9

1Narain, Ama inɛw bɛrɛ baru tii dɛi, lɛtɛrɛ e bɛrɛ mu tiiun baalu. 2Mu kinɛ ɛju ebe igii wɔun. Mu wogɔ dɛi Maseduanɛ bɛɛnw giru nɛ, e dɛi kuu ma unɔu, Akayi gana ba unrunw, gari baa, unrunbei yegeraa wɔin gɛɛuwɔn. Maini ebe gɔ inɛw jooi wo damu. 3Kɔɔ sibɛ go ei mu sɔmu gɔ sɔɔ peerei biyɛnɔu, kaa mu sɔi gin’ e yeguru le wɔi biyɛ ga, mu ibɛɛ wɔun. Mu kodɛi ba unrunw gɔbei tiiuwɔn. 4Maseduanɛ ba unrunw gɔbe waaru mu le be wiyaajɛ, e yeguru le wɔlɔi tɛmɛmɔnɔugi. Kɔɔi laa ye, e le emɛ gawu gɔ, emɛ dɔgɔi biyɛdo. Dɔgɔ ebe gɔ kai sɔɔnu doori. 5Kodigɛu, ba unrunw gɔbe giru ma nɛ e bɛrɛ yaaun jaain wɔɔ ga ajubaa, mu bei gɛnyaanbɔn. Bemaa yaa ye sin obu pui e kunu sɔɔ gɔ kilɛmɔ gun. Kunrin, mu sin obu ebe gɔ yegeraa kilaai wɛɛ tɛmɛdɔn, iyaa, sin obu ebe gɔ kara sɛlɛ sɔɔi laa, kinɛpilu le sin obui ga jujugɔmɔdo. 6E jugɔi, toi gaila tɔwaajɛ baŋa, gɛlu gaila gɛlɛdo. Gaai tɔwaajɛ baŋa, gaai gɛlɛdo. 7Kodigɛu, inɛ tuturu puu kinɛ womɔ nɛ bana wo kɛjaajɛ gin’ obo. Kinɛ aalu le ma, waajibi ga ma obonɔu. Sabu kinɛ ɛɛlu le obonɛ gɔ, Ama wogɔ baŋai dɛnɛjɛ. 8Ebaa, waaru puu, bana puu nɛ, kai ebe puu kilɛɲu kijɛ sɛnu, iyaa, birɛ ɛju wooi ebaa birɛ ga, kijɛ joo siyɛ ga, Ama e bɛrɛ nɛɛma tɔgu dɛin dɛin baru ye oboɲu gɔnrɔn yasɛ. 9Ama Dɔn nɛ inɛ kɔɔ tunmɔ dɛi bana tɔŋɔ gin’: “Wo numɔ maa kunɔlu go naugunw bɛrɛ sin kanraanjɛ. Ɛju womɔ asuu bibiyɛdo.” 10Ama, toi tɔɔnɛ bɛrɛ toi obonɛ gɔ, iyaa pana womɔ tɔɔnɛ gɔ, e bɛrɛ toi obo ye gaai narinyɛnmɔ ye, kole digɛnu wo ɛhɛju ebe ii gaai nanarinyɛnmɔdo. 11Kunrin, sibɛ puu nɛ e kijɛ joo sii ye, waaru puu sin joo kanrun bɛbɛɛdei. Sin wogɔbe, emɛ le digɛnu Amai birɛpoo tagu jɛjɛɛlɛdo. 12Sabu sin obu ɔn birɛ gɔ, Ama inɛw kai kikilɛmɔjɛ sai laa, kaa, Ama bɛrɛ birɛpoo tagu sɔɔ joo yaa nanarinyɛnmɔjɛ. 13Inɛw, baru ebe birɛ le kinɛ ɛju ebe ihiyedɛin. Kole digɛnu, be Kirisito Kibɛru Ɛju sɔɔ le e gawaa wɔi ga, sɔɔ yabu le bana e taguru gɔ dɛi, Ama boi sɔsɔmɔdɛin. Iyaa, be lee, inɛw wajunw puu lee bɛrɛ sin kanrun le bana kijɛ ebe e gamulu dɛi, be Amai sɔsɔmɔdɛin. 14Ama nɛɛma diyɛ naa diyɛ e bɛrɛ wo kanrun gɔ dɛi, be ihibɛ le e dɛi Ama gɛgɛɛndɛin. 15Ama sin obu aŋa dɛi gaa wo kanrun gɔ dɛi, woi sɔmɔmɔi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\