JAN TAANIYE 1

1Mu, Ama inɛw mɔɔnu inɛ na gɔ, mu anrunge, naran le ɛjii mu ibɛ, Gayisu, u bɛrɛ lɛtɛrɛ ɔn tɔŋɔ tiiuwɔn. 2Mu anrunge, kijɛ wooi nɛ uwaa giru go yaa ga, mu ibɛɛ wɔun. Kikinu sibɛ go bana giru u yaajɛ gin’, Ama, goju jamu ui obo. 3Pɔɔlɔ baa bana naran le u yaajɛ gin’, iye bai dɔɔ naran le bana u iŋɛ sɛɛrɛ gɔ, ba unrunw wiyaa ye, mu bɛrɛ goouwɔin. Wogɔ kinɛ ma gaai ɛɛliyɛmaabe. 4Unrunw mabe naran gɔ nɛ biyaa yaauwɔin dɛi sigɛ, kibɛru kinɛ ma ɛɛliyɛmɔjɛ wɔlɔ. 5Mu anrunge, ba unrunw dɛi birɛ u birɛjɛ gɔ, bana jaan gin’ u ɛjii naran le birɛjɛu. Halu yerunwin kanran, u ɛjii birɛjɛu. 6Be ihibɛ uwɔ sɔɔ, mɔɔnu emɛ nɛ sɔwaabɛin. Nimɛ kanran, Ama bana dɛnɛjɛ gin’ oju bemɛ dɛi bei bara ga pajanɔu. 7Be Kirisito birɛ birɛdɛin ga, oju gowaabɛin. Inɛw Ama inin numɔ nɛ kijɛ yaba ga yabanɛ. 8Kɔɔ biyaai ye, emɛ, inɛw kɔɔbe tunmɔ emɛ sɛgɛrɛun jaain wɔɔ. Kunrin emɛ, be le bari ye, naran gɔ dɛi birɛbirɛnwin biyɛdɛin. 9Mu, Ama inɛw mɔɔnu gɔ bɛrɛ lɛtɛrɛ dumi tiyaabɔn. Kaa Diotɛrɛpe, sɔɔ emɛ yabaalɛ. Inɛw gawaa wɔin gɔbe logoro nɛ, wo unrun sigɛ bii ibɛɛ wɔɔ. 10Kɔɔ sabu dɛi, mu wɛwɛiun ye, birɛ mɔɲu wo birɛjɛ gɔbe lee, emɛ dɛi sɔɔ mɔɲu wo sɔɔjɛ gɔbe lee, e bɛrɛ tatagadɔn. Sɔɔ kɔɔbe woi baalu ga, wo kuu womɔ le ba unrunw Kibɛru Ɛju taganw gɔbei sɛgɛrɛɛlɛ. Iyaa inɛw bei sɛguru ibɛɛ wɔin gɔbei tɛtɛŋɛjɛ. Wo inɛw wogɔbei inɛw gawaa wɔin mɔɔnu nɛ nanu nanu goonɔjɛ giye kanranjɛ. 11Mu anrunge, mɔɲu dimiyɛnnɔu. Kaa ɛju dimiyɛn. Inɛ ɛju kanrannɛ, Ama inɛi. Kaa mɔɲu kanrannɛ, Amai jugɔlu. 12Inɛw puu Demɛtiriusu dɛi sɔɔ ɛju sɔɔuwɔin. Naran gɔ yaa wo dɛi sɛɛrɛ ɛju goouwɔ. Emɛ yaa sɔɔ ɛju womɔ sɔɔuwɔin. Sɛɛrɛ emɛ gɔ narain ga, u igii wɔu. 13Mu u bɛrɛ sɔɔ joo tɔŋɔ tii bɛbɛɛbɔn. Kaa mu wogɔbe lɛtɛrɛ le kanran ibɛlaun. 14Mu bɛrii ui iye ibɛɛ wɔun. Kunrin, emɛ aŋa le, aŋa le, tunmɔ le sɔɔ sɔɔ bɛbɛɛdɛin. 15Ama jamu u le biyɛ. U anrunge gɔbe uwaa popoo gin. Emɛ anrunge gɔbe, tuturu puu bemaa popoo wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\